Papildināts / Last update 24.06.2014. plkst. / at 10:49:47

Suga
Species
Novērojums
Observation
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
18-Feb, ~140 uz NNW Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 21-Feb, 17 lidojumā Purmsātu apkārtnē, Priekules n. (I.Šalms), ~200 uz N Nīcā (K.Millers); 23-Feb, ~1000 (vairāku baru kopsumma) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), ~20 virs Sauku purva, Madonas n. (A.Platais); 26-Feb, ~4000 (divu baru kopsumma) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 28-Feb, ~4000 Ziru apkārtnē, ~500 Krievlaukos, Ventspils n. (K.Millers), pārlidojoša bara balsis tumsā Ļaudonā, Madonas n. (A.Avotiņš sen.); 04-Mar, 74 Rosmes apkārtnē, Iecavas n. (I.Grīnerte); 06-Mar, ~20 000 migrācijā/pārlidojumā uz N starp Papes tīreli un Papes ezera S galu pie "Štībeļiem" seansā 18:30 - 19:10, Rucavas n. (K.Millers).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
18-Feb, 26 kopā ar 165 citām Anser sp. zosīm uz arumu lauka Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 23-Feb, >100 jauktajos Anser sp. zosu baros Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 02-Mar, 1 uz lauka pie Klīvēm kopā ar 4 tundras sējas zosīm, Babītes n. (I.Brediks, E.Haberkorns); 08-Mar, 7 kopā ar ~400 tundras sējas zosīm pie Bērzes, Dobeles n., 2 kopā ar 20 Tundras sējas zosīm pie Auces upes, Jelgavas n., 2 kopā ar ~300 tundras sējas zosīm pie Bērzes upes Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Klepers).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
18-Feb, 136 kopā ar 55 citām Anser sp. zosīm uz arumu lauka Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 23-Feb, >1000 jauktajos Anser sp. zosu baros Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 26-Feb, 8 uz lauka Talsu apkārtnē, Talsu n. (M.Tīrums); 02-Mar, 4 uz lauka pie Klīvēm kopā ar 1 taigas sējas zosi, Babītes n. (I.Brediks, E.Haberkorns); 02-Mar, 28 no jūras uz NE Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 08-Mar, ~400 pie Bērzes, Dobeles n., 20 pie Auces upes, Jelgavas n., ~300 pie Bērzes upes Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Klepers), 13 Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (M.Kilups), 2 Svētes lejtecē, Jelgavas n. (M.Riherts).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
27-Feb, 1 ad Nīcas laukos kopējā ~4000 Anser sp. zosu barā, Nīcas n. (K.Millers); 12-Mar, 1 Ādažu laukos kopējā ~1000 Anser sp. zosu barā, Ādažu n. (I.Deņisovs); 16-Mar, 4 Ādažu laukos kopējā ~250 Anser sp. zosu barā, Ādažu n. (I.Deņisovs); 22-Mar, 1 pie Bernātu poldera kopējā ~350 Anser sp. zosu barā, Nīcas n. (K.Millers); 23-Mar, 1 uz lauka Dzelzavas apkārtnē kopējā ~3500 Anser sp. zosu barā, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 1 Svētes palienes laukos ~5000 Anser sp. barā, Jelgavas n. (I. Brediks), 1 Krimūnu apkārtnē ~800 Anser sp. barā, Jelgavas n. (H.Kampe-Persson), 24-Mar, 2 uz lauka Dzelzavas apkārtnē kopējā ~5000 Anser sp. zosu barā, Madonas n. (G.Grandāns), 1 pie "Ozoliem" ~2000 Anser sp. barā, Babītes n. (Ģ.Zembergs).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
18-Feb, 2 kopā ar 189 citām Anser sp. zosīm uz arumu lauka Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 23-Feb, 10 kopā ar citām Anser sp. zosīm Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 28-Feb, >20 kopā ar citām Anser sp. zosīm Krievlaukos, Ventspils n. (K.Millers); 04-Mar, 2 kopā ar 74 citām Anser sp. zosīm Rosmes apkārtnē, Iecavas n. (I.Grīnerte); 08-Mar, 4 arumos kopā ar sējas zosīm pie Bērzes ciema, Dobeles n., 6 kopā ar sējas zosīm Līvbērzes apk. Jelgavas n. (A.Klepers), 3 pie Tāšu ezera, Grobiņas n. (R.Rekmanis), 1 Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (M.Kilups); 09-Mar, 200 kopā ar citām Anser sp. zosīm Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (A.Klepers), 3 Lapmežciema apk., Engures n. (M.Riherts).X
Meža zoss
(Anser anser)
>10 vai vienīgi E Latvija/>10 and E Latvia only: 18-Feb, 27 kopā ar 164 citām Anser sp. zosīm uz arumu lauka Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 02-Mar, 3 uz ledus Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Riherts); 08-Mar, 8 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis), 83 pie Tāšu ezera, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 09-Mar, 2 kopā ar citām Anser sp. zosīm Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (A.Klepers).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
27-Mar, 1 Svētes palienes laukos >10 000 Anser sp. barā Jelgavas n. (U.Piterāns); 01-Apr, 5 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
28-Feb, >10 Ziru apkārtnē kopējā ~4000 Anser sp. zosu barā, Ventspils n. (K.Millers); 13-Mar, 2 kopā ar citām Anser sp. zosīm Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns, I.Grīnerte); 19-Mar, 1 starp Kalveni un Bojām, Aizputes n. (R.Rekmanis); 20-Mar, 1 starp Apriķiem un Cīravu, Aizputes n. (R.Rekmanis); 21-Mar, 3 pie Tāšu ezera, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 22-Mar, >20 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (V.Vintulis), >40 kopā ar ~3500 - 4000 citām Anser sp. zosīm Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 23-Mar, 2 uz lauka Dzelzavas apkārtnē kopējā ~3500 Anser sp. zosu barā, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), ~100 kopā ar ~5000 Anser sp. zosīm Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (I.Brediks, A.Kārkliņa).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
13-Mar, 3 kopā ar ~350 sējas zosīm pie Sitas-Pededzes pļavām, Gulbenes n. (E.Kantāns, D.Ozola); 15-Mar, 2 Smārdes apkārtnē, Engures n. (S.Rabkevičs); 21-Mar, 2 Valpenes apkārtnē kopā ar Anser sp. un Cygnus sp., Ventspils n. (V.Smislovs); 23-Mar, 2 Sātiņu zivju dīķos Silzemju dīķī, Saldus n. (M.Jaunzemis); 26-Mar, 2 Lubāna ezerā, Madonas n. (G.Grandāns), 1 Kaļņa ezerā, Gulbenes n. (E.Kantāns).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
21-Feb, 4 (3 ad un 1 2cy) 80 ziemeļu gulbju (Cygnus cygnus) barā lokāli Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 27-Feb, >25 lokāli Nīcas laukos ~200 ziemeļu gulbju (Cygnus cygnus) barā, Nīcas n. (K.Millers); 08-Mar, 16 Sātiņu zivju dīķos Lieknas 4. dīķī uz ledus, Saldus n. (M.Jaunzemis); 10 ad arumu peļķē kopā ar ~230 ziemeļu gulbjiem, sējas zosīm, pīlēm u.c. pie Auces upes Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Klepers); 09-Mar, 8 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (A.Klepers); 11-Mar, 3 Kvāpānos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
16-Feb, 4 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts), 2 uz ziemāju lauka Nīkrāces apkārtnē, Skrundas n. (A.Tjagunovičs); 18-Feb, 5 migrācijā uz N Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 1 barojas uz lauka Kursīšu apkārtnē, Saldus n. (M.Viniarskis); 2 barojas uz lauka Puikules apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards); 21-Feb, 15 migrācijā uz N Nīcā, 80 vienā barā lokāli Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 22-Feb, 2 Dunduru pļavās, Tukuma n. (I.Brediks, E.Haberkorns), 16 pie Klīvēm, Babītes n., 9 pie Jaunmārupes, Mārupes n. (D.Boiko).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
27-Feb, 3 Bērzciemā, Engures n. (V.Ādamsons); 07-Mar, 2 Lapmežciemā, Engures n. (A.Arnicāns); 08-Mar, 8 Pekragā, Mērsrags (U.Rēvalds); 09-Mar, 1 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (J.Jansons), 6 jūrā pie Lapmežciema, Engures n. (M.Riherts); 10-Mar, 1 lokāli Lielupes grīvā, Rīga (M.Krūze, G.Graubics), 1 migr. uz SW gar Buļļu salu, Rīga (G.Graubics).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
10-Mar, 1 T Māras dīķī, Rīga (J.Vīgulis), 2 Krievpurva dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis); 14-Mar, 2 Rudbāržu zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis); 16-Mar, 6 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (I.Brediks, E.Haberkorns); 19-Mar, 2 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Grīnerte), 8 Krūzgaļu dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 24-Feb, 9 (6 TT un 3MM) Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns); 27-Feb, 4 Bērzciemā, Engures n. (V.Ādamsons); 02-Mar, 8 (4 TT un 4 MM) Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 03-Mar, 2 (T un M) uz N pie Reisa niedrāja, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 05-Mar, 3 (2 TT un 1 M) Ķīšezerā pie Sniķeru salas, Rīga (I.Deņisovs); 08-Mar, 4 Sātiņu zivju dīķos Lieknas 3. dīķī, Saldus n. (M.Jaunzemis), 6TT un 2 MM arumu peļķē kopā ar citām pīlēm (Anas sp.) pie Auces upes Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Klepers), ~20 Tāšu ezerā, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 09-Mar, 20 uz ledus un lāmās ap 1000 Anas sp. barā Svētes un Lielupes sateces vietā Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (A.Klepers), 2 TT un 2 MM Sausajā Daugavā pie Alejām, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 33 jūrā Lapmežciema apk., Engures n. (M.Riherts).X
Platknābis
(Anas clypeata)
20-Mar, 3 (2 TT un 1 M) migrācijā uz N Ziemupē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 23-Mar, 4 uz N, 1 lokāli Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 24-Mar, 2 (T un M) Kaņierī, Engures n. (U.Piterāns); 27-Mar, >8 (4 TT un 4 MM) Liepājas ezerā iepretīm Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers), 2 (T un M) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns).X
Garkaklis
(Anas acuta)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 08-Mar, 7 Sātiņu zivju dīķos Lieknas 3. dīķī, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 M arumu peļķē kopā ar citām pīlēm (Anas sp.) pie Auces upes Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Klepers); 09-Mar, >6 uz ledus un lāmās ap 1000 Anas sp. barā Svētes un Lielupes sateces vietā Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (A.Klepers), 2 Sausajā Daugavā pie Alejām, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 10-Mar, 1 T Daugavā pie Daugavpils (A.Erts), T un M migrācijā uz SW jūrā pie Buļļu salas, Rīga (G.Graubics), 5 Babītes ezerā, Babītes n. (U.Piterāns), 5 Krievpurva dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
23-Mar, 2 (T un M) pie Rosmes, Iecavas n. (I.Grīnerte); 25-Mar, 2 (T un M) Straupciema apkārtnē, Babītes n. (I.Grīnerte); 27-Mar, 2 (T un M) Liepājas ezerā iepretīm Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers); 29-Mar, 4 (2 TT un 2 MM) Užavas upes lejtecē, Ventspils n. (A.Klepers).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 08-Mar, 6 TT un 3 MM peļķē pārplūdušā kukurūzas laukā kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Brakšķu stacijas apkārtnē, Jelgavas n. (A.Klepers), 2 migrācijā Ziemupē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 09-Mar, >8 uz ledus un lāmās ap 1000 Anas sp. barā Svētes un Lielupes sateces vietā Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (A.Klepers); 10-Mar, >8 Babītes ezerā, Babītes n. (U.Piterāns), 6 migr. uz S jūrā pie Lielupes grīvas, Rīga (G.Graubics).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 08-Mar, 2 Tāšu ezerā, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 16-Mar, vismaz 20 Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Riherts); 21-Mar, 1 kopā ar cekulpīlēm Daugavā, Daugavpils (A.Erts), 1 kopā ar 5 cekulpīlēm jūrā pie Mangaļsalas, Rīga (I.Deņisovs).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Highest numbers and records from inland: 05-Mar, >30 Ķīšezerā pie Sniķeru salas, Rīga (I.Deņisovs); 14-Mar, 1 T Aiviekstē pie Ļaudonas, Madonas n. (A.Avotiņš sen.); 16-Mar, 22 Burtnieku ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
16-Mar, 30 (23 TT; 7 MM) migr. uz N jūrā pie Ziemupes, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 23-Mar, 4 (1 T; 3 MM) Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Lediņš); 06-Apr, 9 (5 TT; 4 MM) Akmensragā, Pāvilostas n. (A.Klepers).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
21-Mai, 1 Užavas palienes laukos, Ventspils n. (J.Jansons, M.Jaunzemis). 24-Mai, >2 Pūrciema vigas N galā, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 25-Mai, 1 pie "Straumēniem", Nīcas n. (D.Krīgens).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
Slēgts/Closed 24-Jun
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
14-Mar, 1 Rudbāržu zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis); 16-Mar, 3 lokāli + 1 migr. uz N jūrā pie Ziemupes, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 22-Mar, 7 Engures ezerā pie Ķūļciema, Mērsraga n., 1 Engures ezerā pie ornitologu bāzes, Engures n. (I.Brediks, K.Lācis); 23-Mar, 1 Celmu dīķī, Saldus n. (M.Jaunzemis), 2 riesto Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Riherts); 30-Mar, 18 (9 pāri) sešās dažādās vietās Durbes n. (R.Rekmanis); 31-Mar, 1 Struņķu dīķī, Talsu n. (M.Strazds).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
29-Apr, 2 Zvejsalas - Ļodānu dīķos, 4 Orenīšu - Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.).X
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
23-Mar, 1 Ķūģu apkārtnē, Pļaviņu n. (O.Lauciņš); 27-Mar, 1 Paplakas apkārtnē, Priekules n. (M.Strazds); 28-Mar, 1 Paplakas apkārtnē, Priekules n. (M.Strazds); 29-Mar, 1 Durbes n. (M.Strazds); 30-Mar, 1 Teiču dabas rezervātā, Madonas n. (A.Avotiņš sen.).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
22-Mar, 1 Lapmežciemā, Engures n. (I.Brediks, K.Lācis); 23-Mar, 1 Sarkaņu apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns), 1 Kokneses apkārtnē, Kokneses n. (F.Šitca); 25-Mar, 2 Dvietē, Ilūkstes n. (G.Skrimblis), 2 Viļakā (V. Beča), 1 Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns), 1 Vilgālē, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 26-Mar, 9 migrācijā Ogrē (V.Roze), 1 Nīcā (K.Millers), 1 "Ataugās", Dobeles n. (B.Laijere), 12 uz lauka pie Sikšņiem, Rucavas n. (A.Ozoliņš), 1 pie Medemciema, Olaines n. (M.Strazds), 12 uz lauka Nīcas apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 11-Mar, 5 Daugavā pie Daugavpils (A.Erts); 14-Mar, 7 Lubāna ezerā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
16-Feb, 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (A.Arnicāns, J.Vīgulis); 28-Feb, 1 vokalizē Aburtu dīķī, Madonas n. (A.Avotiņš sen.); 03-Mar, 2 vokalizē Engures ezera N galā, Mērsraga n. (U.Rēvalds); 05-Mar, 1 vokalizē Āraišu ezerā, Amatas n. (A.Ramata); 06-Mar, 1 mēģina vokalizēt Papes ezera S galā, Rucavas n. (K.Millers); 11-Mar, 1 mēģina vokalizēt Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (G.Graubics).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
01-Jun, 1 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts).X
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
11-Mar, 1 Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 4 lidojumā virs Nagļiem, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (Ē.Tempelfelds); 12-Mar, 1 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks); 14-Mar, 12 Rēzeknes upē pie Kvāpāniem, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis), 1 Rudbāržu zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
03-Apr, 1 fiksēts videokamerā pie ligzdas Viesītes apkārtnē, Viesītes n. (M.Briedis/ ); 04-Apr, 1 Lubāna ezerā pie Kvāpāniem, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis), 1 Ķempu apkārtnē, Līgatnes n. (M.Platacis); 06-Apr, 1 Slokā, Jūrmala (I.Grīnerte u.c.); 08-Apr, 1 uz NW Lielezera apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards), 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
10-Mai, 2 Kolkā, Dundagas n. (I.Grīnerte u.c.), 1 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (J.Vīgulis u.c.); 11-Mai, 1migrācijā Ogrē (V.Roze), 1 Sitas palienē, Gulbenes n. (J.Vīgulis u.c.), 1 pie Valguma ezera, Tukuma n. (E.Lediņš u.c.).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
24-Mar, 1 medījot uz S virs bijušās šautuves Papē, Nīcas n. (K.Millers); 29-Mar, 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers); 30-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (L.Dakne); 06-Mar, 1 Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (A.Freibergs); 14-Apr, 1 Mālraga apkārtnē virs autoceļa P131, Engures n. (A.Dekants u.c.).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
11-Apr, 2 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (Lasse J. Laine u.c.); 25-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Grīnerte, I.Bojāre); 27-Apr, 1 Ežezerā, Dagdas n. (G.Grandāns u.c.).X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
Slēgts/Closed 24-Jun 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
7-Mar, 1 M Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 22-Mar, 1 T Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 24-Mar, 2 MM Papes ezera S galā, Rucavas n. (K.Millers), 1 M lokāli Kaņierī, Engures n. (U.Piterāns); 26-Mar, 3 Kujas dabas parkā, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 1 T Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
Tiek publicēti novērojumi tikai no N un E Latvijas/Records from N and E Latvia are published only: 16-Mar, 1 ad T Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers); 30-Mar, 1 T Mētrienas apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun.).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
12-Apr, 1 ad T uz SE Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, E.Laucis, G.Grandāns); 21-Apr, 1 ad T Ķūļciema apkārtnē, Engures n. (M.Vimba, M.Kilups); 6-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (J.Ashton Booth, T.Jones).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
29-Apr, 2 TT un 1 M Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 01-Mai, 1 M Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.); 03-Mai, 1 2cy pie Dižmežciema, Talsu n. (M.Strazds, I.Mārdega), 1 T Zilākalna apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
20-Mar, 1 Marijās, Aizputes n. (R.Rekmanis); 22-Mar, 1 Lielezera NE malā, Limbažu n. (A.Meinards); 27-Mar, 1 Mētrienas apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš sen.); 01-Apr, 1 riesto Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (A.Freibergs), 1 Burtnieku apkārtnē, Burtnieku n. (A.Klepers); 09-Apr, 1 uz N pie dolomītu karjera, Cēsis (S.Laime).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
06-Mar, 1 uz N pie Ungura ezera, Pārgaujas n. (A.Klepers); 10-Mar, 1 lokāli sakaru tornī pie Depo, Rīga (G.Graubics); 14-Mar, 1 migr. Limbažu apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 19-Mar, 1 M starp Štakeldangu un Ķikuriem, Aizputes n. (R.Rekmanis).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
01-Mai, 1 ad M Spīķeru apkārtnē, Kocēnu n. (A.Klepers), 06-Mai, 1 ad M Kolkā, Dundagas n. (J.Ashton Booth, T.Jones), 1 ad M Kvāpānos, Rēzeknes n. (K.Millers); 24-Mai, >8 (t.sk. 1 ad T, 1 ad M, 1 2cy T), Dundagas n. (K.Millers, G.Grandāns, I.Grīnerte u.c.), 1 ad T virs Babītes ezera, Babītes n. (E. un V.Smislovi).X
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
21-Apr, 1 Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks u.c.); 22-Apr, 2 Pārtovas ezera apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns); 23-Apr, 1 Kaunatas apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
10-Mar, 1 lokāli sakaru tornī pie Depo, Rīga (G.Graubics); 31-Mar, 1 medī pie Nākotnes, Jelgavas n. (H.Kampe-Persson).X
Grieze
(Crex crex)
06-Mai, 2 dziedošas posmā Ainaži - Kuiviži, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns); 08-Mai, 1 "griež" Ulbrokas ielas pļavās, Rīga (A.Platais); 09-Mai, 1 "griež" Svētes palienes pļavās, Jelgavas n. (A.Mankus, K.Millers), 1 "griež" Neretas apakārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 "griež" Ķiras palienēs Vecumu pagastā, Viļakas n. (V.Bukšs), 1 pie Jelgavas lidlauka, Jelgava (M.Riherts).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
13-Mar, dzirdēta balss Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks), 24-Mar, 1 īpatņa balss niedrājā Kaņierī, Engures n. (U.Piterāns); 26-Mar, 1 Aizputē (R.Rekmanis); 27-Mar, 2 īpatņu balsis niedrājā Papes ezera S galā, 1 īpatņa balss Nidas tīrelī, Rucavas n. (K.Millers).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
18-Apr, 1 īpatņa saucieni Pūrciema vigā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
04-Apr, 1 dzied Pūrciema vigā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 14-Apr, >2 dzied Pūrciema vigā, Dundagas n. (K.Millers, I.grīnerte); 20-Apr, 3 Vaiņodes apkārtnē, Vaiņodes n. (M.Strazds, H.Hofmanis).X
Dzērve
(Grus grus)
14-Feb, 1 Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (M.Dobelis); 15-Feb, 1 Kursīšu apkārtnē, Saldus n. (V.Kveksis, K.Kveksis); 18-Feb, 3 Purmsātu apkārtnē, Priekules n. (I.Šalms); 23-Feb, 2 Vārtājas lankā, Grobiņas n. (J.Jansons); 24-Feb, >2 Dvietē, Ilūkstes n. (G.Skrimblis), 1 Annenieku apk., Dobeles n. (B.Laijere); 25-Feb, 1 īpatņa balss Pūrē, Tukuma n. (V.Heidemane); 27-Feb, 2 īpatņu balsis Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (U.Piterāns), 2 Snēpeles pagastā, Skrundas n. (A.Tjagunovičs); 28-Feb, 2 Nīkrāces apkārtnē, Skrundas n. (A.Tjagunovičs); 02-Mar, 1 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (E.Lediņš), vairāku īpatņu balsis Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 4 lokāli Rokažos, Aizputes n. (R.Rekmanis); 03-Mar, 1 Ķūļciema apkārtnē, Talsu n. (U.Rēvalds), 2 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (J.Lipsbergs); 06-Mar, 2 Priekules apkārtnē, Priekules n., 2 Sventājas ielejā, Rucavas n. (P.Daknis); 07-Mar, 2 uz N (K.Millers), 8 lokāli Nīcas laukos (P.Daknis), Nīcas n.X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
15-Feb, 4 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 16-Feb, 1 Paplakas apkārtnē, Priekules n. (I.Šalms); 18-Feb, 19 (18+1) Nīcas laukos, Nīcas n., 21 Nīcas apkārtnē, Nīcas n., 5 Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 19-Feb, 1 Dvietē, Ilūkstes n. (G.Skrimblis); 22-Feb, 8 lokāli Ādažu laukos, Ādažu n. (K.Funts), 42 Dunduru pļavās, Tukuma n, ~50 Slampes apkārtnē, Tukuma n. (I.Brediks, E.Haberkorns), 2 lidojumā pie Aizputes pagrieziena, Skrundas n. (J.Jansons); 23-Feb, 57 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (I.Brediks, A.Kārkliņa), 2 pie Pelču apkārtnē, Kuldīgas n., (J.Jansons), 1 Plocenieku dīķos, Novadnieku n. (E.Lediņš, A.Kalvāns); 24-Feb, 20 pārlido Straupes apkārtnē, Pārgaujas n. (V.Ādamsons).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
01-Mai, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (J.A.Booth, T.Jones); 02-Mai, 1 ad T lokāli Kolkas ragā (cits īpatnis kā 01-Mai), Dundagas n. (M.Strazds, I.Mārdega); 09-Mai, Mērsraga liedagā, Mērsrags (E.Laucis).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
23-Feb, 18 kopā ar ~200 ķīvītēm (Vanellus vanellus) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 27-Feb, 2 izcelti no arumu lauka Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (U.Piterāns); 28-Feb, 8 Kamārces pļavās, Ventspils n. (K.Millers); 08-Mar, ~15 kopā ar ķīvītēm (Vanellus vanellus) uz lauka pie Vērgales, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 10-Mar, ~10 migr. Ķikuros, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 20-Mar, 48 uz lauka pie Kapsēdes, Grobiņas n. (R.Rekmanis).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
14-Mar, 1 liedagā starp Saraiķiem un Ziemupi, Pāvilostas n. (I.Ozola); 20-Mar, 9 uz lauka pie Ziemupes, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 22-Mar, 3 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 5 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks, K.Lācis); 29-Mar, 5 (2 + 2 + 1) Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
08-Apr, 2 lokāli Ainažu jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 08-Apr, 1 pie Ķikuriem, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 09-Apr, 1 Zīparkalna lāmā, Amatas n. (S.Laime); 18-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns u.c.), 2 pie Mersraga ostas, Mārsrags (M.Kilups u.c.).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
21-Mar, 1 migr. uz NW virs jūras Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 27-Mar, 1 Ezerkrasta pļavā, Liepāja (K.Millers); 06-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (I.Grīnerte u.c.), 1 Daugavā pie ķeguma HES, Ķegums (D.Boiko), 2 lokāli Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 08-Apr, 2 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
22-Mar, 4 pie Mērsraga ostas, Mērsrags (I.Brediks, K.Lācis); 11-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (J.Vīgulis, R.Ondzule); 15-Apr, 1 Ainažu jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
12-Apr, 1 Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns u.c.); 17-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (S.Laime); 18-Apr, 1 Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs), 2 barojas Gaujā pie Cīrulīšiem, Cēsu n. (S.Laime), 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.); 19-Apr, 1 Liekņas dīķu krustā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
22-Mar, 2 Melnragu rīklē (ĶNP), Tukuma n. (S.Rabkevičs), 1 Dzelves apkārtnē, Sējas n. (I.Mārdega); 23-Mar, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 3 īpatņi dažādās vietās Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis); 25-Mar, 1 Vecbebru apkārtnē, Kokneses n. (V.Freimanis); 26-Mar, 1 Carnikavas laukos, Carnikavas n. (K.Funts), 1 Kujas dabas parkā, Madonas n. (G.Grandāns); 27-Mar, 3 Krastu apkārtnē, Neretas n. (M.Strazds).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
19-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 21-Apr, 1 Engures ezerā pie Ķūļciema, Engures n. (M.Vimba, M.Kilups); 1 Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 25-Apr, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Grīnerte, I.Bojāre).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
12-Apr, 3 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (M.Kilups, I.Bojāre), 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 13-Apr, 1 pie Mērsraga ostas, Mērsrags (E.Laucis); 16-Apr, 2 pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis); 17-Apr, 1 Bērzciema liedagā uz akmens, Bērzciems (S.Laime); 18-Apr, 2 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (I.Brediks u.c.).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
18-Apr, 1 Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs), 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons); 21-Apr, 1 Gaiļu dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis); 29-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums), 4 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.).X
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
10-Apr, 1 pie Gātes, Babītes n. (M.Krūze); 13-Apr, 1 Bernātos, Nīcas n. (R.Rekmanis), 2 Dunduru pļavās, Tukuma n. (V.Roze, V.Vintulis); 18-Apr, 1 Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs), 3 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
22-Mar, 1 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (V.Vintulis); 23-Mar, 1 Līvberzes apkārtnē, Jelgavas n. (I.Brediks); 25-Mar, 1 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns); 26-Mar, 1 Carnikavas laukos, Carnikavas n. (K.Funts); 27-Mar, 9 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
08-Apr, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 11-Apr, 1 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (I.Brediks, M.Tīrums); 12-Apr, 1 Kolkā uz N, Dundagas n. (G.Grandāns, K.Millers, E.Laucis).X
Kuitala
(Numenius arquata)
18-Mar, balss Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (Z.Jansone), 25-Mar, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 30-Mar, 1 uz N Ozolmuižas tīreļa apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards); 05-Apr, 33 uz N Nīcas laukos, Nīcas n. (A.Mankus); 06-Apr, 1 Lāņupes lankā, Durbes n. (R.Rekmanis), 18 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
10-Apr, 2 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, K.Millers); 12-Apr, 1 pie Straupciema poldera, Babītes n. (M.Kilups, I.Bojāre), 4 Engures ezerā pie torņa, Engures n. (J.Vīgulis u.c.); 13-Apr, 2 pie Kalnciema šosejas, Jelgavas n. (V.Roze, V.Vintulis); 19-Apr, 3 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
13-Apr, 3 pie Mērsraga ostas, Mērsrags (I.Brediks, K.Lācis, E.Laucis); 25-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Grīnerte, I.Bojāre); 01-Mai, migrācijas saucieni tumsā Kolkā, Dundagas n. (J.A.Booch, T.Jones).X
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
08-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (J.Ashton Booth, T.Jones), 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 10-Mai, 2 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Grīnerte); 18-Mai, 2 pie mola Kolkas ostā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer); 31-Mai, 1 pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (I.Grīnerte, A.Klepers).X
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
01-Mai, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (I.Brediks u.c.); 09-Mai, Mērsraga liedagā, Mērsrags (E.Laucis); 31-Mai, 4 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers), 2 Ainažu liedagā, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, G.Graubics).X
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
09-Mai, Mērsraga liedagā, Mērsrags (E.Laucis).Slēgts/Closed 31-Mai
Trulītis
(Calidris minuta)
15-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (J.Vīgulis, A.Arnicāns); 31-Mai, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers).X
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
25-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Grīnerte, I.Bojāre); 30-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (M.Strazds); 07-Mai, 1 Skujetnieku apkārtnē, Balvu n. (K.Millers); 10-Mai, 7 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Grīnerte).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
12-Apr, 1 ziemas tērpā Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 15-Apr, 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 19-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 20-Apr, 1 pie Papes kanāla, Rucavas n. (I.Brediks u.c.).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
Slēgts/Closed 31-Mai
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
24-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Sjolund u.c.); 25-Mai, 5 Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers, G.Grandāns); 31-Mai, >12 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers), 5 liedagā pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, G.Graubics).X
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
23-Mar, 3 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis); 26-Mar, 1 Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns); 27-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 30-Mar, 8 Lāņupes palienē, Durbes n. (R.Rekmanis); 12-Apr, 2 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (M.Krūze); 18-Apr, 3 sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (I.Brediks u.c.).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
05-Apr, 1 Melnragu rīklē, Tukuma n. (S.Rabkevičs); 06-Apr, 2 lokāli Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 12-Apr, >20 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 17-Apr, 2 izceltas Mersragā (S.Laime); 18-Apr, 1 riesto Pūrciema vigā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.); 19-Apr, 3 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons).X
Ķikuts
(Gallinago media)
08-Mai, vismaz 1 riesto Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa).Slēgts/Closed 31-Mai
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
21-Mar, 1 migrācijā Ogrē (V.Roze); 22-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 1 riesto Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 23-Mar, 1 pie Rosmes, Iecavas n. (I.Grīnerte), 1 riesto izcirtumā Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis), 2 riesto Kalnciema apkārtnē, Jelgavas n. (I.Brediks, A.Kārkliņa), >3 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis), 1 Litenes apkārtnē, Gulbenes n. (E.Kantāns u.c.).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
28-Feb, 1 izcelta no piekraste kāpu meža Mazirbes apkārtnē, Dundagas n. (V.Skuja, A.Tooma); 03-Mar, 1 izcelta kāpu joslā aiz Zvejnieku alejas suņu pastaigu laukuma, Liepāja (I.Mednis); 13-Mar, 1 ar satelītraidīju aprīkota reģistrēta Laidzes pagastā, Talsu n. (http://www.woodcockwatch.com/), 1 novērota ar riesta lidojumu Jaunpļavās, Talsu n. (U.Rēvalds); 17-Mar, 1 izcelta Ogļu ielā, Ķīpsalā, Rīga (M.Grandāne).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
Slēgts/Closed 24-Jun
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
>30 vai vienīgi E Latvija/>30 and E Latvia only: 09-Mar, 1 Daugavā uz ledus, Daugavpils (A.Erts); 15-Mar, 50 Padones lankā, Durbes n. (R.Rekmanis), 100 pie Iļģiem, Grobiņas n. (R.Rekmanis), 40 pie Aisteres, Durbes n. (R.Rekmanis), 60 Tirdzniecības kanālā, Liepāja (R.Rekmanis).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
20-Mar, 1 ad migrācijā uz N Ziemupē, Pāvilostas n.(R.Rekmanis); 24-Mar, 1 ad Rendas zivju dīķos, Kuldīgas n. (V.Ādamsons); 27-Mar, 1 ad Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (U.Ļoļāns, G.Grandāns, V.Ignatjevs); 1-Apr, vismaz 5 Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (U.Piterāns).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
30-Apr, 5 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 01-Mai, 3 Kolkas ragā, Dundagas n. (J.A.Booth, T.Jones); 02-Mai, 1 Daugavā pie Audupes, Rīga (I.Deņisovs); 03-Mai, 2 Daugavā pie Jersikas, Līvānu n. (A.Erts).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
06-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (I.Grīnerte u.c.); 11-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (E.Lediņš); 13-Apr, 1 Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks, K.Lācis); 17-Apr, 2 uz SE Nīcā (K.Millers).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
21-Apr, 2 Liepājas ezerā pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (A.Mankus, J.Jansons); 28-Apr, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 29-Apr, ~60 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 02-Apr, ~70 Ruģeļu dīķos, Daugavpils (A.Erts).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
21-Apr, 2 Liepājas ezerā pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (M.Jaunzemis); 29-Apr, 2 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 02-Mai, 2 Ruģeļu dīķos, Daugavpils (A.Erts).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
29-Apr, 1 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 11-Mai, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers).Slēgts/Closed 31-Mai
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
08-Apr, >6 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 11-Apr, 1 Mērsragā (E.Lediņš); 12-Apr, 4 Bērzciemā, Engures n. (J.Vīgulis u.c.); 13-Apr, >30 Liepājas ezerā, Liepāja (R.Rekmanis), 1 pie Policijas akadēmijas, Rīga (A.Arnicāns); 14-Apr, 1 Pētersalā, Rīga (K.Funts); 15-Apr, 35 - 40 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs), 2 lokāli Ainažu jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
01-Mai, 4 Kolkas ragā, Dundagas n. (J.A.Booth, T.Jones), 2 pārlido jūrā pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
08-Apr, 2 lokāli Ainažu jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 11-Apr, 13 uz E Kolkā, Dundagas n. (E.Lediņš u.c.); 13-Apr, 2 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks, K.Lācis).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
01-Mai, 1 (gaišā morfa) pārlido jūrā pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs), 02-Mai, 1 (gaišā morfa) Kolkā, Dundagas n. (J.Ashton Booth, T.Jones), 05-Mai, 9 migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis), 06-Mai, 2 jūrā pie Kuivižiem, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Meža balodis
(Columba oenas)
18-Feb, 4 Viduskroga apkārtnē, Saldus n. (Z.Jansone); 22-Feb, 2 laukos pie Babītes ezera, Babītes n. (I.Brediks, E.Haberkorns), >10 Skrundas mežos, Saldus n. (J.Jansons); 23-Feb, 2 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (I.Brediks, A.Kārkliņa); 25-Feb, 1 Ogrē (V.Roze); 26-Feb, 4 uz lauka Talsu apkārtnē, Talsu n., 3 Ancē, 1 Vēdē Ventspils n., 1 Ģipkas lankas N galā, Dundagas n. (M.Tīrums); 27-Feb, 4 (2+1+1) Jaunmārupes laukos, Mārupes n. (U.Piterāns); 28-Feb, 12 Elkšķenes apkārtnē, Ventspils n. (K.Millers); 01-Mar, 5 Brutuļu apkārtnē, Smiltenes n. (M.Tīrums); 04-Mar, 1 pie Audrupiem, Iecavas n. (I.Grīnerte).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
17-Feb, 2 Stāmerienes apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 22-Feb, 2 uz vadiem Eimuru laukos Garciema apkārtnē, Ādažu n. (I.Mārdega); 23-Feb, 1 dzied pie Vārtājas pilskalna, Grobiņas n. (J.Jansons); 26-Feb, 1 ceļa malā uz vadiem Žūriņu apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards) 27-Feb, 2 uz vadiem Mazbojās, Aizputes n. (R.Rekmanis); 28-Feb, 2 Elkšķenes apkārtnē, Ventspils n. (K.Millers); 07-Mar, 2 uz SE virs jūras Lapmežciemā, Engures n. (A.Arnicāns).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
27-Apr, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 04-Mai, 2 Barkavas apkārtnē, Madonas n. (A.Platais); 08-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (J.Ashton Booth, T.Jones).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
18-Apr, 1 fiksēta videokamerā pie zivjērgļa ligzdas Viesītes apkārtnē, Viesītes n. (U.Ļoļāns/http://ej.uz/5w5v); 19-Apr, 1 kūko Beberenē, Ilūkstes n. (B.Štrausa), 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (M.Grandāne); 20-Apr, 1 Mazsalacā, Mazsalacas n. (V.Vintulis), 1 kūko Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 Sarkaņu pagastā, Madonas n. (U.Ļoļāns, A.Avotiņš jun.); 21-Apr, 1 Murānos, Dagdas n. (J.Vīgulis).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
23-Mar, 1 noķerta gredzenošanai Jelgavā (A.Kalvāns); 28-Mar, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 06-Apr, 1 uz S Ogrē (V.Roze); 20-Apr, 1 jūrā pretī Vitrupei, Salacgrīvas n. (G.Grandāns).X
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
26-Apr, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts). 27-Apr, 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 29-Apr, 1 dzied Īdeņas apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.); 30-Apr, 1 noķerts Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Svīre
(Apus apus)
08-Mai, 2 Daugavpilī (A.Erts), 1 Kolkā, Dundagas n. (J.Ashton Booth, T.Jones); 09-Mai, >3 Ķemeros, Jūrmala (I.Vilšķērste), 10-Mai, 2 Ķengaragā, Rīga (M.Riherts), 1 Vangažos, Inčukalna n. (D.Elferts), 3 virs Trīsvienības torņa, Jelgava (V.Bukšs), 3 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.); 11-Mai, >10 Liepājā (K.Millers), >30 migrācijā Ogrē (V.Roze).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
05-Mai, 1 Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (V.Pranks u.c.).X
Pupuķis
(Upupa epops)
05-Apr, 1 Asaros, Jūrmala (Dz. Ceihnere), 2 Kolkā, Dundagas n. (R.Dāvidsons); 07-Apr, 1 dzied Vaivaros, Jūrmala (V.Pranks); 13-Apr, 1 Gaujas ciemā, Carnikavas n. (V.Grīviņš), 1 uz S Engures ostā, Engures n. (I.Brediks, K.Lācis).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
17-Apr, 2 Doles salā, Salaspils n. (U.Piterāns); 18-Apr, 1 Kolkas raga apkārtnē, Dundagas n. (G.Grandāns, M.Kilups), 1 Kolkā pie bāzes, Dundagas n. (U.Piterāns u.c.), 1 dzied Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 dzied Zemgales apkārtnē, Jelgavas n., (A.Platais), 1 pie Lādzēnu dīķiem, Vecumnieku n. (E.Laucis); 19-Apr, 1 dzied un vēlāk noķerts tīklā Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Nīcā (K.Millers).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
02-Mai, 1 T Nagļu apkārtnē, Rēzeknes n. (A.Klepers), 05-Mai, 1 T Jūrmalciema apkārtnē, Nīcas n. (I.Brediks u.c.),  1 T Kolkas ragā, Dundagas n. (J.Ashton Booth, T.Jones); 09-Mai, 1 Vecumos, Viļakas n. (V.Bukšs); 10-Mai, 1 Litenē, Gulbenes n. (J.Vīgulis u.c.); 11-Mai, 1 Dunikā, Rucavas n. (A.Ozoliņš), 1 noķerta gredzenošanai Velēnā, Gulbenes n. (J.Leja), 1 Dunduru pļavās, Tukuma n. (E.Lediņš), 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Lediņš), 3 T un 1 M noķertas gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.), 1 T Mērsragā (G.Grandāns).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
30-Apr, 1 Pūrē, Tukuma n. (V.Heidemane); 04-Mai, 2 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 2 dzied pie Cieceres ezera, Brocēnu n. (A.Šteins); 07-Mai, 2 dzied Skujetnieku apkārtnē, Rugāju n. (K.Millers).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) un no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) and N & E Latvia are published: 18-Feb, 35 Iecavā (I.Grīnerte); 19-Feb, 50 Bebrenes muižas parkā, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 26-Feb, vairāki desmiti Viļakā (V.Bukšs).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
18-Feb, >60 (migrējošo īpatņu kopsumma) migrācijā uz N Nīcas laukos, Nīcas n., 12 uz N Papes ezera N galā, Nīcas n., 9 migrācijā pie "Dabas mājas" Papē, Rucavas n. (K.Millers). 19-Feb, 1 Inešu apkārtnē, Vecpiebalgas n. (M.Platacis); 21-Feb, 1 dzied Nīkrācē, Skrundas n. (A.Tjagunovičs); 22-Feb, 3 uz N Ādažu laukos, Ādažu n. (K.Funts), 3 Piņķu apkārtnē, Babītes n., 1 laukos pie Babītes ezera, Babītes n. (I.Brediks, E.Haberkorns), >7 Annenieku pagastā, Dobeles n. (B.Laijere); 23-Feb, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (B.Štrausa), 18 Svētes lejteces laukos, 3 Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (I.Brediks, A.Kārkliņa), desmitiem migrācijā un 10 -15 dzied Vārtājas lankā, Grobiņas n. (J.Jansons), 1 Viļānos (I.Sperga); 24-Feb, 1 uz N Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 Ogrē (V.Roze), vairāki desmiti uz S/SE virs Dārziņu attekas - Doles salas, Salaspils n. (U.Piterāns).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
08-Mar, 1 dzied Ziemupē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 09-Mar, dzirdēta balss virs Lielupes šosejas tilta, Jūrmala (U.Kolonovs); 10-Mar, 1 migr. uz NE virs Babītes ezera, Babītes n. (U.Piterāns), 1 migr. uz NE virs Buļļu salas, Rīga (G.Graubics), vairāki dzied Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega), 2 migrējošu putnu saucieni Lapmežciema apk., Engures n. (M.Riherts); 11-Mar, 1 dziedošs pie Audrupiem, Iecavas n. (I.Grīnerte), 1 migr. virs Daugavgrīvas niedrāja, Rīga (U.Piterāns), 3 dzied Nīkrāces apk., Skrundas n. (A.Tjagunovičs), 1 dzied Saldū (M.Jaunzemis).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
07-Mar, 10 + 2 uz NE Papes ezera S galā, Rucavas n. (K.Millers); 25-Mar, 4 + 6 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 29-Mar, 3 pie Ventspils ostas S mola uz N pāri Ventai, Ventspils (A.Klepers).X
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
02-Mai, 1 pie Skrundas zivju dīķiem, Skrundas n. (K.Millers), >10 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis), >2 Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers), 1 migrē Aizputē (R.Rekmanis).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
10-Apr, 1 Dvietē, Ilūkstes n. (G.Skrimblis); 14-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Grīnerte); 16-Apr, 1 pie Ozolaines dīķa, Bauskas n. (E.Laucis); 16-Apr, 3 pie "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns uc.); 18-Apr, 1 sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (I.Brediks u.c.); 19-Apr, 1 Papē, Rucavas n. (E.Lediņš); 20-Apr, 1 pie Kuivižu putnu torņa, Salacgrīvas n. (V.Vintulis), 3 virs Ņemčika ezera, Dagdas n. (J.Vīgulis).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
15-Apr, 1 Limbažos (A.Meinards); 21-Apr, 1 Kaunatas apkārtnē, Rēzeknes n. (A.Avotiņš jun.); 25-Apr, <15 Kaunatas apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.), 2 Salaspilī (K.Funts).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
10-Mar, 2 (T un M) Babītes ezera niedrājā, Babītes n. (U.Piterāns); 30-Mar, 2 (T un M) Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons, M.Jaunzemis); 31-Mar, 3 TT dzied Juglā pie Juglas kanāla, Rīga (I.Deņisovs); 01-Apr, 1 Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (U.Piterāns u.c.); 08-Apr, 1 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
15-Apr, 1 dzied Ķemeros, Jūrmala (A.Avotiņš jun., J. Van Den Bogaert); 19-Apr, 2 dzied un novēroti vizuāli Krāslavas apkārtnē, Kraslavas n. (J.Vīgulis), 3 dziedoši īpatņi Sātinu zivju dīķu teritorijā, Saldus n. (M.Jaunzemis), 2 noķerti tīklos gredzenošanai Papē, Rucavas n. (E.Lediņš); 20-Apr, 1 T dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied pie Skrundas zivju dīķiem, Skrundas n. (R.Rekmanis), 1 dzied Lapmežciemā, 2 dzied Ragaciemā, Engures n. (M.Riherts).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
22-Mar, 3 Kolkā, Dundagas n. (V.Smislovs, E.Smislovs); 23-Mar, 1 Nīcā (K.Millers), 1 dzied Bārtas upes krastā pie Rumbasgala, Nīcas n. (K.Millers); 26-Mar, 1 dzied Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs); 27-Mar, 1 dzied pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers), 1 Zirgu salā, Liepāja (S.Laime); 29-Mar, 1 dzied Salienas apkārtnē, Daugavpils n. (U.Ļoļāns).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
20-Apr, 1 Daukstu pagastā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns, A.Avotiņš jun.); 21-Apr, 3 dzied Kaņiera ezera apkārtnē, Engures n. (M.Riherts); 22-Apr, 1 dzied Vecmīlgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 23-Apr, 1 Kazdangā, Aizputes n. (M.Strazds); 26-Apr, 1 dzied Mežaparkā, Rīga (A.Platais).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
09-Mai, 1 dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (K.Funts); 11-Mai, 2 dzied Sepenes ezera apkārtnē, Vaiņodes n. (M.Kilups); 18-Mai, 1 dzied Sproģu apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 19-Mai, 2 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 21-Mai, 1 dzied Dobelē (M.Strazds).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
08-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (J.Ashton Booth, T.Jones); 09-Mai, 1 dzied Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 10-Mai, 1 dzied Sātiņu zivju dīķu apkārtnē, Saldus n. (K.Millers); 11-Mai, 1 dzied Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko), 1 Ķemeros, Jūrmala (E.Lediņš); 12-Mai, 2 dzied pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (M.Strazds).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
27-Apr, 6 dzied posmā Vīzaiņu pļavas - Otaņķi, Nīcas n. (R.Rekmanis); 29-Apr, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (I.Grīnerte, K.Millers), 3 Babītes ezera niedrājā, Babītes n. (S.Laime).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
29-Apr, 1 dzied Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.), 06-Mai, vismaz 3 dzied posmā Ainaži-Kuiviži, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
16-Mai, 1 Līvānu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns), 1 pie Medumiem, Daugavpils n. (G.Grandāns), 1 Bērzkalnu apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis); 17-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 18-Mai, >5 Tīro purva meža masīvā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), >2 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer u.c.).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
11-Mai, 1 Zvārdes poligonā, Saldus n. (J.Jansons); 14-Mai, 1 Gārsenes apkārtnē Aknīstes n. (M.Strazds), 1 pie Grašu pils, Cesvaines n. (G.Grandāns); 15-Mai, 1 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (S.Brumby, A.Koeman); 17-Mai, 2 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
24-Apr, 1 Liekņā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons); 27-Apr, 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 30-Apr, 1 Skultes karjerā, Mārupes n. (S.Laime); 01-Mai, 1 dzied pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
30-Apr, 1 neaktīvi dzied Valles apkartnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 4-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 08-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (J.Ashton Booth, T.Jones).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
09-Mai, 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 Sātiņu zivju dīķu apkārtnē, Saldus n. (K.Millers); 10-Mai, 1 Litenē, Gulbenes n. (J.Vīgulis u.c.); 11-Mai, 1 Zvārdes poligonā, Saldus n. (J.Jansons); 12-Mai, 1 pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (M.Strazds).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
15-Apr, 1 Gātes kanāla malā, Babītes n. (U.Piterāns); 17-Apr, 1 aktīvi dzied Dārziņu attekas niedrājā, Salaspils n. (U.Piterāns); 19-Apr, 1 dzied Kaņiera ezerā pie Riekstu salas, Engures n. (M.Riherts), 2 dzied Papes ezerā, Rucavas n. (E.Lediņš); 20-Apr, 1 dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
16-Apr, 1 dzied Skultes dārziņos, Mārupes n. (S.Laime); 18-Apr, 1 T barojas dolomītu karjera krūmājos, Cēsis (S.Laime), 1 intensīvi dzied Zemgales apkārtnē Jelgavas n. (A.Platais); 19-Apr, 5 noķerti gredzenošanai tīklos Papē, Rucavas n. (E.Lediņs), 1 Bērzkalnos, Bauskas n. (E.Laucis); 20-Apr, 1 T Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 Kriškalnos, Pļaviņu n. (A.Avotiņš jun.).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
09-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko); 10-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 11-Mai, 1 Ogrē (V.Roze), 1 noķerts gredzenošanai Velēnā, Gulbenes n. (J.Leja), 1 pie Vilgāles ezera, Kuldīgas n. (R.Rekmanis).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
01-Mai, 1 Pilsrundāles apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis); 15-Mai, 1 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (S.Brumby, A.Koeman); 21-Mai, 1 Ķoniņciemā, Kuldīgas n. (R.Rekmanis).X
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
27-Apr, 1 dolomītu karjerā, Cēsis (S.Laime), 1 dzied posmā Vīzaiņu pļavas - Otaņķi, Nīcas n. (R.Rekmanis); 29-Apr, 1 noķerts gredzenosanai tīklā Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 2 dzied Dubuļu apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns u.c.).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
19-Apr, 2 dzied Teikā, Rīga (I.Dinsbergs, L.Bētiņa); 21-Apr, 1 dzied Kaunatas apkārtnē, Rēzeknes n. (U.Ļoļāns u.c.), 1 dzied Barkavā, Madonas n. (A.Platais), 1 dzied Tukumā (V.Ādamsons); 23-Apr, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
29-Apr, 1 T Nīkrāces pagastā, Skrundas n. (A.Tjagunovičs); 30-Apr, 1 Silmalās, Babītes n. (I.Grīnerte); 01-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (J.A.Booch, T.Jones).X
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
16-Apr, 1 dzied Skultes dārziņos, Mārupes n. (S.Laime); 16-Apr, 1 dzied Šlīterē, Dundagas n. (A.Avotiņš jun., J. Van Den Bogaert); 20-Apr, 1 dzied Krāslavas apkārtnē, Krāslavas n. (I.Krams), 1 T novērots vizuāli pie Skrundas zivju dīķiem, Skrundas n. (R.Rekmanis); 22-Apr, 1 dzied Vecmīlgrāvī, Rīga (U.Kolonovs).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
01-Mai, 1 ad T noķerts tīklā gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.); 04-Mai, 1 dzied Terehovas apkārtnē, Zilupes n. (A.Platais); 07-Mai, 2 Kolkā, Dundagas n. (J.Ashton Booth, T.Jones); 08-Mai, 1 dzied Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns).X
Sarkanrīklīte
(Erithacus rubecula)
Pirmā dziesma/First song: 21-Mar, 1 iedziedas 2x tumsā Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 22-Mar, 2 dzied Pauku priedēs, Valmiera (A.Klepers), 1 agri no rīta dzied Ogrē (V.Roze), 1 dzied Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks, K.Lācis), 1 dzied Rāmniekos (GNP), Priekuļu n. (A.Klepers), 2 dzied Kujas dabas parkā, Madonas n. (A.Platais), 1 dzied Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis), 1 dzied Augstrozes apkārtnē, Limbažu n. (G.Grandāns, I.Grīnerte), 1 dzied Pumpuros, Jūrmala (E.Lediņš), 1 dzied Lielupē, Jūrmala (E.Lediņš), 2 dzied Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns); 23-Mar, 2 dzied pie Kaņiera ezera, Engures n. (M.Riherts), 1 dzied Nīkrāces apkārtnē, Skrundas n. (A.Tjagunovičs).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
27-Apr, 1 dzied Kriškalnos, Pļaviņu n. (A.Avotiņš jun., S.Ieviņa), 3 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), vismaz 4 dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.), 1 dzied Kaunatā, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 28-Apr, 1 dzied Viļakā (V.Bukšs); 29-Apr, 1 dzied Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
16-Apr, 1 dzied niedrājā Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 21-Apr, 1 dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 01-Mai, >3 (L.s.cyanecula) pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts).X Turpmāk tikai/Next only L.s.svecica 01-Mai, 1 Ainažu jūrmalā, Salacgrīvas n. (A.Klepers);04-Mai, 1 nofotogrāfēta Daugavpilī (A.Erts); 15-Mai, 6 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
11-Mar, 1 dzied Daugavgrīvā, Flotes ielā, Rīga (U.Piterāns); 16-Mar, 1 T Ādažu laukos, Nīcas n. (I.Deņisovs); 19-Mar, 1 T Ād; 22-Mar, 1 M Lanģerē, Rucavas n. (A.Ozoliņš), 1 T dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 T dzied Litenē, Gulbenes n. (A.Platais), 2 MM Kolkā, Dundagas n. (V.Smislovs, E.Smislovs); 23-Mar, 1 dzied Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 24-Mar, 1 M pie Dabas mājas Papē, Rucavas n. (K.Millers), 1 T dzied Kūdrā, Jūrmala (U.Piterans); 26-Mar, 1 T Ogrē (V.Roze), 1 T dzied Madonā (U.Ļoļāns), 1 T dzied Žīguros, Viļakas n. (A.Korņejeva).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
13-Apr, 1 T Liepājā (R.Rekmanis); 14-Apr, 1 T Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 1 M Ogrē (V.Roze); 19-Apr, 1 T Kuldīgas estrādes parkā, Kuldīga (A.Tjagunovičs); 20-Apr, 2 T Barkavā, Madonas n. (A.Platais).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
30-Mar, 1 T Ļaudonas apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun.); 06-Apr, 1 T Žūriņu apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards); 08-Apr, 1 E. Veidenbauma ielā, 1 pie dolomītu karjera, Cēsis (S.Laime), 1 T Bozēnu laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
12-Apr, 1 T Kalētos, Grobiņas n. (J.Jansons, A.Mankus); 22-Apr, 1 T Vecslobodas apkārtnē, Rēzeknes (U.Ļoļāns); 25-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Grīnerte, I.Bojāre); 26-Apr, 1 T Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 M Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Brediks, E.Haberkorns); 27-Apr, 3 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (A.Mankus), 1 Neretas apkartnē, Neretas n. (K.Funts), 1 M pie Kaņiera ezera, Engures n. (I.Brediks), 1 T pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks),126 posmā Vīzaiņu pļavas - Otaņķi, Nīcas n. (R.Rekmanis).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
02-Apr, 1 T Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns); 06-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks); 10-Apr, 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (L.Kupce).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
21-Mar, 3 migrācijā Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 7 Buivas apk., Alojas n. (A.Meinards), 135 migrācījā Ogrē (V.Roze), 5 Valpenes apkārtnē, Dundagas n. (U.Rēvalds); 22-Mar, >300 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 3 Nīkrāces apkārtnē, Skrundas n. (A.Tjagunovičs), 1 Ādažu-Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Bojāre, I.Mārdega), >50 Tūjasmuižas apkārtnē, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, I.Grīnerte), 1 dzied Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 23-Mar, 3 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 dzied Līvbērzes apkārtnē Jelgavas n. (I.Brediks), 2 LU Botāniskajā dārzā, Rīga (U.Piterāns), 1 dzied pie Kaņiera ezera, Engures n. (M.Riherts), 1 dzied Raiskuma līcī, Cēsis (S.Laime).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
23-Feb, 3 Kalnciema apkārtnē, Jelgavas n. (I.Brediks, A.Kārkliņa); 26-dFeb, 1 ceļa malā Buivas apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards); 04-Mar, 1 uz A Kuldīgā (R.Rekmanis); 08-Mar, 1 Ošu ielā, Dobele (A.Klepers), 4 uz lauka starp Tāšiem un Grobiņu, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 10-Mar, 3 migr. pie Basu muižas, Kuldīgas n. (R.Rekmanis); 18-Mar, 1 lokāli Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
26-Feb, 15 uz N Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns); 07-Mar, >10 Nīcas laukos, t.sk. 1 intensīvi dzied izcirtuma malā, Nīcas n. (K.Millers); 08-Mar, 11 uz lauka starp Tāšiem un Grobiņu, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 10-Mar, 1 dzied Ozolmuižas apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards), 5 migr. Apriķos, Aizputes n. (R.Rekmanis), 1 lokāli Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 11-Mar, 2 dzied Nīkrāces apk., Skrundas n. (A.Tjagunovičs).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi tikai no E Latvijas/Records from E Latvia are published only: 03-Mar, ~30 vienā barā Baltiņos, Ilūkstes n. (B.Štrausa); 11-Mar, ~30 vienā barā Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
12-Mar, migrējoša putna saucieni Mazirbes apkārtnē, Dundagas n. (V.Skuja); 19-Mar, 1 pie Speļģu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis); 21-Mar, 1 Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (A.Freibergs); 22-Mar, 1 migrācijā Ogrē (V.Roze); 23-Mar, 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 dzied Ozolmuižas apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards), 1 pie Kaņiera ezera, Engures n. (M.Riherts), 4 noķertas Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
19-Apr, 1 T flava Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons); 20-Apr, 1 Mētrienā, Madonas n. (A.Avotiņš jun., A.Avotiņš sen.); 21-Apr, 2 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
21-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (M.Jaunzemis); 27-Apr, 1 M uz N posmā Vīzaiņu pļavas - Otaņķi, Grobiņas n. (R.Rekmanis); 29-Apr, 2 (T un M) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Tīrums), 4 Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
07-Apr, 1 T Rendā pie Īvandes ūdenskrituma, Kuldīgas n. (V.Ādamsons).Slēgts/Closed 01-Mai
Baltā cielava
(Motacilla alba)
04-Mar, 1 Dvietē, Ilūkstes n. (G.Skrimblis); 14-Mar, 1 lokāli Mežaparkā, Rīga (G.Graubics); 21-Mar, 1 migr. Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (A.Freibergs); 22-Mar, 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 Lanģerē, Rucavas n. (A.Ozoliņš), 1 pie Mērsraga ostas, Mērsrags (I.Brediks, K.Lācis), 1 dolomītu karjerā, Cēsis (S.Laime); 23-Mar, 2 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns, G.Grandāns), 1 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 1 Kolkā, Dundagas n. (E.Lediņš, U.Riekstiņš), 1 Remtes apkārtnē, Brocēnu n. (A.Mankus), 2 pie Rosmes, Iecavas n. (I.Grīnerte), 1 Nīkrāces apkārtnē, Skrundas n. (A.Tjagunovičs), 3 Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns u.c.).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
29-Apr, 2 Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega); 01-Mai, 1 Ainažu jūrmalā, Salacgrīva (A.Klepers), 6-Mai, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
24-Feb, 2 lidojumā virs Doles salas zivju dīķiem, Salaspils n. (U.Piterāns); 07-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 08-Mar, 1 migrācijā Ziemupē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis); 09-Mar, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 15-Mar, 1 pie Durbes ezera, Durbes n. (R.Rekmanis); 17-Mar, 1 starp Apriķiem un Gudeniekiem, Aizputes n. (R.Rekmanis); 19-Mar, 12 dažādās vietās Aizputes n. (R.Rekmanis); 20-Mar, 23 sešās dažādās vietās Pāvilostas un Grobiņas n. (R.Rekmanis); 21-Mar, <5 Cesvaines apkārtnē, Cesvaines n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns), <5 Jaungulbenes apkārtnē, Jaungulbenes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
04-Apr, 1 dzied Kokneses apkārtnē, Kokneses n. (V.Freimanis), 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (A.Avotiņš jun., V.Ignatjevs), 1 fiksēta videokamerā pie zivjērgļa ligzdas Viesītes apkārtnē, Viesītes n. (U.Ļoļāns/http://ej.uz/5w5v); 06-Apr, 1 dzied Kolkā, Dundagas n, (I.Brediks); 06-Apr, 1 migr. Lāņupes lankā, Durbes n. (R.Rekmanis); 14-Apr, 1 lokāli Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
25-Mai, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers).Slēgts/Closed 31-Mai
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
13-Apr, 1 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks, K.Lācis).Slēgts/Closed 07-Mai
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
Slēgts/Closed 31-Mai 
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
04-Mai, 1 T Kolkas ragā, Dundagas n. (J.A.Booth, T.Jones), 1 Gaiķos, Brocēnu n. (G.Graubics); 14-Mai, 1 T Turkalnes apkartnē, Ikšķiles n. (G.Grandāns u.c.).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
04-Mar, 1 T pie Audrupiem, Iecavas n. (I.Grīnerte); 05-Mar, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 07-Mar, 1 Kaņiera ezerā pie putnu torņa, Engures n. (A.Arnicāns); 08-Mar, 1 Brakšķu stacijas apkārtnē, Jelgavas n. (A.Klepers); 09-Mar, 1 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (A.Klepers); 10-Mar, <10 Babītes ezera niedrājā, Babītes n. (U.Piterāns), 1 lokāli Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (G.Graubics), 2 dzied Kaņiera ezera niedrājā, Engures n. (M.Riherts).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
15-Mai, 1 T pie Skrudalienas, Daugavpils n. (A.Erts), >50 Nagļu zivju dīķu kompleksa apkārtnē, Rēzeknes/Madonas n. (G.Grandāns); 16-Mai, "desmiti" dažādās vietās A-Latvijā (G.Grandāns), 17-Mai, >30 Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer u.c.).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
10-Apr, 1 dzied Viesturdārzā, Rīga (K.Funts), 1 dzied Madonā (K.Millers, G.Grandāns), 1 dzied Brekšos, Rīga (M.Tīrums); 14-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.).X