Janvāris 2014

Papildināts 02.02.2014. plkst. 18:21:34
Kopš 08-Dec-2013. aktivizēta sadaļa
"Lokālie ziemotāji 2013/2014",
kas skatāma zem "Janvāris 2014"
 
   
31.01.2014.
Zivju gārnis
 (Ardea cinerea) 1 Rēzeknes upē pie ietekas Kaunatas ezerā, Rēzeknes n. (V.Ignatjevs). Reti ziemas mēnešos Austrumlatvijā. Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 16 Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis). Šajā apkārtnē kopš 16.01. 2014., kad vismaz 8 (K.Millers).

 Calcarius lapponicus
30.01.2014.
Zivju gārnis
(Ardea cinerea) 1 neaizsalušā grāvī pilsētas teritorijā, Rēzekne (V.Ignatjevs). Reti ziemas mēnešos Austrumlatvijā. Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 pie Ezerkrasta notekūdeņu rores, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 1 Ezerkrasta notekūdeņu rores apkārtnē, Liepāja (S.Laime, D.Leimane).

Lymnocryptes minimus29.01.2014.
Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) 1 Piejūras parkā, Ventspils (R.Rekmanis).

 
28.01.2014.
Meža balodis (Columba oenas) 1, Lauku balodis (Columba palumbus) 1 vārnveidīgo putnu barā Brutuļu apkārtnē, Smiltenes n. (A.Klepers). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) vismaz 3 kopā ar parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) Mežaparkā, Rīga (I.Deņisovs).

 Columba oenas
 Acanthis hornemanni25.01.2014.
Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) 53 vienā barā migrācijā uz S virs Zirgu salas, Liepāja (K.Millers). Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 Sausās Daugavas galā, Ķekavas n. (I.Grīnerte). Niedru stērste (Emberiza schoeniclus)Zirgu salā, Liepāja (K.Millers). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) vismaz 1 kopā ar parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) vigā starp Saunagu un Pitragu, Dundagas n. (R.Rekmanis).

Cygnus cygnus
 Acanthis hornemanni

24.01.2014.
Dižknābis (Coccothraustes coccothraustes) vismaz 55 (skaitīti fotogrāfijā) Ādažu lidlauka apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 1 kopā ar parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) Ādažu lidlauka apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs). Iespējams šis pats īpatnis novērots jau 18.01.2014. (U.Piterāns).

Acanthis hornemanni
23.01.2014.
Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Lapmežciemā pie Starpiņupītes, Engures n. (I.Grīnerte).

Erithacus rubecula
22.01.2014.
Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) vismaz 1 Barkavā, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).

Acanthis hornemanni
20.01.2014.
Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 1 Mūsā, Bauska (E.Laucis). Krīklis (Anas crecca) 1 M/2cy Dārziņu attekā, Salaspils n. (A.Klepers). Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis)  2 Mūsā, Bauska (E.Laucis). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (A.Klepers). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Baltezera kanāla krastā, Ādažu n. (A.Klepers), 1 Dārziņos, Salaspils n. (G.Graubics, V.Ādamsons). 

Lymnocryptes minimus
19.01.2014.
Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 1 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (A.Klepers u.c.), 3 Gaujā, Valmiera (V.Freimanis). Lauku piekūns (Falco tinnunculus) 1 ad T "Keramikas" apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis). Sarkanrīklīte 
(Erithacus rubecula) 1 putnu barotavā Teikā, Rīga (I.Dinsbergs), 1 pie Daugavgrīvas mola, Rīga (A.Zacmanis), 1 putnu barotavā pie pansionāta, Balvi (J.Leja). Mājas strazds (Sturnus vulgaris) 100 Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis). Pļavu čipste (Anthus pratensis) 1 Zirgu salā, Liepāja (J.Jansons u.c.).

 
18.01.2014.
Mazais gulbis (Cygnus columbianus) 1 ad jūrā pie Bernātiem, Nīcas n. (M.Kilups). Cekuldūkuris (Podiceps cristatus) 290 uzskaitīti posmā Pape - Jūrmalciems (14 km), tai skaitā 23 kompaktā barā, Rucavas n. (A.Klepers). Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla) 22 uzskaitīti posmā Pape - Jūrmalciems, tajā skaitā 11 no viena punkta, Rucavas n. (A.Klepers), 11 uzskaitīti posmā Ulmale - Pāvilosta, tajā skaitā 7 no viena punkta (M.Zilgalvis). Sila cīrulis (Lullula arborea) 1 L.B.T. graudu terminālā, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 2 Pāvilostā (G.Grandāns), 3 kāpās pie Kursas kultūras nama, Liepāja (R.Rekmanis), 1 Lāčupītē Klapkalnciema apkārtnē, Engures n. (A.Avotiņš jun.), 1 jūras malā, stāvkrastā Bernātos, Nīcas n. (M.Kilups). Pelēkais strazds (Turdus pilaris) 500 Užavas laukos, Ventspils n. (G.Grandāns, A.Kuročkins, M.Zilgalvis). Dziedātājstrazds (Turdus philomelos) 1 lidojumā kopā ar pelēkajiem strazdiem (Turdus pilaris) gar L.B.T. graudu terminālu, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte). Mājas strazds (Sturnus vulgaris) 120 Užavas laukos, Ventspils n. (G.Grandāns, A.Kuročkins, M.Zilgalvis). Pļavu čipste (Anthus pratensis) 1 pie Liepājas S mola, Liepāja (R.Rekmanis), 1 liedagā pie Kapupes grīvas, Pāvilostas n. (Ģ.Zembergs). Sniedze (Plectrophenax nivalis) 250 Užavas laukos, Ventspils n. (G.Grandāns, A.Kuročkins, M.Zilgalvis). Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 1, Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 1 kopā ar parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) Ādažu lidlauka apkārtnē, Ādažu n. (U.Piterāns).

 
Cygnus columbianus
Lullula arborea
Anthus pratensis
Acanthis cabaret
Acanthis hornemanni
 
17.01.2014.
Krīklis (Anas crecca) 1 M/2cy Daugavā, Daugavpils (A.Erts). Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 1 Ķekavas apkārtnē jau ilgāku laiku, Ķekavas n. (L.Ozoliņa). Lielais dumpis (Botaurus stellaris) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns). Šajā vietā kopš 07.12.2013. (U.Piterāns). Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 Doles salas zivju dīķos, Salaspils n. (U.Piterāns). Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 2 Dārziņu attekā, Salaspils n. (U.Piterāns). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 Sausās Daugavas galā niedrāja malā, Ķekavas n. (U.Piterāns, I.Grīnerte).

Anas crecca
Botaurus stellaris
Lymnocryptes minimus
16.01.2014.
Baltvēderis (Anas penelope) 1 M/2cy Daugavā, Daugavpils (A.Erts). Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 jūrā pie Ventspils N mola, Ventspils (G.Grandāns). Purva piekūns (Falco columbarius) 1 M/2cy Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Lauku cīrulis (Alauda arvensis) vismaz 24 vienā barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 1 liedagā pie Gaujas grīvas, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Aizputē (R.Rekmanis). Pļavu čipste (Anthus pratensis) 1 liedagā pie Gaujas grīvas, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) vismaz 8 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).

Eremophila alpestris
Anthus pratensis
15.01.2014.
Garkaklis (Anas acuta) 1 M/2cy Baltezera kanālā, Ādažu n. (G.Grandāns, A.Kuročkins, M.Zilgalvis). Cekulpīle (Aythya fuligula) vismaz 910 vienā barā Liepājas ezerā pie Putnu kalvas skaitot no Golodova dambja, Grobiņas n. (K.Millers). Liels skaits ziemošanas vietā. Lauku lija (Circus cyaneus) 1 ad T medī virs Liepājas ezera niedrāja pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Millers). Mērkaziņa (Gallinago gallinago) 1 pārlido Ezerkrasta notekūdeņu rores apkārtnē, Liepāja (K.Millers). Šajā apkārtnē kopš 09.12.2013. (K.Millers).

Gallinago gallinago
14.01.2014.
Lauku balodis (Columba palumbus) 1 2cy uz SW pie Lielupes grīvas, Rīga (G.Graubics).

 
13.01.2014.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 1 lidojumā virs ostas, Engure (K.Vilks). Baltvēderis (Anas penelope) 1 T Papes ezerā, Rucavas n. (K.Millers, S.Larins). Krīklis (Anas crecca) 1 M/2cy Ķekaviņas upē, Baldone (I.Grīnerte), 2 (T un M/2cy) Gaiļu dīķī, Aizputes n. (R.Rekmanis). Krīklis Ķekaviņas upē kopš 05.01.2014. (K.Vilks). Lauku lija (Circus cyaneus) 1 ad T medī virs Papes ezera niedrāja, Rucavas n. (K.Millers, S.Larins). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 2, Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 1 kopā ar parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) Trikātas apkārtnē, Beverīnas n. (A.Klepers).

Circus cyaneus
Acanthis hornemanni
Carduelis flavirostris
11.01.2014.
Tundras/taigas sējas zoss (Anser fabalis/serrirostris) 4 Užavas laukos, Ventspils n. (K.Vilks). Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 8 Sausās Daugavas galā Doles salas krastā, Salaspils n. (A.Platais). Mazais gulbis (Cygnus columbianus) 2 jūrā pie Abragciema, Engures n. (N.Zeidaks). Baltvēderis (Anas penelope) 1 M/2cy Sausjā Daugavā pie Katlakalna, Ķekavas n. (A.Platais). Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 1 Pērkones kanalā, Liepāja (R.Rekmanis). Purva piekūns (Falco columbarius) 1 M/2cy Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Ogrē (V.Roze).

Ardea alba
09.01.2014.
Baltvēderis (Anas penelope) 1 M/2cy Daugavā pie Ķengaraga, Rīga (M.Kilups).

 
08.01.2014.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 3 uz ziemāju lauka Penkules apkārtnē, Dobeles n. (V.Ādamsons). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 2 Mangaļsalā, 1 Vecdaugavā, 1 Vecmīlgrāvi, Rīga (I.Deņisovs). Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (M.Tīrums).

 
07.01.2014.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 1, Garkaklis (Anas acuta) 1 M/2cy Avotu ielas dīķī, Madona (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.).

Branta leucopsis
Anas acuta

06.01.2014.
Cekulpīle (Aythya fuligula) 1 M Stāmerienas ezerā, Gulbenes n. (B.Pušpure). Reti ziemā Austrumlatvijā. Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 pie Buļļupes, Rīga (G.Graubics). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 3 parasto ķeģu (Acanthis flammea) barā Loka ielā, Cēsis (S.Laime).

Acanthis hornemanni
05.01.2014.
Ķīvīte (Vanellus vanellus) 1 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (U.Piterāns), 1 liedagā Salacgrīvas apkārtnē, Salacgrīvas n. (G.Grandāns). Mērkaziņa (Gallinago gallinago) 1 izcelta liedaga niedrāja malā Salacgrīvas apkartnē, Salacgrīvas n. (G.Grandāns). Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 1cy noķerta gredzenošanai Svētciema apkārtnē, Salacgrīvas n. (G.Grandāns). Šajā apkārtnē kopš 30.12.2013. (A.Soms). Baltā cielava (Motacilla alba) 1 liedaga niedrāja malā Salacgrīvas apkārtnē, Salacgrīvas n. (G.Grandāns). Ģirlicis (Serinus serinus) 1 Ziemas ostā, Salacgrīva (A.Klepers). Video © A.Klepers, 05-Jan-2014. Pirmais ģirliča novērojums Latvijā ziemas mēnešos!

Vanellus vanellus
Surnia ulula
Motacilla alba
04.01.2014.
Purva piekūns (Falco columbarius) 1 Liepājas ostas S mola apkārtnē, Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) vismaz 1 parasto ķeģu (Acanthis flammea) barā Liepājas 15. vsk. apkārtnē, Liepāja (R.Rekmanis). Gaišais ķeģis 15. vsk. apkārtnē kopš 01.01.2014., kad 2 (K.Millers, M.Jaunzemis).

Acanthis hornemanni
02.01.2014.
Baltpieres zoss
(Anser albrifons) 1 kopā ar 6 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris), baltvaigu zosi (Branta leucopsis) un mazajiem/ziemeļu gulbjiem (Cygnus columbianus/cygnus) Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis, U.Piterāns). Tundras sējas zosis šajā apkārtnē vismaz kopš 01.01.2014. (K.Millers, M.Jaunzemis), baltvaigu zoss kopš 01.01.2014. (R.Rekmanis). Garkaklis (Anas acuta) 1 M/2cy Liepājas ezerā iepretī Ezerkrastam pie putnu torņa, Liepāja (U.Piterāns, R.Rekmanis). Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 1 Dārziņu attekā, Salaspils n. (I.Grīnerte). Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs) un īslaicīgi tas pats īpatnis arī uz Daugavgrīvas mola, Rīga (G.Graubics). Video © I.Deņisovs, 02-Jan-2014. Šajā vietā kopš 30.12.2013. (I.Deņisovs). Lauku balodis (Columba palumbus) 7 Zāļu ielā, Liepāja (R.Rekmanis, U.Piterāns). Peļkājīte (Prunella modularis) 2 Zirgu salā, Liepāja (U.Piterāns, R.Rekmanis). 8. novērojums ziemas mēnešos.

Tachybaptus ruficollis
Calidris maritima
Columba palumbus
Prunella modularis
01.01.2014.
Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 4 Sējējciema apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers, M.Jaunzemis). Meža zoss (Anser anser) 1 kopā ar baltvaigu zosi (Branta leucopsis) Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis, M.Jaunzemis, K.Millers). Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 3 Ezerkrasta pļavā, Liepāja (M.Jaunzemis, K.Millers), 1 kopā ar meža zosi (Anser anser) Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis, M.Jaunzemis, K.Millers). Baltvēderis (Anas penelope) 5 (4 TT un 1 M) Ezerkrasta pļavā, Liepāja (K.Millers, M.Jaunzemis). Lauku lija (Circus cyaneus) 1 M/1cy Sējējciema apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers, M.Jaunzemis). Meža balodis (Columba oenas) 11 (9 lokāli + 1 + 1 lidojumā) Sējējciema apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis). Purva pūce (Asio flammeus) 1 izcelta Nīcas laukos, Nīcas n. (R.Rekmanis). Lauku cīrulis (Alauda arvensis) vismaz 2 dažādās vietās Nīcas laukos, Nīcas n. (M.Jaunzemis, K.Millers). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) vismaz 4 Zirgu salā, Liepāja (K.Millers, M.Jaunzemis). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 2 parasto ķeģu (Acanthis flammea) barā Liepājas 15. vsk. apkārtnē, Liepāja (K.Millers, M.Jaunzemis).
 
Anser anser/Branta leucopsis
Branta leucopsis
Asio flammeus