Septembris 2014

Papildināts 03.09.2015. plkst. 12:26:35
   
   
30.09.2014.
Garastes klijkaija (Stercorarius longicaudus) 1 1cy Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).

 Stercorarius longicaudus
29.09.2014.
Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus)  1 1cy noķerts gredzenošanai Lejasciema pagasta "Tirzmalās", Gulbenes n. (A.Freibergs), 1 Kolkas raga stāvlaukuma apkārtnē, Dundagas n. (K.Millers). Nevar izslēgt, ka viens no 28.09.2014. novērotajiem īpatņiem (K.Millers u.c.).

 
28.09.2014.
Vidējā klijkaija (Stercorarius pomarinus) 1 1cy uz W Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers u.c.). Garastes klijkaija (Stercorarius longicaudus) 1 1cy nofotografēta Papē, Rucavas n. (S.Gulbinskas). Rietumu garastīte (Aegithalos caudatus europaeus) 2 noķertas gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.). Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 2 (viens novērots vizuāli un dzirdēti otra īpatņa saucieni) Kolkā, Dundagas n. (K.Millers u.c.), vēlāk 1 1cy noķerts tīklā gredzenošanai (I.Brediks u.c.).

Stercorarius pomarinus
Aegithalos caudatus europaeus
Phylloscopus inornatus
27.09.2014.
Jūras šņibītis (Calidris maritima) 1 pie Liepājas ostas N mola, Liepāja (J.Jansons). Vidējā klijkaija (Stercorarius pomarinus) 1 1cy Mangaļsalas mola apkārtnē, Rīga (K.Millers, I.Grīnerte). Garastes klijkaija (Stercorarius longicaudus) 1 1cy uz W Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks, K.Lācis).

 
24.09.2014.
Garastes klijkaija (Stercorarius longicaudus) 1 1cy atrasta beigta, domājams nobeigusies krastā pirms 3-5 dienām, Lielupes grīvā, Jūrmala (V. un E.Smilsovi).

 
23.09.2014.
Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 1cy Pekraga apkārtnē, Mērsrags (I.Grīnerte, K.Millers).

Phalaropus lobatus
22.09.2014.
Kavēta ziņa
Karalsikais ērglis
(Aquila heliaca) ar satelītraidītaju aprīkota 2cy M uzturējās SE Latvijā no 25. līdz 26. aprīlim (http://www.satellitetracking.eu/inds/showmap/?check_127=127). 2. šīs sugas reģistrācijas gadījums Latvijā. Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 1cy noķerts gredzenošanai Papē, Rucavas n. (O.Keišs).

 
21.09.2014.
Brūnkaklis (Aythya ferina) 300 Purva dīķī, Durbes n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Liels skaits pulcēšanās vietā rudenī.

 
20.09.2014.
Lielais baltais gārnis (Ardea alba) 206 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Liels skaits pulcēšanās vietā septembrī. Lapzemes stērste (Calacarius lapponicus) 2 liedagā Ķeguļraga apkārtnē, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, G.Graubics), 1 migrācijā Buļļu salā, Rīga (U.Piterāns).

 Calcarius lapponicus
19.09.2014.
Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 2 1cy noķerti gredzenošanai Papē, Rucavas n. (J.Kazubiernis).

 
18.09.2014.
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus)Sātiņu zivju dīķos Grebūtniekā, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte). Ķīvīte (Vanellus vanellus) >2500 Sātiņu zivju dīķos Lieknas II dīķī, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte). Liels skaits pulcēšanās vietā septembrī. Tundras šņibītis (Calidris melanotos) 1 1cy Sātiņu zivju dīķos Lieknas II dīķī, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte u.c.). 4. novērojums Latvijā. Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (J.Jansons, M.Jaunzemis).

 Calacarius lapponicus
15.09.2014.
Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 7 (1ad + 6 1cy) Babītes ezerā, Babītes n. (A.Kuročkins). Vēlākais rudens novērojums Latvijā!

Chlidonias hybrida
14.09.2014.
Dienas plēsīgo putnu uzskaite Papes putnu stacijā 7:00 - 17:00 (J.Kazubiernis un E.Lediņš (14:00-17:00))

Zivju ērglis (Pandion haliaetus) 2
Ķīķis (Pernis apivorus) 1
Niedru lija (Circus aeruginosus) 4
Zvirbuļu vanags (Accipiter nisus) 260
Peļu klijāns (Buteo buteo) 42
Lauku piekūns (Falco tinnunculus) 104
Bezdelīgu piekūns (Falco subbuteo) 28
Citi aktuālie novērojumi 14.09.2014.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) migrējošu putnu balsis rīta agrumā vēl tumsā Kolkā, Dundagas n. (M.Strazds u.c.). Agrākais rudens migrantu novērojums Latvijā! Lielgalvis (Netta rufina) 3 (1 T un 2 MM/1cy) Sātiņu zivju dīķos Lieknas I dīķī, Saldus n. (M.Jaunzemis). Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy migrācijā uz S Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, G.Graubics). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 2 (1 ad un 1 1cy) Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis). Melnā dzilna (Dryocopus martius) 54 (7:00-14:30) + 4 (ārpus seansa) migrācijā uz N; 11 (16:30 - 18:00) Ainažu jūrmalā migrācijā uz N, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, G.Graubics). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus)migrācijā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis).

 Netta rufina
13.09.2014.
Dienas plēsīgo putnu uzskaite Papes putnu stacijā 10:30 - 19:19 (E.Lediņš, J.Kazubiernis u.c.)
Zivju ērglis (Pandion haliaetus) 7
Zvirbuļu vanags (Accipiter nisus) 40
Peļu klijāns (Buteo buteo) 136
Lauku piekūns (Falco tinnunculus) 101
Bezdelīgu piekūns (Falco subbuteo) 37
Citi aktuālie novērojumi 13.09.2014.
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 4 jūrā pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (M.Ots u.c.). Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy Stuņķu dīķos, Talsu n. (I.Jakovlevs u.c.), 1 1cy Papē, Rucavas n. (P.Ignatavicius). Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria) ~2500 Sātiņu zivju dīķos Lieknas II dīķī, Saldus n. (J.Jansons). Liels skaits pulcēšanās vietā septembrī. Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 1cy Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (I.Brediks u.c.). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 1cy uz Pāvilostas mola, Pāvilosta (M.Tīrums u.c.).

 
12.09.2014.
Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (U.Piterāns, R.Rekmanis). Meža stērste (Emberiza rustica) 1 pie Skrundas zivju dīķiem, Skrundas n. (U.Piterāns). 7. novērojums Latvijā.

Emberiza rustica
11.09.2014.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 2cy T Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).

Circus macrourus
10.09.2014.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy Vecsaules apkārtnē, Bauskas n. (E.Laucis).

 
08.09.2014.
Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 migrācijā uz S Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

 
07.09.2014.
Zaļais ķauķītis (Phylloscopus trochiloides) 1 dziedāja Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts). Vēlākais rudens novērojums Latvijā! Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) >10 migrācijā uz S seansā no 9:00 - 11:00 gar Liepājas ezera E krastu, Grobiņas n. (J.Jansons).

 
06.09.2014.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 3 Melnezera purvā, Olaines n. (A.Kuročkins). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 1 1cy Pekragā, Mērsrags (I.Brediks). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 migrācijā uz S Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis).

 Phalaropus lobatus
03.09.2014.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 2 1cy Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs). Nevar izslēgt, ka tie paši īpatņi, kuri šajā apkārtnē ziņoti kopš 12.08.2014., kad 1 1cy (I.Mārdega) un 21.08.2014., kad 2 1cy (I.Deņisovs).