LATVIJAS PUTNU FONDA AKTIVITĀTES


Putnu vērošanas ekskursijas. Atbilstoši interesentu vēlmēm un iespējām Latvijas Putnu fonds organizē izglītojošas un izzinošas putnu vērošanas ekskursijas visā Latvijas teritorijā. Atkarībā no gadalaika un meteoroloģiskajiem apstākļiem interesentiem tiek piedāvāts tobrīd putniem bagātākās vietas. Tāpat Latvijas Putnu fonds atbilstoši klientu interesēm organizē dažādas tematiskas ekskursijas – dzeņu klausīšanās un vērošana, pūču klausīšanās u.tml.

Putnu klausīšanās ekskursijas. Atbilstoši interesentu vēlmēm Latvijas Putnu fonds piedāvā putnu balsu (dziesmu, saucienu) pazīšanas mācību ekskursijas dabā. Šādi Latvijas Putnu fonds interesentiem palīdzēs iemācīties atpazīt dabā meža, lauku un ūdeņu putnu sugas pēc balsīm.

Tematiskās lekcijas par putnu pazīšanu pēc vizuālām pazīmēm un balsīm (dziesmām, saucieniem) un citiem ar putniem saistītiem jautājumiem. Paralēli stāstījumam lekciju apmeklētāji tiek nodrošināti ar iespēju iepazīties ar šobrīd labākajiem Latvijas un Eiropas putnu noteicējiem (grāmatām), kas izdoti pēdējos gados. Lekciju laikā atkarībā no to tematikas tiek demonstrēti putnu digitālie attēli, videoieraksti, kā arī atskaņoti putnu balsu ieraksti.

Latvijas Putnu fonda gidiem ir pieredze ekskursiju un pasākumu vadīšanā ļaudīm ar speciālām vajadzībām, piemēram, putnu klausīšanās ekskursiju vadīšana cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kustību ierobežojumiem, atbilstoši speciālajām vajadzībām pielāgojot ekskursijas maršrutu un metodiku.

 

Informācijas nodrošināšana (teksti, fotoattēli, skices, rasējumi u.tml.) dažādiem izglītojošiem drukātiem un tīmekļa izdevumiem un publikācijām, kā arī izglītojošiem pasākumiem, piesaistot profesionālākos putnu pazinējus un konkrēto ornitoloģijas jomu pētniekus.

Konsultācijas organizācijām par dabas aizsardzību – putnu un dabas vērošanas torņu vietas un konstrukcijas izvēle, dabas taku ierīkošana, maršrutu plānošana, konkrētu teritoriju ornitofaunas apzināšana un monitorings, konsultācijas un rekomendāciju sniegšana putnu, to dzīvotņu, caurceļošanas un atpūtas/barošanās vietu aizsardzībai un citi saistītie jautājumi.

REKVIZĪTI

 

Nosaukums: Nodibinājums „Latvijas Putnu fonds”
Vienotais reģistrācijas numurs: 50008162891
Banka: AS „Swedbank”
Konta numurs: LV44HABA0551034523756
Kods: HABALV22

KONTAKTI

Latvijas putnu fonda valdes priekšsēdētājs Kaspars Funts:
Tālrunis: +371 29467772
Epasts: funtaputni@gmail.com
Mājaslapa: www.funtaputni.lv
Twitter / Facebook / Instagram: Kaspars KFunts

Latvijas putnu fonda valdes loceklis Kārlis Millers:
Mob.tālr.: +371 29252138; e-pasts: karlowitch@gmail.com
Mājaslapa: www.latvijasputni.lv
Facebook: facebook.com/karlis.millers

 

Latvijas putnu fonda valdes loceklis Ivars Brediks:
Mob.tālr.: +371 29101126; e-pasts: brediks@gmail.com
Blogs: www.arputniem.wordpress.com
Twitter: @ivarsbrediks