Maijs 2016

Papildināts 08.06.2016. plkst. 19:59:15
   
   
31.05.2016.
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus) 2 TT un >1 M Šuņezerā, Daugavpils (K.Millers, L.Evans u.c.). Šajā vietā 1 M 04.05.2016. un 1 T 05.05.2016. (A.Erts). Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 2 Rudzātu apkārtnē, Līvānu n. (K.Millers, L.Evans u.c.). 1 īpatnis šajā apkārtnē kopš 27.05.2016. (G.Grandāns, A.Erts); 2 pāri iepriekš zināmajā ligzdošanas vietā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, D.Lindo u.c.).

 
29.05.2016.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 Pekragā, Mērsrags (M. & A.Jaunzemji).

 
27.05.2016.
Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 lauku applūdumā Rudzātu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns, A.Erts). Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 1 Rudzātu apkārtnē, Līvānu n. (G.Grandāns, A.Erts). Citroncielava (Motacilla citreola) 2 TT Nidas purvā, Rucavas n. (N.Zeidaks).

 
25.05.2016.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Taurupes parkā, Ogres n. (K.Millers u.c.). Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 2 (t. sk. 1 dzied) Ogres n. (K.Millers u.c.).

Regulus ignicapilla
 Hippolais caligata
24.05.2016.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 2 Lielupes grīvā, Jūrmala (S.Bamford, J.Wild). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 2 migrācijā Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers u.c.).

 Chlidonias hybrida
23.05.2016.
Zaļā vārna (Coracias garrulus) 1 barojas Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Šajā vietā kopš 21.05.2016. (I.Deņisovs). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 2 (ligzdojošs pāris) Grūbas upē Ieriķu apkārtnē, Amatas n. (G.Grandāns).

 Coracias garrulus
22.05.2016.
Lielgalvis (Netta rufina) 1 T Kaņiera ezerā, Engures n. (M.Tīrums u.c.). Šajā vietā kopš 17.05.2016. (J.Siliņēvičs). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus)  6 Sedas kūdras purva dīķos, Strenču n. (E.Lediņš u.c.), 4 MM un 1 T Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V. Smislovi.). Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) 1 "Ūšu" pagalmā Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns).

 Phalaropus lobatus
21.05.2016.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers u.c.). Šajā vietā kopš 09.05.2016. (K.Millers). Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad M Dvietes palienē, Ilūkstes n. (M.Jaunzemis u.c.). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 1 migrācijā Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Mārdega u.c.); ~15 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (M.Jaunzemis u.c.). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 uz N pie Kuivižu putnu torņa, Salacgrīvas n. (M.Kilups). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 8 migrācijā Kaņiera ezerā, Engures n. (W.B. van Eijk u.c.); 1 Lubāna ezerā pret Zvidzes kanāla putnu torni, Madonas n. (R.Rekmanis u.c.). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Dvietes palienē Putnu salas torņa apkārtnē, Ilūkstes n. (J.Jansons).

 
20.05.2016.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 ad migracijā Kolkā, Dundagas n. (R.Rekmanis u.c.). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Ogres slimnīcas apkārtnē, Ogre (V.Roze).

 
19.05.2016.
Pelēkā cielava 1 T (Motacilla cinerea) dzied Pāces dzirnavās, Dundaga (R.Rekmanis, G.Grandāns).

 
18.05.2016.
Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 2 TT Jaudzemu dīķos, Līvānu n. (A.Erts). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 virs Dzirnavu un Gogoļa ielu krustojuma, Rīga (E.Smislovs). Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) 1 Dzintaru ielā, Ventspilī (R.Rekmanis). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 dzied (1 no tiem novērots arī vizuāli) dažādās vietās Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Lorumupē, Dundagas n. (K.Millers, A.Zacmanis u.c.), 1 T dzied pie Užavas upes ietekas jūrā, Ventspils n. (R.Rekmanis, G.Grandāns u.c.).

 Ixobrychus minutus
 Motacilla cinerea
17.05.2016.
Lielgalvis (Netta rufina) 1 T kopā ar brūnkakļiem (Aythya ferina) un cekulpīlēm (Aythya fuligula) Kaņiera ezerā, Engures n. (J.Siliņēvičs). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 dzied Jūrkalnē, Ventspils n. (G.Grandāns, R.Rekmanis u.c.).

 Regulus ignicapilla
16.05.2016.
Kaspijas kaija (Larus cachinnans)
2 2cy pie Liepājas ostas N mola, Liepāja (R.Rekmanis u.c.).

Larus cachinnans
15.05.2016.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Īdeņas zivju dīķos 4.dīķī, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis u.c.). Temminka šņibītis (Calidris temminckii) ~40 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (J.Jansons, M.Jaunzemis). Liels skaits vienkopus pavasarī. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 Tiltu apkārtnē, Nīcas n. (J.Jansons, M.Jaunzemis). Šajā vietā kopš 16.04.2016. (J.Jansons); 1 dzied un novērots vizuāli Krustkalnu dabas rezervātā, Madonas n. (U.Piterāns). Citroncielava (Motacilla citreola) 2 (T & M) Liepajas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis, J.Jansons). Šajā vietā kopš 01.05.2016. (I.Brediks, P.Daknis, L.Dakne); 2 (T & M) Īdeņas zivju dīķos 4.dīķī, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis u.c.).

 Regulus ignicapilla
14.05.2016.
Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 2 kopā ar 10 melnajiem zīriņiem (Chlidonias niger) Daugavā pie Jaunsilavas, Līvānu n. (E.&V.Smislovi, A.Kuročkins). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) ligzdojošs pāris (T & M) Abavas rumbas apkārtnē, Talsu n. (G.Grandāns u.c.).

 
13.05.2016.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 68-75 Randu pļavās pie Kuivižu putnu torņa, Salacgrīvas n. (I.Deņisovs). Liels skaits vienkopus pavasarī. Sarkanā klija (Milvus milvus) 2  kopā ar melno kliju  (Milvus migrans) migrācijā Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, G.Hester, S.Murphy). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 1 Lubāna ezerā, Rēzeknes n. (I.Brediks). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 4 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Brediks). Krūmu ķauķis (Acrocephalus dumetorum) 1 dzied pie Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķiem, Rēzeknes n. (I.Brediks). Agrs pavasara migranta novērojums. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 2 (T & M) Līgatnē pie aizsprosta, Līgatnes n. (E.Račinskis u.c.).

 Milvus milvus
12.05.2016.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 M/imm migrācijā Kolkā, Dundagas n. (K.Millers). Gaišais šņibītis (Calidris alba) 1 kopā ar parastajiem šņibīšiem (Calidris alpina) un Temminka šņibīšiem (Calidris temminckii) pie Mērsraga ostas, Mērsrags (M.Jaunzemis). Agrs pavasara migranta novērojums. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Slokas ezera apkārtnē, Jūrmala (G.Grandāns u.c.). Šajā vietā kopš 09.05.2016., kad 2 (T un M?) (P.Palmer, K.Millers u.c.). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Vēršupītē pie Ķemeru Sanatorijas, Jūrmala (A.Liepa u.c.). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 2 liedagā pie Mērsraga ostas, Mērsrags (M.Jaunzemis).
 
 
11.05.2016.
Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 1 Šusta ezerā, Vārkavas n. (A.Erts).

 Chlidonias hybrida
10.05.2016.
Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 3; Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 7 + 3 migrācijā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis).

 
09.05.2016.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 1 Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers). Stepes lija (Circus macrourus) 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Mārdega, I.Bojāre). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 migrācijā uz N Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Račinskis). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Šajā vietā kopš 30.04.2016. (I.Deņisovs). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 3 - 5 migrācijā Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers. P.Palmer u.c.), 4 migrācijā Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 2 migrācijā Kaņiera ezerā, Engures n. (P.Palmer, K.Millers), 2 migrācijā Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 (T un M?) Slokas ezera apkārtnē, Jūrmala (P.Palmer, K.Millers u.c.). Baltkakla mušķērājs (Ficedula albicollis) 1 T Vecajos kapos, Kuldīga (R.Rekmanis). 9. novērojums Latvijā.

 Circus macrourus
Tringa stagnatilis
Regulus ignicapilla
 (Ficedula albicollis)
08.05.2016.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 4 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers, P.Palmer u.c.). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 2 migrācijā Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 dažādi īpatņi dzied un novēroti vizuāli Ogrē (V.Roze). Divi dažādi īpatņi šai pašā vietā novēroti 30.04.2016. un 03.05.2106. (V.Roze). Apkakles strazds (Turdus torquatus) 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks, V.Ādamsons). Trīs Kolkā 04.05.2016. (H.Taffs). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (P.Palmer). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Amatas upē, Amatas n. (J.Vīgulis).

Tringa stagnatilis
 Motacilla cinerea
07.05.2016.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis u.c.). Upes ķauķis (Locustella fluviatilis) 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts). Agrs pavasara migranta novērojums.

 
06.05.2016.
Purva pūce (Asio flammeus) 1 Kujas dabas parkā, Madonas n. (G.Grandāns u.c.).

 Asio flammeus
05.05.2106.
Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 1 T Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 M migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer u.c.), 1 migrācijā pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis).

 Ixobrychus minutus
 Motacilla citreola
 
04.05.2016.
Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 1 M Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts). Agrākais pavasara migranta novērojums! Stepes lija (Circus macrourus) 1 imm, Melnā vārna (Corvus corone) 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, P.Palmer u.c.). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 noķerts tīklā gredzenošanai, 1 dzied un novērots vizuāli (bez gredzena) Skultes apkārtnē, Limbažu n. (K.Funts). Apkakles strazds (Turdus torquatus) 3 Kolkā, Dundagas n. (H.Taffs).
 Ixobrychus minutus
Circus macrourus
 Regulus ignicapilla
03.05.2106.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 migrācijā Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Ogrē (V.Roze). Cits īpatnis kā 30.04.2016. Dārza ķauķis (Sylvia borin) pāris pamestā mājvietā Dabes purva apkārtnē, Saldus n. (J.Jansons). Agrs pavasara migranta novērojums. Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 īslaicīgi Mērsraga liedagā, Mērsrags (K.Millers).

 
02.05.2106.
Cekulpīle (Aythya fuligula) 750 kompaktā barā Lubāna ezerā, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Erts, E.Leeft). Liels skaits vienkopus pavasara migrācijas laikā. Brūnā čakste (Lanius collurio) 1 T Paipu ciemā, Nīcas n. (I.Brediks, L.Dakne). Agrs pavasara migranta novērojums. Vālodze (Oriolus oriolus) 1 dzied un novērota vizuāli Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko). Agrs pavasara migranta novērojums. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Lauteru apkārtnē, 1 T noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Iedzeltenais ķauķis (Hippolais icterina) 1 dzied Kolkas apkārtnē, Dundagas n. (G.Waddington). Agrs pavasara migranta novērojums. Citroncielava (Motacilla citreola) 5 TT Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Erts, G.Grandāns, E.Leeft).

 Motacilla citreola
01.05.2106.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 823 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Lediņš, I.Lediņa). Liels skaits vienkopus pavasara migrācijas laikā. Rudā dižpīle (Tadorna ferruginea) 1 M Ķīžezerā, Rīga (I.Deņisovs). Tā pati, kas 17.04.2016. Vidzemes jūrmalā pie Veczemiem, Salacgrīvas n. (M.Stūrītis). E kategorijas novērojums. Aprīļa sākumā izbēgusi no Rīgas zoo (G.Graubica informācija). Stepes lija (Circus macrourus) 1 imm migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Waddington u.c.). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 2cy Kalnciemā, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi). Purva pūce (Asio flammeus) 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (E.Račinsksis). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli mežā starp Skrundas zivju dīķiem un Sieksāti, Skrundas n. (U.Piterāns). Citroncielava (Motacilla citreola) 2 (T & M) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis, L.Dakne). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 2 (T & M) Vilces upē, Jelgavas n. (E.Laucis). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis, L.Dakne). Baltsvītru krustknābis (Loxia leucoptera) 1 T kopā ar egļu krustknābjiem (Loxia curvirostra) Kolkas apkārtnē, Dundagas n. (G.Waddington u.c.).
Tadorna ferruginea
 Regulus ignicapilla
Motacilla cinerea
 Calcarius lapponicus