Maijs 2017

Papildināts 06.06.2017. plkst. 12:08:39
   
   
31.05.2017.
Šinca šņibītis (Calidris alpina schinzii) 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Šajā vietā kopš 29.05.2017. (I.Deņisovs).

Calidris alpina schinzii
 Larus cachinnans
30.05.2017.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Gūtmaņalas apkārtnē, Sigulda (G.Grandāns u.c.).

 Limicola falcinellus
29.05.2017.
Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli atpūtas kompleksa "Valguma pasaule" apkārtnē, Engures n. (G.Grandāns). Šajā vietā kopš 12.05.2017. (G.Grandāns, K.Millers u.c.).

 Larus cachinnans
 Hippolais caligata
 
27.05.2017.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 2 un Melnā klija (Milvus migrans) 3 vienkopus Ventspils apkārtnē, Ventspils n. (K.Millers, I.Grīnerte). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Lielā stērste (Emberiza calandra) 1 pie Neļauku kapiem Kursīšu pagastā, Saldus n. (I.Grīnerte, K.Millers). Šajā vietā kopš 23.05.2017. (J.Jansons).

Milvus milvus Milvus migrans 
Phalaropus lobatus
 Emberiza calandra
 
26.05.2017.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 4 vienkopus Ventspils apkārtnē, Ventspils n. (G.Grandāns).

 
25.05.2017.
Dūņšņibītis
 (Limicola falcinellus) 2 Rimzātu zivju dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis, A.Tjagunovičs).

 
24.05.2017.
Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 9 Orenīšu - Drabāku dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Citroncielava (Motacilla citreola) 2 TT Īdeņas dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.).

 
23.05.2017.
Morinella tārtiņš (Charadrius morinellus) 2 Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns u.c.). Lielā stērste (Emberiza calandra) 1 pie Neļauku kapiem Kursīšu pagastā, Saldus n. (J.Jansons).

 Emberiza calandra
22.05.2017.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 ad T Mērsraga piekrastē, Mērsraga n. (G.Grandāns). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 2 Pekragā, Mērsrags (G.Grandāns u.c.). 3 īpatņi Mērsraga apkārtnē kopš 20.05.2017. (G.Grandāns). Trīspirkstu kaija (Rissa tridactyla) 1 imm Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns).

 Rissa tridactyla
21.05.2017.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 pie Lišķiem, Durbes n. (I.Grīnerte, K.Millers). Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 T pie Zvīguļiem, Jelgavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns), 1 2cy pie Lubāna ezera S dambja putnu torņa, Madonas n. (I.Brediks u.c.). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 2 Lubāna ezerā S dambja putnu torņa apkārtnē, Madonas n. (M.Kilups, P.Daknis). Bišu dzenis (Merops apiaster) vairākkārt dzirdēti saucieni Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Bērzciema piekrastes pļavā, Engures n. (M.Riherts).

Milvus milvus
 Falco vespertinus
20.05.2017.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 3 Mērsraga piekrastē, Mērsrags  (G.Grandāns u.c.). Tundras reņģu kaija (Larus fuscus heuglini) 1 Sedas tīrelī, Strenču n. (E.Smislovs u.c.). Citroncielava (Motacilla citreola) 5 (3 TT un 2 MM) Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs), 2 TT pie Lubāna ezera S dambja putnu torņa, Madonas n. (M.Kilups u.c.).

 Larus fuscus heuglini
Motacilla citreola
19.05.2017.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 T pārlido Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķus uz NE, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 2 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Pirmais šīs sugas novērojums 2017. gadā. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Šlīteres bākas apkārtne, Dundagas n. (G.Grandāns, J.Černova).

Falco vespertinus
 Tringa stagnatilis
18.05.2017.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 pie Pentuļu atkritumu poligona, Ventspils n. (J.Černova, G.Grandāns).

 
17.05.2017.
Morinella tārtiņš (Charadrius morinellus) 3 (2 TT & 1 M) Užavas laukos, Ventspils n. (R.Rekmanis, E.Laucis).

 
16.05.2017.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Kolkā, Dundagas n. (E.Laucis u.c.). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli mežā pie vilciena pieturas "Dendrārijs", Skrīveru n. (U.Piterāns).

 
15.05.2017.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 imm T migrācijā uz E Ogrē, (V.Roze), 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns, G.Grandāns, R.Rekmanis), 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns, R.Rekmanis). Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 T Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns, R.Rekmanis, G.Grandāns). Tievknābja kaira (Uria aalge) 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, U.Piterāns, R.Rekmanis). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (U.Piterāns, G.Grandāns, R.Rekmanis). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 3 jūras piekrastē Mērsraga apkārtnē, Mērsraga n. (E.Laucis).

 
14.05.2017.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 migrācijā uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups u.c.). Stepes lija (Circus macrourus) 1 M migrācijā uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.). Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 M Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns, R.Rekmanis). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 uz E Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups, I.Brediks). Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) 3 kopā ar >200 melnajiem zīriņiem (Chlidonias niger) Ļubastā, Daugavpils n. (A.Erts). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Ogrē (V.Roze), 1 Aizupes pagastā, Kandavas n. (N.Zeidaks).

Branta canadensis
 Circus macrourus
13.05.2017.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks). Vidējais ērglis (Aquila clanga) 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.). Apkakles strazds (Turdus torquatus) 1 M Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 4 dzied un novēroti vizuāli atpūtas kompleksa "Valguma pasaule" apkārtnē, Engures n. (G.Grandāns u.c.). Divi citi īpatņi kā novēroti 12.05.2017. (G.Grandāns, K.Millers u.c.).

Circus macrourus
 Aquila clanga
12.05.2017.
Dzeltenknābja gārgale (Gavia adamsii) 1 ziemas tērpā (skatīta ~200 m attalumā) migrācijā uz NE Kolkas ragā, Kolkas n. (K.Millers, G.Grandāns). 7. novērojums Latvijā. Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 2 TT Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 dzied un novēroti vizuāli atpūtas kompleksa "Valguma pasaule" apkārtnē, Engures n. (G.Grandāns, K.Millers u.c.). Apkakles strazds (Turdus toquatus) 1 T Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.).

 Ixobrychus minutus
 Regulus ignicapilla
11.05.2017.
Apkakles strazds (Turdus toquatus) 1 M/2cy pie "Puteriem", Ventspils n. (K.Millers, G.Grandāns u.c.). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, K.Millers).

 
10.05.2017.
Apkakles strazds (Turdus toquatus) 1 pie Šlīteres bākas, Dundagas n. (P.Palmer, K.Millers, G.Grandāns u.c.).

 Turdus torquatus
07.05.2017.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 ad medī bridējputnus Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (R.Rekmanis, E.Laucis, U.Piterāns). Gugatnis (Philomachus pugnax) >2500 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers, G.Grandāns, P.Palmer u.c.). Liels skaits vienkopus pavasarī. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) pāris (T un M) baro juv Vilces upē, Jelgavas n. (E.Laucis).

 
06.05.2017.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 ap 1500 Anser sp. zosu barā Ūdrupes apkārtnē, Smiltenes n. (G.Grandāns). Stepes lija (Circus macrourus) 1 2cy T Kolkā, Dundagas n. (K.Millers). Apkakles strazds (Turdus toquatus) 1 Mežmuižā, Vecumnieku n. (M.Kilups). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 pie Gulbju ezera, Talsu n. (N.Zeidaks). Ziemeļu zilrīklīte (Luscinia svecica svecica) 1 T noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis). Samērā agri pavasara migranti.

 Anser brachyrhynchus
Circus macrourus
Luscinia svecica svecica
 
05.05.2017.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns). Stepes lija (Circus macrourus) 1 2cy migrācijā Vīdales apkārtnē, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 mežā uz S no Dobkalnu karjera starp Ikšķili un Ogri, Ikšķiles n. (U.Piterāns), 3 Vīdales apkārtnē, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Viens īpatnis šajā apkārtnē kopš kopš 07.04.2017. (G.Grandāns, U.Piterāns, U.Ļoļāns). Mazais mušķērājs (Ficedula parva) 1 M Kolkā, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Pirmais šīs sugas novērojums 2017. gadā. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) Lorumupē, Dundagas n. (I.Grīnerte, K.Millers).

Branta ruficollis
Circus macrourus
Tringa stagnatilis 
Regulus ignicapilla 
Motacilla cinerea
 
04.05.2017.
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 Grebūtniekā, Sātiņu dīķos, Saldus n. (V. un M.Jaunzemji). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 ad M Krievragciema apkārtnē, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 pie Līčupes, Brocēnu n., 1 pie Līčupes, Auces n. (J.Jansons), 2 (pāris) un 300 m tālāk vēl 1 dziedošs T Zālītes apkārtnē, Iecavas n. (E. un V.Smislovi). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 barojas Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).

Podiceps auritus
Regulus ignicapilla
Calcarius lapponicus
03.05.2017.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 riņķo virs Rīgas centra, Rīga (E.Smislovs). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) pāris Dundagā zem Pāces tilta, Dundagas n. (N.Zeidaks).

 
01.05.2017.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Lūzas apkārtnē, Madonas n. (K.Millers, M.Lewis). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Ozolniekos, Ozolnieku n. (J.Vīgulis). Apkakles strazds (Turdus torquatus) 1 Virpē, Ventspils n. (E. & V.Smislovi, R.Matrozis). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Ieriķos, Amatas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).