Februāris 2023

Papildināts: 01.02.2023. plkst.: 00:00:01
 
   
01.02.2023.
Intersanti novērojumi nav ziņoti.
 
   

Janvāris 2023

Papildināts: 31.01.2023. plkst.: 23:39:44
 
   
23.01.2023.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 2 CSA poligonā "Ķīvītes", Dienvidkurzemes n. (I.Brediks). Reti ziemas mēnešos.

22.01.2023.
Lauku piekūns (Falco tinnunculus) 1 pie L.B.T. graudu termināla, Liepāja (A.Klepers, I.Brediks). Samērā reti ziemas mēnešos. Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Pulvera ielā, Liepāja (I.Brediks, P.Daknis). Reti ziemas mēnešos. Lauku balodis (Columba palumbus) 4 (2 ad & 2 2cy) Piejūras parkā, Liepāja (P.Daknis u.c.). Samērā reti ziemas mēnešos. Melnā vārna (Corvus corone) 1 pie Liepajas ostas N mola, Liepāja (A.Klepers u.c.). Šajā apkārtnē vismaz kopš 15.11.2011. (D.Krīgens). Mājas strazds (Sturnus vulgaris) ~400 pie L.B.T. graudu termināla, Liepāja (A.Klepers, I.Brediks). Liels skaits vienkopus ziemas mēnešos. Peļkājīte (Prunella modularis) 1 Zirgu salā, Liepāja (A.Klepers u.c.). Reti ziemas mēnešos. Baltā cielava (Motacilla alba) 1 CSA poligonā "Ķīvītes", Dienvidkurzemes n. (A.Klepers). Reti ziemas mēnešos. Akmeņu čipste (Anthus petrosus) >5 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (A.Klepers u.c.). Liels skaits vienkopus ziemas mēnešos. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 17 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (A.Klepers u.c.). Šajā vietā vismaz kopš 07.01.2023., kad >20 (G.Grandāns, K.Millers, I.Grīnerte).

21.01.2023.
Taigas sējas zoss (Anser fabalis) 2; Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 30 Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers u.c.). Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 Baltijas jūrā pie Mietraga, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers). Lauku lija (Circus cyaneus) 1 ad T Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers u.c.). Šajā apkārtnē vismaz kopš 07.01.2023. (K.Millers, I.Grīnerte). Samērā reti ziemas mēnešos. Lauku piekūns (Falco tinnunculus) 1 Grīnvaltu apkārtnē, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers u.c.). Purva piekūns (Falco columbarius) 1 M Nidā, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers). Abas sugas samērā reti ziemas mēnešos. Ķīvīte (Vanellus vanellus) 2 pārlido Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers u.c.). Pirmie pavasara migranti. Sloka (Scolopax rusticola) 1 Nidā, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers). Samērā reti ziemas mēnešos. Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers u.c.). Šajā vietā kopš 22.10.2022. (A.Zacmanis). Purva pūce (Asio flammeus) 2 Nidā, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers). Samērā reti ziemas mēnešos. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 24 lokāli Jūrmalciemā, Dienvidkurzemes n. (A.Klepers).

15.01.2023.
Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 4 (2 ad & 2 2cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga (A.Klepers). Samērā reti ziemas mēnešos.

14.01.2023.
Pelēkā pīle (Anas strepera) 1; Lielais dumpis (Botaurus stellaris) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (A.Klepers). Abas sugas samērā reti ziemas mēnešos. Jūras šņibītis (Calidris maritima) 2 2cy uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Ļoti reti ziemas mēnešos.

13.01.2023.
Taigas sējas zoss (Anser fabalis) 2; Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 8; Meža zoss (Anser anser) 2 + 1; Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) 72 Nīcas laukos, Meža zoss (Anser anser) 31 + 4 Bernātu polderī, Dienvidkurzemes n. (K.Millers). Visām sugām agri pirmo pavasara migrantu novērojumi.

 
11.01.2023.
Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 14 lokāli Vaidavas apkārtne, Valmieras n. (A.Klepers). Kopš 10.01.2023. (I.Zepa).

 
10.01.2023.
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 2cy uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Ļoti reti ziemas mēnešos.

08.01.2023.
Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 1 2cy; Plukšķis (Turdus iliacus) 1 Zirgu salā, Liepāja (K.Millers). Abas sugas samērā reti ziemas mēnešos. Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 1; Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) >5 Zirgu salā, Liepāja (K.Millers).

07.01.2023.
Lauku lija (Circus cyaneus) 1 ad T Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (K.Millers, I.Grīnerte). Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 2 Ezerkrastā pie notekūdeņu rores, Liepāja (K.Millers u.c.). Lauku balodis columba palumbus) 4 pie Grīnvaltiem, Dienvidkurzemes n. (K.Millers, I.Grīnerte). Visas trīs sugas samērā reti ziemas mēnešos. Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (G.Grandāns, K.Millers, I.Grīnerte). Šajā vietā kopš 22.10.2022. (A.Zacmanis). Peļkājīte (Prunella modularis) 2 Zirgu salā, Liepāja (G.Grandāns). Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) vismaz 20 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (G.Grandāns, K.Millers, I.Grīnerte). Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 1 M/2cy Zirgu salā, Liepāja (G.Grandāns). Samērā reti ziemas mēnešos.

02.01.2023.
Jūras žagata (Haematopus ostralegus) 1 2cy uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). 5. novērojums ziemas mēnešos.