Papildināts / Last update  13.06.2012. plkst. / at 19:01:50

Suga / Species Novērojums / Observation
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
06-Mar, >40 Nīcas laukos (kopumā Nīcas laukos >2000 "Pelēkās zosis" (Anser sp.)), Nīcas n. (K.Millers); 12-Mar, >100 Nīcas laukos (kopumā Nīcas laukos >3500 "Pelēkās zosis" (Anser sp.)), Nīcas n. (K.Millers); 13-Mar, >100 Užavas lejteces laukos (kopumā Užavas lejteces laukos >2000 "Pelēkās zosis" (Anser sp.)), Ventspils n. (K.Millers), 2 migrācijā Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;  24-Mar, <100 Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
06-Mar, >1100 Nīcas laukos (kopumā Nīcas laukos >2000 "Pelēkās zosis" (Anser sp.)), Nīcas n. (K.Millers); 12-Mar, >2500 Nīcas laukos (kopumā Nīcas laukos >3500 "Pelēkās zosis" (Anser sp.)), Nīcas n. (K.Millers); 13-Mar, >1000 Užavas lejteces laukos (kopumā Užavas lejteces laukos >2000 "Pelēkās zosis" (Anser sp.)), Ventspils n. (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 17-Mar, 4 migrācijā Līvānu apkārtnē, Līvānu n. (A.Erts); 18-Mar, 400 migrācijā Līksnas apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 24-Mar, >1000 Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
10-Mar, 1 ad Nīcas laukos kopā ar citām Anser sp. zosīm, Nīcas n. (K.Millers); 22-Mar, 2 uz N Krievlaukos, Ventspils n. (V.Roze);  24-Mar, 1 ad Bozēnu laukos kopā ar citām Anser sp. zosīm, Madonas n. (G.Grandāns); 27-Mar, 2 Pentuļu apkārtnē kopā ar citām Anser sp. zosīm, Ventspils n. (K.Millers), 1 Krievlaukos kopā ar citām Anser sp. zosīm, Ventspils n. (K.Millers); 28-Mar, vismaz 6 Ventspils apkārtnē, Ventspils n. (G.Grandāns, V.Ādamsons), 1 Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (U.Piterāns), 2 Vecumnieku apkārtnē, Vecumnieku n. (E.Laucis); 30-Mar, 1 pie Klīvēm, Babītes n. (D.Drazdovskis); 03-Apr, 1 kopā ar ~100 citām Anser sp. zosīm Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 11-Apr, 5 kopā ar ~4000 citām Anser sp. zosīm Pienavas laukos, Tukuma n. (K.Millers); 14-Apr, 1 kopā ar ~300 Anser sp. zosīm Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X Slēgts/Closed 24-Apr
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
06-Mar, >100 Nīcas laukos (kopumā Nīcas laukos >2000 "Pelēkās zosis" (Anser sp.)), Nīcas n. (K.Millers); 12-Mar, 12 pie Jaunmuižas, Skrundas n. (V.Farnasts); 13-Mar, >80 Užavas lejteces laukos (kopumā Užavas lejteces laukos >2000 "Pelēkās zosis" (Anser sp.)), Ventspils n. (K.Millers); 14-Mar, 4 pie Tāšu ezera, Grobiņas n. (K.Millers); 17-Mar, ~2000 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums), 12 migrācijā uz N Pāvilostā (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 18-Mar, 150 migrācijā Līksnas apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 22-Mar, migrantu balsis naktī Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns).X
Meža zoss
(Anser anser)
Tiek publicēti novērojumi tikai no E Latvijas/Records from E Latvia are published only13-Mar, 8 migrācijā uz SW virs Rusinovas, Līvānu n. (N.Kalpišs); 18-Mar, 1 kopā ar citām Anser zosīm migrācijā Līksnas apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 24-Mar, 2 Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, M.Medne).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
08-Jun, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X Slēgts/Closed 08-Jun
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
12-Mar, 1 kopā ar ~500 Anser sp. zosīm Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 18-Mar, 2 kopā ar ~1400 Anser sp. zosīm Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers), 2 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns); 22-Mar, 4 kopā ar ~400 Anser sp. zosīm Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers, V.Roze); 24-Mar, 1 kopā ar Anser sp. zosīm Svētes palienes laukus, Jelgavas n. (I.Brediks u.c.), 4 kopā ar Anser sp. zosīm pie Annām, Babītes n. (I.Brediks u.c.). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Apr, vismaz 1 kopā ar ~17000 Anser sp. zosīm pie Rūdekām, Burtnieku n. (A.Klepers); 06-Apr, 4 kopā ar >5000 Anser sp. zosīm Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis, D.Brakmane); 07-Apr, 2 kopā ar ~1800 Anser sp. zosīm Zvidzes kanāla apkārtnē, Madonas n. (A.Platais).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
18-Mar, 1 kopā ar ~600 Anser sp. zosīm Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 20-Mar, 4 kopā ar ~1000 Anser sp. zosīm pie Klīvēm, Babītes n. (G.Grandāns), 20 Nīcas laukos, Nīcas n. (E.Dzenis); 21-Mar, 2 uz lauka Vandzenes apkārtnē, Talsu n. (Ģ.Runnis); 24-Mar, 2 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (R.Rekmanis), 18 Baronu HES ūdenskrātuvē pie Apriķiem, Aizputes n. (D.Boiko); 10-Apr, 1 Ķirbižu muižas apkārtnē, Limbažu n. (R.Melderis).X Slēgts/Closed 24-Apr
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
06-Mar, 2 pie Laidiem, Kuldīgas n. (V.Farnasts), 10-Mar, 2 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 12-Mar, >40 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). 13-Mar, >130 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers), 1 uz N Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Briedis), 4 migrācijā virs Aizputes (R.Rekmanis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;  25-Mar, 2 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (A.Čaupale).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
Tiek publicēti novērojumi tikai no E Latvijas/Records from E Latvia are published only: 04-Mar, 3 migrācijā Launkalnē, Smiltenes n. (A.Klepers); 10-Mar, 2 Meirānu kanālā netālu no iztekas/slūžām, Madonas n. (A.Platais); 15-Mar, 2 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 16-Mar, 1 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (A.Čaupale).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
2-Mar, 1 Bērzciema jūrmalā, Engures n. (V.Ādamsons), 10-Mar, 1 M uz ledus Liepājas ezerā, Ezerkrastā pie "Trubas", Liepāja (K.Millers); 12-Mar, 4 migrācijā jūrā Kolkasragā, Dundagas n. (M.Briedis) ; 13-Mar, 3 Pekragā, Mērsrags. (U.Rēvalds); 16-Mar, 2 Rimzātu dīķos, Kuldīgas n. (D.Boiko); 18-Mar, 31 Bērzciema jūrmalā, Engures n. (S.Rabkevičs, A.Poišs), 34 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (S.Rabkevičs, A.Poišs).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
>10 vai vienīgi E Latvija/>10 and E Latvia only:
05-Apr, 1 kopā ar 500 citu sugu pīlēm Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers);
14-Apr, 1 T Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts); 24-Apr, >20 starp Ainažiem-Kuvižiem, Salacgrīvas n. (M.Strazds, I.Mārdega); 25-Apr, >40 Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>10 vai vienīgi E Latvija/>10 and E Latvia only: 12-Mar, >30 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 12 Liepājas ezerā, Ezerkrastā pie "Trubas", Liepāja (K.Millers); 18-Mar, >70 kopējā ~2500 Anas sp. barā Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 21-Mar, >2 Skuķu ezerā, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 24-Mar, 20 Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns, M.Medne).X
Platknābis
(Anas clypeata)
18-Mar, 1 T kopējā ~2500 Anas sp. barā Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 27-Mar, 1 Babītes ezerā, Babītes n. (S.Rabkevičs); 05-Apr, 2 (T un M) uz S Papē, Rucavas n. (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Apr, 6 (2 + 4) kopā ar citu sugu pīlēm Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Garkaklis
(Anas acuta)
>10 vai vienīgi E Latvija/>10 and E Latvia only: 18-Mar, 17 kopējā ~2500 Anas sp. barā Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 23-Mar, >10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 24-Mar, ~200 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks u.c.), 80 Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns, M.Medne), >10 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons), 14 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (R.Rekmanis); 25-Mar, ~40 migrācijā pie Annām, Babītes n. (R.Rekmanis).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
07-Apr, 3 (2TT un 1M) Praulienas pagastā, Madonas n. (A.Platais); 12-Apr, 4TT Tāšu ezerā, Grobiņas n. (K.Millers); 14-Apr, 3 (2TT un 1M) Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers); 19-Apr, 6 (3TT un 3MM) Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs).X
Krīklis
(Anas crecca)
>10 vai vienīgi E Latvija/>10 and E Latvia only:
02-Mar, 18 lauka applūdumā kopā ar meža pīlēm Aizraķes apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis);
14-Mar, 18 migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (K.Millers); 16-Mar, 60 (vairāku baru kopsumma) migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers), 23 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (D.Boiko); 17-Mar, >40 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, M.Strazds). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 17-Mar, 5 Daugavā pie Trepes, Daugavpils n. (A.Erts).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
>10 vai vienīgi E Latvija/>10 and E Latvia only:
03-Mar, 14 vaļumā Liepājas ezerā,
Ezerkrastā pie "Trubas", Liepāja (R.Rekmanis); 26-Mar, >200 Liepājas ezerā pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 06-Apr, 1 pie Kalngales slūžām, Madonas n. (A.Klepers), >10 Lubāna ezera SW malā, Madonas n. (A.Klepers).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Highest numbers and records from inland:
05-Mar, 250 dabas lieguma "Daugava pie Kaibalas" teritorijā, Lielvārdes n. (G.Grandāns); 07-Mar, >155 Lubāna ezera SW malā, Madonas n. (A.Platais).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
22-Mai, 1 migrācijā 01:20 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 24-Mai, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Avotiņš jun.); 25-Mai, 1 pie Zirām, Ventspils n. (K.Millers).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
14-Mar, 1 migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (K.Millers).X Slēgts/Closed 22-Mai
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
20-Mar, 5 lokāli jūrā pie Jūrmalciema, Nīcas n. (R.Rekmanis); 28-Mar, 2 Iecavas karjera dīķī, Iecavas n. (E.Laucis); 31-Mar, 2 Bāliņu dīķī Rudbāržos, Skrundas n. (D.Boiko); 01-Apr, 1 Mazdzērves dīķī, Aizputes n. (K.Millers); 1 Stūrīšdīķī Ģibuļu apkārtnē, Talsu n. (M.Kilups); 04-Apr, 2 Kārklu dīķī, Grobiņas n. (R.Rekmanis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Apr, >15 Orenīšu-Drabāku/Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos (K.Millers, G.Grandāns).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
25-Apr, 6 lokāli Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 02-Mai, 2 lokāli Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns).X Slēgts/Closed 22-Mai
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
24-Mar, 1 ligzdošanas teritorijā Rubas pagastā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 6/7-Apr, 10 ligzdošanas teritorijās Liepājas apkārtnē, Nīcas, Grobiņas un Sakas novadi (M.Strazds, L.Rāte). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Apr, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (M.Medne); 27-Apr, 1 Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
12-Mar, 1 riņķo virs Tukuma (M.Miezīte);  22-Mar, 1 virs Ogres (A.Roze), 2 migrācijā Limbažu apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards), 2 pie Vilgāles, Kuldīgas n. (M.Silacērpa), 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis, B.Štrausa); 23-Mar, 2 virs Ropažiem (I.Ķiecis); 28-Mar, 1 Madonas-Gulbenes autoceļa malā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 29-Mar, 1 Pampāļos ligzdā, Saldus n. (M.Strazds); 01-Apr, 1 Dzērvenieku apkārtnē, Aizputes n. (K.Millers, E.Millere), 1 pie Tāšiem, Grobiņas n. (K.Millers), 1 pie Dambjiem, Olaines n. (J.Vīgulis).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos/Inland only: 15-Mar, 12 migrācijā uz NE virs Aizputes (R.Rekmanis); 17-Mar, 9 pārlido Svētes palienes laukus, Jelgavas n. (S.Elferte u.c.); 18-Mar, 12 migrācijā pie Līksnas, Daugavpils n. (A.Erts); 22-Mar, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n (E.Račinskis); 01-Apr, 1 Ciriša ezerā, Aglonas n. (B.Rusakova, A.Čeirāns).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
18-Mar, migrācijas sauciens tumsā Kolkas raga apkārtnē, Dundagas n. (G.Grandāns); 22-Mar, 1 T īslaicīgi vokalizē Balgales pagastā, Talsu n. (J.Bētiņš); 23-Mar, 1 T īslaicīgi vokalizē Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (Z.Jansone); 23-Mar, 1 T vokalizē Engures ezerā, Mērsrags (U.Rēvalds); 30-Mar, 1 T īslaicīgi vokalizē Beibežu ūdenskrātuvē, Vecumnieku n. (E.Laucis), 1 vokalizē Talsu apkārtnē, Talsu n. (U.Klepers); 01-Apr, 1 T vokalizē Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 07-Apr, 1 T vokalizē Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Platais); 10-Apr, 1 T vokalizē Pelēču ezerā, Preiļu n. (A.Čeirāns), 1 T vokalizē Šusta ezerā, Preiļu n. (A.Čeirāns).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
03-Jun, 1 Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (V.Roze, K.Millers, G.Graubics).X
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
17-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums), 1 Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (U.Piterāns u.c.); 24-Mar, 1 Rēzeknes upē pie Īdeņas, Rēzeknes n. (G.Grandāns, M.Medne); 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (D.Elferts, S.Elferte); 27-Mar, 3 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 28-Mar, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Ādamsons); 02-Apr, 4 Mērsragā (U.Rēvalds); 05-Apr, 12 kāsī uz E virs Ilūkstes (E.Račinskis, D.Brakmane); 06-Apr, 4 Eglīšu dīķī, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 07-Apr, 4 Lubāna ezera SW malā, Madonas n. (A.Platais).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
30-Mar, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (A.Grigorjevs); 31-Mar, 1 ad M pie ligzdas Skrundas apkārtnē, Skrundas n. (A.Kalvāns, J.Ķuze); 06-Apr, 1 riņķo virs Dvietes palienes, Ilūkstes n. (E.Račinskis, D.Brakmane); 07-Apr, 1 uz NE Apriķu apkārtnē, Aizputes n. (K.Millers), 1 Mazirbē, Dundagas n. (I.Brediks u.c); 11-Apr, 1 riesto Seržu tīrelī, Vecumnieku n. (M.Strazds, A.Krusts); 15-Apr, 1 virs Daugavas Līksnas pagastā, Ilūkstes n. (A.Erts).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
15-Apr, 1 uz N virs "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 24-Apr, 1 uz N un 2 uz S Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs); 04-Mai, 1 Cenas tīreļa apkārtnē, Olaines n. (M.Černuho); 06-Mai, 1 migrācijā Ogrē (V.Roze).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
12-Mar, 2 migrācijā uz N Kolkasragā, Dundagas n. (M.Briedis); 18-Mar, 1 uz SEE Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers); 20-Mar, 1 uz S Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 24-Mar, 1 virs Kolkas ciema, Dundagas n. (R.Rekmanis, K.Vilks); 29-Mar, 1 Rudbāržu apkārtnē, Skrundas n. (M.Strazds); 04-Apr, 1 pārlido Vārpas ielu, Ventspils (V.Šteinbergs); 30-Apr, 1 Virgā, Priekules n. (R.Rekmanis).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
24-Mar, 1 Laucienes apkārtnē, Talsu n. (D.Elferts, S.Elferte); 11-Apr, 1 migrācijā Degoles apkārtnē, Tukuma n. (G.Saulītis), 1 Pļavu apkārtnē, Talsu n. (G.Saulītis); 15-Apr, 1 uz N virs "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 22-Apr, 1 virs Engures kapiem, Engure (D.Elferts, S.Elferte); 23-Apr, 1 pie Lepstes, Engures n. (K.Millers), 22.04. - cits īpatnis, salīdzināts foto. X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;X Slēgts/Closed 22-Mai
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
05-Mai, 1 Dzelves purvā, Sējas n. (K.Funts, M.Funta); 17-Mai, 1 imm uz SSW Sikšņu apkārtnē, Rucavas n. (K.Millers).X Slēgts/Closed 22-Mai
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
17-Mar, 1 T pie Cildiem, Aizputes n. (D.Boiko); 23-Mar, 1 M Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (Z.Jansone), 1 Liepājas ezerā pie Zirgu salas, Liepāja (A.Platais, S.Rabkevičs); 24-Mar, 1 T Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (A.Čaupale); 28-Mar, T & M Skuķu ezerā, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 29-Mar, 1 M Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 30-Mar, T & M Beibežu ūdenskrātuvē, Vecumnieku n. (E.Laucis); 31-Mar, 1 T Vangažu apkārtnē, Inčukalna n. (D. un S.Elferti), 1 Plāča apkārtnē, Pārgaujas n. (A.Klepers).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
Tiek publicēti novērojumi tikai no E Latvijas/Records from E Latvia are published only: 23-Mar, 1 T Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 26-Mar, 1 T Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns); 27-Mar, 1 Feimaņu apkārtnē, Rēzeknes n. (I.Rimicāns).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
22-Apr, 1 2cy Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs), 1 M Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Strazds u.c.); 3-Mai, 1 Olgas purva apkārnē, Madonas n. (D.Drazdovskis, A.Avotiņš jun.); 10-Mai, 1 uz S Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
22-Apr, 1 ad T pie Rīgas-Ventspils šosejas pirms Ozolpils, Engures n. (R.Meļņiks); 25-Apr, 2 ad T Kolkā, Dundagas n. (M.Jaunzemis, V.Ādamsons); 29-Apr, 1 ad M Ruģeļos, Daugavpils (A.Erts); 1 ad T Ozolaines apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
03-Apr, 2 (pāris) starp Gaviezi un Sustu, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 08-Apr, 2 (pāris) Skujenes apkārtnē, Amatas n. (A.Platais); 14-Apr, 1 lokāli Kolkā, Dundagas n. (K.Millers), 1 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (I.Kilupa, M.Kilups); 15-Apr, 1 Slampes pagastā, Tukuma n. (K.Millers u.c.). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 18-Apr, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts), 1 pie Pujām, Smiltenes n. (A.Klepers).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
21-Mar, 1 M medī Jaunpagasta apkārtnē, Talsu n. (J.Bētiņš); 27-Mar, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Ādamsons); 01-Apr, 1 pie "Kaļīšiem", Smiltenes n. (L.Lapiņa), 1 T Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (V.Roze); 05-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 06-Apr, 1 medī Rēzeknes apkārtnē, Rēzeknes n. (A.Klepers).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
24-Mai, >3 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, C.Kehoe); 25-Mai, 1 M migrācijā uz N Kolkā, Dundagas n. (K.Millers).X
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
24-Apr, 1 pie Kuivižu putnu torņa, Salacgrīvas n. (I.Mārdega, M.Strazds); 26-Apr, 1 Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns u.c.); 27-Apr, 2 Kolkā, Dundagas n. (M.Jaunzemis u.c.); 29-Apr, 1 pie Egļukalna, Daugavpils n. (A.Klepers, I.Ķiecis), 5 Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Jaunzemis, I.Brediks).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
26-Mar, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Ādamsons); 29-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Jaunzemis, I.Brediks); 03-Mai, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns, M.Tīrums).X
Grieze
(Crex crex)
03-Mai, 1 "griež" Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 2 "griež" Aiviekstes palienē pie Ļaudonas, Madonas n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 04-Mai, 1 "griež" meža pļavā Ziemļgaujā, Valkas n. (N.Zeidaks); 05-Mai, 2 "griež" pļavā pie Viļakas ezera, Viļakas n. (V.Bukšs); 06-Mai, 1 "griež" Orenīšu-Drabāku zivju dīķu apkārtnē, Rēzeknes n. (I.Brediks u.c.).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
31-Mar, 2 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons); 22-Apr, 1 Vītiņu pļavu niedrājā, Grobiņas n. (J.Jansons); 21-Apr, 1 Daugavgrīvā, Rīga (M.Kilups).X Slēgts/Closed 28-Apr
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
28-Apr, >15 Īdeņas/Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns), 1 Pūrciema vigā, Rojas n. (M.Jaunzemis u.c.), 1 Gaiļu dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis), 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (N.Zeidaks).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
22-Apr, 1 Augstrozes apkārtnē, Limbažu n. (D.Drazdovskis); 24-Apr, 2 dzied Pūrciema vigā, Rojas n. (M.Jaunzemis, V.Ādamsons); 27-Apr, 3 dzied Īdeņas/Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 28-Apr, 1 migrācijā Nagļos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns).X
Dzērve
(Grus grus)
04-Mar, vairāku putnu balsis visas dienas garumā Pabēržu ezera apkārtnē/calls of few birds near Paberzu lake, Ilūkstes n. (ziņo A.Skrimble); 08-Mar, vairāku putnu balsis Ērgļu purvā/calls of few birds at Ergli marsh, Vecumnieku n. (Dz. Ezernieks); 09-Mar, 1 Pampāļu apk., Saldus n. (V.Ādamsons); 10-Mar, 5 uz lauka Basu apkārtnē, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 11-Mar, 1 pie Asītes, Priekules n. (A.Mankus); 12-Mar, 1 Medzes pagastā, Grobiņas n. (E.Rubenis), 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 8 migrācijā uz N Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 1 Starēs, Līvānu n. (A.Staris). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 17-Mar, 3 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 18-Mar, 1 Līksnas apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 1 Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns u.c.).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
24-Feb, 1 šosejas malā Jaunbērzē, Jelgavas n. (I.Dzene);  02-Mar, 4 lokāli Bernātu apkārtnē,  Nīcas n. (R.Rekmanis); 05-Mar, 2 Remtes apkārtnē, Brocēnu n. (J.Granāts, V.Roze); 06-Mar, >80 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 10-Mar, 1 Kapsēdes apkārtnē, Grobiņas n. (E.Rubenis), >250 Liepājas ezera E krasta laukos, Nīcas n. (K.Millers), >200 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 1 lidojumā uz NE pie Klīvēm, Babītes n. (M.Kilups), 1 pie Annām, Babītes n. (I.Kilupa). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Mar, 10 pie Rīgas-Valmieras šosejas, Daibes pagrieziena, Pārgaujas n. (L.Lapiņa), 1 Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
30-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers, J.Jansons); 09-Mar, 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (E.Laucis); 13-Mai, 2 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (U.Rēvalds).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
17-Mar, 3 Nīcas laukos, Nīcas n. (M.Strazds, K.Millers), 5 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums); 18-Mar, 6 Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers), 4 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers), 7 Tīnūžu-Ceplīšu apkārtnē, Ikšķiles n. (V.Gremze u.c.). 23-Mar, ~20 Sātiņu zivju dīķu apkārtnē, Saldus n. (J.Jansons, Z.Jansone). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 23-Mar, 1 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (E.Kantāns); 04-Apr, 2 pie Rūdekām, Burtnieku n. (A.Klepers); 07-Apr, >10 Bozēnu laukos, Madonas n. (A.Platais).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
17-Mar, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns); 22-Mar, 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (V.Roze, K.Millers); 26-Mar, 6 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X Slēgts/Closed 27-Apr
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
06-Apr, 2 Rojas ostā, Roja (I.Brediks u.c.); 11-Apr, 3 Doles salas zivju dīķos, Salaspils n. (U.Piterāns); 12-Apr, 2 Mūsas trasē, Bauskas n. (E.Laucis); 15-Apr, 2 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (R.Rekmanis u.c.). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 17-Apr, 2 Jaudzemu dīķos, Līvānu n. (A.Erts); 18-Apr, 2 Placinsku kerjerā, Preiļu n. (A.Čeirāns), 1 pie Liedītes upes uz lauka peļķes malā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
23-Mar, 4 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (S.Rabkevičs, A.Platais); 24-Mar, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (R.Rekmanis, K.Vilks); 04-Apr, 2 Daugavā pie Kaibalas, Lielvārdes n. (G.Grandāns); 08-Apr, 6 uz salas Daugavā, Krāslava (D.Boiko); 11-Apr, balss pie Rīgas HES, Salaspils n. (U.Piterāns).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
7-Mai, 2 lokāli Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns, E.Laucis); 8-Mai, 2 uz S Ainažu jūrmalā, Salacgrīvas n. (I.Brediks, K.Funts).X Slēgts/Closed 22-Mai
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
10-Apr, 2 peļķē Novoseles pļavās, Preiļu n. (A.Čeirāns); 15-Apr, 1 Mēmeles krastā, Bauska (E.Laucis), 1 Gaujā pie Strenčiem, Strenču n. (I.Vilšķērste u.c.); 19-Apr, 1 pie "Smilškalnu" dīķa, Cesvaines n. (A.Avotiņš jun.), 1 Gaujas malā, Valmiera (A.Klepers); 20-Apr, 1 Lielajā Juglā pie Villasmuižas, Ropažu n. (M.Vimba); 21-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.), 22-Apr, 1 pie Ratnieku ezera, Līgatnes n. (G.Grandāns), 1 Zemgales apkārtnē, Jelgavas n. (A.Platais).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
24-Mar, 3 Melnragu rīklē, Tukuma n. (S.Rabkevičs), 1 Ozolmuižas apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards); 31-Mar, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 1 Skrundas apkārtnē, Skrundas n. (A.Kalvāns, J.Ķuze), 5 Melnragu rīklē, Tukuma n. (S.Rabkevičs); 01-Apr, 2 Ķemeros, Jūrmala (E.Laucis), 1 pie Blijām, Olaines n. (J.Vīgulis); 02-Apr, 1 Smārdē, Engures n. (S.Rabkevičs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;  04-Apr, vairākas Žūklī, Madonas n. (G.Grandāns).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
15-Apr, 2 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 22-Apr, 5 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 24-Apr, 2 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 3 starp Ainažiem-Kuivižiem, Salacgrīvas n. (M.Strazds, I.Mārdega); 25-Apr, 8 lokāli Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns), 1 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
15-Apr, 1 migrācijā Ogrē (V.Roze), 2 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons), 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 18-Apr, 2 pie Liedītes upes uz lauka peļķes malā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 19-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (G.Graubics, L.Legzdiņš); 20-Apr, 2 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 21-Apr, 2 pie Melnragu fermas, Tukuma n. (V.Ādamsons); 22-Apr, 8 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons), 4 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
25-Apr, 2 lokāli Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 27-Apr, 2 lokāli Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (V.Vintulis); 28-Apr, 1 lokāli Viesītes palienē, Ilūkstes n. (D.Drazdovskis); 01-Mai, 2 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
15-Apr, 1 Melnragu rīklē, Tukuma n. (S.Rabkevičs); 19-Apr, 2 Ozolmuižas tīrelī, Alojas n. (A.Meinards); 21-Apr, 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Laucis), >5 Melnragu rīklē, Tukuma n. (J.Vīgulis, I.Markuse); 22-Apr, 7 applūdušā laukā pie Līksnas, Daugavpils n. (A.Erts), > 20 Augstrozes apkārtnē, Limbažu n. (D.Drazdovskis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 25-Apr, 8 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 27-Apr, >50 Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
28-Mar, 2 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 01-Apr, 6 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons, A.Mankus), 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. (K.Funts); 04-Apr, >10 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers); 07-Apr, 1 lidojumā Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Platais); 14-Apr, 1 Dunduru pļavās, Tukuma n. (D.Elferts, S.Elferte).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
18-Apr, 2 Lielajā purvā, Limbažu n. (D.Drazdovskis); 22-Apr, >20 Augstrozes apkārtnē, Limbažu n. (D.Drazdovskis); 23-Apr, 2 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 24-Apr, 3 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 25-Apr, 1 Šaltupes apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 26-Apr, 2 Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns).X
Kuitala
(Numenius arquata)
05-Apr, 4 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 06-Apr, ~50 migrācijā uz SE Engures ostā, Engure (I.Brediks u.c.); 05-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (D.Drazdovskis u.c.); 09-Apr, 2 uz W Krievlaukos, Ventspils n. (K.Millers), 1 uz W Beibežos, Vecumnieku n. (E.Laucis), 1 pie Unguru grāvja, Burtnieku n. (A.Klepers); 12-Apr, 2 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers), >50 migrācijā Ogrē (V.Roze), 1 Rekovas apkārtnē, Viļakas n. (F.Slišāns). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 14-Apr, 3 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers); 15-Apr, 2 Dzirnavkalnā pie Burtniekiem, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
04-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers); 15-Apr, 4 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 19-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Lediņš, R.Lebuss); 24-Apr, 1 Kuivižos, Salacgrīvas n. (M.Strazds, I.Mārdega); 26-Apr, 1 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
26-Apr, 1 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers).X Slēgts/Closed 22-Mai
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
12-Mai, 2 uz Liepājas ostas N mola, Liepāja (M.Strazds); 15-Mai, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 19-Mai, 1 Kuivižu jūrmalā, Salacgrīvas n. (D.Drazdovskis u.c.).X
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
10-Mai, 2 Liepājas ezerā uz sērēm pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers); 19-Mai, 1 Kuivižu jūrmālā, Salacgrīvas n. (A.Avotiņš jun. u.c.).X Slēgts/Closed 05-Jun
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
11-Mai, 1 Mangaļsā, Rīga (I.Deņisovs); 21-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (C.Kehoe); 31-Mai, 1 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers).X
Trulītis
(Calidris minuta)
19-Mai, 1 Liepājas ezerā uz sērēm pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (J.Jansons); 26-Mai, 1 Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 27-Mai, 6 Liepājas ezerā uz sērēm pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n., (J.Jansons).X
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
29-Apr, 2 uz E Buļļu salas jūrmalā, Rīga (G.Graubics); 30-Apr, 4 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 13-Mai, 6 pie "Upmalām" uz arumu lauka peļķes malā, Ventspils n. (K.Millers).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
05-Apr, 1 ziemas tērpā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 18-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (V.Ādamsons); 22-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 28-Apr, 3 Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks, M.Jaunzemis); 30-Apr, 7 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers, J.Jansons).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
12-Mai, 1 Liepājas ezerā uz sērēm pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (M.Strazds); 19-Mai, 4 Liepājas ezerā uz sērēm pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (J.Jansons); 31-Mai, 2 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers).X
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
30-Mai, 1 Liepājas ezerā uz sērēm pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers).X Slēgts/Closed 05-Jun
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
09-Apr, 1 T Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 12-Apr, 11 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 20-Apr, 15 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 22-Apr, 3 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons), 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks, M.Strazds); 23-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (K.Millers, G.Grandāns), 2 Šaltupes apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
01-Apr, >5 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (A.Mankus); 08-Apr, 1 Dunduru pļavās, Tukuma n. (S.Rabkevičs, A.Poišs); 19-Apr, 1 Teiču dabas rezervātā, Madonas n. (A.Avotiņš jun.); 22-Apr, 4 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons).X Slēgts/Closed 27-Apr
Ķikuts
(Gallinago media)
10-Apr, 1 izcelts Rekovas apkārtnē, Viļakas n. (F.Slišāns); 07-Mai, 1 izcelts Olksnas apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Graubics, K.Millers); 27-Mai, 1 izcelts Sventājas upes ielejā, Rucavas n. (G.Grandāns u.c.).X
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
23-Mar, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (Z.Jansone); 24-Mar, 3 riesto virs izcirtuma Rubas pagastā, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 izcelta Kolkā pie Ūšiem (R.Rekmanis, K.Vilks), 1 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (A.Čaupale); 25-Mar, 2 uz lauka Rundāles pagastā, Rundāles n. (E.Laucis), 1 uz E virs Mūsas upes, Bauska (E.Laucis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 29-Mar, 4 riesto Ozolsalā Teiču dabas rezervātā, Madonas n. (A.Avotiņš jun.).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
12-Mar, 1 izcelta pie Paurupes, Rucavas n. (I.Mednis);  17-Mar, 2 izceltas mežā Kolkas raga apkārtnē, Dundagas n. (G.Grandāns), 1 pie Dzilnuciema, Babītes n. (R.Pintāns), 1 Augstrozes apkārtnē, Limbažu n. (A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis), 1 uz N 11:36 Saulkrastos (E.Račinskis); 21-Mar, 1 vakara krēslā virs Baložu kapiem, Jelgava (A.Platais). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 23-Mar, 1 riesto Sērmūkšu apkārtnē, Amatas n. (G.Grandāns); 25-Mar, vairākas riesto Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (M.Medne).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
08-Mai, 1 lauku applūdumā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 14-Mai, 2 (T un M) lauku applūdumā Nīcas apkārtnē, Nīcas n. (V.Vintulis); 30-Mai, 1 Liepājas ezerā uz sērēm pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers).X
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
>50 vai vienīgi E Latvija/>50 and E Latvia only: 16-Mar, >140 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers), >70 pie Pētertirgus, Liepāja (K.Millers); 17-Mar, >70 Vecmilgrāvī, Rīga (I.Deņisovs), 13 Līvānu apkārtnē, Līvānu n. (A.Erts); 18-Mar, >50 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns), 21 Līksnas apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
14-Mar, 2 ad uz S Akmensragā, Pāvilostas n. (K.Millers); 20-Mar, 1 ad migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 04-Apr, 1 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers), 1 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (K.Millers), 1 Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (E.Fritze).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
21-Apr, 2 Lielupes grīvā uz sēres, Jūrmala (T.Miziņenko, O.Miziņenko); 23-Apr, 3 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 03-Mai, 1 lokāli pie kanāla Papes jūrmalā, Rucavas n. (K.Millers), 5 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
04-Apr, 6 Liepājas ezerā uz sēres iepretī Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers); 15-Apr, 16 Liepājas ezerā uz sēres iepretī Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (J.Jansons); 17-Apr, 3 Lielupes grīvā uz sēres, Jūrmala (G.Graubics); 18-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (V.Ādamsons); 21-Apr, 1 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 24-Apr, 2 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 2 migrācijā uz N Kuivižos, Salacgrīvas n. (M.Strazds, I.Mārdega).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
25-Apr, 8 īslaicīgi Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 29-Apr, 15 Ozolaines dīķī, Bauskas n. (E.Laucis), <10 kādā dīķī Kalnciema apkārtnē, Jelgavas n. (G.Graubics u.c.); 29-Apr, >300 Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Strazds), 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Jaunzemis); 01-Mai, 5 Siladzirnavu dīķī, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
29-Apr, 3 Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Strazds); 01-Mai, 15 migrācijā virs Liepājas ezera pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (A.Mankus); 04-Mai, 28 migrācijā Cenas tīreļa apkārtnē, Olaines n. (M.Černuho); 10-Mai, 15 Lādzēnu dīķos, Vecumnieku n. (E.Laucis); 12-Mai, 2 īslaicīgi Krievpurva dīķos, Aizputes n. (K.Millers).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
05-Mai, 1 Krievpurva dīķos, Aizputes n. (A.Mankus); 04-Jun, 2 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
15-Apr, 14 Kolkas ragā, Dundagas n. (L.Peeters et. al), 1 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (J.Vīgulis, I.Bojāre), >20 Lielupes grīvā, Jūrmala (G.Graubics), 24 Liepājas ezerā, Liepāja (R.Rekmanis u.c.); 17-Apr, 1 uz Liepājas ostas N mola, Liepāja (D.Krīgens). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 27-Apr, 2 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis, D.Drazdovskis); 28-Apr, 3 pie Aiviekstes slūžām, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
07-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (Clive McKay); 23-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 25-Apr, >3 Daugavgrīvā, Rīga (U.Piterāns).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
05-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns, V.Pranks); 08-Apr, 8 Kolkas ostā, Dundagas n. (D.Drazdovskis); 18-Apr, 2 Pekragā, Mērsrags (V.Ādamsons); 21-Apr, 10 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 22-Apr, 6 Pekragā, Mērsrags (D.Elferts, S.Elferte).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
28-Apr, 1 ad gaišā forma uz NW virs Daugavas Rumbulas apkārtnē, Rīga (U.Piterāns); 29-Apr, 2 ad gaišā forma uz SW virs jūras, Mērsrags (I.Deņisovs); 03-Mai, 2 ad gaišā forma uz SW virs jūras Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 04-Mai, 1 ad gaišā forma Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Laucis).X
Meža balodis
(Columba oenas)
04-Mar, 2 Rīgas-Liepājas šosejas malā pie Viduskroga, Saldus n. (J.Jansons, A.Mankus), 09-Mar, 10 Pampāļu apk., Saldus n. (V.Ādamsons); 10-Mar, 12 Baidzeles apk., Nīcas n. (K.Millers), 30 vienā barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 9 pie Klīvēm, Babītes n. (M.Kilups). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 13-Mar, 1 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (E.Kantāns);  16-Mar, 1 pie Zvirgzdiem, Kocēnu n. (A.Klepers). X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
11-Mar, 3 Kalngales laukos, Carnikavas n. (K.Funts) ; 12-Mar, 5 migrācijā uz N Kolkasragā, Dundagas n. (M.Briedis); 16-Mar, 8 migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers); 17-Mar, 34 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, M.Strazds), 21 migrācijā uz N Pāvilostā (K.Millers), 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n (I.Brediks u.c.), 2 pie Rīgas apvedceļa, Olaines n. (V.Roze u.c.), 9 pie Brakšķiem, Jelgavas n. (M.Tīrums), 3 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 1 dzied Augstrozes apkārtnē (A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis), 1 Pumpuros, Jūrmala (E.Lediņš). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 17-Mar, 2 Līvānu apkārtnē, Līvānu n. (A.Erts); 18-Mar, 5 Līksnas apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
26-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (M.Jaunzemis); 01-Mai, 1 Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 04-Mai, 1 dzied Daukstu apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns u.c.); 07-Mai, 2 Liepu apkārtnē (V.Roze, K.Millers); 09-Mai, 1 Žīguru apkārtnē, Viļakas n. (A.Korņejeva).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
17-Apr, 1 dzied Ļaudonā, Madonas n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 21-Apr, 1 dzied Medvednīkos, Riebiņu n. (A.Čeirāns); 22-Apr, 1 dzied Augstrozes apkārtnē, Limbažu n. (D.Drazdovskis); 23-Apr, 1 dzied Mazzalves purva apkārtnē, Neretas n. (M.Strazds, I.Mārdega), 1 dzied Krievciemā, Aizkraukles n. (U.Kolonovs); 24-Apr, 1 dzied Kalnienā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 25 Apr, 1 dzied Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (K.Millers).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
19-Mar, 1 noķerta gredzenošanai Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns); 29-Mar, 1 noķerta gredzenošanai Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns); 31-Mar, 1 Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (A.Freibergs): 10-Apr, 1 noķerta gredzenošanai Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Graubics u.c.).X
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
30-Apr, 1 dzied Daudzevas mežos, Jaunjelgavas n. (G.Grandāns, E.Laucis); 01-Mai, 1 naktī uz ceļa Vērgales stacijas apkārtnē, Pāvilostas n. (K.Millers); 04-Mai, 1 dzied Ziemeļgaujā, Valkas n. (N.Zeidaks); 07-Mai, >1 Ķeguma apkārtnē, Ķeguma n. (G.Graubics u.c.).X
Svīre
(Apus apus)
29-Apr, 1 Ruģeļos, Daugavpils (A.Erts); 02-Mai, 6 Ogrē (V.Roze); 03-Mai, 1 uz S Papē, Rucavas n. (K.Millers); 04-Mai, 4 Liepājā (K.Millers), 1 Ķengaragā, Rīga (A.Platais).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
09-Mai, 2 Garkalnes mežos, Garkalnes n. (E.Račinskis); 11-Mai, 4 Silakrogā, Ropažu n. (I.Ķiecis), 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega).X Slēgts/Closed 05-Jun
Pupuķis
(Upupa epops)
15-Apr, 1 pie Starpiņupītes grīvas, Engures n. (I.Markuse u.c.); 21-Apr, 1 Vangažos, Inčukalna n. (D.Elferts, S.Elferte), 1 Juglasciemā, Rīga (V.Vintulis), 1 Gātesciemā, Babītes n. (I.Freiberga u.c.); 22-Apr, 2 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 23-Apr, 1 dzied Vaivaros, Jūrmala (M.Krūze); 24-Apr, 1 īslaicīgi iedziedas Mērsraga bākas apkārtnē, Mērsrags (K.Millers, G.Grandāns); 25-Apr, 1 pie Aiviekstes slūžām, Madonas (G.Grandāns, K.Millers), 1 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
13-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, H.Hofmanis); 14-Apr, 1 Dunduru pļavās, Tukuma n. (D.Elferts, S.Elferte), 1 Miezītē, Jelgava (A.Kalvāns); 15-Apr, 1 T dzied Skultē, Limbažu n. (K.Funts); 21-Apr, 1 dzied Litenē, Gulbenes n. (A.Čaupale), 1 Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis); 22-Apr, 1 dzied un vizuāli Bērzkalnu apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis), 1 dzied Ogres Vecupes apkārtnē, Ogre (U.Piterāns), 1 dzied Žīguros, Viļakas n. (A.Korņejeva), 1 dzied Zemgales apkārtnē, Jelgavas n. (A.Platais); 23-Apr, 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 dzied Villasmuižā, Ropažu n. (M.Vimba), 1 dzied Ostratu ielā, Viļaka (A.Korņejeva).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
08-Mai, 1 T "Ūšu" pļavā Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis); 09-Mai, 1 T novērots vizuāli un dzied Garkalnes mežos, Garkalnes n. (E.Račinskis), 1 pie Villasmuižas, Ropažu n. (M.Vimba); 10-Mai, 1 T pie Liepājas lidostas, Grobiņas n. (K.Millers).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
05-Mai, 1 M Sātiņu zivju dīķu apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 T Krievpurva dīķu apkārtnē, Aizputes n. (A.Mankus); 07-Mai, 1 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (A.Čaupale); 09-Mai, 1 T dzied pie Pededzes tilta, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 T dzied Garkalnes mežos, Garkalnes n. (E.Račinskis); 10-Mai, 1 T dzied Raiskuma apkārtnē, Pārgaujas n. (G.Grandāns).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >50 un no N un E Latvijas/Records >50 and N & E Latvia are published: 11-Mar, 18 Barkavā, Madonas n. (A.Platais); 13-Mar, ~80 Krievlaukos, Ventspils n. (K.Millers), 3 Valmierā (A.Klepers); 14-Mar, 40 migrācijā uz NNW Ogrē (V.Roze), 40 Tiegažu apkaimē, Limbažu n. (A.Meinards), 2 Viļakā (A.Korņejeva).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
29-Feb, vairāki migrācijā virs Liepājas ezera/few migrating over Liepaja lake, Liepāja (J.Ravskis), 1 migrācijā uz N virs Salkrastiem (E.Račinskis); 01-Mar, 1 dzirdēts Dārziņu attekā, Rīga (D.Boiko); 02-Mar, 1 dzirdēts pie Basiem, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 04-Mar, 8 migrācijā, 2 lokāli dzied Rumbas galā, Nīcas n. (R.Rekmanis); 06-Mar, >100 Nīcas laukos, t.sk. vismaz trīs ilgstoši dzied vēlā pēcpusdienā, Nīcas n. (K.Millers); 08-Mar, >30 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (A.Platais, S.Rabkevičs); 09-Mar, 1 migrācijā virs Saldus (M.Jaunzemis), 1 uz S virs Liepājas (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;  12-Mar, vairāki Raunas apkārtnē, Raunas n. (M.Platacis), masveidīgi Rusinovas apk., Līvānu n. (N.Kalpišs); 13-Mar, 1 Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns); 14-Mar, 3 Feimaņu apkārtnē, Rēzeknes n. (I.Rimicāns).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
12-Mar, >10 migrācijā uz N Kolkasragā un 3 lokāli "Ūšos", Dundagas n. (M.Briedis); 15-Mar, 1 īslaicīgi dziedāja Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (U.Piterāns); 17-Mar, 2 dzied Carnikavas apkārtnē, Carnikavas n. (K.Funts), >5 migrācijā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons), 1 Kalnciema apk., Jelgavas n. (I.Brediks u.c.). 18-Mar, 2 dzied pie Jūrkalnes, Ventspils n. (K.Millers), 1 dzied Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 21-Mar, 2 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 22-Mar, 1 dzied Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 dzied Zilānu apkārtnē, Krustpils n. (V.Freimanis).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
13-Mar, 3 - 5 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 12-Apr, >10 vienā barā migrācijā uz NNE Ogrē (V.Roze).X Slēgts/Closed 22-Mai
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
28-Apr, 5 virs Rumbulas mazdārziņiem, Rīga (U.Piterāns), 6 Katlakalnā, Rīga (N.Zeidaks), 4 Kolkā, Dundagas n. (M.Jaunzemis); 30-Apr, 5 uz N virs Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers, J.Jansons).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
17-Apr, 2 Jaudzemu dīķos, Līvānu n. (A.Erts); 18-Apr, 1 Melnragu rīklē, Tukuma n. (S.Rabkevičs), 2 Ogrē (V.Roze); 21-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.), 1 Opūgos, Riebiņu n. (A.Čeirāns), 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (A.Mankus), 1 Ķemeros, Jūrmala (E.Laucis); 22-Apr, 2 Bērzkalnu apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis), 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (V.Ādamsons), 1 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 2 Siladzirnavās, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 pie Zemgales, Jelgavas n. (A.Platais), 23 migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 3 pie Lazdaga ezera, Gulbenes n. (E.Kantāns, D.Ozola).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
13-Apr, 1 migrācijā uz N Ogrē (V.Roze); 21-Apr, 3 Juglasciemā, Rīga (V.Vintulis); 22-Apr, 4 Ogrē (V.Roze), 2 pie Laucienes pansionāta, Talsu n. (D.Elferts, S.Elferte); 23-Apr, 3 Salaspilī (I.Bojāre); 25-Apr, 2 Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Ādamsons, M.Jaunzemis); 26-Apr, 3 Viļakā, Viļakas n. (V.Bukšs), 8 pie Aiviekstes slūžām, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns), 5 Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Jaunzemis, V.Ādamsons).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
07-Apr, 1 Bērzkalnu apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis); 11-Apr, 7 Slokas notekūdeņu attīrīšanas dīķa malā, Jūrmala (M.Krūze); 15-Apr, 1 Sedas tīrelī, Strenču n. (I.Vilšķērste u.c.), 1 Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (G.Graubics); 17-Apr, 1 Jaudzemu dīķos, Līvānu n. (A.Erts), 1 pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis), 2 Pleces purvā, Aizputes n. (R.Rekmanis).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
20-Apr, 1 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 21-Apr, 1 dzied Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (Z.Jansone), 1 dzied Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (E.Račinskis, G.Grandāns u.c.); 22-Apr, 1 dzied Bērzkalnu apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis), 22-Apr, 1 dzied mežā pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (J.Jansons), 1 dzied pie Siladzirnavu ezera, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 2 dzied Ogres Vecupes apkārtnē, Ogre (U.Piterāns).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
05-Apr, ilgstoši dzirdēti saucieni Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons);  08-Apr, 2 Kolkā, Dundagas n. (C.McKay); 11-Apr, 1 Dārziņu attekas krūmājā, Salaspils n. (U.Piterāns), 2 dzied Saulkrastos (E.Račinskis); 12-Apr, 1 pie Šunezera, Daugavpils (A.Erts), 2 dzied Pilssalā, Jelgava (U.Piterāns, J.Ķuze), 3 noķerti gredzenošanai Kolkā, Dundagas n (G.Grandāns); 13-Apr, 1 dzied Preiļu vecajos kapos, Preiļi (A.Čeirāns), 1 dzied Rekovas apkārtnē, Viļakas n. (F.Slišāns).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
21-Apr, 1 Ogrē (V.Roze), 1 dzied pie Rāmavas muižas, Ķekavas n. (E.Lediņš), 2 dzied Ikšķiles apkārtnē, Ikšķiles n. (U.Piterāns), 2 mežā pie Dunduru pļavām, Tukuma n. (V.Ādamsons); 22-Apr, 1 Lielupē, Jūrmala (E.Lediņš), 1 dzied Ķīšezera krastā Mīlgrāvī, Rīga (U.Kolonovs), 23-Apr, 1 dzied Kaņiera ezera putnu torņa apkārtnē, Engures n. (G.Grandāns), 1 dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Strazds), 1 dzied pie Lazdaga ezera, Gulbenes n. (E.Kantāns, D.Ozola).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
06-Mai, 1 dzied Aģes krastā Skultē, Limbažu n. (K.Funts); 12-Mai, 2 dzied Aģes krastā Skultē, Limbažu n. (K.Funts); 18-Mai, 1 dzied Ļaudonas centrā, Madonas n. (A.Avotiņš jun. u.c.); 21-Mai, 1 dzied Pumpuros, Jūrmala (M.Briedis).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
05-Mai, 1 dzied Saulkrastos (R.Lebuss, E.Račinskis); 06-Mai, 1 dzied Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 07-Mai, 1 dzied Preiļu vecajos kapos, Preiļi (A.Čeirāns).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
22-Apr, 3 dzied Vītiņu pļavu niedrājā, Grobiņas n. (J.Jansons); 28-Apr, 1 dzied Šunezerā, Daugavpils (A.Erts), 1 dzied Bērzkalnu apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis); 30-Apr, 3 Liepājas ezera niedrājā pie Vīzaiņu pļavām, Nīcas n. (K.Millers).X
Ezera ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
06-Mai, 1 iedziedas Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (G.Graubics); 09-Mai, 1 dzied Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons); 10-Mai, 1 dzied Lādzēnu dīķos, Vecumnieku n. (E.Laucis), 2 dzied Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns), 2 dzied niedrājā pie Doles zivju dīķiem, Salaspils n. (U.Piterāns), 2 dzied niedrājā Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
11-Mai, 1 dzied pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis); 16-Mai, 1 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 17-Mai, 2 dzied mitrā krūmājā Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 19-Mai, 1 dzied pie Lubāna ezera dienvidu dambja putnu torņa, Madonas n. (M.Kilups u.c.); 20-Mai, 2 dzied Agrumu apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 1 dzied Kuivižu apkārtnē, Salacgrīvas n. (D.Drazdovskis u.c.).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
14-Mai, 1 dzied pie "Galiņu" mājām, Nīcas n. (V.Vintulis); 19-Mai, 1 dzied pie Lubāna ezera dienvidu dambja putnu torņa, Madonas n. (M.Tīrums u.c.); 20-Mai, 1 dzied pie Krievpurva dīķiem, Aizputes n. (J.Jansons), 1 dzied Agrumu apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 21-Mai, 1 dzied Rumbulas apkārtnē, Rīga (U.Piterāns); 22-Mai, 6 dzied Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
22-Apr, 1 dzied Vītiņu pļavu niedrājā, Grobiņas n. (J.Jansons); 28-Apr, 1 dzied Kvāpānu zivju dīķos, 1 Īdeņas zivju dīķos, abi Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns), 2 dzied Šunezerā, Daugavpils (A.Erts), 1 dzied Bērzkalnu apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis), 2 dzied Kaņiera ezerā, Engures n. (N.Zeidaks).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
03-Mai, 1 dzied Babītes ezera NE stūrī, Babītes n. (M.Tīrums); 05-Mai, 1 dzied Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 09-Mai, 1 dzied Žīguru apkārtnē, Viļakas n. (A.Korņejeva); 1 dzied dabas liegumā "Vidusburtnieks", Burtnieku n. (G.Grandāns); 10-Mai, 2 dzied Lādzēnu dīķu apkārtnē, Vecumnieku n. (E.Laucis), 1 dzied pļavā pie Rumbulas lidlauka, Rīga (U.Piterāns), 1 dzied Doles salā, Salaspils n. (U.Piterāns).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
13-Mai, 1 dzied Augstsaliešu pļavās, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 14-Mai, 1 dzied pie Mežmaļiem, Beverīnas n. (A.Klepers); 17-Mai, 1 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 19-Mai, 1 dzied Brocēnu apkartnē, Brocēnu n. (G.Graubics), 2 dzied pie Lubāna ezera dienvidu dambja putnu torņa, Madonas n. (M.Tīrums u.c.); 21-Mai, 2 dzied Rumbulas lidlauka apkārtnē, Rīga (U.Piterāns), 1 pie Jaunmezīšu vecupes, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 22-Mai, 4 dzied Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
14-Apr, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons); 22-Apr, 1 dzied Vītiņu pļavu niedrājā, Grobiņas n. (J.Jansons), 3 dzied Vecdaugavas pussalas niedrājā, Rīga (I.Deņisovs); 23-Apr, 2 dzied Kaņiera ezerā pie putnu torņa, Engures n. (K.Millers, G.Grandāns); 24-Apr, 2 dzied Kuivižu niedrājā, Salacgrīvas n. (I.Mārdega, M.Strazds), 2 dzied Pūrciema vigā, Rojas n. (M.Jaunzemis, V.Ādamsons), 1 dzied Lazdaga ezerā, Gulbenes n. (E.Kantāns, D.Ozola); 25-Apr, 1 dzied Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers), 1 dzied Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (U.Piterāns).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
15-Apr, 1 M Zirgu salā, Liepāja (R.Rekmanis u.c.); 21-Apr, 1 T dzied Rīgā (G.Graubics); 22-Apr, 1 T Bērzkalnu apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis); 23-Apr, 1 T dzied un vizuāli Veģu apkārtnē, Talsu n. (V.Ādamsons), 1 T noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (K.Funts); 25-Apr, 1 T Kandavā (R.Rekmanis); 26-Apr, 1 T Kronvalda parkā, Rīga (D.Elferts).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
08-Mai, 2 dzied aizaugošā izcirtumā Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 11-Mai, 2 dzied pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis); 12-Mai, 1 dzied bijušajā Zvārdes poligonā, Saldus n. (J.Jansons), 1 dzied Abula krastā, Beverīnas n. (A.Klepers).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
19-Mai, 1 Brocēnu apkārtnē, Brocēnu n. (G.Graubics); 21-Mai, 1 dzied Rumbulas apkārtnē, Rīga (U.Piterāns); 26-Mai, < 3 dzied Rucavas muižas apkārtnē, Rucavas n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.).X
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
27-Apr, 1 T dzied Kalvenē, Aizputes n. (R.Rekmanis); 28-Apr, 1 T dzied Rumbulas apkārtnē, Rīga (U.Piterāns), 1 T dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis, D.Drazdovskis); 29-Apr, 1 T dzied Ruģeļos, Daugavpils (A.Erts), 1 T dzied pie Zemgales, Jelgavas n. (A.Platais), 1 T dzied pie Jura staļļiem, Grobiņa (R.Rekmanis), 1 T dzied Iļģu apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 30-Apr, 1 Melnragu rīklē, Tukuma n. (N.Zeidaks), 2 TT dzied Virgas lankā, Aizputes n. (R.Rekmanis), 1 pie Caunu pieturas, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 01-Mai, 1 T dzied Briedes grīvā, Burtnieku n. (A.Klepers); 1 dzied Daudzevas apkārtnē, Jaunjelgavas n. (G.Grandāns, E.Laucis).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
21-Apr, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (A.Mankus); 23-Apr, 1 Helmaņa ielā, Jelgava (J.Tšernova), 1 dzied Tukumā (V.Ādamsons); 25-Apr, 1 Daugavgrīvā, Rīga (U.Piterāns); 26-Apr, 1 Nagļos, Rēzeknes n. (K.Millers), 1 T dzied Aizputē (R.Rekmanis).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
30-Apr, 1 Lielsesavas mežā, Jelgavas n. (E.Laucis), 2 Villasmuižā, Ropažu n. (M.Vimba); 01-Mai, 1 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 03-Mai, 1 Jaungulbenes muižas parkā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca) 17-Apr, 1 T Litenē, Gulbenes n. (A.Čaupale); 21-Apr, 1 T mežā pie Vangažiem, Inčukalna n. (D.Elferts, S.Elferte), 1 T mežā pie Dunduru pļavām, Tukuma n. (J.Vīgulis, I.Markuse); 22-Apr, 2 TT Ezeres parkā, Ezere (M.Jaunzemis); 23-Apr, 1 Veģu apkārtnē, Talsu n. (V.Ādamsons); 24-Apr, 2 (T un M) Žīguru apkārtnē, Viļakas n. (A.Korņejeva); 25-Apr, 2 (T un M) Kandavā (R.Rekmanis); 26-Apr, 2 dzied Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 T dzied Nagļos, Rēzeknes n. (G.Grandāns), 1 T dzied Rāmavas muižas apkārtnē, Ķekavas n. (E.Lediņš).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
28-Apr, 1 dzied un novērots vizuāli Auces apkārtnē, Auces n. (J.Tšernova); 29-Apr, 1 dzied Dāviņu pagastā, Bauskas n. (E.Laucis); 01-Mai, 1 dzied pie Siladzirnavu ezera, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 03-Mai, 1 T dzied Jaungulbenes muižas parkā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Sarkanrīklīte
(Erithacus rubecula)
Pirmā dziesma/First song:
21-Mar, 1 dzied Āgenskalnā, Rīga (M.Kilups); 24-Mar, 1 dzied Ozolmuižas apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards); 26-Mar, 2-3 dzied pie Pēterupes, Saulkrasti (E.Račinskis); 28-Mar, 1 dzied Ropažos (I.Ķiecis).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
27-Apr, sauciens un īsa dziesma Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis, D.Drazdovskis); 28-Apr, 2 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis, D.Drazdovskis); 29-Apr, 1 dzied Bērzkalnos, Bauska (E.Laucis); 30-Apr, 1 dzied pie Viļakas ezera, Viļakas n. (V.Bukšs); 01-Mai, 1 dzied pie Ēķinupes, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
23-Apr, 1 T (cyanecula) Šaltupē, Daugavpils n. (A.Erts); 25-Apr, 1 T (cyanecula) Īdeņas dīķos, Rēzeknes n. (K.Milers, G.Grandāns); 27-Apr, 2 TT (cyanecula) Daugavpilī (A.Erts); 29-Apr, 3 Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Strazds), 1 T (cyanecula) dzied pie Osinovkas ietekas Daugavā, Daugavpils n. (A.Klepers, I.Ķiecis u.c.). X Turpmāk tiek publicēti tikai ziemeļu zilrīklītes (L. s. svecica) novērojumi/Next records L. s. svecica only; 14-Mai, 1 T (svecica) Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs); 22-Mai, 1 T (svecica) Kolkā, Dundagas n. (K.Millers).X
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
21-Mar, 1 T 2cy pie "Puteriem", Ventspils n. (A.Ratkevičs, H.Hofmanis); 30-Mar, 1 T dzied Kalvenes centrā, Aizputes n. (R.Rekmanis), 1 M Ropažos (I.Ķiecis); 24-Mar, 1 T Litenes centrā, Gulbenes n. (A.Čaupale); 03-Apr, 1 T dzied Vārtājā, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 05-Apr, 1 T 2cy pie "Dabas Mājas" Papē, Rucavas n. (K.Millers), 1 M Maiļragā, Nīcas n. (K.Millers), 1 T 2cy dzied Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns, V.Pranks).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
08-Apr, 1 T Kolkā, Dundagas n. (D.Drazdovskis); 16-Apr, 1 T dzied pie Zinātniskās bibliotēkas, Liepāja (R.Rekmanis); 21-Apr, 1 M Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (M.Medne, G.Grandāns); 25-Apr, 1 T dzied Lejas ielā, Rīga (I.Brediks), Daugavgrīvā, Rīga (U.Piterāns), 1 Vecmilgrāvī, Rīga (I.Deņisovs), 1 T Kandavā (R.Rekmanis).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
08-Apr, 1 T Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (D.Elferts, S.Elferte); 12-Apr, 2 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers); 13-Apr, 1 T dzied Mūkusalas ielā, Rīga (K.Funts), 2 Salaspilī (D.Boiko); 14-Apr, 1 pie Liepājas ostas N mola, Liepāja (D.Krīgens), 1 Villasmuižā, Ropažu n. (M.Vimba), 2 Jaunraunā, Priekuļu n. (M.Krūze, V.Vijupe), 2 Mežgaļos, Bauskas n. (E.Laucis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 16-Apr, 3 Daugavpilī (A.Erts); 17-Apr, 1 T Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
23-Apr, 1 T Šaltupē, Daugavpils n. (A.Erts); 24-Apr, 7 (4TT un 3MM) Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 Villasmuižas apkārtnē, Ropažu n. (M.Vimba), 1 M Litenē, Gulbenes n. (A.Čaupale); 24-Apr, 1 Villasmuižā, Ropažu n. (M.Vimba); 25-Apr, 2 TT Daugavgrīvā, Rīga (U.Piterāns). 26-Apr, 1 T Nagļos, Rēzeknes n. (K.Millers), 1 M "Ūšu" pļavā Kolkā, Dundagas n. (M.Jaunzemis, V.Ādamsons).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
12-Apr, 3 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns), 1 T pie "Rubežiem" Tāšu ezera apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers); 15-Apr, 5 migrācijā uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (L.Peeters u.c.); 27-Apr, 8 Kolkā, Dundagas n. (M.Jaunzemis u.c.).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
17-Mar, 1 īslaicīgi iedziedājās Ezeres parkā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 18-Mar, 1 īpatņa saucieni lidojumā Salkrastos (E.Račinskis); 24-Mar, 3 Kolkas ragā, Dundagas n. (R.Rekmanis); 28-Mar, 1 Zemgales apkārtnē, Jelgavas n. (A.Platais), 1 Esplanādē, Rīga (R.Rekmanis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 30-Mar, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 04-Apr, 1 dzied Žūklī, Madonas n. (G.Grandāns).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
17-Mar, 1 lokāli Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns); 19-Mar, 2 migrācijā Limbažu apkārtnē., Limbažu n. (A.Meinards); 24-Mar, 4 Ikšķiles apkārtnē, Ikšķiles n. (U.Piterāns); 1 dzied pie Laucienes, Talsu n. (D.Elferts, S.Elferte). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 24-Mar, 2 Litenē, Gulbenes n. (A.Čaupale); 25-Mar, 1 Launkalnes pagastā, Smiltenes n. (L.Lapiņa); 29-Mar, 1 dzied Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
02-Mar, 1 migrācijā uz N Bernātu apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis); 03-Mar, 1 lokāli Ezerkrasta rajonā, Liepāja (R.Rekmanis) ; 12-Mar, 4 migrācijā uz N Kolkasragā un 2 lokāli "Ūšos", Dundagas n. (M.Briedis); 15-Mar, 1 migrācijā Žūriņu apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards); 18-Mar, 2 Milzkalnes apkārtnē, Engures n. (S.Rabkevičs, A.Poišs); >10 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 22-Mar, 1 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 23-Mar, 1 dzied Viņķu apkārtnē, Jaunpiebalgas n. (G.Grandāns); 1 Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi tikai no E Latvijas/Records from E Latvia are published only: 11-Mar, 1 Barkavā, Madonas n. (A.Platais) ; 12-Mar, vairāki bariņi Raunas apkārtnē, Raunas n. (M.Platacis); 13-Mar, 4 Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 3 Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns); 1 Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 2 Valmierā (A.Klepers).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
16-Mar, 2 Kviešu ielā, Liepāja (S.Bērziņa); 17-Mar, dzirdēti saucieni Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns); 23-Mar, 2 Kolkā, Dundagas n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 1 Priekulē (R.Rekmanis); 1-Apr, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 Žīguros, Viļakas n. (A.Korņejeva), 1 Ķemeros, Jūrmala (E.Laucis).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
15-Apr, 5 (flava) migrācijā uz N Kolkas ragā, Dundagas n. (L.Peeters u.c.); 18-Apr, 1 T (flava) Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts); 20-Apr, 3 TT (flava) Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 22-Apr, 1 Ogres Vecupes apkārtnē, Ogre (U.Piterāns); 25-Apr, >20 (thunbergi) Lubāna ezera apkārtnē, Rēzeknes/Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns), 2 TT (flava) Daugavgrīvā, Rīga (I.Deņisovs).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
25-Apr, 1 T Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns); 29-Apr, 1 T Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 30-Apr, 2 (T un M) Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers); 05-Mai, 1 T Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis).X Slēgts/Closed 22-Mai
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
14-Apr, 1 T pie Braslas zivjaudzētavas, Krimuldas n. (U.Piterāns, A.Stīpnieks); 27-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Jaunzemis).X Slēgts/Closed 29-Apr

Baltā cielava
(Motacilla alba)
18-Mar, 1 Līksnas apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts); 24-Mar,1 Ikšķilē, Ikšķiles n. (U.Piterāns), 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (R.Rekmanis); 28-Mar,1 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, V.Ādamsons), 1 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs), 1 Iecavas apkārtnē, Iecavas n. (E.Laucis), 1 uz Liepājas ostas N mola, Liepāja (D.Krīgens), 1 Ogrē (V.Roze); 1 Krievlaukos, Ventspils n. (G.Grandāns, V.Ādamsons); 30-Mar, 1 Bebrenē, Ilūkstes n. (B.Štrausa), 1 pie Bukas, Burtnieku n. (A.Klepers). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only;  1-Apr, 1 Sitas - Pededzes pļavās, Gulbenes n. (E.Kantāns).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
01-Mai, 1 dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 04-Mai, 2 Garkalnes degumā, Garkalnes n. (D.Elferts, S.Elferte); 09-Mai, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 11-Mai, 2 Daugavpilī (A.Erts).X
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
12-Mar, 1 migrācijā uz N Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 13-Mar, 2 pie Medzes muižas, Grobiņas n. (K.Millers), >8 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers), 1 uz N Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Briedis); 14-Mar, 1 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (K.Millers); 22-Mar, >2 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 23-Mar, 2 pie Kuldīgas apvedceļa, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 24-Mar, 1 Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns); 1 Melnragu rīklē, Tukuma n. (S.Rabkevičs), 5 Kolkā, Dundagas n. (R.Rekmanis), 8 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (A.Čaupale).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
14-Apr, 1 novērota vizuāli Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers); 19-Apr, 1 dzied Dvietes palienē pie Bebrenes, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 20-Apr, vairākas Dvietes palienē pie Bebrenes, Ilūkstes n. (E.Račinskis); 21-Apr, 1 dzied Medvednīkos, Riebiņu n. (A.Čeirāns), 1 dzied mežā pie Krievupes, Garkalnes n. (D.Elferts, S.Elferte), 1 dzied mežā Mandaugu apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 22-Apr, 2 dzied Gāguļu apkārtnē, Ķeguma n. (M.Kilups), 1 Ogres Vecupes apkārtnē, Ogre (U.Piterāns), 1 dzied Pāces apkārtnē, Dundagas n. (M.Starzds u.c.).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
10-Mai, >4 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers); 20-Mai, >3 Mērsraga piekrastes pļavā, Mērsrags (K.Millers, G.Liepiņš u.c.); 22-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe).X
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
25-Mar, 1 riesta tērpā pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers), 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (R.Rekmanis); 07-Apr, 3 - 4 uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (J.Jansons);  08-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (C.McKey).X Slēgts/Closed 27-Apr
Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 07-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (C.McKay).X Slēgts/Closed 22-Mai
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
29-Apr, 1 T dzied Zemgales apkārtnē, Jelgavas n. (A.Platais), 1 T dzied pie Ārēm, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 13-Mai, 3 pie Garīkām, Skrundas n. (J.Jansons, A.Mankus); 14-Mai, 1 T dzied Turkalnes apkārtnē, Ikšķiles n. (U.Piterāns).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
17-Mar, 2 TT pie "Briljantu" fermas, Ādažu n. (K.Funts), 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks u.c.), 2 pie Stariem, Jelgavas n. (I.Brediks u.c.), ~10 Rapu tīreļa apkārtnē, Jelgavas n. (I.Brediks u.c.), >20 Līvānu apkārtnē, Līvānu n. (A.Erts); 18-Mar, >12 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers), >3 Lielupes krastā pie Ziedoņiem, Rundāles n. (E.Laucis), 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (S.Rabkevičs, A.Poišs), 10 Līksnas apkārtnē, Daugavpils n. (A.Erts).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
08-Mai, 1 T dzied mazdārziņos Preiļos (A.Čeirāns); 12-Mai, 1 T dzied pie Dzinteres pilskalna, Aizputes n. (K.Millers); 13-Mai, 1 T dzied Zirgu salā, Liepāja (M.Strazds), 1 T dzied Kuivižos, Salacgrīvas n. (A.Klepers, I.Bojāre).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
26-Mar, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Ādamsons)09-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (D.Drazdovskis u.c.), 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (U.Kolonovs), 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (U.Kolonovs); 14-Apr, 1 dzied pie autoostas, Liepāja (R.Rekmanis u.c.); 22-Apr, 2 Ogres Vecupes apkārtnē, Ogre (U.Piterāns); 24-Apr, 1 Ainažos, Salacgrīvas n. (M.Strazds, I.Mārdega).X
Čuņčiņš Phylloscopus