Novērojuma iesūtīšana

Piemērs: (Liepāja, Pulvera iela) vai (Pape, Rucavas novads)
PAR PUTNU
Ja novēroti vairāki īpatņi, vecumu pierakstīt papildziņu logā.
Nav pievienota fotogrāfija
Nav pievienota fotogrāfija
Nav pievienota fotogrāfija