Decembris 2013

Papildināts 17.12.2013. plkst. 09:14:22
Kopš 08-Dec-2013. aktivizēta sadaļa
"Lokālie ziemotāji 2013/2014",
kas skatāma zem "Decembris 2013"
 
   
16.12.2013.
Krīklis (Anas crecca) 1 M/1cy Gaujā pie Mūrlejām, Cēsu n. (S.Laime). Tumšā pīle (Melanitta fusca) 2, Cekuldūkuris (Podiceps cristatus) 2 Daugavā, Daugavpils (A.Erts). Reti iekšzemē ziemas mēnešos.

 
15.12.2013.
Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra) 1 niedrājā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (M.Jaunzemis). Šajā vietā kopš 08.12.2013. (R.Rekmanis).

Saxicola rubetra
14.12.2013.
Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 2 (ad un 1cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga (I.Deņisovs). Šajā vietā kopš 15.10.2013. (I.Deņisovs). Pļavu čipste (Anthus pratensis) 1 migrācijā uz S augstu virs kāpām pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Akmeņu čipste* (Anthus petrosus) 1 niedrājā pie Ezerkrasta putnu torņa, 1 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers).

Anthus petrosus
12.12.2013.
Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 1 lokāli kopā ar 43 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus), Mazais gulbis (Cygnus columbianus) vismaz 18 lokāli kopā ar ~45 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus), Lauku cīrulis (Alauda arvensis) vismaz 15 vienā barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).

Anser serrirostris
11.12.2013.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 24 uz lauka Vecbebru apkārtnē, Kokneses n. (A.Roze). Šajā vietā kopš 10.12.2013. (A.Roze). Ļoti vēls rudens migrantu novērojums.

 
10.12.2013.
Dziedātājstrzds (Turdus philomelos) 1 izcelts no Langas upes malas Kalngales laukos, Carnikavas n. (U.Piterāns). Reti ziemas mēnešos.

 
09.12.2013.
Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 pie Ezerkrasta notekūdeņu rores, Liepāja (K.Millers). Reti ziemas mēnešos. Mērkaziņa (Gallinago gallinago) 2 Ezerkrasta pļavā, 1 pie Ezerkrasta notekūdeņu rores, Liepāja (K.Millers). Reti ziemas mēnešos. Lauku balodis (Columba palumbus) 2 ad Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers). Reti ziemas mēnešos. Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra) 1 niedrājā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (K.Millers). Šajā vietā kopš 08.12.2013. (R.Rekmanis). Pirmais šīs sugas novērojums ziemas mēnešos!!! Mājas strazds (Sturnus vulgaris) ~80 Ezerkrasta notekūdeņu rores apkārtnē, Liepāja (K.Millers).

Columba palumbus
Saxicola rubetra
08.12.2013.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 29 (divi bari 13 un 16) migrācijā uz S gar jūru pie Liepājas ostas N mola, Liepāja (J.Jansons, A.Mankus). Ļoti vēlu rudens migrantu novērojumi. Baltvēderis (Anas penelope) 6, Brūnkaklis (Aythya ferina) 1 T Liepājas ezerā iepretī Ezerkrastam, Liepāja (R.Rekmanis). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 ad pie L.B.T. termināla, Liepāja (J.Jansons, A.Mankus). Reti ziemas mēnešos. Lauku cīrulis (Alauda arvensis) 1 L.B.T. termināla apkārtnē, Liepāja (J.Jansons, A.Mankus). Reti ziemas mēnešos. Mājas strazds (Sturnus vulgaris) ~100 Karostā, Liepāja (R.Rekmanis). Akmeņu čipste* (Anthus petrosus) 1 pie Liepājas ostas N mola (J.Jansons, A.Mankus, R.Rekmanis), 1 pie Karostas kanāla S mola, Liepāja (J.Jansons, A.Mankus). Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 1 pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (R.Rekmanis). Reti ziemas mēnešos.

 
07.12.2013.
Brūnkakla gārgale (Gavia stellata) 1 1cy Rīgas HES ūdenskrātuvē, Salaspils n. (U.Piterāns). Reti iekšzemē. Lielais dumpis (Botaurus stellaris) 1 pārlido rīta krēslā Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns). Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 vokalizē Dārziņu attekā, 2 vokalizē Doles salas zivju dīķos, Salaspils n. (U.Piterāns). Reti ziemas mēnešos. Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 izcelta Silzemī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons). Mērkaziņa (Gallinago gallinago) 1 izcelta Silzemī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons). Reņģu kaija (Larus fuscus) 1 1cy Tirdzniecības kanālā, Liepāja (R.Rekmanis). Lauku balodis (Columba palumbus) 1 uz S virs Doles salas zivju dīķiem, Salaspils n. (U.Piterans). Visas sugas (izņemot brūnkakla gārgali) reti ziemas mēnešos.

 
5.12.2013.
Lauku lija (Circus cyaneus) 1 ad T Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Dziedātājstrzds (Turdus philomelos) 1 Kalvenē, Aizputes n. (R.Rekmanis). Abas sugas reti ziemas mēnešos.

 
03.12.2013.
Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria) 30 uz ziemāju lauka Penkules apkārtnē, Dobeles n. (V.Ādamsons). Reti ziemas mēnešos.

 
01.12.2013.
Baltpieres zoss (Anser albifrons) 1 1cy pie Māras dīķa, Rīga (J.Vīgulis). Šajā vietā kopš 10.10.2013. Cekulzīriņš (Thalasseus sandvicensis) 2 lokāli pie Dienvidu fortiem, Liepāja (R.Rekmanis). Otrais novērojums ziemas menešos. Lauku balodis (Columba palumbus) 2 uz vadiem virs kukurūzas lauka Sējējciemā, Nīcas n. (R.Rekmanis). Pļavu čipste (Anthus pratensis) 1 pie "Dabas mājas" Papē, Rucavas n. (R.Rekmanis). Visas sugas reti ziemas mēnešos.

Anser albifrons
Akmeņu čipste* (Anthus petrosus) - 2013/2014.g. ziemas mēnešos (Dec - Feb) tiek publicēti visi zināmie akmeņu čipstes novērojumi.
 


Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).
M – male, F – female, 1cy – 1st calendar year bird, imm – immature bird, ad – adult bird
N – North, S – South, W – West, E – East

Here are published most actual and interesting bird news in Latvia. All birders are welcome to report the observations and/or pictures to info@birdinglatvia.lv. Most interesting and important records will be published.

birdinglatvia.lv systematic since 01.02.2011. is based on "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (version 6.5). English names following "Birds of the World. Recommended English Names" by Gill and Wright on behalf of the International Ornithological Congress (IOC).