Jūnijs 2017

Papildināts 24.07.2017. plkst. 17:05:34
   
   
30.06.2017.
Parastais šņibītis (Calidris alpina) 2 uz Liepājas ostas N mola, Liepāja (K.Bernāns, R.Bluķis). Visdrīzāk pirmie rudens migranti.

 
29.06.2017.
Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 1 vokalizē Sedas purvā, Strenču n. (P.Daknis, R.Rekmanis, A.Elksne). Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 riņķo virs pļavas Dundagā (U.Rēvalds).

 
28.06.2017.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dziedošs Veclauču apkārtnē, Amatas n. (M.Platacis). Šajā vietā kopš 22.06.2017. (G.Grandāns, J.Černova).

 
26.06.2017.
Bišu dzenis (Merops apiaster) 6 (3 pāri) Vidzemē (A.Vilnis). Pāris kopš 07.06.2017., trīs pāri kopš 11.06.2017. (A.Vilnis).

 
25.06.2017.
Baltpieres zoss (Anser albifrons) 4 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Astoņi īpatņi šajā vietā no 04.06.2017. (G.Grandāns u.c.) līdz 09.06.2017. (K.Millers, E.Kimman). Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 2 (pāris) Stalidzānos, Madonas n. (R.Rekmanis).

 Hippolais caligata
22.06.2017.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dziedošs Veclauču apkārtnē, Amatas n. (G.Grandāns, J.Černova). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) apdzīvota ligzda Gūtmaņalas apkārtnē, Sigulda (G.Grandāns, J.Černova).

 
21.06.2017.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1
dzied Jūrkalnē, Ventspils n. (V.Jaunzemis).

 
20.06.2017.
Paipala (Coturnix coturnix) 8 īpatņu balsis 4 km garā posmā Ukru apkārtnē, Auces n. (J.Černova).

 
19.06.2017.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 Daugavā pie Pļaviņām, Pļaviņu n. (D.Mukāns). Reti vasaras mēnešos iekšzemē.

 
18.06.2017.
Melnkakla gārgale (Gavia arctica) 1 Saukas ezerā, Viesītes n. (K.Funts). Reti vasaras mēnešos iekšzemē.

 
17.06.2017.
Klusais ķauķis (Iduna caligata) 1 dzied Rudzātu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns, J.Černova).

 
16.06.2017.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied (provocēts) Viļānu apkārtnē, Viļānu n. (E. un V.Smislovi).

 
15.06.2017.
Klusais ķauķis (Iduna caligata) 4 (2 + 2 dažādās vietās) Degumnieku apkārtnē, Madonas n. (K.Millers), 3 (no tiem 1 dzied pēc ilgstošas provocēšanas) Peņigās, Krustpils n. (E. un V.Smislovi).

Hippolais caligata
 Iduna caligata
14.06.2017.
Baltpieres zoss (Anser albifrons) 2 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (K.Millers, O.Jēgers). Astoņi īpatņi šajā vietā no 04.06.2017. (G.Grandāns u.c.) līdz 09.06.2017. (K.Millers, E.Kimman).

Anser albifrons 
11.06.2017.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 dziedoši dzirdēti no 1 punkta Vertežu mežā, Rubas pag, Saldus n. (M.Jaunzemis). 1 T šajā vietā kopš 23.04.2017. (M.Jaunzemis). Klusais ķauķis (Iduna caligata) 1 dzirdēts ilgstoši dziedam Stalīdzānu apkārtnē, Madonas n. (A.Platais).

 
09.06.2017.
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, E.Kimman). Šajā vietā kopš 03.06.2017. (G.Grandāns u.c.). Reti vasaras mēnešos. Baltpieres zoss (Anser albifrons) 8 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (K.Millers, E.Kimman). Šajā vietā kopš 04.06.2017. (G.Grandāns u.c.). Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 2 (T & M) Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, E.Kimman). Šajā apkārtnē kopš 04.06.2017. (G.Grandāns u.c.). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 4 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, E.Kimman). Nevar izslēgt, ka novēroti tie paši īpatņi kuri 07.06.2017. Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Dettori, G.Grandāns).

 Anser albifrons
 Chlidonias hybrida
08.06.2017.
Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos no rīta, Rēzeknes n. (M.Dettori, G.Grandāns), 1 Lubāna ezera NW stūrī vakarā, Rēzeknes n. (E.Kimman, K.Millers). Nevar izslēgt, ka novērots viens un tas pats īpatnis. Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T "Zvejnieku" apkārtnē Īdeņā, Rēzeknes n. (M.Dettori). Klusais ķauķis (Iduna caligata) 1 dzied Maurānu apkārtnē, Varakļānu n. (G.Grandāns, M,Dettori), >5 Kalnagala apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, E.Kimman).

 Hippolais caligata
07.06.2017.
Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 4 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Dettori, G.Grandāns). Bišu dzenis (Merops apiaster) 2 Vidzemē (A.Vilnis). Klusais ķauķis (Iduna caligata) 2 pāri Dravnieku apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, M.Dettori).

 Merops apiaster
06.06.2017.
Bikšainais klijāns (Buteo lagopus) 1 (fotogrāfēts) Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns). Pirmais pierādītais novērojums vasaras mēnešos. Lielais šņibītis (Calidris canutus) 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (G.Grandāns). Pirmais šīs sugas novērojums 2017. gadā un reti vasaras mēnešos. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 (pāris) novēroti vizuāli Jaunpēternieku apkārtnē, Olaines n. ( E. & V.Smislovi). Klusais ķauķis (Iduna caligata) 2 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 4 dziedoši TT Vecozolu apkārtnē, Priekuļu n. (N.Kukārs, G.Grandāns, M.Dettori). Viens īpatnis Mangaļsalā kopš 29.05.2017. (I.Deņisovs). Parastais ķeģis/Mazais ķeģis (Acanthis flammea/cabaret) pārlidojoša putna saucieni Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns).

 Calidris canutus
 Regulus ignicapilla
05.06.2017.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 2 Rojas ostā, Roja (G.Grandāns). Viens īpatnis šajā vietā kopš 02.06.2017. (R.Rekmanis).

 
04.06.2017.
Baltpieres zoss (Anser albifrons) 8 kopā ar ap 140 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Vēls pavasara migrantu novērojums. Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 2 (pāris) lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Reti iekšzemē. Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 Lanceņu dīķī, Brocēnu n. (M.Jaunzemis, G.Graubics). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Šajā vietā kopš 03.06.2017. (G.Grandāns u.c.). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 2 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Melnā puskuitala (Limosa limosa) 43 kompaktā barā Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. Liels skaits vienuviet. Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 2 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 2 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.), 1 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.), 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 3 dzied un novēroti vizuāli atpūtas kompleksa "Valguma pasaule" apkārtnē, Engures n. (K.Millers, M.Fuji). Šajā vietā kopš 12.05.2017. (G.Grandāns, K.Millers u.c.).

 Tadorna tadorna
Recurvirostra avosetta
 Tringa stagnatilis
03.06.2017.
Sējas zoss (Anser fabalis) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Reti vasaras mēnešos. Baltpieres zoss (Anser albifrons) 4 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Vēls pavasara migrantu novērojums. Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n., 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzekne n. (G.Grandāns u.c.). Akmeņtārtiņš (Arenaria interpres) 4 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Trulītis (Calidris minuta) 4 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Klusais ķauķis (Iduna caligata) 1 dzied un novērots vizuāli Degumnieku apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).

 Hippolais caligata
02.06.2017.
Baltpieres zoss
 (Anser albifrons) 5 kopā ar ap 140 ziemeļu gulbjiem lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Vēls pavasara migrantu novērojums. Melngalvas zoss (Branta bernicla) 11 migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers), 1 Rojas ostā, Roja (R.Rekmanis). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 5 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.), 2 lauku applūdumā Žogotu apkārtnē, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) 2 Kolkā, Dundagas n. (R.Rekmanis). Klusais ķauķis (Iduna caligata) 3 (pāris un dziedošs T) Ošupes apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns u.c.).
Branta bernicla
 Galerida cristata