30.03.2011

Novērojumu seanss / Visual census:  7:00– 8:00
Novērotāji / Observers: Mārtiņš Briedis
Laika apstākļi / Weather conditions: skaidrs, 4-10 m/s NW vējš, +00C (6:00)

Peļkājīte Prunella modularis modularis 1 dzied bāzes pagalmā, pirmais pavasara novērojums 2011. gadā Latvijā!
Sloka Scolopax rusticola 1 izcelta mežā Kolkasraga apkārtnē
Sniedze Plectrophenax nivalis nivalis 1 pārlido bāzes pagalmu

GREDZENOTA PUTNA KONTROLE! Plkst. 14:00 noķerts Lielā zīlīte Parus major (2cy+, tēviņš)!
Uzraksts uz gredzena: POLAND GDANSK K1H1266
Kontrolēja: Mārtiņš Briedis

30.03.2011.

Novērojumu seanss / Visual census:  7:00 – 8:00
Novērotāji / Observers: Mārtiņš Briedis
Laika apstākļi / Weather conditions: skaidrs, 4-10 m/s NW vējš, +00C (6:00)


Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 6
Meža pīle Anas platyrhynchos X
Tumšā pīle Melanitta fusca X
Melnā pīle Melanitta nigra X
Kākaulis Clangula hyemalis X
Gaigala Bucephala clangula X
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo sinensis 40
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus 12
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus 6 NW
Kajaks Larus canus X
Sudrabkaija Larus argentatus X
Melnspārnu kaija Larus marinus
Lauku balodis Columba palumbus 42
Pelēkā vārna Corvus cornix cornix 14
Lauku cīrulis Alauda arvensis 5
Mājas strazds Sturnus vulgaris 21
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella X

Ārpus seansa novērotie putni

Kovārnis Corvus monedula 300
Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis 500
Tundras sējas zoss Anser serrirostris rossicus X
Baltpieres zoss Anser albifrons albifrons 800
Meža zoss Anser anser anser X
Paugurknābja gulbis Cygnus olor X
Lielā gaura Mergus merganser merganser X
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla 1
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus nisus 2
Peļu klijāns Buteo buteo 11
Dzērve Grus grus 2
Sloka Scolopax rusticola 1 izcelta mežā Kolkasraga apkārtnē
Meža pūce Strix aluco 1 T 22:35 bļauj pie bāzes (MB,GG,GA)
Meža balodis Columba oenas oenas 3
Sīlis Garrulus glandarius glandarius X
Žagata Pica pica pica X
Kovārnis Corvus monedula monedula X
Krauklis Corvus corax corax X
Sila cīrulis Lullula arborea arborea X
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus cristatus X
Lielā zīlīte Parus major major X
Mizložņa Certhia familiaris familiaris X
Zeltgalvītis Regulus regulus regulus X
Melnais meža strazds Turdus merula merula X
Peļkājīte Prunella modularis modularis 1 dzied bāzes pagalmā, pirmais pavasara novērojums 2011. gadā Latvijā!
Zīdaste Bombycilla garrulus garrulus 17
Sniedze Plectrophenax nivalis nivalis 1 pārlido bāzes pagalmu
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella citrinella X
Žubīte Fringilla coelebs coelebs X
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla X
Zaļžubīte Chloris chloris chloris X
Egļu krustknābis Loxia curvirostra curvirostra divi migrējoši bariņi
Dadzītis Carduelis carduelis carduelis X
Svilpis Pyrrhula pyrrhula pyrrhula X

Piezīmes: Ragā migrācija ļoti vāja, Kolkas ciemā labāk izteikta.Putnu gredzenošana Kolkasraga apkārtnē / Bird ringing at Kolka


Suga/Species - apgredzenoto putnu skaits/number of ringed birds

Lielā zīlīte Parus major 6

GREDZENOTA PUTNA KONTROLE! Plkst. 14:00 noķerts Lielā zīlīte Parus major (2cy+, tēviņš)!
Uzraksts uz gredzena: POLAND GDANSK K1H1266
Kontrolēja: Mārtiņš Briedis

Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).
M – male, F – female, 1cy – 1st calendar year bird, imm – immature bird, ad – adult bird
N – North, S – South, W – West, E – East

Here are published most actual and interesting bird news in Latvia. All birders are welcome to report the observations and/or pictures to info@birdinglatvia.lv. Most interesting and important records will be published.

birdinglatvia.lv systematic since 01.02.2011. is based on "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (version 6.5). English names following "Birds of the World. Recommended English Names" by Gill and Wright on behalf of the International Ornithological Congress (IOC).