02.04.2011.

Novērojumu seanss / Visual census:  7:00 – 8:10
Novērotāji / Observers: Mārtiņš Briedis, Gaidis Grandāns
Laika apstākļi / Weather conditions: skaidrs, 2-4 m/s W vējš, +2,10C (6:00)


Lauku lija Circus cyaneus cyaneus 1 ad T
Lauku piekūns Falco tinnunculus tinnunculus 4 vienlaicīgi
Lielais piekūns Falco peregrinus peregrinus 1

02.04.2011.

Novērojumu seanss / Visual census:  7:00 – 8:10
Novērotāji / Observers: Mārtiņš Briedis, Gaidis Grandāns
Laika apstākļi / Weather conditions: skaidrs, 2-4 m/s W vējš, +2,10C (6:00)


Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 1
Meža pīle Anas platyrhynchos X
Parastā pūkpīle Somateria mollissima mollissima 1 T - pirmais šogad!
Tumšā pīle Melanitta fusca X
Melnā pīle Melanitta nigra X
Kākaulis Clangula hyemalis X
Gaigala Bucephala clangula X
Mazā gaura Mergellus albellus 2
Lielā gaura Mergus merganser merganser X
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo sinensis 70
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus nisus 2
Ķīvīte Vanellus vanellus 1
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula hiaticula 1
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus X
Kajaks Larus canus X
Sudrabkaija Larus argentatus X
Melnspārnu kaija Larus marinus
Pelēkā vārna Corvus cornix cornix X
Krauklis Corvus corax corax X
Lauku cīrulis Alauda arvensis X
Lielā zīlīte Parus major major X
Melnais meža strazds Turdus merula merula X
Pelēkais strazds Turdus pilaris X
Sila strazds Turdus viscivorus viscivorus 8
Mājas strazds Sturnus vulgaris X
Baltā cielava Motacilla alba alba 1
Pļavu čipste Anthus pratensis pratensis X
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella X
Žubīte Fringilla coelebs coelebs X
Zaļžubīte Chloris chloris chloris X
Ķivulis Spinus spinus X
Dadzītis Carduelis carduelis carduelis X
Kaņepītis Carduelis cannabina cannabina X
Svilpis Pyrrhula pyrrhula pyrrhula X

Ārpus seansa novērotie putni

Zosis Anser sp. 1000
Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii 15
Lauku lija Circus cyaneus cyaneus 1 ad tēviņš
Vistu vanags Accipiter gentilis gentilis 1
Peļu klijāns Buteo buteo >25
Bikšainais klijāns Buteo lagopus lagopus 2
Lauku piekūns Falco tinnunculus tinnunculus 4 vienlaicīgi
Lielais piekūns Falco peregrinus peregrinus 1
Meža tilbīte Tringa ochropus 1
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros gibraltariensis 1 M "Ūšu" pļavā
Peļkājīte Prunella modularis modularis 3

Piezīmes: No rīta spēcīga migla, pēcpusdienā izklīda


Putnu gredzenošana Kolkasraga apkārtnē / Bird ringing at Kolka

Suga/Species - apgredzenoto putnu skaits/number of ringed birds

Lielā zīlīte Parus major 35 palaisti (22MM, 13TT)
Zilzīlīte Parus caeruleus 2 palaisti
Mizložņa Certhia familiaris 3
Melnais meža strazds Turdus merula 3
Žubīte Fringilla coelebs 2
Niedru stērste Emberiza schoeniclus 1 T

Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).
M – male, F – female, 1cy – 1st calendar year bird, imm – immature bird, ad – adult bird
N – North, S – South, W – West, E – East

Here are published most actual and interesting bird news in Latvia. All birders are welcome to report the observations and/or pictures to info@birdinglatvia.lv. Most interesting and important records will be published.

birdinglatvia.lv systematic since 01.02.2011. is based on "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (version 6.5). English names following "Birds of the World. Recommended English Names" by Gill and Wright on behalf of the International Ornithological Congress (IOC).