Papildināts / Last update 04.06.2020. plkst. / at 11:23:35

Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
Tikai no N un E Latvijas/N & E Latvia only: 03-Mar, 28 migrācijā pie Daugavpils (A.Erts); 04-Mar, >120 (trīs baru kopsumma) migrācijā uz NE Rusinovā, Līvanu n. (N.Kalpišs).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
24-Feb, >30 "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers); 25-Feb, >70 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 29-Feb, >1000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 02-Mar, 3 kopā ar 24 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) pārlido uz W pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime), 6 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 15-Mar, >10 Burtnieku apkārtnē, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
07-Feb, >800 Nīcas laukos, >1500 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 14-Feb, >4000 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 104 kopā ar 41 baltpieres zosi (Anser albifrons) uz N pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers); 24-Feb >300 "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers); 25-Feb, >12 000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 26-Feb, 16 migrācijā Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Mar, 45 kopā ar 3 baltpieres zosīm (Anser albifrons) migrācijā uz E Loka ielā, Cēsis (S.Laime); 02-Mar, 24 kopā ar 3 taigas sējas zosīm (Anser fabalis) pārlido uz W pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime); 15-Mar, >20 Burtnieku apkārtnē, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
19-Mar, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts); 20-Mar, 1 pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis); 21-Mar, 1 kopā ar ~350 Anser sp. zosīm Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs), 1 Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 1 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs), cits īptnis kā 21.03.2020. (I.Deņisovs), 1 zirgu ganībās pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
20-Jan, 3 kopā ar 118 meža zosīm (Anser anser) uz lauka Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers); 14-Feb ~20 kopā ar tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 18-Feb, 22 migrācijā uz NNE Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 19-Feb, 41 kopā ar 104 Tundra sējas zosīm (Anser serrirostris) uz N pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers); 25-Feb, >1000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 26-Feb, 12 migrācijā Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Mar, 3 kopā ar 45 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) migrācijā uz E Loka ielā, Cēsis (S.Laime); 05-Mar, ~15 Ošupes pagastā, Madonas n. (D.Vasiļevskis); 06-Mar, ~100 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Rikavas pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 15-Mar, >1500 Burtnieku apkārtnē, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Meža zoss
(Anser anser)
20-Jan, 118 kopā ar 3 baltpieres zosīm (Anser albifrons) uz lauka Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (I.Mednis, K.Millers); 11-Feb, 2 + 2 Gātes apkārtnē, Babītes n. (K.Millers); 14-Feb, 160 (piecu baru kopsumma) Bārtas polderī pie Skatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 1 kopā ar 78 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 20-Feb, 12 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Barkavas pagastā, Madonas n. (D. & D.Vasiļevski).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
29-Mar, 1 kopā ar ~1500 Anser sp Kalnagala apkārtnē pie Meirānu kanāla, Madonas n. (A.Klepers); 25-Apr, 1 lokāli pļavā pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks u.c.).X
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
06-Mar, 4+1 Nīcas laukos kopā ar citām Anser sp zosīm, Nīcas n. (I.Brediks); 14-Mar, 1 kopā ar 350 Anser sp zosīm Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 16-Mar, 5 kopā ar 1000 Anser sp zosīm Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 19-Mar, 30 pie Annām, Babītes n. (E. & V. Smislovi); 20-Mar, >170 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 21-Mar, >100 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 24-Mar, >50 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
14-Feb, 21 Bārtas polderī pie Skatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Mar, 8 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Vīgulis); 21-Mar, 17 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks); 28-Mar, 2 Engures ezerā pie Krievragciema, Mērsraga n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 29-Mar, 2 kopā ar Anser sp un baltvaigu zosīm (Branta lecopsis) Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
15-Feb, 4 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Slampes apkārtnē, Tukuma n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 6 kopā ar 816 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) pie "Sedleniekiem", Dobeles n. (K.Millers); 01-Mar, 4 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Bernāns).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 24-Mar, 10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 27-Mar, 3 Skangaļu apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime, G.Grandāns).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
17-Jan, 6 (2 ad & 4 2cy) Kazdangas apkārtnē, Kuldīgas n. (V.Farnasts). Gredzenoti ar krāsainajiem kakla gredzeniem & 01.01.2020. novēroti Vācijā; 07-Feb, >800 dažādās vietās SW Kurzemē (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 08-Feb, 28 uz lauka pie Vecates, Burtnieku n. (J.Ukass); 12-Feb, 4 migrācijā Burtnieku ezera virzienā Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 13-Feb, 19 uz kukurūzas lauka Arones apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
12-Feb, 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (V.Ādamsons, G.Saulītis); 20-Feb, 1 T Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 2TT šajā pašā vietā 25-Feb un 3 TT 29-Feb (I.Deņisovs); 04-Mar, 4 Liepājas ezerā pie Dienvidu nocietinājumiem, Liepāja (K.Šterna).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 28-Feb, 7 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte); 06-Mar, 18TT + 18MM Ezerkrastā pie putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 17-Mar, 4 (2TT un 2 MM) barojas lokāli ar citām pīlēm Burtnieka ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers), T & M Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 19-Mar, ap 10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 25-Feb, 12 (8TT & 4MM) uz NE Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 28-Feb, 10 virs Liepājas ezera pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (I.Grīnerte, K.Millers); 02-Mar, 1 T Preiļu pils dīķos, Preiļi (A.Čeirāns); 04-Mar, 5 migrācijā uz N gar Liepājas ostas N molu, Liepāja (S.Laime); 05-Mar, 48 (20+4+24) migrācijā uz N gar Liepajas ostas S molu, Liepāja (S.Laime); 06-Mar, >50 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 17-Mar, 12 lokāli ar citām pīlēm Ēķinupes pārplūdumā pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Klepers), 3 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 19-Mar, ap 100 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Platknābis
(Anas clypeata)
03-Apr, 2 TT & 2 MM pārlido Mangaļsalas molu, Rīga (I.Deņisovs); 05-Apr, >10 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 09-Apr, >10 Burntieka ezerā pie Silzemniekiem, Burtnieku n. (J.Ukass); 10-Apr, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers, M. & V.Jaunzemi); 13-Apr, 2 (T & M) Lauciņu karjerā, Cēsis (S.Laime).X
Garkaklis
(Anas acuta)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 05-Mar, 3 (1 T, 2 MM) migrācijā uz N gar Liepājas ostas S molu, Liepāja (S.Laime); 06-Mar, 2TT + 2MM Ezerkrastā pie torņa, Liepāja (I.Brediks); 17-Mar, 1 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 19-Mar, ap 50 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts), 2 TT & 2 MM Atašienes pagastā, Krustpils n. (D. & D.Vasiļevski).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
19-Mar, 12 (7 TT & 5 MM) Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 20-Mar, 2 pie Brunkas, Bauskas n. (E.Laucis), 3 TT & 1 M Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 2 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 05-Mar, 12 (3+9) migrācijā uz N gar Liepājas ostas S molu, Liepāja (S.Laime); 17-Mar, 12 lokāli ar citām pīlēm Burtnieka ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers); 19-Mar, <50 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 08-Feb, 1100 TT Babītes ezera centrālajā daļā, Babītes n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 03-Mar, 5 Daugavā pie Daugavpils (A.Erts); 06-Mar, ~20 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 19-Mar, 40 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Highest numbers and records from inland: 29-Mar, ~60 putni izklaidus gar Lubāna ezera NW malu, Madonas n. (A.Klepers); 05-Apr, 5 (2 TT & 3 MM) lokāli Ungura ezerā, Pārgaujas n. (A.Klepers).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
28-Mar, 1 T Mērsraga ostā, Mērsrags (I.Brediks); 05-Apr, 2 (T + M) uz NW Pekragā, Mērsrags (I.Brediks); 11-Apr, 2 TT (1+1) uz NW Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
20-Mai, 1 balss naktī migrācijā Kārniņu apkārtnē, Jelgavas n. (K.Millers); 22-Mai, 3 vokalizē Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers); 29-Mai, 1 vokalizē ziemāju laukā Daukstu pagastā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
04-Apr, 2 Rīgas jūras līcī pie Ķesterciema, Engures n. (M.Riherts); 13-Apr, 2 Vaičaku dīķī, Pārgaujas n. (A.Klepers).
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
15-Mar, 2 Iecavas karjera dīķī, Iecavas n. (E.Laucis); 17-Mar, 2 Kaņiera ezerā pie laivu bāzes, Engures n. (I.Deņisovs); 22-Mar, 1 Lieknas II dīķī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 28-Mar, 1 Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
27-Mai, 2 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers, J.Ukass).
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
10-Mar, 1 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts); 27-Mar, 1 ligzdā Siguldas apkārtnē, Siguldas n. (ligzdas tiešraides informācija); 28-Mar, 1 pārlido Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (G. & A.Pērkoni); 29-Mar, 1 lidojumā pie dabas lieguma "Ukru gārša" robežas, Auces n. (A.Ģērmanis); 1 Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis), 30-Mar, 1 uz NNW Siladzirnavu apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
11-Mar, 1 ligzdā Aknīstes apkārtnē, Aknīstes n. (E.Boikova); 13-Mar, 1 Vaiņodē (D.Grietēns), 1 migrācijā uz N Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 14-Mar, 1 ligzdā Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis); 16-Mar, 1 Miegupītes augštecē, Priekuļu n. (A.Klepers); 17-Mar, 2 Turlavas apkārtnē, Kuldīgas n. (A.Ozoliņš), 2 Kubulos, Balvu n. (V.Zeltkalne); 18-Mar, 1 Lazdukalna apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 1 Dunikas pagastā, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 2 Bikstu apkārtnē, Dobeles n. (M.Jaunzemis).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos visi vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 27-Feb, 6 migrācijā uz NE Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 29-Feb, 5 migrācijā uz E Loka ielā, Cēsis (S. Laime); 05-Mar, 1 Daugavā, Daugavpils (A.Erts).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
Riesta balss: 25-Jan, 1 neaktīvi un īslaicīgi vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 08-Feb, 1 3x izdod riesta balsi Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 20-Feb, 1 īslaicīgi vokalizē Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs); 26-Feb, migrācijas saucieni 21:47 Loka ielā, Cēsis (S.Laime); 04-Mar, 3 intensīvi vokalizē Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, migrācijas saucieni Barkavas pagastā, Madonas n. (G.Grandāns), 1 vokalizē Liepājas ezerā, Liepāja (I.Brediks); 08-Mar, 1 vokalizē Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
12-Mai, 1 T Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns, A.Erts); 26-Mai, 2 Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers, J.Ukass).
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
Tikai E Latvijas >5, izslēdzot ziemotāju iespēju/E Latvia only >5, excluding wintering birds: 06-Mar, 9 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 15-Mar, 6 Burtnieka ezera laivu kanālā, Burtnieku n. (J.Ukass); 16-Mar, 3 Viļakas ezera dienvidu galā, Viļaka (V.Bukšs).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
05-Apr, 1 migrācijā Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 08-Apr, 1 Nagļu pagastā, Rēzeknes n. (D. & D.Vasiļevski); 09-Apr, divi pāri apdzīvotās ligzdās Varnaviču apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns); 11-Apr, 1 migrācijā uz N Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 12-Apr, 1 uz N Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 13-Apr, 1 migrācijā uz N Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 1 barojas Ungura ezerā, Pārgaujas n. (S.Laime).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
09-Mai, 1 Basu apkārtnē, Kuldīgas n. (P.Daknis, M.Strazds); 23-Mai, 1 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.), 1 Liepas apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime u.c.); 25-Mai, <5 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
01-Mar, 1 Popes apkārtnē, Ventspils n. (K.Bernāns); 19-Mar, 1 migrācijā uz E Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 29-Mar, 2 migrācijā uz N Vecpūņu apkārtnē,Talsu n. (N.Zeidaks); 12-Apr, 1 pie Kaņiera ezera, Engures n. (I.Brediks).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
11-Apr, 1 uz W Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers); 12-Apr, 1 uz WNW virs Siladzirnavu ezera, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 13-Apr, 1 pie Daibes CSA poligona, Pārgaujas n. (A.Klepers).X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
14-Mar, 1 T Mārupes n. (I.Pommere); 27-Mar, 1 M Sadus nomalē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 28-Mar, 1 M Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 Smārdes purvā, Engures n. (E.Smislovs, A.Kuročkins); 29-Mar, 1 T Tabores apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 M Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 M Pļavās, Talsu n. (E.Smislovs, A.Kuročkins).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
05-Mar, 1 ad T Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 07-Apr, 1 M migrācijā uz N Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 09-Apr, 1 M migrācijā uz E Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
15-Apr, 2 (T & M) Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 19-Apr, 1 T Nidā, Rucavas n. (I.Brediks); 28-Apr, 1 M/2cy migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
24-Apr, 1 T Džūkstes pagasta, Tukuma n. (A.Klepers, S.Laime), 1 M 2cy Rīvas apkārtnē, Pāvilostas n. (A.Klepers u.c.); 25-Apr, 1 T Rīvas apkārtnē, Pāvilostas n. (K.Bernāns, G.Bernāns); 28-Apr, 1 migrācijā Kolks ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.); 30-Apr, 1 M Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
08-Apr, 3 Meļļu apkārtnē, Vecpiebalgas n. (S.Laime); 10-Apr, 2 Kalna pagastā, Līvānu n. (A.Pērkons), 1 Rudzātos, Līvānu n. (N.Zeidaks), 1 uz N Liezēres pagastā, Madonas n. (U.Ļoļāns); 11-Apr, 1 Cirstēs, Dundagas n. (I.Brediks), 2 Alitēnu apkārtnē, Vecpiebalgas n. (A.Klepers), 1 Lazdukalna apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns), 1 Aglonas stacijas apkārtnē, Aglonas n. (G.Grandāns), 1 Astašovas apkārtnē, Dagdas n. (G.Grandāns).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
04-Mar, 1 Bauskas nomalē uz staba, Bauska (E.Laucis); 07-Mar, 1 barojas Inciemā, Krimuldas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 11-Apr, 1 uz NW, 1 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
03-Jun, 1 ad T pie Pulkveža Brieža ielas, Rīga (K.Funts).
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
25-Apr, 1 Pulkarnē, Ķekavas n. (M.Stūrītis); 28-Apr, 1 migrācijā Kolks ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.); 01-Mai, 1 Liezēres pagastā, Madonas n. (U.Ļoļāns).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
24-Apr, 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers, S.Laime); 04-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers); 07-Mai, 1 ad Ezermuižas apkārtnē, Dundagas n. (V.Smislovs).X
Grieze
(Crex crex)
30-Apr, 1 vokalizē Aizraķē, Nīcas n. (P.Daknis, Z.Zvirbule); 04-Mai, 1 izcelta pie Sedas upes Jērcēnu pagastā, Strenču n. (K.Millers), 1 vokalizē Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 vokalizē Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
08-Mar, 3 īpatņu balsis Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 06-Apr, nakts migrācijas balss Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers); 07-Apr, 1 migrācijā Kaplavas apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
30-Apr, 1 vokalizē Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
01-Mai, 1 vokalizē Doles salā, Salaspils n. (M.Stūrītis); 05-Mai, 4 vokalizē Ģipkas-Pūrciema lankā, Rojas n. (A.Klepers); 07-Mai, 1 vokalizē Iecavas palienē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Dzērve
(Grus grus)
20-Jan, 6 Rencēnu pagastā, Burtnieku n. (I.Lāce); 04-Feb, 3 Durbes n. (S.Kalniņa); 05-Feb, 2 uz lauka pie Basiem, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 14-Feb, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 2 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), balsis Pāvilostas apkārtnē, Pāvilostas n. (G.Grandāns); 16-Feb, 1 pļavās pie Sūru ielas, Kuldīga (I.Grīniņa).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 18-Feb, 1 pārlido Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 21-Feb, 1 dzirdēta Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis); 2 Cūkinē, Viļakas n. (V.Bukšs); 22-Feb, 1 barojas uz lauka pie Zeltalejām, Gulbenes n. (B.Pušpure); 02-Mar, 1 migrācijā uz NE pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime), 1 Atašienes apkārtnē, Krustpils n. (G.Grandāns).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
02-Feb, 1 pie Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (K.Auziņš); 09-Feb, 2 migrācijā pie Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (M.Jaunzemis); 10-Feb, 1 Katlakalnā, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 18-Feb, vairākas pie Valles, Vecumnieku n. (Dz. Ezernieks), ~30 uz lauka Kalngales laukos, Ādažu n. (I.Brediks); 19-Feb, 6 uz N pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers), vismaz 2 Brāslavā, Viļakas n. (V.Bukšs); 21-Feb, 4 migrācijā pie Mežgales, Jēkabpils n. (A.Pērkons). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 27-Feb, 10 + 1 migrācijā uz E Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 02-Mar, 17 uz lauka pie peļķes Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure), 14 (1+10+3) migrācijā uz NE Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 8 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
25-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns); 05-Mai, 2 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (A.Klepers); 10-Mai, 1 Mērsraga piekrastē, Mērsrags (G.Grandāns, A.Erts).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
28-Feb, aptuveni 200 (120+50+30) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 09-Apr, 6 migrācijā uz E Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 17-Apr, 50 Priekuļu pagastā, Priekuļu n. (S.Laime, G.Grandāns); 24-Apr, 21 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers, S.Laime).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
08-Mar, 1 Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 15-Mar, 3 pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (E. & V.Smislovi); 16-Mar, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 20-Mar, 2 Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 1 Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
08-Apr, 1 posmā Mangaļsala - Vecāķi, Rīga (I.Deņisovs); 09-Apr, 1 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 11-Apr, 1 Bērzkroga apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers); 12-Apr, 2 Mērsraga ostā, Mērsrags (I.Brediks); 13-Apr, 1 Raiskuma apkārtnē, Pārgaujas n. (A.Klepers).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
16-Mar, 1 pārlido Mangaļsalas molu, Rīga (I.Deņisovs); 28-Mar, 1 uz Ķeguma HES, Ķeguma n. (K.Bernāns u.c.), 1 Bērzciema liedagā, Engures n. (M.Riherts); 01-Apr, 1 pārlido Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 04-Apr, 1 Daugavā pie Krāslavas, Krāslava (G.Grandāns).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
28-Apr, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (M.Stūrītis); 10-Mai, 4 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks); 18-Mai, 1 uz NE Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
19-Apr, 2 Saukas ezera SE krastā, Viesītes n. (K.Funts); 13-Apr, 2 Gaujas krastā pie Ādažiem, Ādažu n. (P.Daknis, Z.Zvirbule); 23-Apr, 1 nakts migrācijā Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 25-Apr, 4 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks), 2 Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Bernāns, G.Bernāns, G.Grandāns).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
19-Mar, 1 pārlido Glūdas apkārtnē, Ozolnieku n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 zemā lidojumā gar Gauju uz Z pie Liepas ieža, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 Smārdes purvā, Tukuma n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins), 1 Šlokenbekas kapu apkārtnē, Engures n. (E. & V. Smislovi); 29-Mar, 1 Balticas apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
10-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis); 18-Apr, 3 Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E.Smislovs, A.Kuročkins); 25-Apr, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks), 6 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
10-Apr, 1 pie peļķes Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 11-Apr, 1 pie peļķes Dervanišķu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns), 12-Apr, 1 pie peļķes Barkavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)

30-Apr, 1 Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 01-Mai, 1 pie peļķes Dervanišķu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns).X

Purva tilbīte
(Tringa glareola)
10-Apr, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis), 2 Randu pļavās, Salacgrīvas n. (I.Brediks); 22-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts); 25-Apr, 6 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
28-Mar, 3 Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (K.Bernāns u.c.); 31-Mar, 1 Atašienes pagastā, Krustpils n. (D. & D.Vasiļevski); 05-Apr, 5 (2+3) Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks), 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
20-Apr, 1 Priekuļu pagastā, Priekuļu n. (G.Grandāns, S.Laime); 20-Apr, 1 pārlido ar saucieniem Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis); 25-Apr, 2 + 17 + 13 migrācijā jūrā pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks u.c.), <10 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns).X
Kuitala
(Numenius arquata)
01-Apr, dzirdēta balss Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 10-Apr, 47 + 33 migrācijā uz N virs Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte), balss Ainažos, Salacgrīvas n. (I.Brediks), 2 barojas Jaunbimberu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
05-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 10-Apr, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis); 12-Apr, 6 Murmastienes apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
25-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns); 26-Apr, 2 migrācijā gar Ventspils ostas S molu, Ventspils (E.Smislovs); 24-Mai, 350-400 migrācijā Mērsragā, Mērsraga n. (I.Brediks u.c.). Nedaudz vēlāk līdzīgs bars kopā ar ap 200 parastajiem šņibīšiem (Calidris alpina) virs Engures ezera, droši vien tas pats.X
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
08-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, A.Erts); 11-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 18-Mai, 5 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds).X
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
24-Mai, 2 Mērsraga liedagā, Mērsrags (M.Tīrums u.c.).
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
 
Trulītis
(Calidris minuta)
24-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
03-Mai, 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 15-Mai, 1 pie peļķes Dervanišķu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts); 18-Mai, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
13-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 18-Apr, 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis); 28-Apr, 1 migrācijā Kolks ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.); 04-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
18-Mai, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds); 24-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
20-Mai, 2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis); 24-Mai, 5 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Mārdega u.c.), 2 Bērzciemā, Egures n. (A.Klepers u.c.); 01-Jun, 1 izcelts Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
20-Mar, 1 M barojas Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V. Smislovi); 05-Apr, 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 07-Apr, 7 pārlido Mangaļsalas molu, Rīga (I.Deņisovs); 09-Apr, 2 TT Vecdaugavā, Rīga (I.Brediks); 10-Apr, 12 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis); 17-Apr, 1 uz lauka Peņģu apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers); 18-Apr, 5 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
05-Apr, >2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 09-Apr, 1 izcelta Dukuru apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime); 11-Apr, 1 izcelta Alitēnu apkārtnē, Vecpiebalgas n. (A.Klepers).X
Ķikuts
(Gallinago media)
30-Apr, ap 30 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 04-Mai, 6 vokalizē pie Sedas upes Jērcēnu pagastā, Strenču n. (K.Millers).X
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
19-Mar, 3 izceltas pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 20-Mar, 1 izcelta Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 2 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 2 Ēķinupes palienē, Burtnieku n. (A.Klepers), dzirdētas balsis vakara krēslā pie slapjuma tīrumā Gobas apkārtnē, Ķeguma n. (M.Kilups).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
08-Feb, 1 izcelta Dunduru pļavu apkārtnē, Tukuma n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 04-Mar, 1 riesto Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis); 05-Mar, 2-3 riesto Birzgales pagastā, Ķeguma n. (R.Pintāns), 1 izcelta Gruzdovas mežos, Alūksnes n. (R.Kaupuža); 07-Mar, >3 riesto Lielpurvā, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 13-Mar, 2 riesto Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 riesto Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
23-Mai, 1 īslaicīgi Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups); 23-Mai, 1 īslaicīgi Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups); 24-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs), 1 Bumburkalna apkārtnē, Cēsu n. (M.Platacis); 27-Mai, 3 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers, J.Ukass).X
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
03-Mar, 14 (6 riesta tērpā) Vecmilgrāvī, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, 6 Saldū, Saldus n. (V.Jaunzemis); 09-Mar, 2 migrācijā uz NE Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 11-Mar, >100 Daugavpilī (A.Erts); 17-Mar, ~30 zirgu ganībās pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Klepers), 20 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
25-Mar, 1 pārlido pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 28-Mar, 1 (graellsii/intermedius) Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (I.Deņisovs); 07-Apr, 1 ad virs Gaujas senielejas uz N Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 08-Apr, 1 posmā Mangaļsala - Vecāķi, Rīga (I.Deņisovs), 1 Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (G.Grandāns).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
25-Apr, 2 pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (K.Bernāns, G.Bernāns); 28-Apr, 3 migrācijā Kolks ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.); 12-Mai, 1 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
05-Apr, >12 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 12-Apr, 6 Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks); 19-Apr, 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
25-Apr, 1 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks); 01-Mai, 3 pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (V.Smislovs); 04-Mai, vairāki virs Šusta ezera, Preiļu n. (A.Čeirāns), >100 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
06-Mai, 2 Babītes ezarā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks); 10-Mai, >20 Babītes ezarā pie Straupciema, Babītes n. (G.Grandāns, A.Erts); 12-Mai, >10 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
10-Mai, 2 Babītes ezarā pie Straupciema, Babītes n. (G.Grandāns, A.Erts); 12-Mai, 1 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns); 20-Mai, 1 Šusta ezerā, Preiļu n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
08-Apr, 1 posmā Mangaļsala - Vecāķi, Rīga (I.Deņisovs), 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 10-Apr, 3 liedagā pie Randu pļavām, Salacgrīvas n. (I.Brediks), 10 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 12-Apr, 5 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
17-Apr, 4 - 6 Ķīpsalā, Rīga (M.Kilups); 25-Apr, ~10 migrācijā jūrā uz N pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks u.c.); 26-Apr, 2 Mērsraga piekrastē, Mērsrags (G.Grandāns).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
07-Apr, 1 uz NNE Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 09-Apr, 1 uz W gar Mangaļsalas molu, Rīga (I.Brediks): 10-Apr, 1 lokāli Ainažu mola apkārtnē, Salacgrīvas n. (I.Brediks); 11-Apr, 2 lokāli Kolkas ragā, 3 uz Kolkas mola, Dundagas n. (I.Brediks).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
26-Apr, 8 (4 tumšās un 4 gaišās) sensā no 06:00 līdz 13:00 migrācijā gar Ventspils ostas S molu, Ventspils (A.Kuročkins, E. & V.Smislovi); 30-Apr, 2 (gaišā morfa) uz N pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 05-Mai, 5 (1 + 1 + 3) migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (A.Klepers).X
Meža balodis
(Columba oenas)
07-Feb, 3 uz N Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 14-Feb, 14 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 2 Sakas apkārtnē, Pāvilostas n., 1 pie Sārnates, Ventspils n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 9 uz W pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers); 02-Mar, 3 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 05-Mar, 2 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 06-Mar, 4 pie Klīvēm, Babītes n. (I.Brediks).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
14-Feb, 17 Mazirbes apkārtnē, Dundagas n. (G.Grandāns, R.Rekmanis); 24-Feb, 1 pie Mušu kalna, Vaiņodes n. (K.Millers); 02-Mar, 2 migrācijā uz NE Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 migrācijā uz E Ogrē (V.Roze).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 02-Mar, 2 "Kaudzīšu" poligona apkārtnē, Gulbenes n. (B.Pušpure), 1 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 03-Mar, 1 pārlido Loka ielā, Cēsis (S.Laime), 04-Mar, 1 Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
04-Mai, 1 pie "Jaundreimaņiem", Alojas n. (A.Meinards); 07-Mai, 2 dzied pie Krivokiem, Līvānu n. (K.Millers); 15-Mai, 2 Ošupes apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
21-Apr, 1 lidojumā dabas lieguma "Ukru gārša" tuvumā Ukru pagastā, Auces n. (A.Ģērmanis); 26-Apr, 2 vokalizē Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 vokalizē Sakas grīņu apkārtnē, Pāvilostas n. (P.Daknis).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
04-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers).
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
12-Apr, dzirdēti saucieni naktī Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 05-Mai, 1 Melnsila apkārtnē, Rojas n. (A.Klepers); 09-Mai, 1 Niedrāja ezera apkārtnē Launkalnes pagastā, Smiltenes n. (M.Tīrums).X
Svīre
(Apus apus)
07-Mai, 1 Vecmīlgrāvī, Rīga (I.Deņisovs); 10-Mai, 2 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns A.Erts, I.Brediks); 11-Mai, 2 Blomē, Smiltenes n. (M.Tīrums).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
24-Mai, 1 Garkalnē, Garkalnes n. (G.Grandāns, A.Erts, S.Laime).X
Pupuķis
(Upupa epops)
14-Apr, 1 Kalnišķos, Nīcas n. (I.Mednis); 15-Apr, 1 Pētersalā, Rīga (A.Arnicāns); 20-Apr, 1 dzied Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 25-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
12-Apr, 1 starp Skanstes ielu un Ganību dambi, Rīga (A.Arnicāns); 19-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 21-Apr, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
03-Mai, 1 T Skanstē, Rīga (A.Arnicāns); 04-Mai, 1 T pie Babītes ezera Straupciema apkārtnē, Babītes n. (I.Brediks), 2 TT Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers u.c.); 09-Mai, 1 M Kolkā, Dundagas n. (A.Erts); 13-Mai, 1 T Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
03-Mai, 2 (T & M) Nīcas lauku S galā, Nīcas n. (I.Brediks); 07-Mai, 1 vokalizē Preiļu pils parkā, Preiļi (A.Čeirāns), 1 Kazdangā, Aizputes n. (A.Ozoliņš), 1 vokalizē Malnavas apkārtnē, Kārsavas n. (K.Millers), 1 vokalizē Ukru pagastā dabas lieguma "Ukru gārša" apkārtnē, Auces n. (A.Ģērmanis).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) N & E Latvia are published: 27-Feb, 75 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), daži desmiti Viļakas mazdārziņos, Viļaka (V.Bukšs).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
14-Feb, 1 pārlido pie SKatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 1 migrācijā Pāvilostā, Pāvilostas n. (G.Grandāns, R.Rekmanis); 18-Feb, 1 pārlido Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 19-Feb, >10 (gan dzied, gan migrācijā) dažādās vietās Tukuma un Dobeles novados (K.Millers); 20-Feb, >2 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 2 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 26-Feb, 1 migrācijā Daugavpilī (A.Erts); 02-Mar, 1 dzied Rusinovā, Līvanu n. (N.Kalpišs), >11 migrācijā uz NE/E Lauciņu karjera apkārtnē divu stundu laikā, Cēsis (S.Laime), >10 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 05-Mar, vairāki Susāju pagastā, Viļakas n. (V.Bukšs); 06-Mar, >5 Rikavas pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
05-Mar, 1 migrācijā uz E Ogrē (V.Roze); 08-Mar, 2 migrācijā Sātiņu dīķos, Saldus n. (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis); 10-Mar, 4 dzied dažādās vietās dabas parkā "Daugavas loki", Krāslavas/Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
 
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
24-Apr, 3 - 4 virs Dārziņu attekas, Salaspils n. (U.Piterāns); 25-Apr, 1 migrācijā uz N pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks u.c.).; 30-Apr, <5 virs Lubāna ezera, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
13-Apr, 1 uz S Liepājā (A.Podiņš), 2 virs Daibes dīķa, Pārgaujas n. (A.Klepers); 18-Apr, vairāki desmiti barojas virs Ozolaines dīķa, Bauskas n. (M.Kilups), 2 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 19-Apr, 1 Vaiņodē (D.Grietēns); 20-Apr, 1 Idus apkārtnē, Mazsalacas n. (A.Meinards); 21-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 23-Apr, 1 Pulkveža Brieža ielā, Rīga (K.Funts); 24-Apr, 3 Lobes apkārtnē, Ogres n. (K.Millers), 3 Preiļos (A.Čeirāns), 1 Rucavas pagastā, Rucavas n. (D.Krīgens), 1 Sausnējas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns); 25-Apr, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
22-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts); 24-Apr, >2 virs Dārziņu attekas, Salaspils n. (U.Piterāns); 25-Apr, >10 Neretā (K.Funts), 4 migrācijā uz N pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks u.c.), 1 + 2 Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Bernāns, G.Bernāns).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
24-Mar, 1 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns); 11-Apr, 1 Ķīšezerā pie Sniķera salas, Rīga (I.Deņisovs), <15 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts).X
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
02-Apr, 1 dzied Meža kapos, Rīga (I.Deņisovs); 08-Apr, 2 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 12-Apr, 1 dzied pie Engures ezera, Engures n. (I.Brediks); 13-Apr, 1 dzied Pumpuros, Jūrmala (E.Lediņš).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
22-Apr, 1 dzied Daugavgrīvā, Rīga (G.Graubics); 24-Apr, 1 dzied Lobes apkārtnē, Ogres n. (K.Millers), 1 dzied pie Rāviem, Kandavas n. (N.Zeidaks); 25-Apr, 1 Cēsu lidlauka apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 dzied pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 dzied Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns); 26-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Velēnā, Gulbenes n. (J.Leja).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
28-Mar, 1 dzied Antiņciemā, Engures n. (E.Lediņš, Z.Briķe); 05-Apr, 1 dzied Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks); 07-Apr, 1 dzied Šlapaku apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns), 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 08-Apr, 1 dzied Naujenes apkārtnē, Daugavpils n.; 1 dzied Matulišķu apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
25-Apr, 1 dzied Vecgaiķos, Brocēnu n. (N.Zeidaks); 28-Apr, 3 dzied Siladzirnavu apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 dzied Ozolmuižas apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards), >2 Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.); 29-Apr, >10 Acones mežā, Salaspils n. (K.Millers).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
14-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 dzied Grāpju pussalā, Rīga (M.Tīrums); 15-Mai, 1 dzied Aizkujas apkārtnē, Madonas n. (K.Millers); 21-Mai, 1 dzied Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, Rīga (I.Deņisovs); 22-Mai, 1 dzied Nurmižu apkārtnē, Siguldas n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
01-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 04-Mai, 1 dzied Saukas ezera SE malā, Saukas n. (K.Funts); 06-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Brediks).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
01-Mai, >6 dzied Aizraķē, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 dzied Kalnmuižas dīķī, Ķeguma n. (M.Kilups); 03-Mai, >3 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 lokāli grāvī pie "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers); 04-Mai, >20 dzied dažādās vietās pie Sedas upes Jērcēnu pagastā, Strenču n. (K.Millers).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
30-Apr, 1 dzied pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 03-Mai, 1 dzied Rojas ostā, Roja (A.Klepers); 04-Mai, 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (U.Kolonovs); 06-Mai, 1 dzied Kalnmuižas dīķī, Ķeguma n. (M.Kilups), 1 dzied Mangaļsalas niedrājā, Rīga (I.Brediks), vairāki dzied Gulbju salas purvā, Pārgaujas n. (G.Grandāns).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
14-Mai, 1 dzied Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 15-Mai, 1 dzied Matkulē, Kandavas n. (N.Zeidaks); 20-Mai, 1 dzied Zvejsalā, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
14-Mai, 1 dzied Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 15-Mai, 1 dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 17-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
19-Apr, 1 dzied Kalnciema karjerā, Jelgavas n. (D.Boiko); 29-Apr, 2 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 30-Apr, >3 dzied Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
01-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 02-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 03-Mai, 1 dzied Jūdažu apkārtnē, Siguldas n. (G.Grandāns); 04-Mai, Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers); 06-Mai, 4 dzied Straupciema apkārtnē, Babītes n. (I.Brediks).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
08-Mai, 3 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 10-Mai, 1 dzied Krīču apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 14-Mai, 1 dzied Viļakā (A.Korņejeva), 1 dzied Jersikā, Līvānu n. (A.Klepers).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
20-Apr, 1 dzied Babītes ezera niedrāja pie Klīvēm, Babītes n. (I.Brediks); 22-Apr, 1 dzied Kalnmuižas dīķī, Ķeguma n. (M.Kilups); 26-Apr, 1 dzied Kārniņu apkārtnē, Jelgavas n. (K.Millers), 1 dzied Ģipkas lankā, Rojas n. (G.Grandāns).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
11-Apr, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 17-Apr, 1 T Pētersalā, Rīga (A.Arnicāns); 23-Apr, 1 T Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 24-Apr, 1 T nokerts gredzenošanai Velēnā, Gulbenes n. (A.Leja).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
03-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 04-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers); 07-Mai, 1 dzied Malnavas apkārtnē, Kārsavas n. (K.Millers), 1 dzied Brutuļos, Smiltenes n. (M.Tīrums); 08-Mai, 1 dzied Trikātas apkārtnē, Beverīnas n. (M.Tīrums).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
14-Mai, 1 dzied Grāpju pussalā, Rīga (M.Tīrums); 20-Mai, 1 dzied Nagļos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Erts); 22-Mai, 1 dzied Kārļos, Amatas n. (G.Grandāns, A.Erts, E.Dzenis).X
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
30-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis); 01-Mai, 1 dzied Gāguļu apkārtnē, Ķeguma n. (M.Kilups); 02-Mai, 1 T noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
24-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 25-Apr, 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Neretā (K.Funts), 1 dzied Vecgaiķos, Brocēnu n. (N.Zeidaks); 26-Apr, 1 dzied Kārniņu apkārtnē, Jelgavas n. (K.Millers).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
04-Mai, 1 Ķengaragā, Rīga (A.Platais); 07-Mai, 1 Skanstē, Rīga (A.Arnicāns); 09-Mai, 1 Smiltenē (M.Tīrums), 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks, G.Grandāns); 10-Mai, 1 Grundzālē, Smiltenes n. (M.Tīrums).X
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
13-Apr, 1 T Arkādijas parkā, Rīga (J.Vīgulis); 24-Apr, 1 dzied Lobes apkārtnē, Ogres n. (K.Millers), 1 dzied Rāmniekos, 1 dzied pie Grīviņupītes, Priekuļu n. (A.Klepers); 25-Apr, 1 Smiltenes parkā, Smiltene (M.Tīrums), 1 T Šlīteres bākas apkārtnē, 2 TT Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns); 26-Apr, 1 T Mužciema apkārtnē, Brocēnu n. (N.Zeidaks).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
08-Mai, 1 dzied Košraga apkārtnē, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 10-Mai, 1 dzied Penderu apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 14-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
30-Apr, 1 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns), 1 dzied Doles salā, Salaspils n. (M.Stūrītis); 01-Mai, 1 dzied Kūkās, Krustpils n. (N.Zeidaks), 1 dzied Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis), 1 dzied Riebiņu pagastā, Riebiņu n. (A.Čeirāns), 1 dzied Viļakā (A.Korņejeva); 02-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
10-Apr, 1 T Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts, G.Grandāns); 30-Apr, 1 T dzied Īdeņas dīķos, 2 TT dzied Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns). Turpmāk tikai ssp. svecica novērojumi/Further ssp. svecica records only. 02-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, A.Erts).
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
11-Mar, 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 20-Mar, 1 dzied Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 27-Mar, 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 28-Mar, 1 Vallē, Vecumnieku n.(K.Funts), 1 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 2 Engures ostā, Engure (I.Brediks), 1 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
08-Apr, 1 dzied Slutišķu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 16-Apr, 1 Ķengaragā, Rīga (M.Riherts); 23-Apr, 1 Blomē, Smiltenes n. (M.Tīrums); 24-Apr, 1 T Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 25-Apr, T Pelču apkārtnē, Kuldīgas n. (K.Bernāns, G.Bernāns).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
06-Apr, 1 Zvirgzdu salā, Rīga (A.Arnicāns); 07-Apr, 1 T Siltais apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 08-Apr, 1 T Vānes pagastā, Kandavas n. (K.Millers).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
24-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 1 Sārnates apkārtnē, Ventspils n. (A.Klepers, S.Laime); 25-Apr, 3 (2 TT & 1 M) Penderos, Vecumnieku n. (M.Kilups), 5 Saraiķu apkārtnē, Pāvilostas n. (G.Grandāns).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
10-Apr, 1 T Rīvā, Pāvilostas n. (P.Daknis); 12-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks); 18-Apr, 1 T Rudē, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 26-Mar, 1 migrācijā Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 29-Mar, 1 barojas kopā ar 3 pelēkajiem strazdiem (Turdus pilaris) Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 31-Mar, 1 dzied Tabores apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 02-Apr, 1 kopā ar >50 pelēkajiem strazdiem (Turdus pilaris) Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (K.Millers).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 06-Mar, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 11-Mar, 1 dzied Preiļu pils parkā, Preiļi (A.Čeirāns); 20-Mar, 1 dzied Skujniekos, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 dzied Damrados, Olaines n. (E.& V.Smislovi); 24-Mar, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 15-Feb, 3 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 06-Mar, 1 Ogrē (V.Roze); 07-Mar, 1 dzied Kņovu purva apkārtnē, Viļānu n. (G.Grandāns); 08-Mar, vairāki dzied Krāslavas pagastā, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi >10 vienā barā (no Liepājas un Ventspils >50 viena barā), no N un E Latvijas visi/Records >10 in one flock (from Liepaja and Ventspils >50 in one flock), N & E Latvia any are published: 26-Feb, 18 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 28-Feb, >60 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), >160 (80+80) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 29-Feb, 1 dzied pie būrīša Stabulniekos, Riebiņu n. (A.Čeirāns), 3 pārlido Daugavpilī (A.Erts).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
29-Mar, 1 pie Kaņiera ezera, Engures n. (I.Brediks), 1 dzied Penderu apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 04-Apr, 1 dzied pie Šuķenes, Rucavas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 05-Apr, 1 dzied Marijkalna apkārtnē, Raunas n. (N.Zeidaks); 07-Apr, 1 dzied Šlapaku apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
20-Apr, 1 Ezerkrastā, Liepāja (P.Daknis); 22-Apr, 3 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts); 25-Apr, 3 (2 TT + 1 M) Mērsgara pļavā, Mērsrags, 2 (T + M) Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
30-Apr, 1 T Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 03-Mai, 1 M + 2 (T & M) + 1 T Mērsraga liedagā, Mērsrags (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T Lauteros, Salacgrīvas n. (U.Kolonovs).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
06-Apr, 2 (T & M) Vaives dzirnavās, Priekuļu n. (S.Laime); 11-Apr, 1 T Silakroga grāvja straujtecē, Vecpiebalgas n. (A.Klepers), 2 (T & M) Grīviņu dzirnavās, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Baltā cielava
(Motacilla alba)
11-Mar, 1 T Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 14-Mar, 1 T Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 18-Mar, 1 pie Šuņupes ietekas Daugavā, Daugavpils (G.Grandāns); 19-Mar, 2 TT Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 20-Mar, 1 uz Rīgas HES dambja, Saslaspils n. (J.Bernāne).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
25-Apr, 1 Ovišragā, Ventspils n. (A.Kuročkins, E. & V.Smislovi); 04-Mai, 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (M.Kilups); 12-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
01-Mar, 2 izceltas Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 06-Mar, 1 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 12-Mar, >3 "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers); 16-Mar, 9 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 17-Mar, 1 Burtnieka ezera palienē, Burtnieku n. (A.Klepers); 19-Mar, 3 Eimuru laukos, Carnikavas n., 2 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Brediks), <10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 1 dzied Klapos, Baldones n. (M.Kilups).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
14-Apr, 1 lokāli Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 17-Apr, 4 migrācijā pie Mārsnēniem, Priekuļu n. (A.Klepers); 18-Apr, 1 dzied mežā Variebas apkārtnē, Kandavas n. (N.Zeidaks), 1 dzied Ozolaines apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups), 1 dzied Rāmniekos, Priekuļu n., 1 pārlido virs Gaujas pie Rāmniekiem, Priekuļu n. (A.Klepers); 19-Apr, 2 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
06-Mai, 3 Mērsraga piejūras pļavā, Mērsrags (A.Klepers, I.Gaile); 12-Mai, 2 Vecdaugavā, Rīga (E. & V.Smislovi); 23-Mai, 2 peļķē Krīvu apkārtnē, Cēsu n. (G.Grandāns, A.Erts u.c.).X
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
05-Mar, 7 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (S.Laime); 08-Apr, 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
 
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
08-Mai, 1 dzied Eikažu apkārtnē, Krimuldas n. (I.Mārdega u.c.); 08-Mai, 1 dzied Trikātas apkārtnē, Beverīnas n. (M.Tīrums); 23-Mai, 1 dzied Jaunraunas apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime u.c.).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
14-Feb, 8 barojas tad uz NE pie Sniķera salas Ķīšezerā, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, 1 T Piņķu apkārtnē, 1 T Vīkuļu apkārtnē, Babītes n., 5 Ezerkrastā pie putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 08-Mar, 7 Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 12-Mar, 4 krūmos pie Daugavas, Daugavpils (A.Erts); 2 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 2 Dunduru pļavās, Tukuma n. (G.Grandāns).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
03-Mai, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 04-Mai, 1 dzied Novoselē, Preiļu n. (A.Čeirāns); 07-Mai, 1 dzied Malnavas apkārtnē, Kārsavas n. (K.Millers); 09-Mai, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
20-Mar, 1 dzied Meža kapos, Rīga (I.Deņisovs); 07-Apr, 1 dzied Vecmilgrāvja kapos, Rīga (U.Kolonovs); 12-Apr, 1 ar saucieniem pārlido Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks), 1 dzied Rojas kapos, Roja (I.Brediks); 15-Apr, 1 dzied Pētersalā, Rīga (A.Arnicāns).X