Novembris 2010

30.11.2010.
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos) vismaz 7 (K.Millers), Plukšķis (Turdus iliacus) vismaz 9 Piejūras parkā (K.Millers), 1 pie "Rimi" Kanālmalā (B.Millere), Liepāja. 1 Mērsraga centrā pie kanāla, Rojas n. (M.Tīrums). Abām sugām vēli novērojumi rudenī. Visdrīzāk vēli rudens migranti, nevis ziemotāji.

29.11.2010.
Melnkakla gārgale
(Gavia arctica) 1ad Aiviekstē, Ļaudonā pie tilta – reti tik tālu iekšzemē, Madonas nov. (A.Avotiņš sen.). Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 1 Ērgļu purvā Vallē, Vecumnieku n. (Dz. Ezernieks). Lauku balodis (Columba palumbus) 17 lokāli  vēls novērojums un liels skaits tik vēlu rudenī. Iespējams, vēli migranti vai potenciāli ziemotāji. Pirmoreiz ziņoti 15.11. kad bija 16 putni (B.Millere), Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers). Ūdensstrazds (Cinclus cinclus) 3 Skujupītē, Engures nov. (S.Rabkevičs). Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) vismaz 6  vēls novērojums rudenī, Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers). Plukšķis (Turdus iliacus) vismaz 14 Piejūras parkā (K.Millers), 6 Kviešu ielā (S.Bērziņa), Liepāja vēli novērojumi rudenī.Čuņčinš (Phylloscopus collybita) 1 – atkārtots vēlākais novērojums rudenī, Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers). Melngalvas ķauķis (Sylvia atricapilla) 1 ad M smiltsērkšķos Liedaga ielas galā vēlākais novērojums rudenī, Liepāja (K.Millers). 

28.11.2010.
Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 1 Aizkrauklē, Aizkraukles nov. (Anon. novērotājs, skat.  http://aculiecinieks.delfi.lv/news/novados/aizkraukle-pa-sniegu-capo-starkis.d?id=35435929). Ķīvīte (Vanellus vanellus) 1 uz S netālu no Papes putnu stacijas virs liedaga, Rucavas n. (G.Grandāns, E.Lediņs). Parastais šņibītis (Calidris alpina alpina) 1ad Mangaļsalā (kopš 26.11., I.Deņisovs)  vēlākais novērojums rudenī, Rīga (J.Vīgulis). Meža balodis (Columba oenas) 1 uz S Papes putnu stacijā  otrais vēlākais novērojums rudenī, Rucavas n. (G.Grandāns, E.Lediņs). Lauku balodis (Columba palumbus) 22 lokāli  vēls novērojums un liels skaits tik vēlu rudenī. Iespējams, vēli migranti vai potenciāli ziemotāji. Pirmoreiz ziņoti 15.11. kad bija 16 putni (B.Millere), Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers). Baltā cielava (Motacilla alba) 1 migrācijā uz S Papes putnu stacijā, Rucavas n. (G.Grandāns, E.Lediņs), 1 pie "Briljantu" fermas, Ādažu laukos, Ādažu n. ( I.Deņisovs). Abi baltās cielavas nov., visticamāk, vēli rudens migrantu novērojumi. Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) vismaz 12  vēls novērojums rudenī, Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers). Plukšķis (Turdus iliacus) vismaz 8 Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers), 1 Ezermalas ielā, Liepāja (J.Jansons, A.Mankus) vēli novērojumi rudenī.Čuņčinš (Phylloscopus collybita) vismaz 2 – vēls novērojums rudenī. Abi putni novēroti vienlaicīgi no viena punkta. Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers). Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 2 uz Golodova dambja Liepājas ezerā pēc tam uz S, Liepāja (J.Jansons, A.Mankus).

27.11.2010.
Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 3 lokāli uz ledus Sātiņu zivju dīķos, Silzemju dīķī  vēlākais novērojums rudenī un vienlaicīgi samērā tālu iekšzemē, Saldus n. (J.Jansons). Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 1 Viesītes pag., Viesītes nov. (M. Bondars). Parastais šņibītis (Calidris alpina alpina) 1ad Mangaļsalā (kopš 26.11., I.Deņisovs), Rīga (T.Guščina, I.Deņisovs,O.Miziņenko). Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) vismaz 21 Piejūras parkā vēls novērojumi rudenī, Liepāja (K.Millers). Plukšķis (Turdus iliacus) vismaz 18  vēls novērojums rudenī, Sila strazds (Turdus viscivorus) 3 uz S Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers), 3 Kviešu ielā, Liepāja (S.Bērziņa) - vēlākie novērojumi rudenī, Čuņčinš (Phylloscopus collybita) 4 (3+1) – vēls novērojums rudenī. Trīs putni novēroti vienlaicīgi no viena punkta un ceturtais citā vietā. Pēdējie trīs nov. Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers).

26.11.2010. 
Parastais šņibītis (Calidris alpina alpina) 1ad Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Lauku balodis (Columba palumbus) 22 lokāli Piejūras parkā  vēls novērojums rudenī un liels skaits tik vēlu rudenī, Peļkājīte (Prunella modularis) 1 vēlākais novērojums rudenī, Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) vismaz 3  vēls novērojums rudenī, Plukšķis (Turdus iliacus)vismaz 14  vēls novērojums rudenī, Čuņčinš 1 (Phylloscopus collybita– vēls novērojums rudenī. Pēdējie pieci nov. Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers).
Novērojumi Papes putnu stacijā seansā no 8:00 – 14:30
Lauku balodis (Columba palumbus) 4 (2+2) uz S vēlākais novērojums rudenī
Sila cīrulis (Lullula arborea) 12 uz S vēlākais novērojums rudenī
Pļavu čipste (Anthus pratensis) 7 uz S vēls novērojums rudenī
Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) 66 uz S otrais vēlākais novērojums rudenī un liels skaits tik vēlu rudenī
Plukšķis (Turdus iliacus)86 uz S atkārtots otrais vēlākais novērojums rudenī un liels skaits tik vēlu rudenī
Sila strazds (Turdus viscivorus) 14 uz S atkārtots vēlākais novērojums rudenī un liels skaits tik vēlu rudenī
Kā arī vēlāk Lielais dumpis (Botaurus stellaris) migranta balss tumsā Papes ezera W malā netālu no Papes putnu stacijas - otrais vēlākais novērojums rudenī, Mērkaziņa (Gallinago gallinago)1 izcelta dienas laikā Papes ezera W malā un migranta balss tumsā Papes ezera W malā netālu no Papes putnu stacijas vēlākais novērojums rudenī. Visi nov. Rucavas n. (G.Grandāns).

25.11.2010.
Ķīvīte
(Vanellus vanellus) 88 lokāli Liepājas - Aizputes šos., pie Vēveru mājām, Durbes n., 7 lokāli Mazdzērves apk., Aizputes nov., apm. 60 lokāli Otaņķu apk., Nīcas nov. Vēli novērojumi rudenī (K.Millers)Mērkaziņa (
Gallinago gallinago) migranta balss trīs reizes vakara krēslā Papes ezera W malā netālu no Papes putnu stacijas ļoti vēls novērojums rudenī, Rucavas n. (G.Grandāns). Meža balodis (Columba oenas) 1 lokāli Otaņķu apk. vēls lokāla putna novērojums, Nīcas nov. Lauku cīrulis (Alauda arvensis) 1 lokāli Kapsēdes apk. vēls novērojums rudenī, Grobiņas nov. (K.Millers). Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris)1 lokāli Papes liedagā iepretīm Papes Ķoņciemam, pēc tam uz S vēlākais novērojums rudenī, Rucavas n. (G.Aizupiete, Z.Striķe). 

24.11.2010.
Ķīvīte
(Vanellus vanellus) vismaz 100 uz NNW Nīcas laukos
vēls novērojums rudenī, Nīcas n., Plukšķis (Turdus iliacus)2 (1+1), dzirdēti divu atsevišķu migrējošu putnu saucieni vakara krēslā Papes ezera W malā netālu no Papes putnu stacijas vēli novērojumi rudenī, Rucavas n. (G.Grandāns).

22.11.2010.
Mazais gulbis (Cygnus columbianus bewickii) vismaz 250 (vairāku baru kopsumma) un Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) ~ 700 (vairāku baru kopsumma) liels skaits pulcēšanās vietā rudenī/ziemas sākumā, Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 4 kopā ar ~300 gulbjiem (Cygnus sp.) vēls novērojums rudenī. Visi nov. Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Lielais dumpis (Botaurus stellaris) migranta balss tumsā Papes ezera W malā netālu no Papes putnu stacijas vēls novērojums rudenī, Rucavas n. (G.Grandāns). Ķīvīte (Vanellus vanellus) 7 lokāli Nīcas laukos vēls novērojums rudenī, Nīcas n. (K.Millers). Lauku balodis (Columba palumbus) 3 (1+1+1) uz S trešais vēlākais novērojums rudenī (G.Grandāns, G.Aizupiete), Sila cīrulis (Lullula arborea) 1 uz S vēls novērojums rudenī  (G.Grandāns), Plukšķis (Turdus iliacus) dzirdēts sauciens vēls novērojums rudenī (G.Grandāns). Pēdējie trīs nov. Papes putnu stacijā, Rucavas n.

21.11.2010.
Dzērve(Grus grus) 1 kopā ar 3 Ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Jaunmuižas apkārtnē atkārtots otrais vēlākais dzērves novērojums rudenī, Skrundas n. (G.Grandāns). Lauku balodis (Columba palumbus) 1 Pāvilostā iespējams, vēls migrants vai potenciāls ziemotājs (R.Rekmanis). Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros) 1 1cy/MM pie L.B.T. termināla vēlākais zināmais rudens novērojums Latvijā, Liepāja (A.Avotiņš jun. u.c.).

20.11.2010.
Meža zoss
(Anser anser) 9 migrācijā Sātiņu zivju dīķu apkārtnē
trešais vēlākais novērojums rudenī, Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 2 1cy/MM Sātiņu zivju dīķos (kopš 14.11.) otrais vēlākais novērojums rudenī un vienlaicīgi samērā tālu iekšzemē, Saldus n. (J.Jansons). Sila cīrulis (Lullula arborea) 5 lokāli Papes putnu stacijā kopš 19.11. vēls novērojums rudenī, Rucavas n. (R.Rekmanis, A.Avotiņš jun.).

19.11.2010.
Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 2 izceltas Sātiņu zivju dīķos, Silzemju dīķī otrais vēlākais novērojums rudenī, Saldus n. (J.Jansons). Lauku balodis (Columba palumbus) 4 uz S Papes putnu stacijā vēls novērojums rudenī, Rucavas n. (R.Rekmanis u.c.).

18.11.2010.
Vistilbe (Lymnocryptes minimus) vismaz 3 izceltas Sātiņu zivju dīķos, Silzemju dīķī vēls novērojums rudenī, Saldus n. (J.Jansons).

14.11.2010.
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna) 2 Sātiņu zivju dīķos otrais vēlākais novērojums rudenī, Saldus n. (A.Mankus).

11.11.2010.
Gugatnis (Philomachus pugnax) 1 Nagļos, Orenīšu-Drabāku dīķos – otrais vēlākais novērojums rudenī, Baltā cielava (Motacilla alba) 1 Nagļos, Orenīšu-Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).

10.11.2010.
Mazais ķīris (Hydrocoloeus minutus) 14 ad un 29 1cy vienā barā lokāli, Baltā cielava (Motacilla alba) 1  Nīcas laukos, Nīcas n. Ģirlicis (Serinus serinus) 1 netālu no Liepājas ostas N molavēlākais zināmais rudens novērojums Latvijā, Liepāja. ZIEMEĻU SVILPIS (Pinicola enucleator) 1 uz NNW Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).

07.11.2010.
Kuitala (Numenius arquata) vismaz 2 Sātiņu zivju dīķos, Silzemju dīķīotrais vēlākais rudens novērojums, Saldus n. (J.Jansons), Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 1 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (A.Mankus).

06.11.2010.
Jūras ķīvīte (Pluvialis squatarola) 1 Sātiņu zivju dīķos, Silzemju dīķīvēls rudens novērojums, Saldus n. (J.Jansons).

05.11.2010.
Pupuķis (Upupa epops) 1 Ļaudonā – ļoti vēls rudens novērojums Latvijā, Madonas n. (A.Avotiņš sen.).

04.11.2010.
Īsastes klijkaija (Stercorarius parasiticus) 1 ad gaišā morfa un 2 1cy tumšā morfa uz Nvēls rudens novērojums, Trīspirkstu kaija (Rissa tridactyla) 1 1cy uz S Papē, Rucavas n. (G.Grandāns).

03.11.2010.
Platknābja pūslītis (Phalaropus fulicarius) 1 1cy joprojām pie Daugavgrīvas mola (kopš 28.10.), Rīga (A.Avotiņš jun.).

02.11.2010.
Čuņčinš (Phylloscopus collybita) 1 noķerts gredzenošanai tīklā Papes putnu stacijā – vēls novērojums rudenī, Rucavas n. (G.Grandāns).

01.11.2010.
Ūdensstrazds (Cinclus cinclus) 1, Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 2 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (G.Grandāns, V.Ignatjevs).

 

Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).