Jūnijs 2021

Papildināts 18.06.2021. plkst.: 17:31:14
 
   
17.06.2021.
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis) 2; Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) >10 (>3 + >7) Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers).

14.06.2021.
Lielā stērste
(Emberiza calandra) 1 dzied starp Saraiķiem un Ziemupi, Pāvilostas n. (M.Kilups).

12.06.2021.
Zaļā dzilna
(Picus viridis) 1 dzirdēta Kaplavas apkārtnē, Krāslavas n. (J.Vīgulis, I.Markuse).

 
11.06.2021.
Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 1 dzied rapšu laukā Mazajā Pīkovā, Ludzas n. (E. & V.Smislovi).

 
12.06.2021.
Zaļā dzilna
(Picus viridis) 1 T pārlido Terehovā, Zilupes n. (E. & V.Smislovi).

 
06.06.2021.
Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) 2 lauksaimniecības fermā Lādzerē, Talsu n. (N.Zeidaks); 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.). 1 īpatnis šajā vietā kopš 25.05.2021. (I.Mārdega, I.Bojāre). Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 3 dzied rapšu laukā Spurģos, Jelgavas n. (A.Platais). Šajā vietā kopš 24.05.2021., kad 2 (A.Platais). Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, I.Brediks).

05.06.2021.
Mazais baltais gārnis (Egretta garzetta) 2 starp Mērsraga bāku un Sēragu, Mērsrags (A.Mankus). Šajā apkārtnē kopš 30.05.2021., kad 3 (V.Vīgants). Sarkanā klija (Milvus milvus1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, I.Brediks).

 
04.06.2021.
Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 Mērsraga pļavā, Mērsrags (I.Brediks, G.Grandāns).

03.06.2021.
Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 1 dzied Bricēnu apkārtnē, Lielvārdes n. (E.Smislovs, R.Rekmanis). Kopš 29.05.2021. (A.Kuročkins).