First records of spring migrants 2019

In this section the first migrating bird records of 2019 are summarized. If you have observed some birds from the list below, please report or write to info@birdinglatvia.lv. At least the first three to five records will be published here. Additional records are registered for early migrant species* from N and E Latvia, where first migrants arrive later.

Northern and Eastern Latvia - former Aluksne, Balvi, Cesu, Daugavpils, Gulbene, Jekabpils, Kraslava, Ludza, Madonaa, Preilu, Rezekne, Valmiera and Valka districts.

*Early migrant species - all Geese species (Anser sp. and Branta sp.), Ducks (Anas sp. and Aythya sp.), Eurasian Bittern (Botaurus stellaris), Great Egret (Ardea alba), Crane (Grus grus), Lapwing (Vanellus vanellus), Golden Plover (Pluvialis apricaria), Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula), Stock Dove (Columba oenas), Wood Pigeon (Columba palumbus), Skylark (Alauda arvensis), Woodlark (Lullula arborea) and few others.

22-Feb - with a red date earliest known species spring record ever.
X - No further records will be be published because of high number of reports from W Latvia, showing that the main mass of birds has already reached W Latvia.
X - No further records will be be published because of high number of reports, showing that the main mass of birds has already reached Latvia.
Papildināts / Last update 18.03.2019. plkst. / at 21:53:46
Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
12-Feb, 40 - 50 migrācijā Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 15-Feb, 215 (30 + 40 + 30 + 30 + 37 + 48) migrācijā uz N Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 22-Feb, >700 pie "Pāniem", Durbes n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 6-Mar, 30 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns); 08-Mar, ~70 Gaigalavas pagastā, Rēzeknes n., >600 pie Orenīšu zivju dīķiem, Rēzeknes n.,  (I.Vilšķērste), >100+ (vairākos baros) lidojumā virs Daugavpils (A.Erts), 11 uz E Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards), >2000 pēc 11iem 20 minūšu laikā uz NE Ļaudonā, Madonas n. (A.Avotiņš sen.).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
17-Feb, vismaz 10 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs); 22-Feb, >50 jauktā >2000 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 06-Mar, >70 kopā ar citām Anser sp. zosīm Krievlaukos un Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 10-Mar, >2 jauktā ~300 Anser sp. zosu barā Barkavas laukos, Madonas n. (I.Vilšķērste).
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
17-Feb, vismaz 450 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs); 22-Feb, >1000  jauktā >2000 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 06-Mar, >3000 Krievlaukos un Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 10-Mar, >200 jauktā ~300 Anser sp. zosu barā Barkavas laukos, Madonas n. (I.Vilšķērste); 18-Mar, 250 (3 baru kopsumma) migrācijā uz NE Alojas novadā (A.Meinards).
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
15-Mar, 2 jauktā ~3000 Anser sp. barā Štakeldangas apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis).
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
08-Feb, 1 kopā ar 13 kanādas zosīm (Branta canadensis) uz lauka Skatres apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 17-Feb, ap 20 - 30 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs); 22-Feb, >10 jauktā >2000 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 10-Mar, 12 Barkavas laukos, Madonas n. (I.Vilšķērste).
Meža zoss
(Anser anser)
08-Feb, 3 kopā ar 9 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) uz lauka Cimdenieku apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers); 15-Feb, 12 lokāli Brušvītu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 17-Feb, vismaz 5 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs), 6 Vasku apkārtnē, Tukuma n. (D.Boiko, R.Steggerda); 22-Feb, >120 pie "Pāniem", Durbes n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 06-Mar, 5 pārlido Lubāna ezeru Gaigalavas pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 18-Mar, 6 + 7 migrācijā uz NE Alojas novadā (A.Meinards).
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
 
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
02-Mar, >4 ~80 Anser/Branta sp. zosu barā Skatres apkārtnē, >8 ~2000 Anser sp. zosu barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 15-Mar, ~10 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Laucis); 17-Mar, 5 ~2000 Anser.sp. zosu barā Smārdes apkārtnē, Engures n. (E. & V.Smislovi u.c.).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
08-Feb, 13 kopā ar 1 baltpieres zosi (Anser albifrons) uz lauka Skatres apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 01-Mar, 1 kopā ar ~100 meža zosīm (Anser anser) un ~40 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) pie Slimnīcas ielas un autoceļa A9 Rīga - Liepāja krustojuma, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte).
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
10-Feb, >3 vakarā virs Aizputes (R.Rekmanis); 22-Feb, >40 pie "Pāniem", Durbes n. (K.Millers); 02-Mar, 5 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 10-Mar, 8 kopā ar ziemeļu gulbjiem Sātiņu dīķu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
08-Feb, >30 dažādās vietās gar autoceļu A9 Rīga - Liepāja Durbes un Grobiņas novados (K.Millers); 16-Feb, 13 Bruzilu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 17-Feb, 2 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (A.Ezerniece), ~100 uz rudenī nopļauta kukurūzas lauka Dunikas pagastā, Rucavas n. (A.Ozoliņš), 53 Svētes palienes laukos, Jelgavas n., 27 Pienavas apkārtnē, Tukuma n., 11 Vasku apkārtnē, Tukuma n. (D.Boiko, R.Steggerda); 22-Feb, >400 pie "Pāniem", Durbes n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 24-Feb, 11 Brutuļu apkārtnē, Smiltenes n. (G.Grandāns, M.Southcott); 25-Feb, 6 Aronas apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 2 lidojumā Burtnieku ezera virzienā Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 27-Feb, balsis lidojumā Nītaurē, Amatas n. (A.Platais).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
17-Feb, 2 Bērzciema jūrmalā, Engures n. (V.Ādamsons); 01-Mar, 1 T pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 09-Mar, >30 Mērsraga jūŗmalā, Mērsrags, 6 Bērzciema jūrmalā, Engures n. (I.Volkova).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
17-Mar, 2 (T un M) Dārziņu attekā, Salaspils n. (J.Vīgulis); 18-Mar, 1 T Mangaļsalā, Rīga (I. Brediks).
Baltvēderis
(Anas penelope)
10-Mar, 5 Grebūtniekā, Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis), ~30 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks); 12-Mar, 1 T Starpiņupītē, Engures n. (M.Tīrums); 13-Mar, ~15 peļķē pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis).
Platknābis
(Anas clypeata)
 
Garkaklis
(Anas acuta)
09-Mar, 2 TT un 1 M Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi).
Prīkšķe
(Anas querquedula)
 
Krīklis
(Anas crecca)
17-Mar, 13 Kuguru dīķī, Saldus n. (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis); 18-Mar, 105 (4 baru summa) uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
09-Mar, 3 TT un 2 MM Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 10-Mar, 4 TT Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks).
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Highest numbers and records from inland: 09-Mar, 2 (T & M) Daugavā, Daugavpils (A.Erts), >1300 Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 10-Mar, 18 Lieknas 1. dīķī, Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 11-Mar, >700 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (K.Millers); 14-Mar, 80 Juglas ezerā, Rīga (E. & V.Smislovi).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
 
Paipala
(Coturnix coturnix)
 
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
 
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
 
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
 
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
 
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
15-Mar, 2 ligzdā Sakstagalā, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 1 dīķamalā Preiļu pagasta Jaunsaimniekos, Preiļu n. (A.Čeirāns); 18-Mar, 1 migrācijā uz N pie Tāšu ezera, Grobiņas n. (K.Millers).
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
08-Mar, 5 Rēzeknes upē starp Īdeņas un Kvāpānu zivju dīķiem, Rēzeknes n. (I.Sauša, E.Gaveiko), 7 lidojumā virs Daugavas, Daugavpils (A.Erts); 10-Mar, ~40 Rēzeknes upē, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste).
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
17-Feb, migrācijas balss tumsā gar Papes ezeru, Rucavas n. (I.Mednis); 17-Mar, 1 vokalizē Engures ezera N galā, Mērsraga n. (M.Brigmane, A.Brigmane).
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
 
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju/>2, excluding wintering birds: 10-Mar, 1 Degumnieku lauko, Madonas n., 1 Rēzeknes upē, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 3 Lielupē pie A10 šosejas tilta, Jūrmala/Babītes n.; >5 Lapmežciemā, Engures n., >10 Mērsraga jūrmalā, Mērsraga n., >5 Kaņiera ezerā, Engures n., >5 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
 
Ķīķis
(Pernis apivorus)
 
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
04-Mar, 1 migrācijā uz W Kalnišķos, Nīcas n. (I.Mednis); 18-Mar, 2 pie Tāšu ezera, Grobiņas n. (K.Millers).
Melnā klija
(Milvus migrans)
 
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
10-Mar, 1 M Papes ezera W, Rucavas n. (V.Jaunzemis, A.Gulbis).
Lauku lija
(Circus cyaneus)
13-Mar, 2 (T & M) Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste).
Stepes lija
(Circus macrourus)
 
Pļavu lija
(Circus pygargus)
 
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
 
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
 
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
 
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
 
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
02-Mar, 1 ad M Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte).
Grieze
(Crex crex)
 
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
 
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
 
Ormanītis
(Porzana porzana)
 
Dzērve
(Grus grus)
17-Feb, 2 Vecpils apkārtnē, Durbes n. (K.Freibergs, M.Jaunzemis, V.Jaunzemis), 1 vokalizē vakara krēslā pie Papes ezera, Rucavas n. (I.Mednis); 1 Rubas pagastā, Saldus n. (M.Maniņš); 22-Feb, 22 pie "Pāniem", 3 pie Lieģiem, Durbes n. (K.Millers), 2 Brušvītu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 06-Mar, 1 vokalizē Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 08-Mar, vairāku īpatņu balsis Rožupes pagasta Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 2 Nagļu pagasta Tīrumnieku apkārtnē, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis), 1 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
16-Feb, 1 Druvas apkārtnē, Saldus n. (M.Viniarskis); 17-Feb, 10 + 40 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Freibergs, M.Jaunzemis, V.Jaunzemis), 25 Ķikuru apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis, M.Zanribs); 22-Feb, 672 (3 + 3 + 48 + 168 + 220 + 135 + 95) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 05-Mar, 1 migrācijā Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 6 pārlidojumā Mētrienā, Madonas n. (A.Platais); 08-Mar, >40 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 2 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns), >20 Priekuļu laukos, Priekuļu n. (G.Grandāns).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
 
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
06-Mar, 3 kopā ar ķīvītēm (Vanellus vanellus) un mājas starzdiem (Sturnus vulgaris) Krievlaukos, 6 kopā ar ķīvītēm (Vanellus vanellus) Užavas lejteces laukos, abi nov. Ventspils n. (K.Millers); 09-Mar, >6 kopā ar ~800 ķīvītēm (Vanellus vanellus) Pienavas laukos, Tukuma n. (K.Millers); 10-Mar, 15 kopā ar ~50 ķīvītēm (Vanellus vanellus) Slampes apkārtnē, Tukuma n. (I.Brediks).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
 10-Mar, 1 Papes pludmalē, Rucavas n. (V.Jaunzemis, A.Gulbis); 18-Mar, 1 uz S Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
 
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
 
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
 
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
 
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
 
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
 
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
 
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
 
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
 
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
 
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
 
Kuitala
(Numenius arquata)
 
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
 
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
 
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
 
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
 
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
 
Trulītis
(Calidris minuta)
 
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
 
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
 
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
 
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
 
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
 
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
 
Ķikuts
(Gallinago media)
 
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
13-Mar, 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (I.Gaile).
Sloka
(Scolopax rusticola)
07-Mar, 1 izcelta mežā Pļavu apkārtnē, Talsu n. (U.Rēvalds); 09-Mar, 1 izcelta mežā pie Strazdes, Talsu n. (M.Strazds); 15-Mar, 3 izceltas mežos Turlavas apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 16-Mar, 1 riesto Pēternieku apkārtnē, Olaines n. (R.Pintāns); 18-Mar, >4 riesto Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte, R.Grīnerte).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
 
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
02-Mar, >150 Tirdzniecības kanālā, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte); 08-Mar, 6 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 15 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs), 7 pārlido virs Daugavpils (A.Erts).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
 
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
 
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
 
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
 
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
 
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
 
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
 
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
 
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
 
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
 
Meža balodis
(Columba oenas)
17-Feb, 1 Saldū (M.Jaunzemis); 4 pie Stalmaņiem, Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis); 2 pie Otaņķiem (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs); 19-Feb, 1 pārlido Aknīstes apkārtnē, Aknīstes n. (A.Platais); 22-Feb, 4 pie "Pāniem", Durbes n. (K.Millers). 24-Feb, 1 tīrumā pie Sproģiem, Neretas n. (K.Funts).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 06-Mar, 1 vokalizē ligzdošanas teritorijā Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers), 08-Mar, 1 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).
Lauku balodis
(Columba palumbus)
19-Feb, 1 Ezeres pagastā, Saldus n. (M.Viniarskis); 23-Feb, 1 Brocēnos, Brocēnu n. (V.Jaunzemis); 26-Feb, ~30 uz rudenī nopļauta kukurūzas lauka Dunikas pagastā, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 02-Mar, 4 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 08-Mar, 12 uz E Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards).
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
 
Dzeguze
(Cuculus canorus)
 
Purva pūce
(Asio flammeus)
 
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
 
Svīre
(Apus apus)
 
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
 
Pupuķis
(Upupa epops)
 
Tītiņš
(Jynx torquilla)
 
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
 
Vālodze
(Oriolus oriolus)
 
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) N & E Latvia are published: 14-Feb, 100 Daugavpilī (A.Erts, G.Grandāns), 50 Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 19-Feb, 20-40 Klostera ielā, Viļaka (V.Bukšs); 03-Mar, >500 Pienavas apkārtnē, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte); 06-Mar, >100 Līvānu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
16-Feb, 1 migrācijā uz NE Nīkrāces pagastā, Skrundas n. (J.Jansons); 1 migrācijā uz N Bruzilu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 1 migrācijā virs Veides meža, Saldus n. (A.Mankus), 1 lokāli Metu apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis); 17-Feb, 1 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (V. un M.Jaunzemji, K.Freibergs); vismaz 100 migrācijā - baros pa 10-15 migrācijā Nīcas laukos, Nīcas n. (V. un M.Jaunzemji, K.Freibergs), 1 migrācijā Cīruļu apkaimē, Viesītes n., 1 migrācijā Neretas apkaimē, Neretas n. (K.Funts), 3 Svētes palienes laukos, Jelgavas n., 2 Kalnciema apkārtnē, Jelgavas n. (D.Boiko, R.Steggerda); 18-Feb, 3 - 4 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 migrācijā gar Liepājas ostas N molu, Liepāja (D.Krīgens).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Feb, 5 migrācijā Supes purva apkārtnē, Viesītes n. (G.Grandāns); 04-Mar, 1 Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Rožupes pagasta Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 1 dzied Daugavpilī (G.Grandāns).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
08-Mar, vismaz 1 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons); 10-Mar, 1 migrācijā Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); vismaz 40 migrācijā, no tiem 2 noķerti gredzenošanai Papē, Rucavas n. (V.Jaunzemis, A.Gulbis), 1 dzied pie Sila kapiem, Olaines n. (E.Lediņš).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 16-Mar, 1 dzirdēts Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevska); 1 dzied Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons).
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
 
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
 
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
 
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
 
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
 
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
 
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
 
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
 
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
 
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
 
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
 
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
 
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
 
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
 
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
 
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
 
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
 
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
 
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
 
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
 
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
 
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
 
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
 
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
 
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
 
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
 
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
 
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
 
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
 
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
16-Mar, 1 M/2cy Ļaudonā, Madonas n. (A.Avotiņš sen.).
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
 
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
 
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
 
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
 
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any:
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any:
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
08-Mar, 1 migrācijā uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 migrācijā uz E Ogrē (V.Roze); 10-Mar, 1 Mērsraga apkārtnē, Mērsraga n. (I.Brediks); 14-Mar, 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (E. & V.Smislovi).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi >10 vienā barā (no Liepājas un Ventspils >50 viena barā), no N un E Latvijas visi/Records >10 in one flock (from Liepaja and Ventspils >50 in one flock), N & E Latvia any are published: 27-Feb, ~30 uz lauka kopā ar kovārņiem (Corvus monedula), krauķiem (Corvus frugilegus) un pelēkajām vārnām (Corvus cornix) Iecavas apkārtnē, Iecavas n. (E.Laucis); 02-Mar, ~60 Daibes CSA poligonā, Pārgaujas n. (A.Klepers); 04-Mar, 4 dzied Gulbenē (B.Pušpure); 06-Mar, 7 Stabulniekos, Riebiņu n. (A.Čeirāns), >500 (vairāku baru kopsumma) Krievlaukos un Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers), 2 uz vadiem ceļmalā Kauguru ielā, Valmiera (A.Klepers).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
15-Mar, dzirdēti 1 migrējoša putna saucieni rītausmā (6:14) Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 17-Mar, 1 lokāli Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 18-Mar, 1 lokāli Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
 
Citroncielava
(Motacilla citreola)
 
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
 
Baltā cielava
(Motacilla alba)
13-Mar, 1 Republikas laukumā, Rīga (K.Funts).
Stepes čipste
(Anthus campestris)
 
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
04-Mar, 1 uz vadiem Ķibju apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis); 15-Mar, 3 lokāli Štakeldangas apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis).
Koku čipste
(Anthus trivialis)
 
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
 
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
 
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
 
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
 
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
08-Mar, 1 T Lielupes krastā pie Priedītēm, Rundāles n. (E.Laucis), 5 Vecdaugavas dabas liegumā, Rīga (I.Gaile); 09-Mar, 1 T ceļmalas grāvī Dobeles pagastā, Dobeles n. (K.Millers), 1 T Daugavas krastā, Daugavpils (A.Erts), >50 Babītes ezera niedrājā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
 
Ģirlicis
(Serinus serinus)