Lokālie ziemotāji 2010/2011

 


Baltvēderis
(Anas penelope) 1 ad T Dārziņu vecupē, Rīga. Kopš 05.12.2010. (J.Vīgulis, I.Markuse). Pēdējais novērojums: 25.01.2011. K.Millers.

Anas penelope

Baltvēderis (Anas penelope) 1 M Vidumgrāvī, Ventspils. Kopš 04.01.2011. (M.Tīrums). Pēdējais novērojums: 23.01.2011. G.Grandāns, A.Avotiņš jun., R.Rekmanis.

Brūnkaklis
(Aythya ferina) 8 (5 TT un 3 MM) Liepājas ostā pie L.B.T. termināla, Liepāja. Kopš 20.12.2010. (K.Millers). Pēdējais novērojums: vismaz 3 TT 13.02.2011. Liepājas ostā pie S mola, K. Millers.


Brūnkaklis
(Aythya ferina) 3 TT Dārziņu vecupē, Rīga. Kopš 02.01.2011. (G.Grandāns, E.Laucis). Pēdējais novērojums: 2 TT - 30.01.2011. M.Kilups u.c.

Mandarīnpīle
(Aix galericulata) 1 M (E kategorija) Vidumgrāvī, Ventspils. Kopš 04.01.2011. (M.Tīrums). Pēdējais novērojums: 23.01.2011. G.Grandāns, A.Avotiņš jun., R.Rekmanis.

Mazais dūkuris
(Tachybaptus ruficollis) 1 pie Zirgusalas, Liepāja. Kopš 01.12.2010. (K.Millers). Pēdējais novērojums: 12.02.2011. K.Millers.

Mazais dūkuris
(Tachybaptus ruficollis) 3 Dārziņu vecupē, Rīga. Kopš 05.12.2010. (J.Vīgulis, I.Markuse). Maksimālais skaits: 5 - 16.12.2010. A.Avotiņš jun. Pēdējais novērojums: 3 - 25.01.2011. K.Millers.

Mazais dūkuris
(Tachybaptus ruficollis) 2 Iecavas upē netālu no Iecavas estrādes, Iecavas n. Kopš 26.01.2011. (E.Laucis). Pēdējais novērojums: 16.02.2011. E.Laucis.

Lielais piekūns
(Falco peregrinus) 1 ad M L.B.T. terminālā, Liepāja. Kopš 20.12.2010. (K.Millers). 2 (ad M un netoteikta vecuma) 06.01.2011. K.Millers. Pēdējais novērojums: 1 ad M 22.01.2011. V.Roze, K.Millers, V.Ādamsons.
Falco peregrinus

Dumbrcālis
(Rallus aquaticus) 1 Dārziņu vecupē, Rīga. Kopš 06.01.2012. (M.Tīrums). Pēdējais novērojums: 25.01.2011. G.Grandāns, A.Klepers.

Ūdensvistiņa
(Gallinula chloropus) 2 (ad un 2cy) Sarkandaugavas attekā, Rīga. Kopš 14.01.2011. (K.Millers, I.Deņisovs). Pēdējais novērojums: 1  06.02.2011. M.Kilups.

Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 1 Kviešu ielā, Liepāja. Kopš 13.12.2010. (S.Bērziņa). Pēdējais novērojums: 18.02.2011. Noliktavas/Kviešu ielā, Liepāja, S.Bērziņa. Streptopelia turtur
Urālpūce (Strix uralensis) 1 LU Botāniskajā dārzā, Rīga. Vismaz kopš 21.01.2011. (Bot. dārza darbinieku informācija). Pēdējais novērojums: 26.01.2011. I.Brediks.

Sarkanrīklīte
(Erithacus rubecula) 1 Piejūras parkā, Liepāja. Kopš 01.12.2010. (K.Millers). Pēdējais novērojums: 28.01.2011. K.Millers.

Sarkanrīklīte
(Erithacus rubecula) 1 Ķengaragā, aiz lielveikala "ZOOM", Rīga. Kopš 02.01.2011. (G.Grandāns, E.Laucis). Pēdējais novērojums: 25.01.2011. G.Grandāns, A.Klepers.

Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus) 1 pie L.B.T. termināla, Liepāja. Kopš 22.12.2010. (M.Strazds, M.Tīrums). Maksimālais skaits: vismaz 8 - 09.01.2011. K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis un 22.01.2011. 8 uzskaitītas no viena punkta. K.Millers, V.Roze., V.Ādamsons.  12 - 30.01.2011. S.Bērziņa. Pēdējais novērojums: 11 - 12.02.2011. K.Millers.
Calcarius   laponicus