Papildināts / Last update 27.06.2021. plkst. / at 22:25:10

Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
12-Mar, 30-40 migrācijā Packulē, Ventspils (Z.Leja); 13-Mar, 89 (57+12+20) pārlido Daugavpilī (A.Erts), ~60 + vairāku baru balsis tumsā uz NW Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
06-Mar, >100 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 24-Mar, >6 zosīm Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass), pa vairākiem putniem Anser sp. zosu baros pie Vārves un Pasiekstes, Ventspils n. (I.Mārdega u.c.).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
23-Feb, >100 Nīcas laukos, Nīcas n. (P.Daknis); 06-Mar, >3000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 24-Mar, ~2/3 no ~7000 liela bara Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass), 32 Mārsnēnu apkārtnē, Priekuļu n., 300 pie Ramiem, Burtnieku n., pa nakti pārlidoja Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
16-Mar, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 19-Mar, 1 kopā ar 260 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) un 60 baltpieres zosīm (Anser albifrons) Eimuru laukos, Ādažu n. (E.Smislovs); 20-Mar, >5 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi), 1 pie Annām, Babītes n. (E.Smislovs); 24-Mar, 1 kopā ar ~7000 Anser sp. zosīm Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
01-Mar, 12 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (I.Mednis); 06-Mar, >60 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 24-Mar, ~1/3 no ~7000 liela bara Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass).X
Meža zoss
(Anser anser)
21-Feb, >50 (trīs migrējošu baru balsis) migrācijā uz N pie Papes ezera, Rucavas n. (I.Mednis); 22-Feb, >150 migrācijā Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 26-Feb, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups, I.Mārdega); 05-Mar, 2 Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, >100 Bernātu polderī, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 pie Rēzeknes upes ietekas Lubāna ezerā, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 10-Mar, 7 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
20-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks).X Slēgts/Closed 27-Jun
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
16-Mar, >10 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns), 2 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 24-Mar, 1 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers u.c.); 20-Mar, ~90 kopā ar ~9000 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) un ~6000 baltpieres zosīm (Anser albifrons) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 23-Mar, nelielā skaitā migrācijā vairākos Anser sp. zosu baros Akmensragā, Pāvilostas n. (M.Kilups u.c.).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
06-Mar, 5 Bernātu polderī, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 21-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks); 24-Mar, 2 pie Pasiekstes, Ventspils n. (I.Mārdega u.c.); 25-Mar, 1 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 27-Mar, 4 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
16-Mar, 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 21-Mar, 12 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks); 24-Mar, 2 Pidriķa apkārtnē, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass), ~20 Užavas lajteces laukos, Ventspils n. (M.Kilups u.c.).X

Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
23-Feb, 9 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts). Viens no ziemeļu gulbjiem gredzenots ar krāsaino kakla gredzenu, kurš 20.02.2021. novērots Vācijā (D.Boiko sniegtā informācija); 26-Feb, 1 migrācijā Kriškalnos, Pļaviņu n. (G.Grandāns); 27-Feb, 2 Variņu apkārtnē, Smiltenes n. (G.Grandāns), 14 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 28-Feb, 2 lauku applūdumā Iršu apkārtnē, Kokneses n. (G.Grandāns), balsis Kalnciema apkārtnē, Jelgvas n. (A.Platais); 03-Mar, 2 uz ziemāju lauka pie Kalna pagasta "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 3 peļķē uz lauka Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Platais), vismaz 8 vietās pa 2 īpatņiem A9 šosejas malā, posmā no Tukuma n. līdz Durbes n.; 4 Vecpilī, Durbes n. (I.Brediks); 06-Mar, >90 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 17-Mar, 1 Sīkļos Launkalnes pagastā, Smiltenes n. (L.Grīnberga).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
27-Feb, 7 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags, 11 Bērzciema jūrlmalā, Engures n. (M.Kilups, I.Mārdega); 10-Mar, 2 TT Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 14-Mar, 1 T Mīlgrāvja kanālā Vecmīlgrāvī, Rīga (I.Deņisovs); 23-Mar, 4 (2TT & 2MM) Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 21-Mar, 2 (T & M) Lielupē pie Kalnciema, Jelgavas n. (I.Brediks); 23-Mar, dažas migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.); 25-Mar, 2 (T & M) Aiviekstes grīvā, Pļaviņu/Krustpils n. (G.Grandāns), 27-Mar, 9 (5TT + 4MM) Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (I.Brediks); 28-Mar, 2 (T & M) Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 16-Mar, >20 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 21-Mar, 5 (3TT & 2MM) Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (I.Brediks); 23-Mar, vairāki desmiti migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.); 24-Mar, 15 (9TT & 6MM) Eimuru laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs), migrantu balsis tumsā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), migrantu balsis tumsā Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers), >20 Burtnieku ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass), ap 50 Aiviekstes grīvā, Pļaviņu/Krustpils n. (G.Grandāns).X
Platknābis
(Anas clypeata)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 26-Mar, 1 T Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 31-Mar, 2 (T & M) + 12 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 09-Apr, 1 T Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts).X
Garkaklis
(Anas acuta)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 16-Mar, 8 (5 TT & 3 MM) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 21-Mar, 2 (T & M) Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (I.Brediks); 23-Mar, 10 - 20 migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.); 24-Mar, 8 (4TT & 4MM) Eimuru laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs), >8 Burtnieku ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
24-Mar, 2 (T & M) Eimuru laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 31-Mar, 6 (3 TT & 3 MM) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 02-Apr, 2 (T & M) kopā ar citām Anas sp. peļķē Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 15-Mar, 7 (5TT & 2MM) Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 16-Mar, >20 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 23-Mar, 2 (T & M) Daugavā, Krāslava (J.Vīgulis), vairāki desmiti migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (M.Kilups u.c.).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 20-Mar, >400 Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 23-Mar, 2 MM migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (M.Kilups u.c.); 25-Mar, 3 Aiviekstes grīvā, Pļaviņu/Krustpils n. (G.Grandāns); 28-Mar, 1 M kopā ar citām Anas sp. peļķē Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
20-Mar, ~1000 Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 21-Mar, ~30 Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 23-Mar, dažas migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.); 24-Mar, >8 Burtnieku ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass); 25-Mar, >60 pie Rēzeknes upes ietekas Lubāna ezerā, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), ap 60 Aiviekstes grīvā, Pļaviņu/Krustpils n. (G.Grandāns); 30-Mar, 10 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
23-Mar, 1 lokāli Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.); 24-Mar, 2 uz N (atsevišķi T & M) Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.);  17-Apr, 6 (2TT + 1M, 1T, 2TT) uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Brediks).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
01-Mai, 1 Mazgramzdas apkārtnē, Priekules n. (D.Ūlands); 22-Jun, 2 vokalizē Rucavas pagastā, Rucavas n. (D.Krīgens).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
Slēgts/Closed 27-Jun
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
03-Apr, 6 Kaņiera ezerā, Engures n., 3 Birzulē, Tukuma n. (J.Vīgulis); 11-Apr, 1 dīķī Bērzkroga apkārtnē, Priekuļu n. (G.Grandāns); 17-Apr, 1 Grebūtniekā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 Beibežu dīķī, Vecumnieku n. (M.Kilups); 18-Apr, 2 + 2 dīķos Durbes ezera apkārtnē, Durbes n. (I.Brediks).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
16-Mai, 2 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 22-Mai, 2 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Mārdega u.c.).X
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
12-Apr, 1 Ābeļu pagastā, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 14-Apr, 1 Dvietes pagastā, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 16-Apr, 1 Riebiņu pagastā, Riebiņu n. (G.Grandāns); 17-Apr, 1 migrācijā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
11-Mar, 1 ligzdā, Kandava (N.Zeidaks); 13-Mar, 1 Daugavpilī (A.Erts); 16-Mar, 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 20-Mar, 1 Ķekavā (M.Kilups); 24-Mar, 1 Viļakā (V.Bukšs), 1 Vārvē, Ventspils n. (M.Kilups, I.Mārdega u.c.); 26-Mar, 1 Alejās, Ķekavas n. (M.Millere), 2 ligzdās Gaigalavā, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 1 ligzdā Katlakalnā, Ķekavas n., 2 ligzdā Eglainē, Ilūkstes n. (A.Platais), 1 Kokneses apkārtnē, Kokneses n. (G.Grandāns).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
01-Mar, 1 Daugavā, Daugavpils (A.Erts); 23-Mar, vairāki simti migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (M.Kilups u.c.); 25-Mar, 12 Aiviekstes grīvā, Pļaviņu/Krustpils n. (G.Grandāns); 27-Mar, 2 Burtnieku ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
05-Mar, 1 vokalizē un pārlido Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 21-Mar, 1 vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 23-Mar, >6 vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
09-Mai, 1 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 12-Mai, 1 T Jaudzemu dīķos, Līvānu n. (G.Grandāns).X
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
23-Feb, 1 pie Līgupes ietekas Papes ezerā, Rucavas n. (I.Mednis); 27-Feb, 2 uz ledus Bērzciemā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 21-Mar, >10 Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 23-Mar, 1 Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
03-Apr, 1 migrācijā uz NW virs Rīgas jūras līča Gausajā jūdzē Ķemeru NP, Engures n. (I.Grīnerte, K.Millers); 04-Apr, 1 Zlēku apkārtnē, Ventspils n. (A.Kuročkins); 10-Apr, 1 Rendā, Kuldīgas n. (N.Zeidaks); 16-Apr, 1 Kūdras apkārtnē, Babītes n. (K.Millers), 1 migrācijā Stabulnieku apkārtnē, Riebiņu n. (G.Grandāns).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
 04-Mai, 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns); 11-Mai, 1 Barkavas ozolu audzē, Varakļānu n. (D.Ūlands), 1 + 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks, E.Smislovs); 13-Mai, 1 Blīdenes apkārtnē, Brocēnu n. (N.Zeidaks).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
24-Feb, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 18-Mar, 1 pie "Niedrām" Cīravas pagastā, Aizputes n. (A.Ozoliņš); 23-Mar, 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
04-Apr, 1 Bernātu polderī, Nīcas n. (I.Brediks); 11-Apr, 1 migrācijā Durbes ielā, Liepāja (B.Kalniņa); 12-Apr, 2 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 17-Apr, 1 iepriekš zināmā ligzdošanas iecirknī Kūduma apkārtnē, Pārgaujas n. (G.Grandāns); 18-Apr, 1 atkritumu poligonā "Ķīvītes", Grobiņas n. (I.Brediks).X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
Slēgts/Closed 27-Jun
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
21-Mar, 1 T Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 27-Mar, 1 M migrācijā Sīkragā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, 1 M virs Babītes ezera pie Varkaļu kanāla, Babītes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 29-Mar, 1 M pie Paugurciema, Talsu n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
28-Mar, 1 T pie Zvidzes, Madonas n. (A.Klepers); 07-Apr, 1 M Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 11-Apr, 2 MM Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 17-Apr, 1 Ozolmuižā, Alojas n. (A.Meinards).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
09-Apr, 1 T Stāmerienā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 27-Apr, 1 T migrācijā Kolkā, Dundagas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 29-Apr, 1 2cy migrācijā Kolkā, Dundagas n. (E. &.VSmislovi); 01-Mai, 1 2cy migrācijā Kolkā, Dundagas n. (E. &.VSmislovi).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
01-Mai, 1 Ģigu ciema, Rucavas n. (M.Briedis); 02-Mai, 1 Skudriķu apkārtnē, Dagdas n. (K.Bernāns); 03-Mai, 1 T Valdgales apkārtnē, Talsu n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
03-Apr, Ismeri, Rēzeknes n. (A.Platais); 07-Apr, 1 Nīcgales apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 08-Apr, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 16-Apr, vairāki pāri Stabulnieku apkārtnē, Riebiņu n. (G.Grandāns); 17-Apr, 1 Pienavas apkārtnē, Tukuma n. (I.Grīnerte), 1 Laucienes apkārtnē, 1 Upenieku apkārtnē, Talsu n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
26-Mar, 1 Velkumpļavās, Rojas n. (E. & V.Smislovi); 01-Apr, 1 T Kalngalē, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 12-Apr, 1 Grobiņā (A.Ozoliņš); 18-Apr, 1 Rāvā, Durbes n. (I.Brediks).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
13-Mai, 3 MM virs "Ūšu" pļavas Kolkā, Dundagas n., T & M pie Mērsraga kapiem, Mērsrags (E. & V.Smislovi); 15-Mai, 1 T pie Kaņiera ezera, Engures n. (M.Roth), 1 M pie Jaungulbenes, Gulbenes n. (M.Briedis), 2 (T & M) Ādažu poligonā, Ādažu n. (Reta Putna Trauksme grupa/I.Mārdega).X
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
27-Apr, 1 Mētrienas pagastā, Madonas n. (D.Ūlands), 1 Dūmeles apkārtnē, Dundagas n. (I.Mārdega); 01-Mai,0 pāris Kūduma apkārtnē, Pārgaujas n. (G.Grandāns, U.Ļolāns); 02-Mai, 1 Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, J.Ukass), 1 uz N Papē, Rucavas n. (M.Briedis); 04-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
24-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Smislovs).X
Grieze
(Crex crex)
11-Mai, 1 vokalizē Remtes pagastā, Brocēnu n. (G.Graubics); 13-Mai, 3 vokalizē Kouras palienes Slīpačos Vecumu pagastā, Viļakas n. (V.Bukšs), 1 vokalizē Mugurves pļavās, Gulbenes n. (M.Roth); 14-Mai, 1 vokalizē Vilgālē, Kuldīgas n. (N.Zeidaks); 15-Mai, 1 vokalizē Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
11-Apr, 1 vokalizē Mērsraga pļavas niedrājā, Mērsraga n., 1 vokalizē Kaņiera ez., Engures n. (I.Brediks); 12-Apr, 2 vokalizē Ģipkas lankā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
16-Mai, vairāki vokalizē Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
29-Apr, 1 vokalizē Engures ezerā pie Krievraga govju aploka Mērsraga n. (V.Vīgants); 01-Mai, 1 vokalizē Kūduma apkārtnē, Pārgaujas n. (G.Grandāns, U. Ļoļāns); 09-Mai, 1 vokalizē Ģipkas lankā, Rojas n. (I.Brediks).X
Dzērve
(Grus grus)
22-Feb, 4 ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis), 1 Ukru pagastā, Auces n. (A.Ģērmanis); 23-Feb, 1 Bārtas pagastā, Grobiņas n. (K.Kiršteins/T.Briča pārsūtīta informācija); 26-Feb, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 27-Feb, >1 īpatņa balss virs Bažu purva, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 28-Feb, 1 migrācijā uz NNE Liepas pagasta "Rāmniekos", Priekuļu n. (A.Klepers), balsis Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (A.Ezerniece); 05-Mar, 1 Durbes n. (S.Kalniņa); 06-Mar, >50 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 13-Mar, 7 migrācijā Kriškalnos, Pļaviņu n. (G.Grandāns); 13-Mar, 1 Daugavpilī (A.Erts), 2 Cūkinē, Viļakas n. (V.Bukšs); 14-Mar, 2 uz nokopta labības lauka Siladzirnavu apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
22-Feb, 4 ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis); 23-Feb, 19 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts), 25 Nīcas laukos, Nīcas n. (P.Daknis); 25-Feb, 2 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Mar, 1 ganībās Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards), 2 Produsalas apkārtnē, Krustpils n. (G.Grandāns); 07-Mar, 30 pārlido Daugavpilī (A.Erts).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
04-Mai, 1 Mērsraga piekrastē, Mērsrags (G.Grandāns); 08-Mai, 1 pie Engures ezera putnu torņa, Engures n. (V.Vīgants); 15-Mai, 1 Bērzciema liedagā, Engures n. (I.Brediks).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
03-Mar, 4 kopā ar ~100 ķīvītēm (Vanellus vanellus) uz lauka Vecpils apkārtnē, Durbes n. (I.Brediks); 27-Mar, 14 pie Spurģiem, Jelgavas n. (A.Platais); 28-Mar, ~75 pie "Kaibelēm", Tukuma n. (I.Grīnerte, K.Millers), 77 Bozēnu laukos, 36 pārlido Degumnieku apkārtnē, Madonas n. (A.Klepers).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
25-Feb, 2 Bernātu polderī, Nīcas n. (P.Daknis); 21-Mar, 2  Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks); 27-Mar, 2 Bērzciema liedagā, Engures n. (I.Brediks), 2 pie Irbes, Ventspils n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, 1 Rojas liedagā, Roja (E. & V.Smislovi).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
11-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 2 Mērsraga liedagā, Mērsraga n. (I.Brediks); 17-Apr, 1 lokāli uz sēres Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 18-Apr, 2 Vecpils apkārtnē, Durbes n.; 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
24-Mar, 1 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis u.c.); 25-Mar, 1 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 27-Mar, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
13-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Smislovs); 27-Apr, 2 uz N Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Smislovs); 08-Mai, 3 Mērsraga liedagā, Mērsrags (A.Klepers).X
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
05-Apr, 1 Aiviekstes grīvā, Pļaviņu n. (G.Grandāns, A.Erts); 15-Apr, 1 Gaujas krastā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 26-Apr, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (M.Kilups, I.Mārdega); 28-Apr, 1 Tāšos, Grobiņas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 29-Apr, 1 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
27-Mar, 1 pie Velkumupes, Rojas n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, 1 pie "Ērzeļiem", Dobeles n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 vokalizē lidojumā Kalna pagasta "Vagulānos", Jekabpils n. (A.Pērkons); 31-Mar, 2 vokalizē Ķemeru NP, Tukuma n. (K.Millers).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
20-Apr, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks); 01-Mai, 4 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 02-Mai, 2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, J.Ukass).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
20-Apr, 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks); 27-Apr, 4 Eimuros, Ādažu n. (I.Deņisovs); 01-Mai, 2 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks), 5 lokāli Lauteru liedagā, Salacgrīvas n. (G.Graubics), ~20 peļķē Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 02-Mai, 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, J.Ukass); 03-Mai, 3 Vīdales karjerā, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
16-Mai, 2 pāri Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Klepers).X
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
04-Apr, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 17-Apr, 1 pie Slimnīcas strauta, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte); 18-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
28-Mar, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 02-Apr, 1 pie peļķes Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 05-Apr, 2 Bērzciema liedagā, Engures n. (E. & V.Smislovi).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
28-Apr, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 01-Mai, 10 lokāli Lauteru liedagā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 09-Mai, 1 Ilūkstes pagastā, Ilūkstes n. (N.Zeidaks).X
Kuitala
(Numenius arquata)
31-Mar, Turnas apkārtne, Valkas n. (U.Piterāns, D.Boiko); 03-Apr, 1 uz lauka Strūžānos, Rēzeknes n. (A.Platais); 10-Apr, 2 Klīvos, Vecumnieku n. (I.Kilupa, M.Kilups); 11-Apr, 2 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
12-Apr, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 18-Apr, 2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks); 20-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
20-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks).X Slēgts/Closed 27-Jun
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
08-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (A.Klepers); 10-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X Slēgts/Closed 27-Jun
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
02-Mai, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, J.Ukass); 19-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
08-Mai, 1 Randu pļavu liedagā, Salacgrīvas n. (J.Ukass).X Slēgts/Closed 27-Jun
Trulītis
(Calidris minuta)
09-Mai, 1 uz lauka pie peļķes Kroņauces apkārtnē, Tērvetes n. (M.Tīrums); 10-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 15-Mai, 1 Engures liedagā, Engure, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks).X
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
06-Mai, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 09-Mai, 2 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks); 10-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs), 1 Rojas ostā, Roja (R.Rekmanis u.c.).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
31-Mar, 1 uz W virs applūduša lauka pie Annām Babītes ezera apkārtnē, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 12-Apr, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 03-Mai, 1 Rojas ostā, Roja (K.Millers, I.Grīnerte), 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, J.Ukass).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
13-Mai, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Mārdega u.c.).X Slēgts/Closed 27-Jun
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
26-Mai, 1 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).X Slēgts/Closed 27-Jun
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
26-Mar, 1 T Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 04-Apr, 16 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks); 17-Apr, 9 Krievragciemā, Talsu n. (K.Millers, I.Grīnerte); 18-Apr, 6 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
02-Apr, 1 Ānes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Kuročkins); 18-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks); 09-Mai, 1 izcelta Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 15-Mai, 1 izcelta Mērsraga piekrastes pļavā, Mērsrags (I.Brediks).X
Ķikuts
(Gallinago media)
Slēgts/Closed 27-Jun
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
 18-Mar, 1 izcelta Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 24-Mar, 1 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers u.c.); 27-Mar, 2 izceltas no mitrām ganībām Uskuru apkaimē, Kocēnu n. (A.Meinards); 27-Mar, 5 izceltas Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 28-Mar, 2 riesto Ķeiros, Vecumnieku n. (M.Kilups), 2 riesto pie Ūlasiem, Viļakas n. (V.Bukšs).X

Sloka
(Scolopax rusticola)
17-Mar, 1 tumsā uz ceļa Serguntas apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 22-Mar, 1 riesto Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Platais); 23-Mar, >3 Pāvilostas n. (I.Mārdega, M.Kilups u.c.); 25-Mar, 1 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 26-Mar, 1 riesto Skujniekos, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
X Slēgts/Closed 27-Jun
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
13-Mar, >400 gar/pa Liepājas ezeru, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte); 14-Mar, 3 Ķengaragā, Rīga (A.Platais), 3 pārlido Daugavpilī (A.Erts); 16-Mar, >30 virs Lielupes migrācijā uz N pie Svētes palienes laukiem, Jelgavas n. (U.Piterāns).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
23-Mar, 1 ad uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis u.c.); 03-Apr, 3 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 04-Apr, 1 Nīcas laukos, Nīcas n., >10 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
19-Apr, 1 posmā Mangaļsala - Vecāķi, Rīga (I.Deņisovs); 27-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 4 lokāli Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 02-Mai, 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 03-Mai, 3 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, J.Ukass).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
15-Apr, 1 uz NNE Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 18-Apr, 25 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks); 19-Apr, 2 uz N Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 27-Apr, 3 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Mārdega, M.Kilups).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
02-Mai, 1 Meduma ezerā, Daugavpils n. (K.Bernāns); 08-Mai, 11 barojas Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Tīrums); 09-Mai, ~30 Saukas ezerā, Neretas n. (K.Funts); 12-Mai, 2 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks); 13-Mai, 1 pie Engures ezera putnu torņa, Engures n. (I.Mārdega, M.Kilups u.c.); 15-Mai, ~30 Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Roth).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
11-Mai, 38 migrācijā Kriškalnu apkārtnē, Pļaviņu n. (G.Grandāns); 13-Mai, ~50 pie Engures ezera putnu torņa, Engures n. (I.Mārdega, M.Kilups u.c.) 15-Mai, 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Roth); 19-Mai, 2 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
22-Mai, 4 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks u.c.).X Slēgts/Closed 27-Jun
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
29-Mar, 1 virs Tirdzniecības kanāla Vecajā ostmalā, Liepāja (K.Millers); 03-Apr, 1 pie Ventas Zlēku apkārtnē, Ventspils n. (A.Kuročkins); 04-Apr, 1 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
11-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 15-Apr, 2 Ķīpsalā, Rīga (M.Kilups); 30-Apr, 2 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
03-Apr, 3 (2 + 1) migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 04-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (J.Ukass); 11-Apr, 1 Rojas ostā, Rojas n. (I.Brediks).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
17-Apr, 1 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Brediks); 30-Apr, 1 (tumšā morfa) pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 01-Mai, 3 (2 + 1) uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 03-Mai, 1 + 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, J.Ukass).X
Meža balodis
(Columba oenas)
23-Feb, 7 pie Kroņauces, Tērvetes n. (M.Tīrums), 3 Papē pie kanāla, Rucavas n. (P.Daknis); 26-Feb, 10 + 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups, I.Mārdega), 1 Garančos, Rēzeknes n. (I.Vilšķerste); 27-Feb, 14 uz N Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 42 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 10-Mar, 40 - 50 vienā barā Goliševas apkārtnē, Kārsavas n. (U.Bergmanis); 16-Mar, 1 Līksnas pagastā, Daugavpils n. (A.Čeirāns).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
25-Feb, 3 uz NE Oliņu apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 26-Feb, 2 + 5 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups, I.Mārdega); 12-Mar, 1 Vīkuļu apkārtnē, Babītes n. (J.Vīgulis); 15-Mar, 1 Kalnienā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 16-Mar, 1 Nīcgales apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 24-Mar, 1 dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
11-Mai, 3 dzied Barkavas ozolu audzē, Varakļānu n. (D.Ūlands), 2 barojas ceļmalā Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 14-Mai, 1 dzied Ābeļu mežos, Jēkabpils n. (G.Grandāns).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
29-Apr, 1 vokalizē Miegupes apkārtnē, Beverīnas n. (A.Platais); 30-Apr, 1 vokalizē Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 01-Mai, 1 vokalizē Dzērbenē, Raunas n. (N.Zeidaks); vokalizē vairākās vietās Gaujas Nacionālajā parkā, Pārgaujas/Cēsu/Kocēnu n. (G.Grandāns).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
08-Mai, 1 medī Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 09-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 10-Mai, 1 medī Ķūļciema apkārtnē, Talsu n. (R.Rekmanis u.c.).X
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
14-Mai, 1 iztraucēts no ceļmalas Snēpeles apkārtnē, Kuldīgas n. (N.Zeidaks); 16-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 19-Mai, vairāki posmā Roja-Kolka, Rojas/Dundagas n. (G.Grandāns).X
Svīre
(Apus apus)
 11-Mai, 3 Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 12-Mai, ~10 Daugavpilī (A.Erts), 2 Cēsu ielā, Rīga (I.Brediks), 1 Ķengaragā, Rīga (A.Platais); 14-Mai, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); ~20 Purvciemā, Rīga (E. & V.Smislovi); 15-Mai, vairākas Pļaviņās, Pļaviņu n. (G.Grandāns); 16-Mai, 2 virs pilsētas centra, Preiļi (A.Čeirāns).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
11-Mai, 1 Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (ziņo E.Račinskis, nov. Ž.Isajevs).X Slēgts/Closed 27-Jun
Pupuķis
(Upupa epops)
11-Apr, 1 Mērsragā (I.Brediks); 12-Apr, 1 Dunduru pļavās, Tukuma n. (D.Ūlands); 14-Apr, 1 Medemciemā, Olaines n. (N.Zeidaks); 16-Apr, 1 Baložos, Ķekavas n. (A.Meinards).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
11-Apr, 2 vokalizē dažādās vietās Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 21-Apr, 1 vokalizē Nidā, Rucavas n. (K.Millers); 30-Apr, 1 vokalizē Dzērbenē, Raunas n. (N.Zeidaks).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
11-Mai, 1 M Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs), 1 Veczeltiņu apkārtnē, Madonas n. (K.Millers), 1 T Kolkā, Dundagas n. (E.Smislovs, I.Brediks); 20-Mai, 1 M Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
01-Mai, 1 Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 02-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (M.Strazds); 07-Mai, 1 T pie Cieceres ezera, Brocēnu n. (A.Šteins); 11-Mai, 1 Veczeltiņu apkārtnē, Madonas n. (K.Millers), 1 dzied dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
28-Feb, >90 Daugavpilī (A.Erts); 06-Mar, >60 migrācijā Bernātu polderī, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
21-Feb, 6 migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (A.Mankus); 22-Feb, 1 migrācijā uz N Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 4 migrācijā Ukru pagastā, Auces n. (A.Ģērmanis); 23-Feb, 1 uz N Penkules pagastā, Tērvetes n. (M.Tīrums); 25-Feb, >5 (1+1+1+1+1) migrācijā uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 2 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 26-Feb, >1 migrācijā Pļaviņās (G.Grandāns); 27-Feb, 1 pārlidojumā Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 28-Feb, 1 migrācijā uz N Liepas pagasta "Rāmniekos", Priekuļu n. (A.Klepers); 01-Mar, 3 uz rapšu lauka Stāmerienas apkārtnē, Gulbenes n. (B.Pušpure), >5 pa vienam migrācijā uz NNA Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
28-Feb, 1 dzied Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 uz N Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 01-Mar, 1 Ciemupes apkārtnē, Ogres n. (U.Piterāns); 02-Mar, 1 migrācijā Abavas pagastā, Talsu n. (E.Lediņš, A.Kalvāns); 14-Mar, 1 uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 15-Mar, 1 uz N Kriškalnos, Pļaviņu n. (G.Grandāns) 16-Mar, 1 dzied Līksnas pagastā, Daugavpils n. (A.Čeirāns).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
25-Mar, 1 migrācijā Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X Slēgts/Closed 27-Jun
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
10-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (R.Rekmanis u.c.); 11-Mai, >5 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks, E.Smislovs); 13-Mai, >50 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
24-Apr, 1 Vībiņos, Vaiņodes n. (N.Zeidaks), >10 virs Šuņezera, Daugavpils (A.Erts), 1 Krāslavā, 1 Mazajos Kusiņos, Krāslavas n. (J.Vīgulis); 25-Apr, 10 virs Daibes dīķa, Pārgaujas n. (A.Klepers); 28-Apr, 1 pie Lečiem, Ventspils n. (M.Kilups), 1 Tāšos, Grobiņas n. (I.Mārdega); 29-Apr, 1 uz S Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 virs Atteku salas, Liepāja (D.Krīgens), 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 pārlido Spurģos, Jelgavas n. (A.Platais), 4 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
28-Apr, 1 pārlido Kolkā, Dundagas n. (E.Smislovs); 29-Apr, 35 uz NE no 16:00 līdz 18:00 Kolkā, Dundagas n. (E.Smislovs); 30-Apr, 1 Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs), 2 pie Kaņiera ezera, Engures n. (I.Brediks).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
17-Apr, 2 (pāris) būvē ligzdu pie Beibežu dīķa, Vecumnieku n. (M.Kilups); 03-Mai, 2 (T & M) Papē, Rucavas n. (M.Briedis); 04-Mai, >5 pāri Praviņu dīķos, Tukuma n. (G.Grandāns); 10-Mai, >5 pāri Kvāpānu & Īdeņas zivju dīķos, Rezeknes n. (K.Millers).X
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
29-Mar, 1 T noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 31-Mar, 1 dzied Rīgas ZOO, Rīga (G.Graubics); 03-Apr, 1 T noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 12-Apr, 1 dzied Ķemeru apkārtnē, Jūrmala (E. & V.Smislovi); 13-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi), 1 dzied Pātarnieku apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
29-Apr, 3 dzied dažādās vietās Daugavpilī (A.Erts), 2 dzied Miegupes apkārtnē, Beverīnas n. (A.Platais); 01-Mai, 2 dzied Drustos, Raunas n. (N.Zeidaks), >20 Papē ornitologu bāzes apkārtnē, Rucavas n. (M.Briedis), 4 dzied Jūrmalciema apkārtnē, Nīcas n. (I.Brediks), vairāki dzied Gaujas Nacionālajā parkā, Pārgaujas/Cēsu/Kocēnu n. (G.Grandāns).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
11-Apr, 1 iedziedas Daugavpilī (A.Erts), 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks); 12-Apr, 1 iedziedas Nākotnē, Jelgavas n. (A.Platais), 2 dzied pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Meinards), 1 dzied Ķemeru apkārtnē, Jūrmala (E. & V.Smislovi); 13-Apr, 1 dzied pie Kaņiera ezera Smārdes pagastā, Engures n., 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 dzied Priežmales apkārtnē, Aglonas n. (G.Grandāns).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
01-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 2 Papē pie ornitologu bāzes, Rucavas n. (M.Briedis), 2 dzied Jūrmalciema apkārtnē, Nīcas n. (I.Brediks); 02-Mai, >6 Ismeru apkārtnē, Rēzeknes n. (A.Platais), vairāki Eglaines apkārtnē, Ilūkstes n. (K.Bernāns), 1 dzied Krīvu apkārtnē, Priekuļu n. (G.Grandāns), dzied vairākās vietās Valles un Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n.X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
16-Mai, 1 dzied Bieriņos, Rīga (A.Platais); 19-Mai, 1 dzied Viesturdārzā, Rīga (M.Kilups), 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X Slēgts/Closed 27-Jun
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
09-Mai, 1 dzied Kalngalē, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 10-Mai, 1 dzied Nīkuru apkārtnē, Krustpils n. (K.Millers), 1 dzied Bērzciemā, Engures n. (V.Vīgants); 11-Mai, 1 dzied Cieceres pagastā, Brocēnu n. (G.Graubics), 1 dzied Kolkā, Dundagas n. (K.Funts).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
02-Mai, 1 dzied Papē, Rucavas n. (M.Briedis); 04-Mai, 1 dzied Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 08-Mai, 2 dzied Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 10-Mai, >5 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
04-Mai, 1 dzied Praviņu dīķos, Tukuma n. (G.Grandāns); 05-Mai, 1 dzied Papē, Rucavas n. (M.Briedis); 08-Mai, 1 dzied pie Ornitologu bāzes Engures ezerā, Engures n. (V.Vīgants), 3 dzied dažādās vietās ap Kaņiera ezeru, Engures n. (M.Tīrums); 09-Mai, 1 dzied Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 10-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks); 11-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
16-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Asarupē Jaungulbenes pagastā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 dzied Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 18-Mai, 2 noķerti gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 19-Mai, 1 dzied Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers), 1 dzied Kriškalnu apkārtnē, Pļaviņu n. (G.Grandāns).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
15-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 dzied Dzērumos, Ķekavas n. (V.Smislovs), 1 dzied Līvbērzē, Jelgavas n. (A.Platais); 16-Mai, 2 dzied Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 dzied Zvejsalas-Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
02-Mai, 1 dzied Kalnciemā, Jelgavas n. (D.Boiko); 05-Mai, 2 dzied pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 07-Mai, 1 dzied pie Lopsalrovas Engures ezerā, Engures n. (V.Vīgants); 08-Mai, 1 dzied pie putnu torņa Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Tīrums), 1 dzied pie Ainažu mola, 1 dzied Kuivižos, Salacgrīvas n. (J.Ukass); 10-Mai, >10 dzied Kvāpānu & Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
07-Mai, 1 novērots vizuāli Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers); 08-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Nertas n. (K.FUnts), 1 dzied Papē, 1 dzied Nidā, Rucavas n. (M.Briedis); 10-Mai, >4 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.), 1 dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
16-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 1 dzied Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 21-Mai, 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 22-Mai, 1 dzied Ļodānu apkārtnē, Rēzenes n. (I.Brediks), 1 dzied Lubāna ezera S galā, Madonas n. (I.Brediks u.c.); 24-Mai, 1 dzied Aleju apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
26-Apr, 1 dzied Ģipkas lankā, Rojas n. (M.Kilups, I.Mārdega); 27-Apr, 1 dzied Kārniņu apkārtnē, Jelgavas n. (K.Millers); 02-Mai, 2 dzied Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Briedis), 1 dzied Zemgales ezerā, Daugavpils n. (K.Bernāns), 1 dzied Kalnamuižas dīķī, Ķeguma n. (M.Kilups); 03-Mai, 1 dzied Papē, Rucavas n. (M.Briedis).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
17-Apr, 1 T Daugavpilī (A.Erts), 23-Apr, 1 dzied Bulduros, Jūrmala (G.Grandāns); 24-Apr, 1 dzied Nīkrāces pagastā, Skrundas n. (N.Zeidaks); 27-Apr, 1 dzied Dūmeles apkārtnē, Dundagas n. (M.Kilups).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
10-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 11-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli Barkavas ozolu audzē, Varakļānu n. (D.Ūlands); 13-Mai, 1 dzied Silenes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 16-Mai, vairāki dziedoši putni Valles un Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
20-Mai, 1 dzied pie "RISEBA" augstskolas Iļguciemā, Rīga (M.Kilups), 30-Mai, vairāki dzied Kārļu apkārtnē, Amatas n. (G.Grandāns u.c.).X
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
08-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 noķerts gredzenošanai Papē, 1 dzied pie "Rožlaukiem" Papē, 1 dzied Nidā, Rucavas n. (M.Briedis), 2 dzied Ainažos, Salacgrīvas n. (J.Ukass); 09-Mai, 1 Kalkūnes pagastā, Daugavpils n. (A.Erts); 10-Mai, >5 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
01-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 dzied Barkavas apkārtnē, Madonas n. (A.Platais), 1 dzied Jūrmalciema apkārtnē, Nīcas n. (I.Brediks), 1 dzied Papē pie "Rožlaukiem", 1 dzied Papē pie ornitologu bāzes, Rucavas n. (M.Briedis); 02-Mai, 3 dzied Viesturdārzā un Pētersalā, Rīga (K.Funts), 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, J.Ukass), 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
02-Mai, 1 Plāņos, Smiltenes n. (M.Tīrums); 07-Mai, 1 dzied Ropažos (M.Tīrums); 08-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
23-Apr, 1 dzied Bulduros, Jūrmala (G.Grandāns); 01-Mai, 1 T Papē pie ornitologu bāzes, Rucavas n. (M.Briedis); 02-Mai, 1 M noķerta gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, J.Ukass), 1 T dzied Liepā, Priekuļu n. (M.Tīrums), >4 dažādās vietās Ismeru apkārtnē, Rēzeknes n. (A.Platais), 1 Pētermuižā, Vecumnieku n. (M.Kilups); 03-Mai, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
09-Mai, >2 dzied ĶNP, Engures n. (D.Ūlands), 1 dzied Tērvetes dabas parkā, Tērvetes n. (M.Tīrums); 10-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 dzied pie Engures ezera Ornitologu bāzes, Engures n. (V.Vīgants), >3 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 11-Mai, 1 dzied Vecāķos DP "Piejūra", Rīga (E.Račinskis).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
06-Mai, 1 dzied Imantā, Rīga (G.Graubics); 07-Mai, 1 dzied Pļaviņās, Pļaviņu n. (G.Grandāns), saucieni Skujniekos, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 iedziedas Viesturdārzā, Rīga (K.Funts), 1 dzied Viļakā (A.Korņejeva); 08-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
17-Apr, 1 T ssp. cyanecula riesto pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 13-Mai, 1 T noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 22-Mai, 2 dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (I.Brediks u.c.).X
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
27-Mar, 1 Pētermuižas apk., Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 Pastendē, Talsu n. (K.Bernāns); 02-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 Lauru apkārtnē, Pārgaujas n. (A.Erts, G.Grandāns); 03-Apr, 1 dzied pie sanatorijas Ķemeros, Jūrmala (U.Ļoļāns), 1 T Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 08-Apr, 1 Kalna pagasta Vidsalā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 11-Apr, 5 Kolkā, Dundagas n., 2 Rojā, 1 Engurē (I.Brediks).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
19-Apr, 1 dzied Pļaviņās, Pļaviņu n. (G.Grandāns); 20-Apr, 1 dzied Vecbebru apkārtnē, Kokneses n. (G.Grandāns); 26-Apr, 1 dzied Salaspilī (N.Zeidaks); 30-Apr, 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 T dzied Jaunatnes parkā, Gulbene (U.Ļoļāns), 1 dzied Barkavā, Madonas n. (A.Platais).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
02-Apr, 1 T Zvirgzdusalā, Rīga (A.Ceriņa); 09-Apr, 1 T Daugavpilī (A.Erts); 12-Apr, 1 T pie Piņķiem, Babītes n. (M.Kilups); 17-Apr, 1 Ozolmuižā, Alojas n. (A.Meinards).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
24-Apr, 1 T Simuklišķu apkārtnē, Krāslavas n. (J.Vīgulis); 26-Apr, 2 TT Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 01-Mai, 1 T Jūrmalciemā, 1 T Aizraķē, Nīcas n. (I.Brediks), 1 dzied Naujienes pagastā, Daugavpils n. (A.Erts), >2 Papē, >2 Nidā, Rucavas n. (M.Briedis).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
28-Apr, 2 (T & M) Kolkā, Dundagas n. (M.Kilups, I.Mārdega); 02-Mai, 1 Vīdales apkārtnē, Dundagas n. (P.Daknis); 03-Mai, >3 Lapmežciemā, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 2 pie Elkšķenes, Ventspils n. (A.Klepers).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 28-Mar, 4 Ķeiru apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 29-Mar, vismaz 1 kopā ar migrējošu Turdus sp. baru Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers); 30-Mar, vairāki migrācijā Kriškalnos, Pļaviņu n. (G.Grandāns); 02-Apr, vairāki Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 03-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers, M.Millere), 5 - 10 migrācijā Strūžānos, Rēzeknes n. (A.Platais).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 26-Mar, 2 Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 27-Mar, 1 Mežolē, Smiltenes n. (U.Klepers), Nākotnē, Jelgavas n. (A.Platais); 28-Mar, 1 Melnragu rīklē, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 pie Zvidzes, Madonas n. (A.Klepers).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 06-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 14-Mar, 1 uz vadiem Stārastiņos, Alojas n. (A.Meinards); 16-Mar, vairāki dzied Mežciemā, Daugavpils (G.Grandāns); 23-Mar, >15 dzied dažādās vietās Valguma ezera apkārtnē, Engures n. (K.Millers), 1 lokāli Akmensragā, 1 dzied Ziemupes meža masīvā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi >20 vienā barā (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā), no N un E Latvijas visi/Records >20 in one flock (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock), N & E Latvia any are published: 24-Feb, 8 Daugavpilī (A.Čeirāns); 01-Mar, 1 dzied Vecstāmerienā, Gulbenes n. (B.Pušpure), 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 03-Mar, 1 pie būrīša "Stabulniekos", Riebiņu n. (M.Briška); 04-Mar, 4 uz elektrolīnijas vadiem, Aknīstes n. (A.Pērkons); 06-Mar, >800 vienā barā, >500 vienā barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
30-Mar, 1 vizuāli piemājas dārzā Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 01-Apr, 1 Papenca purva apkārtnē, Alūksnes n. (G.Grandāns); 02-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 03-Apr, 1 dzied Lāčplēša apkārtnē, Ķeguma n. (M.Kilups).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

18-Apr, 1 uz N Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 19-Apr, 1 posmā Mangaļsala - Vecāķi, Rīga (I.Deņisovs); 29-Apr, 1 + 1 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 30-Apr, 1 pie Kaņiera ezera, Engures n. (I.Brediks); 01-Mai, 1 Papē, Rucavas n. (M.Briedis); 02-Mai, 1 M Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, J.Ukass); 03-Mai, 1 T Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, J.Ukass).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
01-Mai, 1 T pie Mellupītes, 2 (1 + 1) Mellīzerī, Jelgavas n. (K.Millers), 2 (T & M) Sausajā Daugavā, Salaspils n. (K.Bernāns); 02-Mai, 1 T Maiļraga apkārtnē, Nīcas n. (M.Briedis); 10-Mai, 1 M Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks, R.Rekmanis).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
31-Mar, 2 (t.sk. 1 T) pie Vaives dzirnavām, Priekuļu n. (U.Piterāns, D.Boiko); 04-Apr, 2 (T un M) pie Dāvida dzirnavu avotiem, Cēsu n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Baltā cielava
(Motacilla alba)
16-Mar, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 20-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 23-Mar, 1 netālu no "Laikām", Pāvilostas n. (I.Bojāre); 27-Mar, 1 Packulē, Ventspils. n. (K.Bernāns), 1 Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 28-Mar, 2 TT pie "Ērzeļiem", Dobles n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 Burtnieka ezera apkārtnē, Burtnieku n. (A.Meinards).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
13-Mai, 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (V.Vīgants); 23-Mai, 1 Daugavpils apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns).X Slēgts/Closed 27-Jun
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
16-Mar, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 20-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, >2 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass), 1 Užavas lajteces laukos, Ventspils n. (M.Kilups u.c.), 1 Dubultu apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 26-Mar, >5 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs), 1 Līvbērzē, Jelgavas n. (A.Platais); 27-Mar, 2 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks), >5 (t. sk. 2 dzied) Spurģos, Jelgavas n. (A.Platais); 28-Mar, 1 riesto Melnragu rīklē, Tukuma n. (K.Millers), 2 Bozēnu laukos, 1 pie Zvidzes, Madonas n. (A.Klepers).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
11-Apr, 1 periodiski dzied Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (A.Platais); 17-Apr, 1 dzied Akmensraga apkārtnē, Pāvilostas n. (I.Brediks); 18-Apr, 1 dzied izcirtumā Spārē, Talsu n. (N.Zeidaks).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
12-Mai, 1 pie Engures ezera putnu torņa, Engures n. (Reta Putna Trauksme grupa/R.Rekmanis); 13-Mai, 1 - 2 Mērsraga pļavā, Mērsrags (I.Mārdega, M.Kilups); 20-Mai, 1 Vecdaugavā, Rīga (E. & V.Smislovi).X
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
05-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 13-Apr, 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 11-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi).X
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
31-Mar, 1 T kopā ar ~40 dzeltenajām stērstēm (Emberiza citrinella) Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).X
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
01-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (V.Smislovs); 05-Mai, 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 29-Mai, 1 dzied pie Vidusmuižas, Aizputes n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 dzied Pieškalnu apkārtnē, Priekuļu n. (G.Grandāns u.c.).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
05-Mar, 1 T Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 13-Mar, 14 Babītes ezerā, 1 Gātē, Babītes n., 1 Kaņiera ezerā pie putnu torņa, Engures n. (E. & V.Smislovi); 16-Mar, >5 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
12-Mai, 1 dzied Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.); 14-Mai, 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte), 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 15-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 16-Mai, 1 dzied Preiļos (A.Čeirāns).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
08-Apr, 1 dzied Viesturdārzā, Rīga (K.Funts); 09-Apr, 5 Pāvilostā (RPT/R.Rekmanis); 10-Apr, 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X