Janvāris 2019

Papildināts 06.02.2019. plkst. 12:43:06
Sadaļa "Lokālie ziemotāji 2018/2019",
kas skatāma zem "Janvāris 2019", aktivizēta 15-Dec-2018
 
   
31.01.2019.
Garkaklis (Anas acuta) 1 M Strazdupītē Juglā, Rīga (R.Matrozis, V.Smislovs). Šajā vietā kopš 07.01.2019. (R.Matrozis). Purva piekūns (Falco columbarius) 1 M Nīcas laukos, Nīcas n. (M.Tīrums). Abas sugas reti ziemas mēnešos.

Anas acuta
 
27.01.2019.
Krīklis (Anas crecca) 24 (10 TT & 14 MM/2cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga (I.Deņisovs). Kopš 09.01.2019., kad 6 TT & 12 MM/2cy (I.Deņisovs). Reti ziemas mēnešos.

 
26.01.2019.
Baltvēderis (Anas penelope) 1 T kopā ar 80 meža pīlēm (Anas platyrhynchos) Sustes upē, Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis). Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 2 Pavasaru ūdenskrātuvē Jaunmārupē, Mārupes n. (I.Orlova). Abas sugas reti ziemas mēnešos. Gredzenūbele (Streptopelia decaocto) 45 Pārupes ielā, Bauska (E.Laucis). Liels skaits vienkopus ziema mēnešos.

 
25.01.2019.
Baltais stārķis (Ciconia ciconia) 1 lidojumā Pārlielupē Ledus halles apkārtnē, Jelgava (J.Ļublinskis). Lauku lija (Circus cyaneus) 3 (2 ad TT & 1 1cy/M) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). Vismaz kopš 18.11.2018., kad 1 ad T & 2 1cy/M (K.Millers. I.Grīnerte). Abas sugas reti ziemas mēnešos.
Priežu stērste (Emberiza leucocephalos) 1 T kopā ar dzeltenajām stērstēm (Emberiza citrinella) Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers). 2. novērojums Latvijā!

Circus cyaneus
Emberiza leucocephalos
Emberiza leucocephalos
Emberiza leucocephalos 
24.01.2019.
Sloka (Scolopax rusticola) 1 izcelta no Grīviņupītes Gaujas NP, Priekuļu n. (A.Klepers). Šajā vietā kopš 06.01.2019. (A.Klepers). Reti ziemas mēnešos.

 
21.01.2019.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 18 liedagā pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (V.Smislovs). Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Ventā pie tilta, Ventspils (V.Smislovs). Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 3 pie tilta Rojas ostā, Roja (I.Mārdega). Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 1 Gaujas grīvā, 1 Carnikavā pie Gaujas, 1 Laveru apkārtnē, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Lielais baltais gārnis Carnikavā arī 22.01.2019. (I.Deņisovs). Visas sugas reti ziemas mēnešos. Trīspirkstu kaija (Rissa tridactyla) 1 2cy jūrā Ventspils ostas S mola apkārtnē, Ventspils (V.Smislovs). Lielā polārkaija (Larus hyperboreus) 1 2cy Rojas ostā, Roja, 1 2cy Mērsraga ostā, Mērsrags (I.Mārdega). Lielā polārkaija Mērsraga ostā kopš 12.01.2019. (E. & V.Smislovi). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš). Reti ziemas mēnešos.

Ardea alba
Larus hyperboreus
19.01.2019.
Stellera pūkpīle (Polysticta stelleri) 1 M pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Šajā apkārtnē kopš 09.01.2019. (I.Deņisovs). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Salas purva mežos, Rēzeknes n. (I.Sauša, E.Kantāns). Reti ziemas mēnešos. Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) vismaz 1; Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 1; Kaņepītis (Carduelis cannabina) ~20 ap 500 īpatņu lielā zvirbuļveidīgo Passeriformes putnu barā Liepnas apkārtnē, Alūksnes n. (S. Laime).

 
18.01.2019.
Sloka (Scolopax rusticola) 1 izcelta Dunikas pagastā, Rucavas n. (A.Ozoliņš). Reti ziemas mēnešos. Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 1 kopā ar 10 - 12 parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) Ošu ielā 5, Jūrmala (M.Tīrums).

Acanthis hornemanni
16.01.2019.
Garkaklis (Anas acuta) 1 M/2cy Buļļupē, Rīga (V.Smislovs, R.Matrozis). Čuņčiņš (Phylloscopus collybita) 1 pie Lažas ūdenskrātuves, Aizpute (R.Rekmanis). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 1 Aizputē (R.Rekmanis), 2 Mežotnē, Bauskas n. (E.Laucis). Visas sugas reti ziemas mēnešos.

 
15.01.2019.
Pelēkā pīle (Anas strepera) 1 M/2cy; Baltvēderis  (Anas penelope) 1 T; Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 4 Dārziņu attekā, Salaspils n. (M.Kilups). Mazie dūkuri kopš 22.12.2018., kad 3 (M.Tīrums). Visas sugas reti ziemas mēnešos.

 
14.01.2019.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 1 Juglas kanālā pie Kanāla ielas, Rīga (I.Mārdega), 1 Lielupes niedrājā Ošu ielas apkārtnē, Jūrmala (M.Tīrums). Gārnis Juglas kanalā vismaz kopš 09.01.2019. (I.Mārdega). Purva piekūns (Falco columbarius) 1 ad T Ādažu militārajā poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega). Abas sugas reti ziemas mēnešos.

 
13.01.2019.
Baltpieres zoss (Anser albifrons) 1 2cy Šuņupē, Daugavpils (G.Grandāns). Paugurknābja gulbis (Cygnus olor) >7200 Liepājas ezerā, Liepāja (K.Millers, A.Klepers). Liels skaits vienkopus ziemošanas vietā. Pelēkā pīle (Anas strepera) 4 pie Atteku salas Liepājas ezerā, Liepāja (M.Tīrums u.c.). Šajā apkārtnē kopš 06.01.2019., kad 5 (V. & M.Jaunzemji). Baltvēderis  (Anas penelope) 1 M Ventā pie Raņķiem, Skrundas n. (V. & M.Jaunzemji), 1 T Cieceres upē Saldus centrā, Saldus n. (V.Jaunzemis). Šajā vietā kopš decembra. Krīklis (Anas crecca) 3 (1T; 2MM) Cīravā, Aizputes n. (R.Rekmanis u.c.). Brūnkaklis (Aythya ferina) 7 (3 TT & 4 MM) Liepājas ezerā, Grobiņas n. (K.Millers, A.Klepers). Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 1 Daugavā pie Krāslavas (G.Grandāns), 6 Daugavā pie Daugavpils (A.Erts). Šajā apkārtnē kopš 24.12.2018., kad 1 (A.Erts). Lielais dumpis (Botaurus stellaris) 1 pie Ezerkrasta notekūdeņu rores, Liepāja (A.Klepers u.c.). Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1 pie Ezerkrasta notekūdeņu rores, Liepāja (M.Tīrums u.c.), 2 Cīravā, Aizputes n. (R.Rekmanis u.c.). Dumbrcālis pie Ezerkrasta notekūdeņu rores kopš 23.12.2018. (A.Mankus). Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 1 pie Zirgu salas otrā tiltiņa, Liepāja (K.Millers u.c.). Kopš 23.12.2018. (V. & M.Jaunzemji). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) >5 dažādās vietās Liepājā (K.Millers u.c.), 1 Skultes apkārtnē, Limbažu n. (K.Funts), 3 Pāvilostā (R.Rekmanis). Mājas strazds (Sturnus vulgaris) ~300 poligonā "Ķīvītes", Grobiņas n. (M.Kilups u.c.). Liels skaits vienkopus janvārī. Peļkājīte (Prunella modularis) >3 Zirgu salā, Liepāja (K.Millers, I.Brediks, A.Klepers). Kopš 23.12.2018., kad 1 (A.Mankus). Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 1 pie Sātiņu dīķiem, Saldus n. (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis). Visas sugas, izņemot paugurknābja gulbi, reti ziemas mēnešos. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) >20; Kaņepītis (Carduelis cannabina) ~50 ap 800 īpatņu lielā zvirbuļveidīgo Passeriformes putnu barā Aizteres apkārtnē, Durbes novads (R.Rekmanis u.c.).


Anas crecca 
12.01.2019.
Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) 8 (4 ad + 4 2cy) Daugavā pie Vilnīšu krācēm, Līvānu n. (G.Grandāns, A.Erts). Visticamāk tie paši putni novēroti arī Podvāzes upē pie Biržiem, Jēkabpils n. (I. Sauša). Reti janvārī E Latvijā. Baltvēderis (Anas penelope) 1 T Liepajas ostā pie L.B.T. termināla, Liepāja (K.Millers). Krīklis (Anas crecca) 1 M Maltas upē, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste). Reti ziemas mēnešos. Stellera pūkpīle (Polysticta stelleri) 1 M/2cy starp Akmensraga bāku un Rudupes grīvu, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 2 Rojas ostā, Roja (A.Kuročkins, E.Smislovs), 2 Ķekavas krācēs Sausajā Daugavā, Ķekavas n. (A.Platais). Reti ziemas mēnešos. Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 pie Lenkupes ietekas Baltijas jūrā, Pāvilostas n. (A.Klepers). Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 2 Dienvidsusējas krastā iepretī Neretas vidusskolai, Neretas n. (K.Funts), 1 Maltas upē, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 1 Olektes upītē, Ķekavas n. (A.Platais). Reti ziemas mēnešos. Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 2cy L.B.T. terminālī, Liepāja (K.Millers). Reti ziemas mēnešos. Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 2cy uz Liepājas ostas N mola, Liepāja (K.Millers). Lielā polārkaija (Larus hyperboreus) 1 2cy Mērsraga ostā, Mērsrags (E. & V.Smislovi). Lauku balodis (Columba palumbus) >94 Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers) - lielākais ziemojošo īpatņu skaits vienkopus Latvijā, 4 Bērzciemā, Engures n. (E. & V.Smislovi). Melnā vārna (Corvus corone) 1 Atmodas bulvārī, Liepāja (K.Millers, A.Klepers). Šajā apkārtnē vismaz kopš 15.11.2011. (D.Krīgens). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 M/2cy Šuņupes attīrīšanas iekārtās, Daugavpils (G.Grandāns, A.Erts). Šajā vietā kopš 07.01.2019. (G.Grandāns). Pļavu čipste (Anthus pratensis) 1 Upesgrīvas liedagā, Mērsraga n. (A.Kuročkins). Reti ziemas mēnešos. Ūdeņu čipste (Anthus spinoletta) 1 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Šajā vietā kopš 09.11.2018. (K.Millers). Tas pats īpatnis, kurš šeit ziemoja 2017./2018. gada ziemā no 06.01.2018. līdz vismaz 16.02.2018. (K.Millers, I.Grīnerte u.c.). Akmeņu čipste (Anthus petrosus) čipste (Anthus pratensis) 1 Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dīķos, Liepāja (A.Klepers) Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) vismaz 1 ap 600 īpatņu lielā zvirbuļveidīgo Passeriformes putnu barā Sutru apkārtnē, Līvānu novads (G.Grandāns), 2 kopā ar ~30 parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) Liepājas ostas N mola apkārtnē, Liepāja (K.Millers), 1 kopā ar 30 parastajiem ķeģiem (Acanthis flammea) Rudupes grīvā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Kaņepītis (Carduelis cannabina) ap 400 (skaitīti fotogrāfijās) ap 600 īpatņu lielā zvirbuļveidīgo Passeriformes putnu barā Sutru apkārtnē, Līvānu novads (A.Erts, G.Grandāns). Lielākais zināmais ziemotāju bars Latvijā.

Ardea alba
Larus hyperboreus
Falco peregrinus
Columba palumbus 
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus petrosus
Acanthis hornemanni
11.01.2019.
Stellera pūkpīle (Polysticta stelleri) 1 M pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Šajā apkārtnē kopš 09.01.2019. (I.Deņisovs). Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 8 Mūsā pie gājēju tilta, 4 Mēmelē pie Lodiņa agrākās alus darītavas (E.Laucis). Šajā apkārtnē kopš 01.12.2018., kad 11 Mūsā (E.Laucis). Reti ziemas mēnešos.

Polysticta stelleri
10.01.2019.
Čuņčiņš (Phylloscopus collybita) 1 pie Šuņupes ietekas Daugavā, Daugavpils (A.Erts). Pirmais novērojums ziemā A Latvijā!

Phylloscopus collybita 
09.01.2019.
Baltvēderis (Anas penelope) 1 Rīgas jūras līcī posmā Mangaļsala - Vecāķi, Rīga (I.Deņisovs). Krīklis (Anas crecca) 18 (6 TT & 12 MM/2cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga (I.Deņisovs). Abas sugas reti ziemas mēnešos. Stellera pūkpīle (Polysticta stelleri) 1 M pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 1 Juglas kanālā pie Kanāla ielas, Rīga (I.Mārdega). Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 3 (2 ad & 1 2cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga (I.Deņisovs). Reti ziemas mēnešos. Dzērve (Grus grus) 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Mārdega). Šajā apkārtnē kopš 29.12.2018. (I.Deņisovs). Reti ziemas mēnešos. Akmeņu čipste (Anthus petrosus) 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 1 ap 250 īpatņu lielā zvirbuļveidīgo Passeriformes putnu barā pie Zorģiem, Iecavas n. (E.Laucis).

Anas penelope
Polysticta stelleri 
07.01.2019.
Brūnkaklis (Aythya ferina) 1 T; Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 2 Dārziņu attekā, Salaspils n. (M.Tīrums). Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) 1 Šuņupē, Daugavpils (G.Grandāns). Visas sugas reti ziemas mēnešos. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 M/2cy Šuņupes attīrīšanas iekārtās, Daugavpils (G.Grandāns). Trešais novērojums ziemas mēnešos!

Motacilla cinerea 
06.01.2019.
Pelēkā pīle (Anas strepera) 1 kanālā pie Zirgu salas; 4 pie Liepājas ostas S mola (3 kanālā + 1 jūrā), Liepāja (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis). Baltvēderis (Anas penelope) 1 T kopā ar meža pīlēm (Anas platyrhynchos) lokāli Grīviņupītes grīvā Gaujas NP, Priekuļu n. (A.Klepers). Sloka (Scolopax rusticola) 1 izcelta no Grīviņupītes Gaujas NP, Priekuļu n. (A.Klepers). Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula) 2 Ķengaragā, Rīga (M.Tīrums). Peļkājīte (Prunella modularis) vismaz 1 Zirgu salā, Liepāja (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis). Šajā vietā kopš 23.12. (A.Mankus). Visas sugas reti ziemas mēnešos.

 
05.01.2019.
Krīklis (Anas crecca) 1 T kopā ar 110 meža pīlēm (Anas platyrhynchos) Cempu ielas dīķos, Valmiera (J.Ukass, A.Klepers). Reti ziemas mēnešos. Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 izcelta no staruta Burtnieka ezera S galā pie Burtniekiem, Burtnieku n. (J.Ukass, A.Klepers.) Pirmais novērojums ziemā N Latvijā! Lauku balodis (Columba palumbus) 4 Piejūras parkā, Liepāja (I.Mednis). Šajā apkārtnē vismaz kopš 18.11.2018., kad >38 (K.Millers, I.Grīnerte). Reti ziemas mēnešos.

Anas crecca
Lymnocryptes minimus 
04.01.2019.
Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) vismaz 1 ap 3000 lielā zvirbuļveidīgo Passeriformes putnu barā Grīvas lidlauka apkārtnē, Daugavpils novads (G.Grandāns, A.Erts).


 
02.01.2019.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 4 Ķīšezerā pie Ozo golfa kluba, Rīga (I.Deņisovs). Reti ziemas mēnešos. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 1 jauktā ap 500 lielā jauktā zvirbuļveidīgo Passeriformes barā Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns). Dzeltenā stērste (Emberiza citrinella) vismaz 4000 (skaitītas fotogrāfijās) kopā ar ap  1000 citiem zvirbuļveidīgajiem putniem Grīvas lidlauka apkārtnē, Daugavpils novads (G.Grandāns, A.Erts). Lielākais zināmais ziemotāju bars Latvijā.
Ardea alba