Lokālie ziemotāji 2010/2011

 


Baltvēderis
(Anas penelope) 1 ad T Dārziņu vecupē, Rīga. Kopš 05.12.2010. (J.Vīgulis, I.Markuse). Pēdējais novērojums: 25.01.2011. K.Millers.

Anas penelope

Baltvēderis (Anas penelope) 1 M Vidumgrāvī, Ventspils. Kopš 04.01.2011. (M.Tīrums). Pēdējais novērojums: 23.01.2011. G.Grandāns, A.Avotiņš jun., R.Rekmanis.

Brūnkaklis
(Aythya ferina) 8 (5 TT un 3 MM) Liepājas ostā pie L.B.T. termināla, Liepāja. Kopš 20.12.2010. (K.Millers). Pēdējais novērojums: vismaz 3 TT 13.02.2011. Liepājas ostā pie S mola, K. Millers.


Brūnkaklis
(Aythya ferina) 3 TT Dārziņu vecupē, Rīga. Kopš 02.01.2011. (G.Grandāns, E.Laucis). Pēdējais novērojums: 2 TT - 30.01.2011. M.Kilups u.c.

Mandarīnpīle
(Aix galericulata) 1 M (E kategorija) Vidumgrāvī, Ventspils. Kopš 04.01.2011. (M.Tīrums). Pēdējais novērojums: 23.01.2011. G.Grandāns, A.Avotiņš jun., R.Rekmanis.

Mazais dūkuris
(Tachybaptus ruficollis) 1 pie Zirgusalas, Liepāja. Kopš 01.12.2010. (K.Millers). Pēdējais novērojums: 12.02.2011. K.Millers.

Mazais dūkuris
(Tachybaptus ruficollis) 3 Dārziņu vecupē, Rīga. Kopš 05.12.2010. (J.Vīgulis, I.Markuse). Maksimālais skaits: 5 - 16.12.2010. A.Avotiņš jun. Pēdējais novērojums: 3 - 25.01.2011. K.Millers.

Mazais dūkuris
(Tachybaptus ruficollis) 2 Iecavas upē netālu no Iecavas estrādes, Iecavas n. Kopš 26.01.2011. (E.Laucis). Pēdējais novērojums: 16.02.2011. E.Laucis.

Lielais piekūns
(Falco peregrinus) 1 ad M L.B.T. terminālā, Liepāja. Kopš 20.12.2010. (K.Millers). 2 (ad M un netoteikta vecuma) 06.01.2011. K.Millers. Pēdējais novērojums: 1 ad M 22.01.2011. V.Roze, K.Millers, V.Ādamsons.
Falco peregrinus

Dumbrcālis
(Rallus aquaticus) 1 Dārziņu vecupē, Rīga. Kopš 06.01.2012. (M.Tīrums). Pēdējais novērojums: 25.01.2011. G.Grandāns, A.Klepers.

Ūdensvistiņa
(Gallinula chloropus) 2 (ad un 2cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga. Kopš 14.01.2011. (K.Millers, I.Deņisovs). Pēdējais novērojums: 1  06.02.2011. M.Kilups.

Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 1 Kviešu ielā, Liepāja. Kopš 13.12.2010. (S.Bērziņa). Pēdējais novērojums: 18.02.2011. Noliktavas/Kviešu ielā, Liepāja, S.Bērziņa. Streptopelia turtur
Urālpūce (Strix uralensis) 1 LU Botāniskajā dārzā, Rīga. Vismaz kopš 21.01.2011. (Bot. dārza darbinieku informācija). Pēdējais novērojums: 26.01.2011. I.Brediks.

Sarkanrīklīte
(Erithacus rubecula) 1 Piejūras parkā, Liepāja. Kopš 01.12.2010. (K.Millers). Pēdējais novērojums: 28.01.2011. K.Millers.

Sarkanrīklīte
(Erithacus rubecula) 1 Ķengaragā, aiz lielveikala "ZOOM", Rīga. Kopš 02.01.2011. (G.Grandāns, E.Laucis). Pēdējais novērojums: 25.01.2011. G.Grandāns, A.Klepers.

Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus) 1 pie L.B.T. termināla, Liepāja. Kopš 22.12.2010. (M.Strazds, M.Tīrums). Maksimālais skaits: vismaz 8 - 09.01.2011. K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis un 22.01.2011. 8 uzskaitītas no viena punkta. K.Millers, V.Roze., V.Ādamsons.  12 - 30.01.2011. S.Bērziņa. Pēdējais novērojums: 11 - 12.02.2011. K.Millers.
Calcarius   laponicus


Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).
M – male, F – female, 1cy – 1st calendar year bird, imm – immature bird, ad – adult bird
N – North, S – South, W – West, E – East

Here are published most actual and interesting bird news in Latvia. All birders are welcome to report the observations and/or pictures to info@birdinglatvia.lv. Most interesting and important records will be published.

birdinglatvia.lv systematic since 01.02.2011. is based on "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (version 6.5). English names following "Birds of the World. Recommended English Names" by Gill and Wright on behalf of the International Ornithological Congress (IOC).