Oktobris 2013

Papildināts 31.10.2013. plkst. 17:23:14
   
   
31.10.2013.
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 2 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Trīspirkstu kaija (Rissa tridactyla) 1 1 cy īslaicīgi pie Liepājas ostas S mola, tad uz S, Liepāja (K.Millers). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 1 1cy Zirņu salā pie Rīgas HES, Salaspils n. (U.Piterāns).

Calidris maritima
Rissa tridactyla
Acanthis hornemanni
29.10.2013.
Cekulzīriņš (Thalasseus sandvicensis) 1 īslaicīgi pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Otrais vēlākais novērojums rudenī. Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 3 uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers).

 
28.10.2013.
Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 2 kāpās pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, G.Grandāns).

Carduelis flavirostris
27.10.2013.
Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 šosejas A1 malā Ķīrezera apkārtnē, Saulkrastu n. (Ģ.Zembergs). Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni) 1 1cy noķerts tīklā gredzenošanai Mežaparkā, Rīga (A.Kalvāns).

Surnia ulula
Acanthis hornemanni
25.10.2013.
Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega).

 
23.10.2013.
Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 3 kāpās pie Papes mola, Rucavas n. (G.Grandāns u.c.).

 
22.10.2013.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 T 1cy noķerts gredzenošanai Papē krūmāju tīklā, Rucavas n. (U.Piterāns u.c.).

 
21.10.2013.
Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 2 uz S Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

 
20.10.2013.
Melnā vārna (Corvus corone) 1 Roņu ielā, Liepāja (R.Rekmanis). Tas pats īpatnis, kurš periodiski uzturas S mola apkārtnē un Piejūras parkā kopš 09.06.2008. (I.Mednis). Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 7 kāpās pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers, J.Jansons u.c.).

Corvus corone
19.10.2013.
Vītītis (Phylloscopus trochilus) 1 1cy noķerts gredzenošanai Papē krūmāju tīklā, Rucavas n. (I.Brediks, E.Haberkorns, O.Keišs). Vēlākais novērojums rudenī!

 
17.10.2013.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) vismaz 90 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers). Samērā liels skaits pulcēšanās vietā oktobrī.

 
16.10.2013.
Lielā tilbīte (Tringa nebularia) 1 Sātiņu zivju dīķos Lieknā, Saldus n. (I.Grīnerte u.c.). Samērā vēls novērojums rudenī.

 
15.10.2013.
Garastes klijkaija (Stercorarius longicaudus) 1 1cy īpatņa vismaz nedēļu senas atliekas Papes liedagā, Rucavas n. (I.Dinsbergs). D kategorijas novērojums.

Stercorarius longicaudus
14.10.2013.
Brūnā čakste (Lanius collurio) 1 1cy noķerta gredzenošanai Papē krūmāju tīklā, Rucavas n. (E.Laucis, I.Dinsbergs). Otrais vēlākais novērojums rudenī. Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 1 1cy noķerts Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris) 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).

Carduelis flavirostris
13.10.2013.
Mazais mušķērājs (Ficedula parva) 1 1cy noķerts gredzenošanai Papē krūmāju tīklā, Rucavas n. (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis, A.Jaunzemis). Vēlākais noverojums rudenī! Apkakles starzds (Turdus torquatus) 1 M/1cy Gaviezes apkārtnē, Grobiņas n. (R.Rekmanis). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 migrācijā Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

 
12.10.2013.
Vistilbe (Lymnocryptes minimus) >25 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons). Liels skaits pulcēšanās vietā rudenī. Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 migrācijā uz S Vītiņu pļavās, Grobiņas n. (J.Jansons).

 
11.10.2013.
Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 1cy Pumpuros, Jūrmala (J.Vīgulis, A.Arnicāns). Vēlākais novērojums rudenī! Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 2 īpatņu saucieni migrācijā uz S 19:25 Nidas tīreļa SW malā, Rucavas n. (K.Millers).

 
10.10.2013.
Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 1cy noķerts gredzenošanai Papē krūmāju tīklā, Rucavas n. (M.Jaunzemis).

 
09.10.2013.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 T 1cy noķerts gredzenošanai Papē krūmāju tīklā, Rucavas n. (I.Dinsbergs u.c.). Mazais mušķērājs (Ficedula parva) 1 1cy noķerts gredzenošanai Papē krūmāju tīklā, Rucavas n. (N.Krasņevska, M.Jaunzemis). Vēls novērojums rudenī. Akmeņu čipste (Anthus petrosus) 6 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (M.Strazds). Samēra liels skaits vienkopus.

Regulus ignicapilla
06.10.2013.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 460 vienā barā Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (R.Rekmanis). Liels skaits pulcēšanās vietā rudenī. Stepes lija (Circus macrourus) 1 1cy pie Zūrām, Ventspils n. (R.Rekmanis). Gaišais ķauķis (Sylvia curruca) 1 noķerts Papē krūmāju tīklā, Rucavas n. (M.Jaunzemis). Vēls novērojums rudenī.

 
05.10.2013.
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 11 migrācijā uz S Papē 8:05 - 9:15, Rucavas n. (M.Jaunzemis). Lielais baltais gārnis (Ardea alba) vismaz 80 Irlavas zivju dīķos, Tukuma n. (V.Ādamsons). Liels skaits pulcēšanās vietā oktobrī. Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 1cy noķerts gredzenošanai Papē krūmāju tīklā, Rucavas n. (I.Dinsbergs u.c.).

Phylloscopus inornatus
04.10.2013.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 T 1cy noķerts gredzenošanai Papē krūmāju tīklā, Rucavas n. (M.Jaunzemis u.c.).

 
03.10.2013.
Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 Kolkā "Ūšos", Dundagas n. (C.Kehoe).

 
02.10.2013.
Sibīrijas ķauķītis (Phylloscopus proregulus) 1 1cy noķerts tīklā gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Otrs agrākais novērojums rudenī. Akmeņu čipste (Anthus petrosus) 1 uz Daugavgrīvas mola, Rīga (M.Tīrums), vēlāk 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Visdrīzāk viens un tas pats īpatnis, viens no pirmajiem rudens migrantu novērojumiem. Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 2 uz Daugavgrīvas mola, Rīga (M.Tīrums), vēlāk 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Visdrīzāk vieni un tie paši īpatņi.
Calcarius lapponicus