Jūlijs 2015

Papildināts 06.08.2015. plkst. 16:03:15
   
   
30.07.2015.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 3 Pekragā, Mērsrags (I.Deņisovs).

 Limicola falcinellus
28.07.2015.
Tumšā tilbīte (Tringa erythropus) 2 ad Lauteru liedagā, 2 ad Ainažu liedagā, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Pirmie rudens migranti.

 
26.07.2015.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 medī Ūdrandes apkārtnē, Ventspils n. (N.Zeidaks). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1, Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 25 (20 ad + 5 juv) Glaudusolā Daugavā, Ilūkstes n. (E. & V.Smislovi).

 Milvus milvus
 Chlidonias leucopterus
23.07.2015.
Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) >10 ligzdojoši pāri (ad + juv) Ļūbastā, Daugavpils n. (V. & E.Smislovi).

 
18.07.2015.
Jūras ķīvīte (Pluvialis squatarola) 1 ad Šķīsterciema liedagā, Salacgrīvas n. (S.Laime). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs), 1 Rojas ostā, Roja (A.Avotiņš jun.). Pirmie rudens migranti. Šaurknābja pūslītis pie Mangaļsalas mola kopš 16.07.2015. (T. & O.Miziņenko).

 Pluvialis squatarola
 Phalaropus lobatus
16.07.2015.
Akmeņtārtiņš (Arenaria interpres) 1 uz sēres Daugavā pie Līksnas, Daugavpils n. (A.Erts). Pirmais rudens migrants.

 Arenaria interpres
15.07.2015.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 2 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (A.Klepers).

 Milvus milvus
14.07.2015.
Gaišais šņibītis (Calidris alba) 1, Trulītis (Calidris minuta) 2 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Pirmie rudens migranti. Gaišajam šņibītim agrākais novērojums rudenī.

 Calidris alba
12.07.2015.
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii) 2 kopā ar citiem bridējputniem Rojas ostā, Roja (R.Rekmanis, I.Ozola). Pirmaie rudens migranti. Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) >5 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis).

 
11.07.2015.
Lielais šņibītis
(Calidris canutus) 1 ad Akmensraga liedagā, Pāvilostas n. (A.Klepers). Pirmais rudens migrants. Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 Liepājas ezera apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons). Pirmais rudens migrants.

 
10.07.2015.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 3 īslaicīgi barojas Akmensraga liedagā, Pāvilostas n. (A.Klepers). Bišu dzenis (Merops apiaster) 1 Pāvilostas n. (A.Klepers). Šajā apkārtnē vismaz kopš 21.06.2015., kad 2 (K.Millers, I.Grīnerte, R.Grīnerte).

 
08.07.2015.
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus) 1 ad T Saraiķu apkārtnē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Sarkanā puskuitala (Limosa lapponica) 2 Ragaciema jūrmalā, Engures n. (V. & E.Smislovi, vēlāk neatkarīgi I.Deņisovs). Pirmie rudens migranti.

 Limosa lapponica
05.07.2015.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Deksnes apkārtnē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis).

Regulus ignicapilla
04.07.2015.
Parastais šņibītis (Calidris alpina) 58 Šķīsterciemā, 9 Randu pļavās, 18 pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (S.Laime), 7 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (M.Riherts), 39 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Pirmie rudens migranti. Līkšņibītis (Calidris ferruginea) 3 Šķīsterciemā, 1 pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (S.Laime), 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Pirmie rudens migranti.

 Calidris ferruginea
02.07.2015.
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus) 1 vokalizē Upesciema dīķos, Garkalnes n. (R.Matrozis, A.Kuročkins, V.Smislovs). Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 1 dzied un novērots vizuāli Pērkones apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers).

 
01.07.2015.
Kavēta ziņa
Karaliskais ērglis
(Aquila heliaca) 2013.gadā Ungārijā ar satelītraidītāju aprīkotais putns "Janossy" no 26. - 28.06. uzturējies LV teritorijā Zemgalē un Kurzemē (Helicon LIFE). 3. sugas reģistrācijas gadījums Latvijā.

 
Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).