Pirmie pavasara migrantu novērojumi 2014. gadā

Šajā sadaļā tiek apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2014. gadā. Ja Jums ir zināms kādas zemāk minētās sugas pavasara novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi droši par sugas noteikšanas pareizību, ziņojiet vai rakstiet This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Publicēti tiek vismaz trīs līdz pieci pirmie zināmie novērojumi. 2014. gada pavasarī ziņojumi no ziemeļu un austrumu Latvijas atsevišķi izdalīti netiek.

 

N.B. Vairākām migrantu sarakstā iekļautajām sugām ir piemēroti dažādi atlases kritēriji, kuri norādīti pretī attiecīgajai sugai.

22-Feb - ar sarkanu ierakstu tiek atzīmēts līdz šim agrākais zināmais sugas pavasara novērojums Latvijā.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ, kas varētu liecināt par sugas īpatņu atgriešanos lielā skaitā.