Septembris 2017

Papildināts 01.11.2017. plkst. 10:05:14
   
   
30.09.2017.
Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 2 Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. (R.Rekmanis). Zaļā dzilna (Picus viridis) 3 (t. sk. ad T un 1cy) pie Krāslavas pils, Krāslavas n. (A.Erts). Šajā vietā kopš 01.07.2017. (A.Mankus), 09.07.2017. ad T un 1 1cy (G.Grandāns, A.Erts, U.Piterāns). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 4 1cy noķerti gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis, E.Zacmane, A.Elksne).

Picus viridis
Regulus ignicapilla
29.09.2017.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 1cy Kamārces laukos, Ventspils n. (M.Kilups).

 
28.09.2017.
Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 6 1cy noķerti gredzenošanai Papē laika posmā no 25.09. līdz 28.09.2017., Rucavas n. (fb - Pape Ornithological Station).

 
26.09.2017.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 1cy M noķerta gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (J.Lipsbergs, G.Graubics). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 M/1cy noķerta gredzenošanai Ainažos, Salacgrīvas n. (A.Kalvāns).

 
24.09.2017.
Bafina zoss (Branta hutchinsii) 1 kopā ar citām Anser sp. zosīm (pārsvarā meža zosīm (Anser anser)) Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis). D kategorijas novērojums. Šajā vietā kopš 20.07.2017. (K.Millers). Vidējais ērglis (Clanga clanga) 1 1cy migrācijā uz SW Priekuļu apkārtnē, Priekuļu n. (M.Lukstiņš).
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 1cy (T & M) noķerti gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis). Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 1cy noķerts gredzenošanai Ainažos, Salacgrīvas n. (A.Kalvāns, G.Grandāns).

 Branta hutchinsii
Clanga clanga
 Phylloscopus inornatus
23.09.2017.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 1cy T noķerts gredzenošanai Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko, R.Steggerda), 1 nvērots vizuāli Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis). Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 dzirdēts (ierakstīts sauciens, dzirdams ap 7. sek.) Ainažos, Salacgrīvas n. (U.Piterāns, G.Grandāns), 1 1cy noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis). Upes ķauķis (Locustella fluviatilis) 1 noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrivas n. (E. & V.Smislovi, R.Matrozis, A.Kuročkins). Vēlēkais rudens migranta novērojums! Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 migrācijā Ainažos, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, U.Piterāns, A.Kalvāns), 1 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (K.Millers).

 Phylloscopus inornatus
22.09.2017.
Mazais gulbis (Cygnus columbianus) 7 lokāli Ainažu mola apkārtnē, Salacgrīvas n. (U.Piterāns, G.Grandāns). Atkārtots otrs agrākais rudens migrantu novērojums. Svītrainā pūce (Surnia ulula) 1 atrasta Viestura ielā Karostā, Liepāja (M.Gaile, E.Pohevičs u.c.). Nogādata dzīvnieku aizsardzības biedrībā ”Liberta”, atlaista brīvībā 24.09.2017. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 gredzenots īpatnis fotogrāfēts Ainažos, Salacgrīvas n. (U.Piterāns, G.Grandāns). Visticamāk 16.09.2017. Ainažos gredzenošanai noķertais īpatnis (A.Kalvāns)Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) vismaz 2 (novēroti vizuāli) Ainažos, Salacgrīvas n. (U.Piterāns, G.Grandāns). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 migrācijā Ainažos, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, U.Piterāns, A.Kalvāns). Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 migrācijā Ainažos, Salacgrīvas n. (G.Grandāns, A.Kalvāns).

 Surnia ulula
Phylloscopus inornatus
21.09.2017.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad T migrācijā uz S Ogrē (V.Roze). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 3 1cy TT noķerti gredzenošanai Papē, Rucavas n. (V.Jaunzemis, O.Keišs)Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 1cy noķerts gredzenošanai Ainažos, Salacgrīvas n. (A.Kalvāns).

 
20.09.2017.
Bafina zoss (Branta hutchinsii) 1 jauktā ~300 Anser sp. zosu barā (pārsvarā meža zosis (Anser anser)) Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers). D kategorijas novērojums. Ķīvīte (Vanellus vanellus) >2500 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers). Liels skaits vienkopus septembrī.

Branta hutchinsii
18.09.2017.
Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 izcelta Ainažu piejūras zālājā, Ainaži (P. Daknis).

 
17.09.2017.
Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 2 pie Liepājas ostas N mola, Liepāja (R.Rekmanis). Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 1cy noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs). Upes ķauķis (Locustella fluviatilis) 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts). Vēls rudens migranta novērojums. Peļkājīte (Prunella modularis) 277 noķertas gredzenošanai (263 apgredzenotas) divos 12m tīklos Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko).

 Locustella fluviatilis
16.09.2017.
Baltpieres zosis (Anser albifrons) 9 Slokas ezerā, Jūrmala (V.Jaunzemis, J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus), 1 pārlido pie Engures ezera putnu torņa, Engures n. (E. & V.Smislovi). Pirmie rudens migranti. Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 lokāli Rīgas jūras līcī pie Starpiņupes grīvas, Engures n. (U.Piterāns, G.Grandāns, E.Laucis, S.Laime). Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Cīruļu apkārtnē, Talsu n. (A.Klepers, M.Strazds, I.Brediks, P.Daknis, M.Tīrums), 1 Ventspils apkārtnē, Ventspils n. (N.Zeidaks). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 1cy Kolkā, Dundagas n. (A.Mankus, G.Grandāns u.c.). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 1cy T noķerts gredzenošanai Ainažos, Salacgrīvas n. (A.Kalvāns). Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus) 1 Kolkā pie Ūšu sētas, Dundagas n. (M.Jaunzemis, J.Jansons, V.Jaunzemis, A.Mankus). Niedru strazds (Acrocephalus arundinaceus) 1 1cy noķerts gredzenošanai Ainažos, Salacgrīvas n. (A.Kalvāns). Samērā vels novērojums rudenī. Kontrolēts 10.09.2017. tur pat gredzenots putns (A.Kalvāns). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 M/1cy barojas uz arumu lauka kopā ar citiem zvirbuļveidīgajiem (Passeriformes) putniem Ildzeres apkārtnē, Dundagas n. (A.Klepers, M.Strazds, I.Brediks, P.Daknis, M.Tīrums). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) vismaz 2 Mērsraga pļavā, Mērsrags (M.Jaunzemis, J.Jansons, V.Jaunzemis, A.Mankus), 3 (2 + 1) pārlido ar saucieniem pie Engures ezera putnu torņa, Engures n. (E. & V.Smislovi). Akmeņu čipste (Anthus petrosus) 1 Kolkā, Dundagas n. (U.Piterāns, G.Grandāns, E.Laucis, S.Laime). Pirmais rudens migranta novērojums. Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 4 Rojas ostā, Roja (J.Jansons, M. & V.Jaunzemji, A.Mankus).

Falco peregrinus
Calcarius lapponicus
 Regulus ignicapilla
13.09.2017.
Tundras sējas zoss (Anser serrirostris) 12 Bozēnu laukos, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns). Pirmais rudens migrantu novērojums.

 
11.09.2017.
Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 2 lokāli Kolkas ragā Rīgas jūras līča pusē, Dundagas n. (R.Rekmanis). Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Ievkalnu apkārtnē, Grobiņas n. (A.Zacmanis). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 uz SW virs Citadeles ielas, Rīga (K.Funts). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 3 pie Randu pļavām, Salacgrīvas n. (J.Zilvers u.c.).

 
10.09.2017.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 1cy lokāli uz vadiem Spāriņu kalna apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 novērots vizuāli un nofotografēts Papes kanāla apkārtnē, Rucavas n. (U.Piterāns, G.Grandāns); 1 T noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis, I.Brediks).

 
09.09.2017.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 M lokāli uz vadiem Lieģu apkārtnē, Durbes n. (R.Rekmanis). Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (U.Piterāns, G.Grandāns, I.Brediks, P.Daknis).

 
08.09.2017.
Jūraskrauklis (Phalacrocorax carbo) >8000 uz Liepājas ostas starpmoliem, Liepāja (K.Millers). Liels skaits pulcēšanās vietā rudenī. Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 pie "Saulrietiem", Durbes n. (K.Millers).
 
 Milvus milvus
07.09.2017.
Peļkājīte (Prunella modularis) 119 noķertas gredzenošanai divos 12m tīklos Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko).

 
06.09.2017.
Upes ķauķis (Locustella fluviatilis) 1 noķerts gredzenošanai Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko). Vēls rudens migranta novērojums.

 
05.09.2017.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 9 1cy Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Denisovs). Mainīgā skaitā šajā apkārtnē kopš 18.08.2017., kad 2 1cy (I.Deņisovs), maksimālais skaits 22.08.2017., kad 16 1cy (G.Grandāns). Upes ķauķis (Locustella fluviatilis) 1 noķerts gredzenošanai Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko). Vēls rudens migranta novērojums.

Falco vespertinus
 Locustella fluviatilis
03.09.2017.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 T migrācijā uz S Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).

 
01.09.2017.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 10 - 12 (t. sk. ad T un ad M, pārējie 1cy) vienā bariņā novēroti vizuāli Ogrē (V.Roze).