Marts 2014

Papildināts 04.04.2014. plkst. 13:01:17
   
   
31.03.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Meirānu kanālā (D.Vikšere). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 T Ogrē (V.Roze). Šajā vietā kopš 30.03.2014. (V.Roze).

 
30.03.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 uz SW Ogrē (V.Roze). Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Svētes palienes laukos >10 000 Anser sp. barā, Jelgavas n. (E.Lediņš). Šajā vietā kopš 27.03.2014. (U.Piterāns, R.Šlitere). Garkaklis (Anas acuta) ~600 Lāņupes pļavās, Durbes n. (R.Rekmanis). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Lielgalvis (Netta rufina) 4 (2 TT un 2 MM) Kaņiera ezerā pie putnu torņa, Engures n. (M.Riherts). Šajā vietā kopš 24.03.2014. (U.Piterāns)Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (L.Dakne). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 T no rīta intensīvi dzied Ogrē (V.Roze), 1 M noķerta tīklā gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 T dzied Krāslavas apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).

Branta ruficollis
Milvus milvus
Regulus ignicapilla
Regulus ignicapilla
29.03.2014.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers). Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 3 pie Ventspils ostas S mola uz N pāri Ventai, Ventspils (A.Klepers).

 
28.03.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 3 pie Praviņām, Tukuma n. (V.Ādamsons, G.Saulītis). Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Annasmuižas apkārtnē ~10 000 Anser sp. barā, Babītes n. (A.Klepers, J.Bobrovskis). Šajā vietā kopš 23.03.2014. (M.Krūze). Sārtais pelikāns (Pelecanus onocrotalus) 1 2cy nofotografēts sēžam kokā Ogres dzelzceļa stacijā, Ogre (G.Gaņģe). 8. novērojums Latvijā. Rietumu/Tundras reņģu kaija (Larus fuscus graellsii/heuglini) 1 ad Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (U.Ļoļāns, G.Grandāns, V.Ignatjevs). Purva pūce (Asio flammeus) 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Melnā vārna (Corvus corone) 1 Roņu ielā uz jumta, Liepāja (S.Laime). Tas pats īpatnis, kurš periodiski uzturas S mola apkārtnē un Piejūras parkā kopš 09.06.2008. (I.Mednis).

Branta canadensis
Pelecanus onocrotalus
Larus fuscus graellsii/heuglini
Asio flammeus
 
27.03.2014.
Īsknabja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Ādažu laukos ~3000 Anser sp. barā, Ādažu n. (I.Deņisovs). 16.03.2014. šajā vietā novērotas četras īsknābja zosis (I.Deņisovs), nevar izslēgt ka viens no 16.03.2014. novērotajiem īpatņiem. Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 Svētes palienes laukos >10 000 Anser sp. barā, Jelgavas n. (U.Piterāns). Reti iekšzemē. Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Svētes palienes laukos >10 000 Anser sp. barā, Jelgavas n. (U.Piterāns, R.Šlitere)Video © U.Piterāns, 27-Mar-2014. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 īpatņa saucieni mežā, vēlāk novērots vizuāli un aktīvi dziedāja Mazdārziņu kooperatīvā "Celtnieks", Olaines n. (U.Piterāns).

 Anser brachyrhynchus
Branta bernicla
Branta ruficollis
Regulus ignicapilla
26.03.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 Lubāna ezerā pie D dambja putnu torņa, Madonas n.  (G.Grandāns), 1 Kaļņa ezerā, Gulbenes n. (E.Kantāns).

 
25.03.2014.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 4 uz lauka pie Dzelzavas ~6000 Anser sp. barā, Madonas n. (G.Grandāns). Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 4 + 6 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n.  (G.Graubics).

 Anser brachyrhynchus
 
24.03.2014.
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus) 2 uz lauka pie Dzelzavas ~5000 Anser sp. barā, Madonas n. (G.Grandāns), 1 pie "Ozolu" mājām, Babītes n. (Ģ.Zembergs). Lielgalvis (Netta rufina) 4 (2 TT un 2 MM) Kaņiera ezerā pie putnu torņa, Engures n. (U.Piterāns). Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 medījot uz S virs bijušās šautuves Papē, Rucavas n. (K.Millers).

Anser brachyrhynchus
Netta rufina
Milvus milvus
 
23.03.2014.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 uz lauka pie Dzelzavas ~3500 Anser sp. barā, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 1 Svētes palienes laukos ~5000 Anser sp. barā, Jelgavas n. (I. Brediks), 1 Krimūnu apkārtnē ~800 Anser sp. barā, Jelgavas n. (H.K.Persson)Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 Sātiņu zivju dīķos Silzemju dīķī, Saldus n. (M.Jaunzemis). Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 pie "Ozolu" mājām kopējā ~2000 Anser sp. barā, Babītes n. (M.Krūze). Gugatnis (Philomachus pugnax) 3 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis). Agrākais pavasara migrantu novērojums Latvijā! Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 1 T dolomīta karjerā, Cēsis (S.Laime).

Branta ruficollis
Philomachus pugnax
Acanthis hornemanni
 
22.03.2014.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 pie Bernātu poldera kopējā ~350 Anser sp. barā Nīcas n. (K.Millers). Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Remtes apkārtnē kopējā ~1000 Anser sp. barā, Brocēnu n. (A.Laubergs u.c.). 10. novērojums Latvijā. Avozeta (Recurvirostra avosetta) 4 pie Mērsraga ostas, Mērsrags (I.Brediks, K.Lācis). Meža tilbīte (Tringa ochropus) 2 Melnragu rīklē (ĶNP), Tukuma n. (S.Rabkevičs), 1 pie Dzelves, Sējas n. (I.Mārdega). Čuņčiņš (Phylloscopus collybita) 3 Kolkā barojas jūras krastā kopā ar 2 melnā erickiņa (Phoenicurus ochruros) MM, Dundagas n. (V.Smislovs, E.Smislovs). Avozetai, meža tilbītei un čuņčiņam agrākie pavasara migrantu novērojumi Latvijā!

 Branta ruficollis
 Recurvirostra avosetta
Tringa ochropus
Phylloscopus collybita
 
21.03.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 Valpenē kopā ar Anser sp. un Cygnus sp.  Dundagas n. (V.Smislovs).

 
20.03.2014.
Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 3cy Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (U.Piterāns). Rietumu/Tundras reņģu kaija (Larus fuscus graellsii/heuglini) 1 ad Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (U.Piterāns).

 Larus cachinnans
Larus fuscus graellsii/heuglini
 
16.03.2014.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus)
 4 Ādažu laukos kopējā ~250 Anser sp. barā, Ādažu n. (I.Deņisovs).

 Anser brachyrhynchus
15.03.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 Smārdes apkārtnē, Engures n. (S.Rabkevičs). Mazais/Vidējais ērglis (Aquila pomarina/clanga) 1 Vecsaikavas apkārtnē, Madonas n. (U.Bergmanis). Agrs pavasara migranta novērojums.
 
 Anser canadensis
14.03.2014.
Pelēkvaigu dūkuris (Podiceps grisegena) 1 Bāliņu dīķi Rudbāržos, Skrundas n. (R.Rekmanis). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! 

 Podiceps grisegena
13.03.2014.
Kanādas zoss
(Branta canadensis) 3 Sitas - Pededzes pļavās, Gulbenes n. (E.Kantāns, D.Ozola).

 
12.03.2014.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Ādažu laukos kopējā ~1000 Anser sp. barā, Ādažu n. (I.Deņisovs). Peļkājīte (Prunella modularis) dzirdēti 1 migrējoša putna saucieni Mazirbes apkārtnē, Dundagas n. (V.Skuja). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! 


Anser brachyrhynchus 
11.03.2014.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 1 Kvāpānu zivju dīķos, 4 lidojumā Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (Ē.Tempelfelds). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Šajā apkārtnē kopš 30.12.2013. (I.Deņisovs). Pirmais jūras šņibīša ziemošanas gadījums Latvijā! Video © I.Deņisovs, 25-Feb-2014.

Calidris maritima 
10.03.2014.
Somzīlīte
(Remiz pendulinus) pāris novērots Babītes ezera niedrājā, Babītes n. (U.Piterāns). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā!

 Remiz pendulinus
07.03.2014.
Niedru lija (Circus aeroginosus) 1 M Dvietes palienē Bebrenes apkārtnē, Ilūkstes n. (B.Štrausa). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 10 vienā barā un 2 kopā ar 14 lauku cīruļiem (Alauda arvensis) migrācijā uz NNE Papes ezera S galā pie "Štībeļiem", Rucavas n. (K.Millers).

 
06.03.2014.
"Pelēkās zosis" (Anser sp.) ~20 000 (!!!) migrācijā/pārlidojumā uz N starp Papes tīreli un Papes ezera S galu pie "Štībeļiem" seansā 18:30 - 19:10, Rucavas n. (K.Millers). 07.03.2014. seansā 6:35 - 8:50 no Papes ezera S virzienā ~3000 Anser sp. Lauku piekūns (Falco tinnunculus) 1 uz N pie Ungura ezera, Pārgaujas n. (A.Klepers). Atkārtots agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā.

 
04.03.2014.
Baltā cielava (Motacilla alba) 1 Dvietē, Ilūkstes n. (G.Skrimblis). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! 
 
Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).
M – male, F – female, 1cy – 1st calendar year bird, imm – immature bird, ad – adult bird
N – North, S – South, W – West, E – East

Here are published most actual and interesting bird news in Latvia. All birders are welcome to report the observations and/or pictures to info@birdinglatvia.lv. Most interesting and important records will be published.

birdinglatvia.lv systematic since 01.02.2011. is based on "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (version 6.5). English names following "Birds of the World. Recommended English Names" by Gill and Wright on behalf of the International Ornithological Congress (IOC).