Papildināts / Last update 13.04.2021. plkst. / at 19:00:23

Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
12-Mar, 30-40 migrācijā Packulē, Ventspils (Z.Leja); 13-Mar, 89 (57+12+20) pārlido Daugavpilī (A.Erts), ~60 + vairāku baru balsis tumsā uz NW Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
06-Mar, >100 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 24-Mar, >6 zosīm Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass), pa vairākiem putniem Anser sp. zosu baros pie Vārves un Pasiekstes, Ventspils n. (I.Mārdega u.c.).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
23-Feb, >100 Nīcas laukos, Nīcas n. (P.Daknis); 06-Mar, >3000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 24-Mar, ~2/3 no ~7000 liela bara Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass), 32 Mārsnēnu apkārtnē, Priekuļu n., 300 pie Ramiem, Burtnieku n., pa nakti pārlidoja Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
16-Mar, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 19-Mar, 1 kopā ar 260 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) un 60 baltpieres zosīm (Anser albifrons) Eimuru laukos, Ādažu n. (E.Smislovs); 20-Mar, >5 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi), 1 pie Annām, Babītes n. (E.Smislovs); 24-Mar, 1 kopā ar ~7000 Anser sp. zosīm Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
01-Mar, 12 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (I.Mednis); 06-Mar, >60 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 24-Mar, ~1/3 no ~7000 liela bara Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass).X
Meža zoss
(Anser anser)
21-Feb, >50 (trīs migrējošu baru balsis) migrācijā uz N pie Papes ezera, Rucavas n. (I.Mednis); 22-Feb, >150 migrācijā Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 26-Feb, 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups, I.Mārdega); 05-Mar, 2 Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, >100 Bernātu polderī, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 pie Rēzeknes upes ietekas Lubāna ezerā, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 10-Mar, 7 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
 
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
16-Mar, >10 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns), 2 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 24-Mar, 1 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers u.c.); 20-Mar, ~90 kopā ar ~9000 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) un ~6000 baltpieres zosīm (Anser albifrons) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 23-Mar, nelielā skaitā migrācijā vairākos Anser sp. zosu baros Akmensragā, Pāvilostas n. (M.Kilups u.c.).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
06-Mar, 5 Bernātu polderī, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 21-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks); 24-Mar, 2 pie Pasiekstes, Ventspils n. (I.Mārdega u.c.); 25-Mar, 1 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 27-Mar, 4 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
16-Mar, 4 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 21-Mar, 12 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks); 24-Mar, 2 Pidriķa apkārtnē, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass), ~20 Užavas lajteces laukos, Ventspils n. (M.Kilups u.c.).X

Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
23-Feb, 9 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts). Viens no ziemeļu gulbjiem gredzenots ar krāsaino kakla gredzenu, kurš 20.02.2021. novērots Vācijā (D.Boiko sniegtā informācija); 26-Feb, 1 migrācijā Kriškalnos, Pļaviņu n. (G.Grandāns); 27-Feb, 2 Variņu apkārtnē, Smiltenes n. (G.Grandāns), 14 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 28-Feb, 2 lauku applūdumā Iršu apkārtnē, Kokneses n. (G.Grandāns), balsis Kalnciema apkārtnē, Jelgvas n. (A.Platais); 03-Mar, 2 uz ziemāju lauka pie Kalna pagasta "Vagulāniem", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 3 peļķē uz lauka Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Platais), vismaz 8 vietās pa 2 īpatņiem A9 šosejas malā, posmā no Tukuma n. līdz Durbes n.; 4 Vecpilī, Durbes n. (I.Brediks); 06-Mar, >90 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 17-Mar, 1 Sīkļos Launkalnes pagastā, Smiltenes n. (L.Grīnberga).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
27-Feb, 7 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags, 11 Bērzciema jūrlmalā, Engures n. (M.Kilups, I.Mārdega); 10-Mar, 2 TT Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 14-Mar, 1 T Mīlgrāvja kanālā Vecmīlgrāvī, Rīga (I.Deņisovs); 23-Mar, 4 (2TT & 2MM) Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 21-Mar, 2 (T & M) Lielupē pie Kalnciema, Jelgavas n. (I.Brediks); 23-Mar, dažas migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.); 25-Mar, 2 (T & M) Aiviekstes grīvā, Pļaviņu/Krustpils n. (G.Grandāns), 27-Mar, 9 (5TT + 4MM) Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (I.Brediks); 28-Mar, 2 (T & M) Dunduru pļavās, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 16-Mar, >20 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 21-Mar, 5 (3TT & 2MM) Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (I.Brediks); 23-Mar, vairāki desmiti migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.); 24-Mar, 15 (9TT & 6MM) Eimuru laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs), migrantu balsis tumsā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), migrantu balsis tumsā Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers), >20 Burtnieku ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass), ap 50 Aiviekstes grīvā, Pļaviņu/Krustpils n. (G.Grandāns).X
Platknābis
(Anas clypeata)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 26-Mar, 1 T Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 31-Mar, 2 (T & M) + 12 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 09-Apr, 1 T Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts).X
Garkaklis
(Anas acuta)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 16-Mar, 8 (5 TT & 3 MM) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 21-Mar, 2 (T & M) Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (I.Brediks); 23-Mar, 10 - 20 migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.); 24-Mar, 8 (4TT & 4MM) Eimuru laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs), >8 Burtnieku ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
24-Mar, 2 (T & M) Eimuru laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 31-Mar, 6 (3 TT & 3 MM) Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 02-Apr, 2 (T & M) kopā ar citām Anas sp. peļķē Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 15-Mar, 7 (5TT & 2MM) Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 16-Mar, >20 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns); 23-Mar, 2 (T & M) Daugavā, Krāslava (J.Vīgulis), vairāki desmiti migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (M.Kilups u.c.).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 20-Mar, >400 Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 23-Mar, 2 MM migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (M.Kilups u.c.); 25-Mar, 3 Aiviekstes grīvā, Pļaviņu/Krustpils n. (G.Grandāns); 28-Mar, 1 M kopā ar citām Anas sp. peļķē Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
20-Mar, ~1000 Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 21-Mar, ~30 Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 23-Mar, dažas migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.); 24-Mar, >8 Burtnieku ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass); 25-Mar, >60 pie Rēzeknes upes ietekas Lubāna ezerā, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), ap 60 Aiviekstes grīvā, Pļaviņu/Krustpils n. (G.Grandāns); 30-Mar, 10 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
23-Mar, 1 lokāli Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.); 24-Mar, 2 uz N (atsevišķi T & M) Akmensragā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.).
Paipala
(Coturnix coturnix)
 
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
 
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
03-Apr, 6 Kaņiera ezerā, Engures n., 3 Birzulē, Tukuma n. (J.Vīgulis).
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
 
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
 
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
11-Mar, 1 ligzdā, Kandava (N.Zeidaks); 13-Mar, 1 Daugavpilī (A.Erts); 16-Mar, 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 20-Mar, 1 Ķekavā (M.Kilups); 24-Mar, 1 Viļakā (V.Bukšs), 1 Vārvē, Ventspils n. (M.Kilups, I.Mārdega u.c.); 26-Mar, 1 Alejās, Ķekavas n. (M.Millere), 2 ligzdās Gaigalavā, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste), 1 ligzdā Katlakalnā, Ķekavas n., 2 ligzdā Eglainē, Ilūkstes n. (A.Platais), 1 Kokneses apkārtnē, Kokneses n. (G.Grandāns).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
01-Mar, 1 Daugavā, Daugavpils (A.Erts); 23-Mar, vairāki simti migrācijā uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (M.Kilups u.c.); 25-Mar, 12 Aiviekstes grīvā, Pļaviņu/Krustpils n. (G.Grandāns); 27-Mar, 2 Burtnieku ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
05-Mar, 1 vokalizē un pārlido Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 21-Mar, 1 vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 23-Mar, >6 vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (K.Millers).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
 
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
23-Feb, 1 pie Līgupes ietekas Papes ezerā, Rucavas n. (I.Mednis); 27-Feb, 2 uz ledus Bērzciemā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 21-Mar, >10 Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 23-Mar, 1 Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
03-Apr, 1 migrācijā uz NW virs Rīgas jūras līča Gausajā jūdzē Ķemeru NP, Engures n. (I.Grīnerte, K.Millers); 04-Apr, 1 Zlēku apkārtnē, Ventspils n. (A.Kuročkins); 10-Apr, 1 Rendā, Kuldīgas n. (N.Zeidaks).
Ķīķis
(Pernis apivorus)
 
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
24-Feb, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 18-Mar, 1 pie "Niedrām" Cīravas pagastā, Aizputes n. (A.Ozoliņš); 23-Mar, 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
04-Apr, 1 Bernātu polderī, Nīcas n. (I.Brediks); 11-Apr, 1 migrācijā Durbes ielā, Liepāja (B.Kalniņa); 12-Apr, 2 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi).
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
21-Mar, 1 T Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks); 27-Mar, 1 M migrācijā Sīkragā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, 1 M virs Babītes ezera pie Varkaļu kanāla, Babītes n. (K.Millers, I.Grīnerte); 29-Mar, 1 M pie Paugurciema, Talsu n. (I.Grīnerte, K.Millers).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
28-Mar, 1 T pie Zvidzes, Madonas n. (A.Klepers); 07-Apr, 1 M Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 11-Apr, 2 MM Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs).
Stepes lija
(Circus macrourus)
09-Apr, 1 T Stāmerienā, Gulbenes n. (B.Pušpure).
Pļavu lija
(Circus pygargus)
 
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
03-Apr, Ismeri, Rēzeknes n. (A.Platais); 08-Apr, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
26-Mar, 1 Velkumpļavās, Rojas n. (E. & V.Smislovi); 01-Apr, 1 T Kalngalē, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 12-Apr, 1 Grobiņā (A.Ozoliņš).
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
 
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
 
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
 
Grieze
(Crex crex)
 
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
11-Apr, 1 vokalizē Mērsraga pļavas niedrājā, Mērsraga n., 1 vokalizē Kaņiera ez., Engures n. (I.Brediks); 12-Apr, 2 vokalizē Ģipkas lankā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
 
Ormanītis
(Porzana porzana)
 
Dzērve
(Grus grus)
22-Feb, 4 ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis), 1 Ukru pagastā, Auces n. (A.Ģērmanis); 23-Feb, 1 Bārtas pagastā, Grobiņas n. (K.Kiršteins/T.Briča pārsūtīta informācija); 26-Feb, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 27-Feb, >1 īpatņa balss virs Bažu purva, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 28-Feb, 1 migrācijā uz NNE Liepas pagasta "Rāmniekos", Priekuļu n. (A.Klepers), balsis Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (A.Ezerniece); 05-Mar, 1 Durbes n. (S.Kalniņa); 06-Mar, >50 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 13-Mar, 7 migrācijā Kriškalnos, Pļaviņu n. (G.Grandāns); 13-Mar, 1 Daugavpilī (A.Erts), 2 Cūkinē, Viļakas n. (V.Bukšs); 14-Mar, 2 uz nokopta labības lauka Siladzirnavu apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
22-Feb, 4 ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis); 23-Feb, 19 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts), 25 Nīcas laukos, Nīcas n. (P.Daknis); 25-Feb, 2 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Mar, 1 ganībās Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards), 2 Produsalas apkārtnē, Krustpils n. (G.Grandāns); 07-Mar, 30 pārlido Daugavpilī (A.Erts).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
 
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
03-Mar, 4 kopā ar ~100 ķīvītēm (Vanellus vanellus) uz lauka Vecpils apkārtnē, Durbes n. (I.Brediks); 27-Mar, 14 pie Spurģiem, Jelgavas n. (A.Platais); 28-Mar, ~75 pie "Kaibelēm", Tukuma n. (I.Grīnerte, K.Millers), 77 Bozēnu laukos, 36 pārlido Degumnieku apkārtnē, Madonas n. (A.Klepers).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
25-Feb, 2 Bernātu polderī, Nīcas n. (P.Daknis); 21-Mar, 2  Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks); 27-Mar, 2 Bērzciema liedagā, Engures n. (I.Brediks), 2 pie Irbes, Ventspils n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, 1 Rojas liedagā, Roja (E. & V.Smislovi).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
11-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 2 Mērsraga liedagā, Mērsraga n. (I.Brediks).
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
24-Mar, 1 uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis u.c.); 25-Mar, 1 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 27-Mar, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
13-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (E.Smislovs).
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
05-Apr, 1 Aiviekstes grīvā, Pļaviņu n. (G.Grandāns, A.Erts).
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
27-Mar, 1 pie Velkumupes, Rojas n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, 1 pie "Ērzeļiem", Dobeles n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 vokalizē lidojumā Kalna pagasta "Vagulānos", Jekabpils n. (A.Pērkons); 31-Mar, 2 vokalizē Ķemeru NP, Tukuma n. (K.Millers).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
 
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
 
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
 
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
04-Apr, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
28-Mar, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 02-Apr, 1 pie peļķes Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 05-Apr, 2 Bērzciema liedagā, Engures n. (E. & V.Smislovi).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
 
Kuitala
(Numenius arquata)
31-Mar, Turnas apkārtne, Valkas n. (U.Piterāns, D.Boiko); 03-Apr, 1 uz lauka Strūžānos, Rēzeknes n. (A.Platais); 10-Apr, 2 Klīvos, Vecumnieku n. (I.Kilupa, M.Kilups); 11-Apr, 2 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
12-Apr, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
 
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
 
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
 
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
 
Trulītis
(Calidris minuta)
 
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
 
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
31-Mar, 1 uz W virs applūduša lauka pie Annām Babītes ezera apkārtnē, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 12-Apr, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
 
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
 
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
26-Mar, 1 T Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 04-Apr, 16 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks).
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
02-Apr, 1 Ānes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Kuročkins).
Ķikuts
(Gallinago media)
 
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
 18-Mar, 1 izcelta Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 24-Mar, 1 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers u.c.); 27-Mar, 2 izceltas no mitrām ganībām Uskuru apkaimē, Kocēnu n. (A.Meinards); 27-Mar, 5 izceltas Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 28-Mar, 2 riesto Ķeiros, Vecumnieku n. (M.Kilups), 2 riesto pie Ūlasiem, Viļakas n. (V.Bukšs).X

Sloka
(Scolopax rusticola)
17-Mar, 1 tumsā uz ceļa Serguntas apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 22-Mar, 1 riesto Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (A.Platais); 23-Mar, >3 Pāvilostas n. (I.Mārdega, M.Kilups u.c.); 25-Mar, 1 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 26-Mar, 1 riesto Skujniekos, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
 
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
13-Mar, >400 gar/pa Liepājas ezeru, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte); 14-Mar, 3 Ķengaragā, Rīga (A.Platais), 3 pārlido Daugavpilī (A.Erts); 16-Mar, >30 virs Lielupes migrācijā uz N pie Svētes palienes laukiem, Jelgavas n. (U.Piterāns).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
23-Mar, 1 ad uz N Akmensragā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis u.c.); 03-Apr, 3 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 04-Apr, 1 Nīcas laukos, Nīcas n., >10 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
 
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
 
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
 
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
 
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
 
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
29-Mar, 1 virs Tirdzniecības kanāla Vecajā ostmalā, Liepāja (K.Millers); 03-Apr, 1 pie Ventas Zlēku apkārtnē, Ventspils n. (A.Kuročkins); 04-Apr, 1 migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
11-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
03-Apr, 3 (2 + 1) migrācijā uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 04-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (J.Ukass); 11-Apr, 1 Rojas ostā, Rojas n. (I.Brediks).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
 
Meža balodis
(Columba oenas)
23-Feb, 7 pie Kroņauces, Tērvetes n. (M.Tīrums), 3 Papē pie kanāla, Rucavas n. (P.Daknis); 26-Feb, 10 + 1 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups, I.Mārdega), 1 Garančos, Rēzeknes n. (I.Vilšķerste); 27-Feb, 14 uz N Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 42 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 10-Mar, 40 - 50 vienā barā Goliševas apkārtnē, Kārsavas n. (U.Bergmanis); 16-Mar, 1 Līksnas pagastā, Daugavpils n. (A.Čeirāns).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
25-Feb, 3 uz NE Oliņu apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards); 26-Feb, 2 + 5 migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups, I.Mārdega); 12-Mar, 1 Vīkuļu apkārtnē, Babītes n. (J.Vīgulis); 15-Mar, 1 Kalnienā, Gulbenes n. (B.Pušpure); 16-Mar, 1 Nīcgales apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 24-Mar, 1 dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
 
Dzeguze
(Cuculus canorus)
 
Purva pūce
(Asio flammeus)
 
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
 
Svīre
(Apus apus)
 
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
 
Pupuķis
(Upupa epops)
11-Apr, 1 Mērsragā (I.Brediks); 12-Apr, 1 Dunduru pļavās, Tukuma n. (D.Ūlands).
Tītiņš
(Jynx torquilla)
11-Apr, 2 vokalizē dažādās vietās Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
 
Vālodze
(Oriolus oriolus)
 
Krauķis
(Corvus frugilegus)
28-Feb, >90 Daugavpilī (A.Erts); 06-Mar, >60 migrācijā Bernātu polderī, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
21-Feb, 6 migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (A.Mankus); 22-Feb, 1 migrācijā uz N Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 4 migrācijā Ukru pagastā, Auces n. (A.Ģērmanis); 23-Feb, 1 uz N Penkules pagastā, Tērvetes n. (M.Tīrums); 25-Feb, >5 (1+1+1+1+1) migrācijā uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 2 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 26-Feb, >1 migrācijā Pļaviņās (G.Grandāns); 27-Feb, 1 pārlidojumā Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 28-Feb, 1 migrācijā uz N Liepas pagasta "Rāmniekos", Priekuļu n. (A.Klepers); 01-Mar, 3 uz rapšu lauka Stāmerienas apkārtnē, Gulbenes n. (B.Pušpure), >5 pa vienam migrācijā uz NNA Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
28-Feb, 1 dzied Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 uz N Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 01-Mar, 1 Ciemupes apkārtnē, Ogres n. (U.Piterāns); 02-Mar, 1 migrācijā Abavas pagastā, Talsu n. (E.Lediņš, A.Kalvāns); 14-Mar, 1 uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers); 15-Mar, 1 uz N Kriškalnos, Pļaviņu n. (G.Grandāns) 16-Mar, 1 dzied Līksnas pagastā, Daugavpils n. (A.Čeirāns).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
25-Mar, 1 migrācijā Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
 
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
 
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
 
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
 
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
29-Mar, 1 T noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics); 31-Mar, 1 dzied Rīgas ZOO, Rīga (G.Graubics); 03-Apr, 1 T noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 12-Apr, 1 dzied Ķemeru apkārtnē, Jūrmala (E. & V.Smislovi); 13-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
 
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
11-Apr, 1 iedziedas Daugavpilī (A.Erts), 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks); 12-Apr, 1 iedziedas Nākotnē, Jelgavas n. (A.Platais), 2 dzied pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Meinards), 1 dzied Ķemeru apkārtnē, Jūrmala (E. & V.Smislovi); 13-Apr, 1 dzied pie Kaņiera ezera Smārdes pagastā, Engures n., 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
 
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
 
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
 
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
 
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
 
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
 
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
 
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
 
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
 
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
 
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
 
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
 
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
 
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
 
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
 
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
 
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
 
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
 
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
 
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
 
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
 
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
27-Mar, 1 Pētermuižas apk., Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 Pastendē, Talsu n. (K.Bernāns); 02-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 Lauru apkārtnē, Pārgaujas n. (A.Erts, G.Grandāns); 03-Apr, 1 dzied pie sanatorijas Ķemeros, Jūrmala (U.Ļoļāns), 1 T Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 08-Apr, 1 Kalna pagasta Vidsalā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 11-Apr, 5 Kolkā, Dundagas n., 2 Rojā, 1 Engurē (I.Brediks).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
 
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
02-Apr, 1 T Zvirgzdusalā, Rīga (A.Ceriņa); 09-Apr, 1 T Daugavpilī (A.Erts).
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
 
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
 
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 28-Mar, vismaz 1 kopā ar migrējošu Turdus sp. baru Piejūras parkā, Liepāja (K.Millers), 4 Ķeiru apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 30-Mar, vairāki migrācijā Kriškalnos, Pļaviņu n. (G.Grandāns); 02-Apr, vairāki Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 03-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers, M.Millere), 5 - 10 migrācijā Strūžānos, Rēzeknes n. (A.Platais).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 26-Mar, 2 Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 27-Mar, 1 Mežolē, Smiltenes n. (U.Klepers), Nākotnē, Jelgavas n. (A.Platais); 28-Mar, 1 Melnragu rīklē, Tukuma n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 pie Zvidzes, Madonas n. (A.Klepers).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 06-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 14-Mar, 1 uz vadiem Stārastiņos, Alojas n. (A.Meinards); 16-Mar, vairāki dzied Mežciemā, Daugavpils (G.Grandāns); 23-Mar, >15 dzied dažādās vietās Valguma ezera apkārtnē, Engures n. (K.Millers), 1 lokāli Akmensragā, 1 dzied Ziemupes meža masīvā, Pāvilostas n. (I.Mārdega u.c.).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi >20 vienā barā (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā), no N un E Latvijas visi/Records >20 in one flock (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock), N & E Latvia any are published: 24-Feb, 8 Daugavpilī (A.Čeirāns); 01-Mar, 1 dzied Vecstāmerienā, Gulbenes n. (B.Pušpure), 1 dzied Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 03-Mar, 1 pie būrīša "Stabulniekos", Riebiņu n. (M.Briška); 04-Mar, 4 uz elektrolīnijas vadiem, Aknīstes n. (A.Pērkons); 06-Mar, >800 vienā barā, >500 vienā barā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
30-Mar, 1 vizuāli piemājas dārzā Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 01-Apr, 1 Papenca purva apkārtnē, Alūksnes n. (G.Grandāns); 02-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 03-Apr, 1 dzied Lāčplēša apkārtnē, Ķeguma n. (M.Kilups).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
 
Citroncielava
(Motacilla citreola)
 
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
31-Mar, 2 (t.sk. 1 T) pie Vaives dzirnavām, Priekuļu n. (U.Piterāns, D.Boiko); 04-Apr, 2 (T un M) pie Dāvida dzirnavu avotiem, Cēsu n. (G.Grandāns, A.Erts).
Baltā cielava
(Motacilla alba)
16-Mar, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 20-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 23-Mar, 1 netālu no "Laikām", Pāvilostas n. (I.Bojāre); 27-Mar, 1 Packulē, Ventspils. n. (K.Bernāns), 1 Zemgalē, Jelgavas n. (A.Platais); 28-Mar, 2 TT pie "Ērzeļiem", Dobles n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 Burtnieka ezera apkārtnē, Burtnieku n. (A.Meinards).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
 
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
16-Mar, 1 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 20-Mar, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, >2 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, J.Ukass), 1 Užavas lajteces laukos, Ventspils n. (M.Kilups u.c.), 1 Dubultu apkārtnē, Jēkabpils n. (G.Grandāns); 26-Mar, >5 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs), 1 Līvbērzē, Jelgavas n. (A.Platais); 27-Mar, 2 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks), >5 (t. sk. 2 dzied) Spurģos, Jelgavas n. (A.Platais); 28-Mar, 1 riesto Melnragu rīklē, Tukuma n. (K.Millers), 2 Bozēnu laukos, 1 pie Zvidzes, Madonas n. (A.Klepers).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
11-Apr, 1 periodiski dzied Garkalnes apkārtnē, Garkalnes n. (A.Platais).
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
 
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
05-Apr, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi).
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
31-Mar, 1 T kopā ar ~40 dzeltenajām stērstēm (Emberiza citrinella) Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
 
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
05-Mar, 1 T Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 13-Mar, 14 Babītes ezerā, 1 Gātē, Babītes n., 1 Kaņiera ezerā pie putnu torņa, Engures n. (E. & V.Smislovi); 16-Mar, >5 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Piterāns).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
 
Ģirlicis
(Serinus serinus)
08-Apr, 1 dzied Viesturdārzā, Rīga (K.Funts); 09-Apr, 5 Pāvilostā (RPT/R.Rekmanis); 10-Apr, 1 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X