Jūnijs 2014

Papildināts 26.07.2014. plkst. 00:09:51
   
   
28.06.2014.
Mazais dumpis (Ixobrychys minutus) 1 T Jaunsātu karjerā, Tukuma n. (V. un E.Smislovi, R.Matrozis). Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 pie Rolavas, Grobiņas n. (J.Jansons). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Strūžānu purva dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Erts, U.Ļoļāns). Parastais šņibītis (Calidris alpina) >2 ad uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (J.Jansons). Reti vasaras mēnešos. Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) ap 15 ligzdojošiem pāriem Strūžānu purva dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Erts, U.Ļoļāns). Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 1 dzied Lieparu apkārtnē, Rugāju n., jauna vieta (K.Millers). Atrasta ligzda un apgredzenoti 5 pull Lubāna ezera apkārtnē, Madonas n., izvesta ligzda ar >4 juv Lubāna ezera apkārtnē, Madonas n. (K.Millers). Vairāk attēli šeit.

Hippolais caligata
Hippolais caligata
27.06.2014.
Mazais dumpis (Ixobrychys minutus) 3 TT vokalizē Randu pļavās, Salacgrīvas n. (A.Erts, G.Grandāns, D.Mukāns). Parastais šņibītis (Calidris alpina) 1 ad uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Cits īpatnis kā 18.06.2014. (I.Deņisovs). Reti vasaras mēnešos.

Calidris alpina
26.06.2014.
Lielais alks (Alca torda) 4 (divi pāri) ar izteikti teritoriālu uzvedību Kolkas bākas apkārtnē, Dundagas n. (K.Millers, A.Kārkliņš). Reti vasaras menešos.

Alca torda
25.06.2014.
Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 5 Babītes ezera W pusē, Babītes n. (V. un E.Smislovi).

 
22.06.2014.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (J.Jansons).

 
21.06.2014.
Mazais ormanītis (Porzana parva) >10 vokalizē Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķu G3 dīķī, Rēzeknes n. (A.Platais).

 
20.06.2014.
Mazais dumpis (Ixobrychys minutus) >3 TT Šuņezerā, Daugavpils (K.Millers, A.Erts u.c.). Šajā vietā kopš 05.06.2014., kad >2 (A.Erts).

Ixobrychys minutus
19.06.2014.
Čūskērglis (Circaetus gallicus) 1 pie Gūmeļa, Rēzeknes n. (K.Millers H.Dommerholt). Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 4 (pāris un 2 atsevišķi īpatņi) Lubāna ezera apkārtnē, Madonas n. (K.Millers u.c.). Citi īpatņi kā 04.06.2014. (K.Millers, I.Grīnerte).

Hippolais caligata
18.06.2014.
Parastais šņibītis (Calidris alpina) 1 ad uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Reti vasaras mēnešos. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 īslaicīgi Ogrē (V.Roze).

Calidris alpina
17.06.2014.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 1, Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 1 Strūžānu purva dīķos, Rēzeknes n. (A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 2 Mērsraga liedagā, Mērsrags (K.Millers). Šajā apkārtnē kopš 03.05.2014. (M.Strazds, I.Mārdega). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Mērsraga piekrastes pļavā, Mērsrags (K.Millers u.c.). Ziemas žubīte (Fringilla montifringilla) 1 T intensīvi dzied "Zītaru" apkārtnē Kolkā, Dundagas n. (K.Millers). Šajā apkārtnē kopš 15.06.2014. (U.Piterāns). Reti vasaras mēnešos.

 Recurvirostra avosetta
 Motacilla citreola
16.06.2014.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Ventavas apkartnē, Ventspils n. (M.Strazds, H.Hofmanis). Bezdelīgtartiņš (Glareola pratincola/nordmanni) 1 uz N virs jūras Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers u.c.).

 
15.06.2014.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 pie Kolkas ostas, 2 (T un M) Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers). Vēli pavasara migranti vai potenciāli vasarotāji. Nevar izslēgt, ka īpatnis Kolkas ostā tas pats kurš 12.06.2014. Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (I.Grīnerte). Ziemas žubīte (Fringilla montifringilla) 1 dzied "Zītaru" apkārtnē Kolkā, 1 dzied Šlīteres bākas apkārtnē, Dundagas n. (U.Piterāns). Reti vasaras mēnešos.

Branta bernicla
14.06.2014.
Zaļā dzilna (Picus viridis) 2 (pāris) Rāznas nacionālajā parkā, Dagdas n. (U.Ļoļāns, G.Grandāns u.c.).

 Picus viridis
12.06.2014.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (I.Grīnerte). Vēls pavasara migrants vai potenciāls vasarotājs.

Branta bernicla

10.06.2014.
Klusais ķauķis
(Hippolais caligata) 3 (pāris un 1 dziedošs īpatnis) Priekuļu pagastā, Priekuļu n. (N.Kukārs). Šajā apkārtnē vismaz kopš 06.06.2014. (N.Kukārs)
. Jauna ligzdošanas vieta.

Hippolais caligata
08.06.2014.
Zaļā vārna (Coracias garrulus) 1 Papē, Rucavas n. (J.Vīgulis, I.Jakovļevs). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Papē, Rucavas n. (J.Vīgulis, J.Wesrtling, H.Hesswelfors).

 
07.06.2014.
Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) ~50 Ļūbastā, >15 Līksnas apkārtnē, Daugavpils n. (V. un E.Smislovi). Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) 1 pie Daugavgrīvas mola, Rīga (A.Arnicāns). Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 1 uz SSW pie Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (K.Millers).

Galerida cristata
06.06.2014.
Bišu dzenis (Merops apiaster) 2 Vidzemē, NNE Latvija (A.Klepers). Jauna ligzdošanas vieta. Šajā apkārtnē iespējams kopš 31.05.204. (A.Vilnis).

Merops apiaster
05.06.2014.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 pie Lubāna ezera Zvidzes dambja putnu torņa, Madonas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Mazais dumpis (Ixobrychys minutus) >2 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Papurnes apkārtnē, Rugāju n. (I.Grīnerte, K.Millers).

 Branta canadensis
Ixobrychys minutus
Motacilla citreola
 
04.06.2014.
Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 2 Gūmelī, Rēzeknes n. (K.Millers, I.Grīnerte). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, K.Freibergs, I.Grīnerte, K.Millers). Sākotneji novērots viens dziedošs īpatnis, vēlāk tas pats putns ar barību. Potenciāli trešais pierādītais ligzdošanas gadījums Latvijā. Šajā apkartnē kopš 03.06.2014. (G.Grandāns, K.Freibergs). Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 3 pāri Lubāna ezera apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, I.Grīnerte). 

Chlidonias hybrida
 Regulus ignicapilla
Hippolais caligata
01.06.2014.
Mazais dumpis (Ixobrychys minutus) 1 Daugavpilī (A.Erts). Jūras ķīvīte (Pluvialis squatarola) 2, Akmeņtārtiņš (Arenaria interpres) 1 liedagā pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (I.Grīnerte, A.Klepers). Vēli pavasara migranti. Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 Pekragā, Mērsrags (J.Vīgulis, I.Markuse), 3 liedagā pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (I.Grīnerte, A.Klepers). Šajā vietā kopš 31.05.2014., kad 5 (G.Grandāns, G.Graubics). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 M pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (I.Grīnerte).

Motacilla citreola