Aprīlis 2018

Papildināts 08.05.2018. plkst. 22:15:13
   
   
30.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 Grišļu apkārtnē, Priekuļu n. (G.Grandāns, S.Laime). Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) ~4200 Vecsalacas apkārtnē, Salacgrīvas n. (A.Klepers). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (R.Rekmanis, I.Brediks u.c.). Stepes lija (Circus macrourus) 1 uz  S Jurmalciemā, Nīcas n. (R.Rekmanis, I.Brediks u.c.). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 Kolkasragā, Dundagas n. (E. un V. Smislovi). Lielā polārkaija (Larus hyperboreus) 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Brūnā čakste (Lanius collurio) 1 T Pilkas purva apkārtne, Salacgrīvas n. (A.Klepers). Otrs agrākais pavasara migranta novērojums. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Randu pļavu mežmalā, Salacgrīvas n. (A.Klepers); 1 T dzied Birzgales apkārtnē, Ķeguma n. (D.Boiko). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 migrācijā uz N Ovīšos, Ventspils n. (E.Smislovs).

Circus macrourus
Larus hyperboreus
Lanius collurio
 Regulus ignicapilla
29.04.2018.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis). Šajā vietā kopš 16.04.2018. (A.Klepers, G.Grandāns, K.Millers). Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 2 (T & M) applūdušā laukā Murānu apkārtnē, Rikavas n. (D. & D. Vasiļevski). Šajā vietā kopš 24.04.2018. (R.Kroičs). Reti iekšzemē. Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 atkritumu poligonā "Pentuļi", Ventspils n.; 1 Užavas laukos, Ventspils n. (E. un V.Smislovi). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Paņemūnes mežos Bauskas n. (E.Laucis), 1 Caunītēs, Ozolnieku n. (E.Lediņš, J.Rubenis u.c.). Tumšā čakstīte (Saxicola torquatus) 1 T nofotografēts Jūrmalciemā, Nīcas n. (R.Rekmanis u.c.).

 Regulus ignicapilla
Saxicola rubicola
28.04.2018.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 pārlido Daibes atkritumu poligonu, Pārgaujas n. (S. Laime). Tundras reņģu kaija (Larus fuscus heuglini) 1 ad Daibes atkritumu poligonā, Pārgaujas n. (S. Laime). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 2 2cy Jūrmalciemā, Nīcas n. (R.Rekmanis u.c.). Purva pūce (Asio flammeus) 1 medī Mežgalē, Jēkabpils n. (N.Zeidaks). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 dzied mežā pie Ceraukstes, Bauskas n. (E.Laucis). Ezeru ķauķis (Acrocephalus scirpaceus) 2 dzied Daugavgrīvas niedrājā, Rīga (M.Kilups, A.Arnicāns). Atkārtots otrs agrākais pavasara migrantu novērojums.

 Milvus milvus
Larus fuscus heuglini
Asio flammeus
27.04.2018.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (M.Varesvuo). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 izcelta pie Lauciņu karjera, Cēsis (S. Laime). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Kurcuma apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns), 1 dzied Krivānu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts).

 
26.04.2018.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Jaunbornes apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns), 1 dzied Vitrupes grīvā, Salacgrīvas n. (K.Funts, I.Brediks).

 Regulus ignicapilla
25.04.2018.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 pie Kaņiera ezera, Engures n. (I.Brediks).

 Regulus ignicapilla
 
24.04.2018.
Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 2 (T & M) applūdušā laukā Murānu apkārtnē, Rikavas n. (R.Kroičs). Reti iekšzemē. Lielgalvis (Netta rufina) 2 TT Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks, K.Funts u.c.). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 T noķerts gredzenošanai Vecsaules pagastā, Bauskas n. (A.Majevskis).

Tadorna tadorna
Netta rufina
 Regulus ignicapilla
 
23.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 Eimuru apkārtnē, Carnikavas n.; Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Mārdega). Nevar izslēgt, ka sarkankakla zoss tas pats īpatnis, kurš 05.04.2018. Jaunkūlu apkārtnē, Ādažos (L.Arnicāne).

Anser brachyrhynchus
 Branta ruficollis
22.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Galgauskas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns). Brūnkakla gārgale (Gavia stellata) 1 ziemas tērpā lokāli Ungura ezerā, Pārgaujas n. (A.Klepers). Reti iekšzemē pavasara migrācijas laikā. Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 3 izceltas Lielupes malā pie Hercoga kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi, R.Matrozis). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 3 (2 2cy & 1 3cy) Daibes atkritumu poligonā, Pārgaujas n. (A.Klepers). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Pļavnieku kapos, Rīga (E. & V.Smislovi). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Ventā pie Alekšupītes ietekas, Kuldīga (R.Rekmanis).

 
20.04.2018.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 pāri "Ūšu" pļavai Kolkā, Dundagas n. (V.Zariņš, E.Lediņš).

 
19.04.2018.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 lidojumā uz N/NW virs Katlakalna, Ķekavas n. (U.Piterāns). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 3 Mērsraga liedagā, Mērsrags (V.Zariņš, E.Lediņš), avozeta 4 migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo). Krastu čurkste (Riparia riparia) 3 Lieknā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers u.c.). Otrs agrākais pavasara migrantu novērojums. Brūnspārnu ķauķis (Sylvia communis) 1 novērots vizuāli "Laiku" apkārtnē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo). Agrākais pavasara migranta novērojums! Tumšā čakstīte (Saxicola rubicola) 1 T Dukuru pļavā, Priekuļu n. (S.Laime). 17. novērojums Latvijā. Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis).

Recurvirostra avosetta
Riparia riparia
 Saxicola rubicola
18.04.2018.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 3270; Garknābja gaura (Mergus serrator) 256 migrācijā uz N no 8:00 līdz 13:00 Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo, V.Videnieks). Samērā lieli skaiti pavasara migrācijā. Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 3 lokāli jūrā Akmensragā, Pāvilostas n. (G.Shatillo u.c.). Jūras žagata (Haematopus ostralegus) 448; Lietuvainis (Numenius phaeopus) >180; Kuitala (Numenius arquata) 1200 migrācijā uz N no 8:00 līdz 13:00 Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo, V.Videnieks). Samērā lieli skaiti pavasara migrācijā. Melnā vārna (Corvus corone) 1 lokāli Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo, V.Videnieks). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Vilces dabas parkā, Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T pie Vilces upes, Jelgavas n. (E.Laucis).

Corvus corone
Regulus ignicapilla
Motacilla cinerea
17.04.2018.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 2 lokāli Ziemupē, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, G.Shatillo). Niedru strazds (Acrocephalus arundinaceus) 1 dzied Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns). Atkārtots agrākais pavasara migranta novērojums!

 
16.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 pie Zorģiem, Iecavas n. (E.Laucis). Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) ~1000 Svētes lejteces laukos, Jelgavas. n. (E.Laucis). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers, G.Grandāns, K.Millers). Citroncielava (Motacilla citreola) 7 (6 TT & 1 M) Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Nometņu ielas apkārtnē, Rīga (D.Drazdovskis, M.Zilgalvis), 1 T novērots vizuāli mežā Lauteru apkārtnē, Salacgrīvas n. (G.Graubics), 1 M noķerta tīklā gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs).

Branta ruficollis
Motacilla citreola
 
15.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 Acones apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns). Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 uz S Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) vismaz 5 Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts). Lielā stērste (Emberiza calandra) 1 dzied Štakeldangas apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis).

Emberiza calandra
14.04.2018.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1; Stepes lija (Circus macrourus) 1 M/2cy pāri "Ūšu" pļavai Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks). Tundras kaija (Larus fuscus heuglini) 5 Ad ; Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 3cy Getliņos, Stopiņu n. (I.Deņisovs) Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks); Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T dzied Vaives dzirnavās, Priekuļu n. (S.Laime).

 
Circus macrourus
 Motacilla citreola
 
13.04.2018.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad T migrācijā Vecstāmerienā, Gulbenes n. (S.Laime).

Circus macrourus
12.04.2018.
Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 izcelta Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 novēroti vizuali Ogrē (V.Roze). Viens īpatnis dzied turpat 11.04.2018. (V.Roze).

 
11.04.2018.
Purva pūce (Asio flammeus) 1 noķerta gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Zaļā dzilna (Picus viridis) 1 T Stāmerienas pils parkā, Gulbenes n. (G.Grandāns, K.Millers). Šajā apkārtne kopš 22.02.2018. (B.Pušpure).

 Picus viridis
10.04.2018.
Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 2 pie Brušvītu kapiem, Nīcas n. (I.Mednis). Agrākais pavasara migrantu novērojums! Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus) 1 novērots vizuāli kad izcirtumā to medīja urālpūce (Strix uralensis) Vecumu mežos, Viļakas n. (K.Millers). Otrs agrākais pavasara migranta novērojums.

 
09.04.2018.
Ormanītis (Porzana porzana) 2 (1 + 1) migrācijā Vecumu mežos, Viļakas n. (K.Millers, G.Grandāns). Samērā agrs pirmo pavasara migrantu novērojums. Lielā polārkaija (Larus hyperboreus) 1 2cy Daugavā pie Rīgas HES, Salaspils n. (U.Piterāns). Šajā vietā kopš 25.03.2018. (U.Piterāns). Visdrīzāk tas pats īpatnis, kurš 18.01.2018. (M.Kilups), 03.03.2018. (E. & V.Smislovi) Dārziņu attekā, Salaspils n. un 22.03.2018. Daugavā uz ledus iepretim Glūdas ielai, Rīga (U.Piterāns). Vītītis (Phylloscopus trochilus) 2 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Atkārtots agrākais novērojums pavasarī.

 Phylloscopus trochilus
08.04.2018.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Rumbas ielas apkārtnē, 2 Zaķusalas S galā, Rīga (U.Piterāns), 1 īslaicīgi dzied Vandzenes skolas apkārtnē, Talsu n. (R.Rekmanis), 1 dzied un novērots vizuāli Tukumā (V.Ādamsons). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Rendā, Kuldīgas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T Ieriķos, Amatas n. (G.Grandāns).

 Regulus ignicapilla
07.04.2018.
Zosis (Anser fabalis/serrirostris/albifrons un Branta leucopsis/canadensis) ~60 000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Lielākais zināmais skaits pulcēšanās vietā Latvijā!!! Kanādas zoss (Branta canadensis) 23 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi). Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) >1500 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grinerte). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Cekulpīle (Aythya fuligula) >1000 Liepājas ezerā, Grobiņas/Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Liels skaits pulcēšanās vietā. Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 Daibes atkritumu poligonā, Pārgaujas n. (A.Klepers). Zilrīklīte (Luscinia svecica cyanecula) 1 T Daugavpilī (A.Erts). Samērā agrs novērojums pavasarī. Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 pārlido ar saucieniem Straupciema apkārtnē, Babītes n. (G.Grandāns).

Larus cachinnans
Luscinia svecica cyanecula 
06.04.2018.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 9 pie Braslas ūdenskrātuves, Pārgaujas n. (G.Krastiņš). Melnā klija (Milvus migrans) 1 migrācijā uz E pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime, M.Platacis). Melnā klija pirmais pavasara migrants.

 Milvus migrans
05.04.2018.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Jaunkūlu apkārtnē, Ādaži (L.Arnicāne). Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad T migrācijā uz NE pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime). Agrākais pavasara migranta novērojums! Mazais ērglis (Aquila pomarina) 1 migrācijā uz NE pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime). Upes tārtiņš (Charadrius dubius) 1 Lielupes grīvā, Jūrmala (K.Millers). Kuitala (Numenius arquata) 2 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (K.Millers). Purva pūce (Asio flammeus) 1 izcelta dabas parkā "Raga kāpa", Jūrmala (K.Millers). Čuņčiņš (Phylloscopus collybita) 1 dzied Lielupes grīvā, Jūrmala (K.Millers), 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 1 dzied Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 dzied dabas parkā "Raga kāpa", Jūrmala (K.Millers), 3 izprovocēti ar saucienu Esplanādes apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 1 dzied Rumbas ielas apkārtnē, Rīga (U.Piterāns), 1 dzied Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais). Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros) 2 TT dzied Rāmavas izstāžu kompleksā, Ķekavas n. (K.Funts). Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe) 1 T Startu apkaimē, Priekuļu n. (S.Laime, M.Platacis), 1 T Dukuļu apkaimē, Priekuļu n. (S.Laime, M.Platacis), 2 TT Mārupē, Rīga (N.Zeidaks). Visas sugas - pirmie pavasara migranti. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Līgatnes upē pie Ānfabrikas, Līgatnes n. (A.Klepers).

Branta ruficollis
 Circus macrourus
04.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 ad Dvietes apkārtnē, Ilūkstes n. (G.Grandāns). Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 zemā lidojuma virs Aizputes šosejas Tadaiķu pagastā, Durbes n. (A.Ozoliņš).

 
02.04.2018.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (I.Grīnerte, K.Millers). Kanādas zoss (Branta canadensis) 7 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mednis). Lielā polārkaija (Larus hyperboreus) 1 2cy Daugavā pie Rīgas HES, Salaspils n. (K.Bernāns u.c.). Šajā vietā kopš 25.03.2018. (U.Piterāns). Visdrīzāk tas pats īpatnis, kurš 18.01.2018. (M.Kilups), 03.03.2018. (E. & V.Smislovi) Dārziņu attekā, Salaspils n. un 22.03.2018. Daugavā uz ledus iepretim Glūdas ielai, Rīga (U.Piterāns).
 Larus hyperboreus