Jūlijs 2013

Papildināts 09.08.2013. plkst. 17:35:38
   
   
31.07.2013.
Bišu dzenis (Merops apiaster) 1 lokāli uz vadiem, vēlāk aizlidoja uz S Papē, Rucavas n. (I.Dinsbergs). Baltsvītru krustknābis (Loxia leucoptera) 1 1cy/MM nofotografēts Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, E.Laucis).

 
26.07.2013.
Akmeņtārtiņš (Arenaria interpres) 1 ad uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Pirmais rudens migranta novērojums. Baltsvītru krustknābis (Loxia leucoptera) 5 - 7 1cy/MM Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns). Šai pašā apkārtnē novēroti arī 27.07.2013., kad vismaz 7 īpatņi (U.Piterāns).

Loxia leucoptera
24.07.2013.
Gaišais šņibītis (Calidris alba) 4 ad Ragaciema liedagā, Engures n. (M.Riherts), 6 ad uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Ķiecis). Pirmie rudens migrantu novērojumi. Baltsvītru krustknābis (Loxia leucoptera) 1 1cy Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Krams). Pirmais baltsvītru krustknābja novērojums 2013 gadā.

Loxia leucoptera
19.07.2013.
Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 3 Pekragā, Mērsrags (I.Ķiecis).

Phalaropus lobatus
17.07.2013.
Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 2 ad Lapmežciema liedagā, Engures n. (M.Riherts).

 
16.07.2013.
Līkšņibītis (Calidris ferruginea) 24 pie Starpiņupītes grīvas Lapmežciema liedagā, Engures n. (M.Riherts). Samērā liels skaits pulcēšanās vietā jūlijā.

 
15.07.2013.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 ad Lapmežciema liedagā, Engures n. (M.Riherts). Šai apkārtnē kopš 08.07.2013. (M.Riherts). Reti vasaras mēnešos. Jūras ķīvīte (Pluvialis squatarola) 1 Ragaciema liedagā, Engures n. (M.Riherts). Pirmais rudens migranta novērojums.

 
13.07.2013.
Paipala (Coturnix coturnix) uzskaitīti 11 vokalizējoši īpatņi Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Jansons).

Coturnix coturnix
10.07.2013.
Parastais šņibītis (Calidris alpina) 85 Lapmežciema liedagā, Engures n. (M.Riherts). Samērā liels skaits pulcēšanās vietā jūlijā.

 
09.07.2013.
Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 1 dzied un novērots vizuāli Lejasciema apkārtnē, Gulbenes n. (I.Freiberga). Šai pašā vietā 10.07.2013. novēroti 2 īpatņi - pāris (K.Millers). Jauna ligzdošanas vieta Latvijā.

Hippolais caligata
08.07.2013.
Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 1 ad jūrā uz SW Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Briedis). Visdrīzāk tas pats īpatnis, kas 07.07.2013. Rojā (R.Rekmanis). Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 ad Ragaciema liedagā, Engures n. (M.Riherts). Abas zosu sugas reti vasaras mēnešos.

 
07.07.2013.
Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 1 ad ~ 3km uz N no Rojas jūrā, Rojas n. (R.Rekmanis). Reti vasras mēnešos. Baltpieres zoss (Anser albifrons) 1 ad Kolkas ostā, Dundagas n. (M.Briedis). Reti vasaras menešos. Līkšņibītis (Calidris ferruginea) 1 ad liedagā pie Rojas ostas, (M.Strazds u.c.), 3 ad liedagā pie Rojas ostas,Roja (M.Briedis) . Pirmie rudens migrantu novērojumi.

 
03.07.2013.
Lielais šņibītis (Calidris canutus) 1 ad, Trulītis (Calidris minuta) 3 ad, Parastais šņibītis (Calidris alpina) 3 ad liedagā pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Lielais šņibītis un trulītis - agrākie rudens migrantu novērojumi Latvijā! Melnā vārna (Corvus corone) 1 liedagā pie Liepāja ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Periodiski uzturas S mola apkārtnē kopš 09.06.2008. (I.Mednis).

Calidris minuta
Corvus corone
02.07.2013.
Kavēta ziņa. Brūnspārnu/melnspārnu bezdelīgtārtiņš (Glareola pratincola/nordmanni) 1 uz SW 02.05.2013. pie Ķeguma HES, Ķeguma n. (U.Bergmanis).

 
01.07.2013.
Urālpūce (Strix uralensis) 2 pull un 1 ad Kolkas apkārtnē, Dundgas n. (K.Vilks, J.Priednieks). Otro reizi pierādīta ligzdošana Kurzemē.