Jūlijs 2016

Papildināts 02.08.2016. plkst. 20:54:35
   
   
31.07.2016.
Citroncielava (Motacilla citreola) 1 1cy Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).

 Motacilla citreola
28.07.2016.
Akmeņtārtiņš (Arenaria interpres) 10 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Liels skaits vasaras otrajā pusē - rudenī.

 Arenaria interpres
27.07.2016.
Baltpieres zoss (Anser albifrons) 1 Daugavā pie Līksnas, Ilūkstes/Daugavpils n. (A.Kuročkins). Iespējams, tas pats īpatnis, kurš 17.07.2016. Daugavā, Daugavpils (A.Erts). Reti vasaras mēnešos. Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 1 Daugavā pie Līksnas, Ilūkstes/Daugavpils n. (A.Kuročkins).

 
25.07.2016.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 uz S virs Daugavas pie Mangaļsalas mola, Rīga (S.Laime). Reti vasaras mēnešos. Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 kopā ar 8 gaišajiem šņibīšiem (Calidris alba) uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).

 Branta bernicla
23.07.2016.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 2 pārlido ar saucieniem; Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 1; Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 10 ad Babītes ezera W malā, Babītes n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins).

 Chlidonias leucopterus
 Chlidonias hybrida
20.07.2016.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 izlido no jūras Papē, Rucavas n. (V.Jaunzemis u.c.). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 ad Ainažos, 1 ad Randu pļavās, Salacgrīvas n. (I.Deņisovs).

 Limicola falcinellus
17.07.2016.
Baltpieres zoss (Anser albifrons) 1 Daugavā, Daugavpils (A.Erts). Reti vasaras mēnešos. Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 1 vokalizē un novērots vizuāli Sedas tīrelī, Strenču n. (M.Strazds, S.Martinsone). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 2 kopā ar parastajiem šņibīšiem (Calidris alpina) un līkšņibīšiem (Calidris ferruginea) Pekragā, Mērsrags (E. & V.Smislovi).

 Anser albifrons
 Limicola falcinellus
16.07.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 medī Blāzmas laukos, Ventspils n. (N.Zeidaks). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1; Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 pie Engures ezera E krasta putnu torņa, Engures n. (E. & V.Smislovi). Pirmie rudens migranti.
 Milvus milvus
Limicola falcinellus
12.07.2016.
Ķīvīte (Vanellus vanellus) >1400 uz sēres Daugavā Līksnas pagastā, Daugavpils n. (A.Erts). Liels skaits pulcēšanās vietā jūlijā. Gaišais šņibītis (Calidris alba) 1 ad Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Agrākais rudens migranta novērojums!

 Calidris alba
10.07.2016.
Trulītis (Calidris minuta) 2 kopā ar citiem bridējputniem Engures ezerā, Engures n. (I. Brediks). Agrs pirmo rudens migrantu novērojums. Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 5 (2 ad un 3 juv) Pļavnieku apkārtnē Praulienas pagastā, Madonas n. (A.Klepers).

 
09.07.2016.
Sarkanā puskuitala (Limosa lapponica) 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Grīnerte, K.Millers). Agrs pirmā rudens migranta novērojums. Akmeņtārtiņš (Arenaria interpres) 1 kopā kopā ar ~200 parastajiem šņibīšiem (Calidris alpina) un >40 līkšņibīšiem (Calidris ferruginea) ar Pekraga liedagā, Mērsrags (K.Millers, I.Grīnerte). Agrākais rudens migranta novērojums! Temminka šņibītis (Calidris temminckii) 1 Lielupes grīvā, Jūrmala (E. & V.Smislovi, R.Matrozis). Pirmais rudens migranta novērojums. Līkšņibītis (Calidris ferruginea) >40 kopā ar 1 akmeņtārtiņu (Arenaria interpres) un ~200 parastajiem šņibīšiem (Calidris alpina) Pekraga liedagā, Mērsrags (K.Millers, I.Grīnerte), 2 Lielupes grīvā, Jūrmala (E. & V.Smislovi, R.Matrozis). Agri rudens migrantu novērojumi un lielā skaitā Pekragā tik agri jūlijā.

 Calidris ferruginea
04.07.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) atrasta ligzda ar mazuļiem, centrālā Latvijā (E. un V.Smislovi). 2. pierādītais ligzdošanas gadījums Latvijā pēdējo 50 gadu laikā. 1. - Kalvenes apkārtnē, Aizputes n. 16.07.2010. (K.Millers, V.Roze, G.Grandāns).

 
03.07.2016.
Baltvēderis (Anas penelope) 2 MM ar jaunajiem putniem; Garkaklis (Anas acuta) 1 M ar jaunajiem putniem; Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) >3 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers). Baltvēderis un Garkaklis  - reti ligzdotāji. Melnkakla dūkuris kopš 18.06.2016., kad 1 (J.Fisk, G.Grandāns u.c.), visdrīzāk tie paši īpatņi, kuri Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos šogad.