Aprīlis 2018

Papildināts 08.05.2018. plkst. 22:15:13
   
   
30.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 Grišļu apkārtnē, Priekuļu n. (G.Grandāns, S.Laime). Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) ~4200 Vecsalacas apkārtnē, Salacgrīvas n. (A.Klepers). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (R.Rekmanis, I.Brediks u.c.). Stepes lija (Circus macrourus) 1 uz  S Jurmalciemā, Nīcas n. (R.Rekmanis, I.Brediks u.c.). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 Kolkasragā, Dundagas n. (E. un V. Smislovi). Lielā polārkaija (Larus hyperboreus) 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Brūnā čakste (Lanius collurio) 1 T Pilkas purva apkārtne, Salacgrīvas n. (A.Klepers). Otrs agrākais pavasara migranta novērojums. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Randu pļavu mežmalā, Salacgrīvas n. (A.Klepers); 1 T dzied Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 migrācijā uz N Ovīšos, Ventspils n. (E.Smislovs).

Circus macrourus
Larus hyperboreus
Lanius collurio
 Regulus ignicapilla
29.04.2018.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis). Šajā vietā kopš 16.04.2018. (A.Klepers, G.Grandāns, K.Millers). Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 2 (T & M) applūdušā laukā Murānu apkārtnē, Rikavas n. (D. & D. Vasiļevski). Šajā vietā kopš 24.04.2018. (R.Kroičs). Reti iekšzemē. Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 atkritumu poligonā "Pentuļi", Ventspils n.; 1 Užavas laukos, Ventspils n. (E. un V.Smislovi). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Paņemūnes mežos Bauskas n. (E.Laucis), 1 Caunītēs, Ozolnieku n. (E.Lediņš, J.Rubenis u.c.). Tumšā čakstīte (Saxicola torquatus) 1 T nofotografēts Jūrmalciemā, Nīcas n. (R.Rekmanis u.c.).

 Regulus ignicapilla
Saxicola rubicola
28.04.2018.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 pārlido Daibes atkritumu poligonu, Pārgaujas n. (S. Laime). Tundras reņģu kaija (Larus fuscus heuglini) 1 ad Daibes atkritumu poligonā, Pārgaujas n. (S. Laime). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 2 2cy Jūrmalciemā, Nīcas n. (R.Rekmanis u.c.). Purva pūce (Asio flammeus) 1 medī Mežgalē, Jēkabpils n. (N.Zeidaks). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 dzied mežā pie Ceraukstes, Bauskas n. (E.Laucis). Ezeru ķauķis (Acrocephalus scirpaceus) 2 dzied Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (M.Kilups, A.Arnicāns). Atkārtots otrs agrākais pavasara migrantu novērojums.

 Milvus milvus
Larus fuscus heuglini
Asio flammeus
27.04.2018.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Varesvuo). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 izcelta pie Lauciņu karjera, Cēsis (S. Laime). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Kurcuma apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns), 1 dzied Krivānu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts).

 
26.04.2018.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Jaunbornes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns), 1 dzied Vitrupes grīvā, Salacgrīvas n. (K.Funts, I.Brediks).

 Regulus ignicapilla
25.04.2018.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 pie Kaņiera ezera, Engures n. (I.Brediks).

 Regulus ignicapilla
 
24.04.2018.
Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 2 (T & M) applūdušā laukā Murānu apkārtnē, Rikavas n. (R.Kroičs). Reti iekšzemē. Lielgalvis (Netta rufina) 2 TT Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks, K.Funts u.c.). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 T noķerts gredzenošanai Vecsaules pagastā, Bauskas n. (A.Majevskis).

Tadorna tadorna
Netta rufina
 Regulus ignicapilla
 
23.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 Eimuru apkārtnē, Carnikavas n.; Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Mārdega). Nevar izslēgt, ka sarkankakla zoss tas pats īpatnis, kurš 05.04.2018. Jaunkūlu apkārtnē, Ādažos (L.Arnicāne).

Anser brachyrhynchus
 Branta ruficollis
22.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Galgauskas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns). Brūnkakla gārgale (Gavia stellata) 1 ziemas tērpā lokāli Ungura ezerā, Pārgaujas n. (A.Klepers). Reti iekšzemē pavasara migrācijas laikā. Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 3 izceltas Lielupes malā pie Hercoga kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi, R.Matrozis). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 3 (2 2cy & 1 3cy) Daibes atkritumu poligonā, Pārgaujas n. (A.Klepers). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Pļavnieku kapos, Rīga (E. & V.Smislovi). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Ventā pie Alekšupītes ietekas, Kuldīga (R.Rekmanis).

 
20.04.2018.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 pāri "Ūšu" pļavai Kolkā, Dundagas n. (V.Zariņš, E.Lediņš).

 
19.04.2018.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 lidojumā uz N/NW virs Katlakalna, Ķekavas n. (U.Piterāns). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 3 Mērsraga liedagā, Mērsrags (V.Zariņš, E.Lediņš), avozeta 4 migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo). Krastu čurkste (Riparia riparia) 3 Lieknā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers u.c.). Otrs agrākais pavasara migrantu novērojums. Brūnspārnu ķauķis (Sylvia communis) 1 novērots vizuāli "Laiku" apkārtnē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo). Agrākais pavasara migranta novērojums! Tumšā čakstīte (Saxicola rubicola) 1 T Dukuru pļavā, Priekuļu n. (S.Laime). 17. novērojums Latvijā. Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).

Recurvirostra avosetta
Riparia riparia
 Saxicola rubicola
18.04.2018.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 3270; Garknābja gaura (Mergus serrator) 256 migrācijā uz N no 8:00 līdz 13:00 Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo, V.Videnieks). Samērā lieli skaiti pavasara migrācijā. Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 3 lokāli jūrā Akmensragā, Pāvilostas n. (G.Shatillo u.c.). Jūras žagata (Haematopus ostralegus) 448; Lietuvainis (Numenius phaeopus) >180; Kuitala (Numenius arquata) 1200 migrācijā uz N no 8:00 līdz 13:00 Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo, V.Videnieks). Samērā lieli skaiti pavasara migrācijā. Melnā vārna (Corvus corone) 1 lokāli Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo, V.Videnieks). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Vilces dabas parkā, Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T pie Vilces upes, Jelgavas n. (E.Laucis).

Corvus corone
Regulus ignicapilla
Motacilla cinerea
17.04.2018.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 2 lokāli Ziemupē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo). Niedru strazds (Acrocephalus arundinaceus) 1 dzied Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns). Atkārtots agrākais pavasara migranta novērojums!

 
16.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 pie Zorģiem, Iecavas n. (E.Laucis). Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) ~1000 Svētes lejteces laukos, Jelgavas. n. (E.Laucis). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers, G.Grandāns, K.Millers). Citroncielava (Motacilla citreola) 7 (6 TT & 1 M) Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Nometņu ielas apkārtnē, Rīga (D.Drazdovskis, M.Zilgalvis), 1 T novērots vizuāli mežā Lauteru apkārtnē, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 1 M noķerta tīklā gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs).

Branta ruficollis
Motacilla citreola
 
15.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Acones apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns). Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 uz S Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) vismaz 5 Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts). Lielā stērste (Emberiza calandra) 1 dzied Štakeldangas apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis).

Emberiza calandra
14.04.2018.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1; Stepes lija (Circus macrourus) 1 M/2cy pāri "Ūšu" pļavai Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks). Tundras kaija (Larus fuscus heuglini) 5 Ad ; Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 3cy Getliņos, Stopiņu n. (I.Deņisovs) Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks); Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T dzied Vaives dzirnavās, Priekuļu n. (S.Laime).

 
Circus macrourus
 Motacilla citreola
 
13.04.2018.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad T migrācijā Vecstāmerienā, Gulbenes n. (S.Laime).

Circus macrourus
12.04.2018.
Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 izcelta Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 novēroti vizuali Ogrē (V.Roze). Viens īpatnis dzied turpat 11.04.2018. (V.Roze).

 
11.04.2018.
Purva pūce (Asio flammeus) 1 noķerta gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Zaļā dzilna (Picus viridis) 1 T Stāmerienas pils parkā, Gulbenes n. (G.Grandāns, K.Millers). Šajā apkārtne kopš 22.02.2018. (B.Pušpure).

 Picus viridis
10.04.2018.
Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 2 pie Brušvītu kapiem, Nīcas n. (I.Mednis). Agrākais pavasara migrantu novērojums! Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus) 1 novērots vizuāli kad izcirtumā to medīja urālpūce (Strix uralensis) Vecumu mežos, Viļakas n. (K.Millers). Otrs agrākais pavasara migranta novērojums.

 
09.04.2018.
Ormanītis (Porzana porzana) 2 (1 + 1) migrācijā Vecumu mežos, Viļakas n. (K.Millers, G.Grandāns). Samērā agrs pirmo pavasara migrantu novērojums. Lielā polārkaija (Larus hyperboreus) 1 2cy Daugavā pie Rīgas HES, Salaspils n. (U.Piterāns). Šajā vietā kopš 25.03.2018. (U.Piterāns). Visdrīzāk tas pats īpatnis, kurš 18.01.2018. (M.Kilups), 03.03.2018. (E. & V.Smislovi) Dārziņu attekā, Salaspils n. un 22.03.2018. Daugavā uz ledus iepretim Glūdas ielai, Rīga (U.Piterāns). Vītītis (Phylloscopus trochilus) 2 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Atkārtots agrākais novērojums pavasarī.

 Phylloscopus trochilus
08.04.2018.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Rumbas ielas apkārtnē, 2 Zaķusalas S galā, Rīga (U.Piterāns), 1 īslaicīgi dzied Vandzenes skolas apkārtnē, Talsu n. (R.Rekmanis), 1 dzied un novērots vizuāli Tukumā (V.Ādamsons). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Rendā, Kuldīgas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T Ieriķos, Amatas n. (G.Grandāns).

 Regulus ignicapilla
07.04.2018.
Zosis (Anser fabalis/serrirostris/albifrons un Branta leucopsis/canadensis) ~60 000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Lielākais zināmais skaits pulcēšanās vietā Latvijā!!! Kanādas zoss (Branta canadensis) 23 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi). Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) >1500 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grinerte). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Cekulpīle (Aythya fuligula) >1000 Liepājas ezerā, Grobiņas/Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Liels skaits pulcēšanās vietā. Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 Daibes atkritumu poligonā, Pārgaujas n. (A.Klepers). Zilrīklīte (Luscinia svecica cyanecula) 1 T Daugavpilī (A.Erts). Samērā agrs novērojums pavasarī. Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 pārlido ar saucieniem Straupciema apkārtnē, Babītes n. (G.Grandāns).

Larus cachinnans
Luscinia svecica cyanecula 
06.04.2018.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 9 pie Braslas ūdenskrātuves, Pārgaujas n. (G.Krastiņš). Melnā klija (Milvus migrans) 1 migrācijā uz E pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime, M.Platacis). Melnā klija pirmais pavasara migrants.

 Milvus migrans
05.04.2018.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Jaunkūlu apkārtnē, Ādaži (L.Arnicāne). Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad T migrācijā uz NE pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime). Agrākais pavasara migranta novērojums! Mazais ērglis (Aquila pomarina) 1 migrācijā uz NE pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime). Upes tārtiņš (Charadrius dubius) 1 Lielupes grīvā, Jūrmala (K.Millers). Kuitala (Numenius arquata) 2 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (K.Millers). Purva pūce (Asio flammeus) 1 izcelta dabas parkā "Raga kāpa", Jūrmala (K.Millers). Čuņčiņš (Phylloscopus collybita) 1 dzied Lielupes grīvā, Jūrmala (K.Millers), 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 dzied Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 dzied dabas parkā "Raga kāpa", Jūrmala (K.Millers), 3 izprovocēti ar saucienu Esplanādes apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 1 dzied Rumbas ielas apkārtnē, Rīga (U.Piterāns), 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais). Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros) 2 TT dzied Rāmavas izstāžu kompleksā, Ķekavas n. (K.Funts). Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe) 1 T Startu apkaimē, Priekuļu n. (S.Laime, M.Platacis), 1 T Dukuļu apkaimē, Priekuļu n. (S.Laime, M.Platacis), 2 TT Mārupē, Rīga (N.Zeidaks). Visas sugas - pirmie pavasara migranti. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Līgatnes upē pie Ānfabrikas, Līgatnes n. (A.Klepers).

Branta ruficollis
 Circus macrourus
04.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 ad Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns). Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 zemā lidojuma virs Aizputes šosejas Tadaiķu pagastā, Durbes n. (A.Ozoliņš).

 
02.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (I.Grīnerte, K.Millers). Kanādas zoss (Branta canadensis) 7 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mednis). Lielā polārkaija (Larus hyperboreus) 1 2cy Daugavā pie Rīgas HES, Salaspils n. (K.Bernāns u.c.). Šajā vietā kopš 25.03.2018. (U.Piterāns). Visdrīzāk tas pats īpatnis, kurš 18.01.2018. (M.Kilups), 03.03.2018. (E. & V.Smislovi) Dārziņu attekā, Salaspils n. un 22.03.2018. Daugavā uz ledus iepretim Glūdas ielai, Rīga (U.Piterāns).
 Larus hyperboreus
Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).