Maijs 2013

Papildināts 02.06.2013. plkst. 17:18:14
   
   
31.05.2013.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 1 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (S.Imberti).
 
30.05.2013.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 M/imm uz NNW Kolkā, Dundagas n. (K.Millers). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Papurnē, Rugāju n. (G.Grandāns, S.Imberti). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Papurnē, Rugāju n. (G.Grandāns). Zīdaste (Bombycilla garrulus) 2 uz N virs "Ūšu" pļavas Kolkā, Dundagas n. (K.Millers). Vēlākais novērojums pavasarī.

 
29.05.2013.
Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 1 vokalizējošs T Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers, C.Kehoe). Purva pūce (Asio flammeus) 1 pie Straupciema, Babītes n. (I.Grīnerte).

Asio flammeus
28.05.2013.
Ķīķis (Pernis apivorus) 79 migrācijā uz N Kolkas ragā uzskaites laikā no 06:30 - 11:30, Dundagas n. (G.Grandāns, S.Imberti). Liels skaits pavasara migrācijas laikā vienā dienā. Bikšainais klijāns (Buteo lagopus) 2 migrācijā uz N Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, S.Imberti). Otrs vēlākais novērojums pavasarī.
 
27.05.2013.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 pie Jaunmuižas, Skrundas n. (V.Farnasts). JAUNA PUTNU SUGA LATVIJĀ!!! Karaliskais ērglis (Aquila heliaca) 1 2cy ar satelītraidītaju aprīkots īpatnis uzturējies SE Latvijā no 27. līdz 29. maijam (http://corvus.bspb.org:8001/publicmap/). Baltspārnu zīrīņš (Chlidonias leucopterus) >35 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Platais).

 
25.05.2013.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 5 Ūdrandes apkārtnē, Ventspils n. (V.Eigirdas u.c.). Ragainais dūkuris(Podiceps auritus) 1 Struņķu dīķos, Talsu n. (M.Kilups u.c.). Baltspārnu zīrīņš (Chlidonias leucopterus) 2 Krievpurva dīķos, Aizputes n. (G.Grandāns u.c.). Purva pūce (Asio flammeus) 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (V.Eigirdas u.c.).

Asio flammeus
24.05.2013.
Dīķu tilbīte(Tringa stagnatilis) 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (R.Macklin, K.Millers, C.Durdin).

Tringa stagnatilis
23.05.2013.
Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 1 vokalizējošs T Ādažu poligona teritorijā, Ādažu n. (I.Mārdega). Ķīķis (Pernis apivorus) ~100 (tai skaitā >50 vienlaicīgi) Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, R.Macklin). Uzskaite no "Ūšu" pļavas no 10:00 - 12:00. Morinella tārtiņš (Charadrius morinellus) 2 (M un T/2cy) Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (R.Macklin, K.Millers, C.Durdin). 8. novērojums Latvijā. Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 auku applūdumā Degumnieku apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 4 lauku applūdumā Degumnieku apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns), 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons).Baltspārnu zīrīņš (Chlidonias leucopterus) 1 Daugavā pie Ikšķiles, Ikšķiles n. (A.Zacmanis).

Charadrius morinellus
22.05.2013.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 2 ad (T un M) Pelču apkārtnē, Skrundas n. (J.Jansons). Ad T šajā vietā kopš 19.05.2013. (J.Jansons, A.Mankus). Purva pūce (Asio flammeus) 2 vienlaicīgi ap 11:30 virs "Ūšu" pļavas Kolkā, Dundagas n. (C.Durdin, R.Macklin, K.Millers). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 migrācijā uz SE pie "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (K.Millers).

Asio flammeus
21.05.2013.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers). Baltspārnu zīrīņš (Chlidonias leucopterus) 3 Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers, R.Macklin, C.Durdin).

 
20.05.2013.
Purva pūce (Asio flammeus) 1 virs "Ūšu" pļavas Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe).

 
19.05.2013.
Vidējais ērglis (Aquila clanga) 1 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe). Pundurērglis (Aquila pennata) 1 (tumšā forma) Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe). 2. novērojums Latvijā! Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 ad T Pelču apkārtnē, Skrundas n. (J.Jansons, A.Mankus). JAUNA PUTNU SUGA LATVIJĀ!!! Garstilbis (Himantopus himantopus) 1 2cy Degumnieku laukos, Madonas n. (J.Ķuze, M.Strazds, N. Zeidaks). Bišu dzenis (Merops apiaster) dzirdēti 1 īpatņa saucieni pie "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe). Nevar izlēgt, ka dzirdēts 14.05.2013. novērotais īpatnis (C.Kehoe). Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) 1 dziedošs T Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe u.c.). Šajā vietā kopš 16.05.2013. (K.Millers u.c.). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 2 mitrā piekrastes pļavā, Mērsrags (I.Brediks u.c.).

18.05.2013.
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 2 jūrā pie Kaltenes, Rojas n. (G.Grandāns u.c.). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 4 lauku applūdumos pie Zvidzes putnu torņa, Madonas n. (J.Ķuze, M.Strazds, N.Zeidaks). Baltspārnu zīrīņš (Chlidonias leucopterus) 12 Lubāna D dambja putnu torņa apkārtnē, Madonas n. (A.Klepers, M.Kilups u.c.), 2 Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks, E.Haberkorns, I.Bojāre), vismaz 4 Sedas tīreļa dīķos, Strenču n. (E.Laucis u.c.). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 1 Lubāna D dambja putnu torņa apkārtnē, Madonas n. (A.Klepers, M.Kilups u.c.), 2 Skuķu ezerā, Ilūkstes n. (U.Piterāns u.c.).

 
17.05.2013.
Lielgalvis (Netta rufina) 2 (T un M) Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Stepes lija (Circus macrourus) 1 imm Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe, G.Grandāns), 1 imm Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe). Bišu dzenis (Merops apiaster) 1 uz N virs Vītiņu pļavām, Grobiņas n. (P.Palmer). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 M pie "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe u.c.). Novērots cits īpatnis kā 15.05.2013. (C.Kehoe). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 3 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons).

Netta rufina
16.05.2013.
Dzeltenknābja gārgale (Gavia adamsii) iespējams1 lidojumā uz NE virs jūras Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns). Sugas piederība tiks izvērtēta. Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 T imm Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe u.c.). Cekulainais cīrulis(Galerida cristata) 1 lokāli "Ūšos" Kolkā, Dundagas n. (K.Millers u.c.).

Galerida cristata

15.05.2013.
Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 2 vokalizējoši TT Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (U.Piterāns). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 M pie "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe).

 
14.05.2013.
Purva pūce (Asio flammeus) 1 virs "Ūšu" pļavas Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe). Bišu dzenis (Merops apiaster) 1 uz N pie "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe). Citroncielava (Motacilla citreola) 3 TT Mērsraga piekrastē kopā ar ap 200 dzeltenajām cielavām (Motacilla flava), Mērsraga n. (G.Grandāns, P.Palmer). 1 T šajā vietā kopš 12.05.2013. (I.Brediks).

 
13.05.2013.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 Svētes lejtecē, Jelgavas n. (G.Grandāns, P.Palmer). Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 3 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (G.Grandāns, P.Palmer). Šajā vietā kopš 11.05.2013. (I.Brediks). Baltspārnu zīrīņš (Chlidonias leucopterus) 1 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks).

 
12.05.2013.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 Straupciema laukos, Babītes n. (G.Grandāns, P.Palmer). Agrākais novērojums pavasarī! Baltspārnu zīrīņš (Chlidonias leucopterus) 1 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (G.Grandāns). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Mērsraga piekrastē, Mērsraga n. (I.Brediks).

 
11.05.2013.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 3 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (I.Brediks). Sarkanā klija (Milvus milvus) 2 Pentuļos, Ventspils n. (D.Boiko). Stepes lija (Circus macrouros) 1 imm M Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe, G.Grandāns, D.Lindo). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Liedeskroga apkārtnē, Madonas n. (K.Millers), 1 M Līgatnē pie Ānfabrikas klints, Līgatnes n. (A.Klepers u.c).

10.05.2013.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe u.c.). Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 M Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 2 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 2 Bozēnu laukos, Madonas n. (K.Millers u.c.).

Tringa stagnatilis
Anthus cervinus
09.05.2013.
Temminka šņibītis (Calidris temminckii) 32 viena barā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons). Lielākais zināmais skaits pulcešanās vietā pavasarī. Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) >300 Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers u.c.), >5 Liepājas ezerā, Liepāja (D.Lindo u.c.). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) >4 Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers u.c.). Brūnā čakste (Lanius collurio) 25 "Ūšu" apkārtnē Kolkā, Dundagas n. (C.Kehoe). Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) pāris Ventspils pilsētas apkārtnē, Ventspils (G.Grandāns u.c.). Purva ķauķis (Acrocephalus palustris) 1 dzied Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons), vismaz 3 dzied Zirgu salā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.). Agrākais novērojums pavasarī!

Chlidonias leucopterus


08.05.2013.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 3 uz lauka kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Vīkseles apkārtnē, Tukuma n. (G.Grandāns u.c.).

07.05.2013.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 2 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers, M.Strazds). Purva tilbīte (Tringa glareola) ~200 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K.Millers). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 8 Lieknas 4. dīķī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers), >40 Svētes palienes pļavās, Jelgavas n. (U.Piterāns). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 1 Lieknas 4. dīķī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers).

Milvus milvus
Chlidonias hybrida
05.05.2013.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 uz N kopā ar 6 meža zosīm (Anser anser) (K.Millers, J.Hoogeveen), 1 uz N kopā ar baltvaigu zosīm (Branta leucopsis) virs Vītiņu pļavām, Grobiņas n. Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (K. Millers).

 
04.05.2013.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Svētes lejteces laukos, Jelgavas n. (M.Strazds). Iespējams, tas pats īpatnis novērots jau 17.04.2013. (M.Briedis, I.Dinsbergs). Kanādas zoss (Branta canadensis) 24 kopā ar 2 meža zosīm (Anser anser) jūrā pie Mērsraga, Mērsrags (I.Deņisovs u.c.).

 
03.05.2013.
Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers). Apkakles strazds (Turdus torquatus) 1 T migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, J.Hoogeveen).

Turdus torquatus
02.05.2013.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) ap 100 Bozēnu - Degumnieku laukos (bariņu summa), Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns). Lielākais zināmais skaits pulcēšanās vietā pavasarī austrumu Latvijā. Ķerra (Aythya marila) 12 TT un 4 MM lauku applūdumā Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns). Reti iekšzemē. Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 3 Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 2 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).

 
01.05.2013.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 nofotografēta Jumurdā, Ērgļu n. (N.Kukārs, I.Čakare). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 lauku applūdumā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns). Baltkakla mušķērājs (Ficedula albicolllis) 1 T Padures priedienā, Aizputes n. (R.Rekmanis). 8. novērojums Latvijā un otrais šogad.
Ficedula albicollis