Aprīlis 2019

Papildināts 16.04.2019. plkst.: 22:13:20
   
   
15.04.2019.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad T Kujas apkārtnē, Madonas n. (D.Ūlands u.c.). Pirmais pavasara migranta novērojums.

Circus macrourus 
14.04.2019.
Ķikuts (Gallinago media) 1 izcelts Preiļu n. (A.Čeirāns). Pirmais pavasara migranta novērojums. Pupuķis (Upupa epops) 1 Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Pirmais pavasara migranta novērojums. Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Brediks u.c.). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 T Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers).

Motacilla citreola
Calcarius lapponicus 
13.04.2019.
Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 1 T Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (R.Kroičs). Reti iekšzemē. Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Svētes palienes laukos, Jelgavs n. (E.Smislovs). Tumšā tilbīte (Tringa erythropus) 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Smislovs u.c.). Pirmo pavasara migrantu novērojums. Purva tilbīte (Tringa glareola) 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (V.Smislovs, A.Arnicāns). Pirmo pavasara migrantu novērojums. Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 izcelta Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Smislovs, A.Kuročkins). Pirmais pavasara migranta novērojums.

Tadorna tadorna 
10.04.2019.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns). Reti austrumu Latvijā. Lielā tilbīte (Tringa nebularia) 1 peļķē pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis), 1 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns). Pirmo pavasara migrantu novērojumi.

 
08.04.2019.
Zaļā dzilna (Picus viridis) 1 T vokalizē Piliškās, Vārkavas n. (G.Grandāns).

Picus viridis 
07.04.2019.
Upes tārtiņš (Charadrius dubius) 2 lokāli Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Pirmais pavasara migrantu novērojums.

 
06.04.2019.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 kopā kopā ar ~1000 Anser sp. zosīm Ūdrupes apkārtnē, Smiltenes n. (A.Klepers). Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 kopā ar ~200 Anser sp. zosīm Allažmuižas apkārtnē, Siguldas n. (J.Vīgulis), 2 kopā kopā ar ~1000 Anser sp. zosīm Ūdrupes apkārtnē, Smiltenes n. (A.Klepers). Lielgalvis (Netta rufina) 2 (T & M) Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks). Melnā klija (Milvus migrans) 1 Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (G.Grandāns). Pirmais pavasara migranta novērojums. Cekulzīriņš (Thalasseus sandvicensis) 3 (1 + 2) uz E Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks). Pirmo pavasara migrantu novērojums. Somzīlīte (Remiz pendulinus) 1 Sātiņu dīķos, Saldus n. (V.Jaunzemis u.c.), 1 pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis), 1 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns). Pirmo pavasara migrantu novērojumi.

Anser brachyrhynchus
Branta canadensis
05.04.2019.
Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe) 1 Varakļānu apkārtnē, Varakļānu n. (I.Vilšķērste). Pirmais pavasara migranta novērojums.

Oenanthe oenanthe 
04.04.2019.
Pelēkais strazds (Turdus pilaris) >1500 vienā barā kopā ar citām Turdus sp. sugām Pienavas laukos, Dobeles n. (K.Millers). Liels skaits vienkopus pavasara migrācijas laikā.

 
03.04.2019.
Mazais ērglis (Aquila pomarina) 1 Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons). Melnā puskuitala (Limosa limosa) 1 barojas kopā ar ķīvītēm (Vanellus vanellus) Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs). Upes zīriņš (Sterna hirundo) 1 Lielupē pie Līvu akvaparka, Jūrmala (M.Jaunzemis), 2 pārlido uz NE Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Pirmie pavasara migrantu novērojumi.

Limosa limosa 
02.04.2019.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 kopā ar ~1200 Anser sp. zosīm Dimzukalna apkārtnē, Iecavas n. (V.Smislovs). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 migrācijā Skujniekos, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers). 01.04.2019. dzirdētais joprojām dzied iepriekšējā vietā.

Anser brachyrhynchus 
01.04.2019.
Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Rendā, Kuldīgas n. (G.Grandāns, E.Dzenis).Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Skujniekos, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 1 dzied Mežvaldes apkārtnē, Kuldīgas n. (G.Grandāns).
 
Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).