Pūču ekskursija Ķemeru Nacionālajā parkā 12. martā

Ziemas beigas un pavasara sākums ir laiks, kad ligzdošanai sāk gatavoties pūces. Savu teritoriju tās rūpīgi aizsargā no citiem apkārtnes pūču pāriem ar katrai sugai raksturīgiem saucieniem. Lielākā daļa pūču sugu visai labi reaģē uz to saucienu atdarināšanu vai atskaņošanu.
Tas vienmēr ir liels pārdzīvojums, ja meža klusumā izdodas izdzirdēt ūpja skaļo riesta balsi (labos laika apstākļos dzirdama līdz pat 5 km), meža pūču pāra ūjināšanu vai apodziņa melodisko svilpošanu pavasara vakarā!Ūdensstrazdu ekskursija 19. februārī

Ūdensstrazds (Cinclus cinclus) ir viena no nedaudzajām putnu sugām, kura Latviju izvēlas kā ziemošanas vietu. Latvijā ziemojošie putni ligzdo lielākoties Skandināvijas pussalā, Somijas ziemeļos un Kolas pussalā. Rudenī pirmie putni ierodas jau oktobra beigās un aizņem ziemošanas teritorijas pie straujām un krāčainām, cilvēka mazietekmētām upēm un upītēm, slūžām un ūdenskritumiem. Ūdensstrazds ir īsti skandināvisks vientuļnieks un tā teritorijas garums svārstās no 100-500 m. Latvijā katru gadu ziemo 350 – 500 šo īpatnējo putnu. Ūdensstrazds ir ļoti kustīgs, bieži ilgstoši nirst un pat uzdzied ziemas spelgonī!