Februāris 2014

Papildināts 04.03.2014. plkst. 20:40:19
   
   
28.02.2014.
Baltvaigu zosss (Branta leucopsis) >10 Ziru apkārtnē kopējā ~4000 Anser sp. zosu barā, Ventspils n. (K.Millers). Agrākais pavasara migrantu novērojums. Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Šajā apkārtnē kopš 30.12.2013. (I.Deņisovs). Pirmais jūras šņibīša ziemošanas gadījums Latvijā! Video © I.Deņisovs, 25-Feb-2014. Sniedze (Plectrophenax nivalis) >478 vienā barā (skaitīts fotogrāfijā) Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Millers). Liels skaits vienkopus pavasara migrācijas laikā.

 Calidris maritima
 Plectrophenax nivalis
27.02.2014.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Nīcas laukos kopējā ~4000 Anser sp. zosu barā, Nīcas n. (K.Millers). Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 3 Bērzciemā, Engures n. (V.Ādamsons). Abām sugām agrākie pavasara migrantu novērojumi.

 
24.02.2014.
Baltvēderis (Anas penelope) 9 (6TT un 3MM) Dārziņu attekā, Pļavu čipste (Anthus pratensis) 2 lidojumā virs Doles salas zivju dīķiem, Salaspils n. (U.Piterāns). Agrāko pavasara migrantu novērojumi abām sugām.

Anas penelope
23.02.2014.
Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria) 18 kopā ar ~200 ķīvītēm (Vanellus vanellus) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Agrs pavasara migrantu novērojums.

Pluvialis apricaria
22.02.2014.
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus) vismaz 4 uz Liepājas ostas S mola, 2 uz Liepājas ostas N mola, Liepāja (J.Jansons). Iespējams, ka daļa no čipstēm ir pirmie pavasara migranti. Uz Liepājas ostas S mola 1 īpatnis kopš 14.12.2013. (K.Millers) un 3 - 08.02.2014. (A.Mankus, J.Jansons).

 
21.02.2014.
Mazais gulbis (Cygnus columbianus) 4 (3 ad un 1 2cy) 80 ziemeļu gulbju (Cygnus cygnus) barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Agrākais pavasara migrantu novērojums.

Cygnus columbianus
20.02.2014.
Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Lielirbes apkārtnē, ceļa 45. km, Ventspils n. (V.Skuja). Šajā apkārtnē kopš 15.02.2014. (M.Zilgalvis, L.Zilgalve).

 
18.02.2014.
"Pelēkās zosis" (Anser sp.) ~140 uz NNW Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers). Taigas sējas zoss (Anser fabalis) 26, Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 136, Baltpieres zoss (Anser albifrons) 2, Meža zoss (Anser anser) 27 vienā barā uz arumu lauka Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers). Baltpieres zosij agrākais pavasara migrantu novērojums. Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) 5 ad migrācijā uz N Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 1 barojas Kursīšu apkārtnē, Saldus n. (M.Viniarskis), 2 Puikules apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards). Purva pūce (Asio flammeus) 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Šajā apkārtnē kopš 01.01.2014. (R.Rekmanis). Lauku cīrulis (Alauda arvensis) vismaz 60 (migrējošo īpatņu kopsumma) migrācijā uz N Nīcas laukos, Nīcas n., 12 uz N Papes ezera N galā, Nīcas n., 9 migrācijā pie "Dabas mājas" Papē, Rucavas n. (K.Millers). Visas sugas, izņemot purva pūci, pirmie pavasara migranti.

Anser fabalis/serrirostris
Asio flammeus
Alauda arvensis
17.02.2014.
Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) 1 Skrundas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts). Lauku balodis (Columba palumbus) 2 uz vadiem Stāmerienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns). Pirmie pavasara migranti.

 
16.02.2014.
Lielais dumpis (Botaurus stellaris) 2 novēroti vizuāli Dārziņu attekā, Salaspils n. (A.Arnicāns, J.Vīgulis). Viens īpatnis šajā vietā kopš 07.12.2013. (U.Piterāns). Otrs - pirmais pavasara migrants?

 
15.02.2014.
Dzērve (Grus grus) 1 Kursīšu apkārtnē, Saldus n. (V.Kveksis, K.Kveksis). Ķīvīte (Vanellus vanellus) 4 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Pirmie pavasara migranti. Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Lielirbes apkārtnē, ceļa 45. km, Ventspils n. (M.Zilgalvis, L.Zilgalve).

Vanellus vanellus
14.02.2014.
Dzērve (Grus grus) 1 Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (M.Dobelis). Pirmais pavasara migranta novērojums 2014. gadā!

 
13.02.2014.
Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 7 Nīcas apkartnē, Nīcas n. (K.Millers).

 
10.02.2014.
Mērkaziņa (Gallinago gallinago) 1 izcelta Dārziņu attekas niedrāja malā, Salaspils n. (U.Piterāns).

 
08.02.2014.
Akmeņu čipste (Anthus petrosus) 3 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (A.Mankus, J.Jansons).

 
07.02.2014.
Lauku lija (Circus cyaneus) 1 imm T Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).

 
05.02.2014.
Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Arkādijas parka ziemeļu galā pie tilta pār Mārupīti, Rīga (M.Riherts). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 2 kopā ar parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) Kalngales laukos, Carnikavas n., vismaz 2 kopā ar parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) Ādažu lidlauka apkārtnē (I.Deņisovs).

Acanthis hornemanni03.02.2014.
Rietumu garastīte
(Aegithalos caudatus europaeus) 1 Slūžinieku ielā, Cēsis (S.Laime). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Cīrulīšu vecupē, Cēsis (S.Laime).
Aegithalos caudatus


02.02.2014.
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
1 Lapmežciemā pie Starpiņupītes, Engures n. (M.Riherts).

Lymnocryptes minimus
01.02.2014.
Meža balodis
(Columba oenas) 1 uz vadiem Trīsciemā, Rīga (I.Deņisovs). Tests

Columba oenas